Active volcanoes / Aktive vulkaner:

San Cristobal, Nicaragua(Foto: Steve Jordi)

 
San Cristobal er en stratovulkan, og har en basaltisk krone bygget opp av lava og tefra.
Vulkanen ville aldri ha blitt så høy om ikke lava hadde lagt seg på skråningene og hindret tefraen
i å erodere. Den er den yngste av Nicaraguas vulkaner, og ligger i San Cristobal-komplekset,
som består av 5 vulkaner. Det er også den mest aktive av de fem. Den har hatt 8 ubrudd, siste
gang i 1977. Tettstede El Viejo og Chinandega ligger nær San Cristobal, men er bare truet av askenedfall.

19.desember 2002


Ser ut til at det ikke er noe voldsomt utbrudd, da det ikke finnes noe i
avisene enda om San Cristobal. Men et utbrudd er ihvertfall igang.
Bildet ble tatt sent om ettermiddagen den 16.desember.

17.desember 2002

Satellitbilde fra i går tyder på at utbrudd er på gang.
Satellite-photo of yesterday indicates something is going on..
mere følger - more to follow

30.mai 2002
Den 28.mai rapporterte INETER at seismiske skjelv under San Cristobal begynte å stige,
og ved midnatt var nivået nådd opp til 100 enheter RSAM (seismisk vibrasjoner i et skjelv - prøver å finne ut mere detaljert hva dette er).Neste dag økte dette til 150 enheter RSAM
ved middagstid. Klimaforholdene er i øyeblikket slik at ingenting kan observeres fra området
rundt toppen, men satellitbilder har indikert at askeutslipp har funnet sted. Dette betyr at
vulkanen kan øke i intensitet de nærmeste dager, samtidig som større askemengder naturlig
nok vil øke mulighetene for laharer i tilfelle kraftigere nedbør.

24.mai 2002


Skyen fra San Cristobal sees tydelig her, hvor
den blir blåst sydover, utover Stillehavet.

INETER opplyser at det natten mellom den 22 og 23.mai ble observert en større gass-sky over San Cristobal-vulkanen. Denne skyldtes det siste kraftige regnværet og det kvantum vann som
rant ned i krateret, og deretter kom opp igjen som damp. I enkelte nyhetsmedia er dette
gjengitt som et utbrudd, noe som ikke er korrekt.

Det er ikke observert andre tegn til aktivitet. I de siste måneder har vulkanen vist moderat seismisk aktivitet, og glødende masse har ikke vært observert siden mars måned.

Det er nå installert web-camera som kan nåes på denne linken:
http://www.ineter.gob.ni/geofisica/webcam/v_sancristobal/index.html

15.mars 2002
INETER informerte i går om at jordskjelvaktiviteten økte ved San Cristóbal om ettermiddagen
den 6. mars. Sterk aktivitet fant sted i 2-3 timers perioder, adsksilt av mindre enn en times lavere intensitet. Geologer som inspiserte vulkanen fant at mengden av gasser har økt og at
tempereaturen rundt vulkanen er adskillig høyere enn den har vært de siste månedene.
Glødende materiale inne i krateret reflekteres av skyene over toppen om natten.
Foreløbig er ikke alarmberedskapen satt opp.

22.mai 2001
Den 20.mai informerte INETER om at vulkanen San Cristóbal har økt aktiviteten.
Antall skjelv økte kraftig om søndagen, og gass-utslipp laget skyer opp til 100 m over krateret.
I en nærliggende kommune, 14 km SØ for vulkanen ble det rapportert askenedfall.

26.mai 2000
Instituto Nicaraguense de Estudios Territoriales (INETER)har rapportert at det efter
begynnelsen av regntiden har intruffet en serie laharer (mudderskred). På kvelden den 13.mai
gikk det flere skred efter kraftig regn. Det største skredet gikk på sydsiden, og fulgte en juv
nedover nær haciendaen Las Rojas, hvorefter den fulgte et tørt elveleie nær landsbyen
Valle Los Morenos. Flommen nådde så Chinandega-Leon hovedveien nedenfor
Los Cabros-broen, nesten 15 km fra vulkanen.

Det opplagrede materialet stammet hovedsakelig fra det pågående utbruddet, som nå har
vart siden november 1999. Lokale innbyggere sier de hørte lyder som fra helikoptere, da
skredet kom. Skredene førte ikke til ødeleggelser eller sakder på folk, idet det gikk gjennom ubebodde områder. Innbyggere i nærliggende områder husker godt skredet fra Casita
vulkanen i 1998, og søker derfor tilflukt i sivilforsvarets tilfluktsrom under kraftige regnskyll.
Disse stedene er bygget nettopp med henblikk på slike skred/flommer. (Ja, det går faktisk
an å gjøre det FØR, og ikke EFTER!
)

Casita vulkanen, 4 km fra San Cristobal vulkanen er kjent for det ødøeleggende skredet som
ødela to landsbyer og drepte mer enn 2.000 mennesker den 30.oktober 1998.

2.mars 2000
25 februar skal det igjen ha vært et kraftig utbrudd, med lava og askenedfall over byene
Corinto, El Viejo ogChinandega. Som 21. januar, drev også askeskyen denne gang videre
utover Stillehavet.

22.janaur 2000

Utbruddet fortsetter, men det er vanskelig å få opplysninger virkningene. Muligens er man så
vant til vulkaner og askeskyer at man ikke skriver om det i avisene lengere.... Uansett har vi tatt
ned et bilde som viser askeskyens utbredelse pr.igår.
Vi har senere fått bekreftet at det fant sted et utbrudd den 21. februar, og at askeskyen dagen
efter nådde over 100 km ut over Stillehavet.Dette skal ha vært det største utbruddet, siden San Cristobal begynte sin lav-aktivitet igjen i 1997.

10.januar 2000
Ifølge rapporter vi har mottatt, fortsetter San Cristobal et langvarig askeutbrudd, med en askesky som når opp 2.500moh.

29.november 1999
San Cristobal vulkanen, ca 150 km NV for Managua - hovedstaden i Nicaragua, sendte gass og
aske 3.000 m opp i luften den 22. november. Vulkanen hadde da vært sovende i flere år. De nærliggende områder ble dekket av vulkansk aske. Myndighetene sier de vil evakuere de omrkingliggende landsbyer hvis utbruddene blir voldsommere. Samtidig hadde Masaya-vulkanen, sydvest for Managua et utbrudd.

22 mai 1999
20 mai skal det ha funnet sted et annet utbrudd som fortsatte i et par dager. Før utbruddet skal
mere enn 500 vulkanske skjelv ha forekommet i noen dager, og folk nær vulkanen kunne
rapportere en sterk lukt av svovel før utbruddet.

Det siste bekreftede utbruddet skal ha vært i 1977. Ubekreftede utbrudd ble rapportert i 1985
og 1987.
(NODAK og SWVRC)

  Linker:
 Steve Jordi's vulkanbilder fra Nicaragua
 Web-camera
Google
 
Web www.vulkaner.no
bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 300
dolphin.gif
SEALIFE
globe.gif
TRAVEL
globe.gif
VOLCANO


    alfabetisk liste
    alphabetic listDenne siden er laget ved hjelp av Macromedia Dreamweaver