Our Beautiful World

LaharAvsetning av lahar. Avsatt av en laharflom iCutuchi-elven, Ecuador, omtrent en time efter et kraftig utbrudd av Cotopaxi-vulkanen.
Avbildet er Patricia Mothes, en av de mest aktive blant personalet på Det Geologiske Institutt, bl.a. under utbruddene fra Guagua
Pichincha
og Tungurahua i 1999.

Lahar er flommer av mudder, stein, skrot og alt annet flommen tar med seg. Der vanninnholdet er ekstra høyt, kan en lahar flommer
nedover med hastigheter på 30-50 km i timen. De er meget ødeleggende på grunn av den store mengde materiale de kan føre med seg.
Vanlig er det at trær, bygninger og broer blir ofre for slike flommer.


Ødeleggelser forårsaket av lahar i North Fork Toutle River, efter vulkanutbruddet på
St. Helens i staten Washington - USA, ca 35 km fra vulkanen..

Foto: Don Swanson
Dato 19/05/1980
(Instituto Geofysico)

For en geolog som skal tyde opprinnelsen av et lag i fjellet, kan en lahar defineres som en
debris-flom sammensatt av minst 25% vulkansk materiale. Mange vulkanologer foretrekker å definere lahar som noe som er forårsaket
av et vulkansk utbrudd. Men i meget gamle lag er det ofte vanskelig å bestemme om lahar ble forårsaket direkte av et utbrudd, eller om
det senere har samlet seg vulkansk materiale på stedet lenge efter et utbrudd. (F.eks. ved at vulkanske masser er blitt transportert over
store avstander over lang tid)

Følgende definisjon for opprinnelse til lahar oppgis av USGS:

(1) Disse formet direkte og øyeblikkelig som et resultat av utbrudd gjennom kraterinnsjøer, snø eller is, og kraftige regnfall i løpet av,
eller umiddelbert efter et ubbrudd på fyldig ustabilt løst materiale. Kan også være dannet av debris-skred som tørker inn. Eller de kan
være formet av pyroklastiske flommer som har lagt seg over - og derefter smeltet is eller snø.

(2) Laharer kan dannes indirekte fra utbrudd som vanligvis inntreffer kort tid efter et større utbrudd.... og formet ved hurtig inntørking
av sjøer demmet opp av vulkansk materiale.

(3) Mange laharer er ikke relatert til samtidige vulkanutbrudd, men er dannet av løs tefra ved kraftige regnskyll eller smeltevann på
bratte vulkansråninger, som har tatt med seg tidligere avsatt vulkansk materiale.
(Richard V. Fisher )

PS_ har ikke klart å finne det norske ordet for lahar???????
Lahar is an Indonesian term that describes a hot or cold mixture of water and rock fragments flowing down the slopes of a volcano
and (or) river valleys. When moving, a lahar looks like a mass of wet concrete that carries rock debris ranging in size from clay to
boulders more than 10 m in diameter. Lahars vary in size and speed. Small lahars less than a few meters wide and several centimeters
deep may flow a few meters per second. Large lahars hundreds of meters wide and tens of meters deep can flow several tens of meters
per second--much too fast for people to outrun.

As a lahar rushes downstream from a volcano, its size, speed, and the amount of water and rock debris it carries constantly change.
The beginning surge of water and rock debris often erodes rocks and vegetation from the side of a volcano and along the river valley it
enters. This initial flow can also incorporate water from melting snow and ice (if present) and the river it overruns. By eroding rock
debris and incorporating additional water, lahars can easily grow to more than 10 times their initial size. But as a lahar moves farther
away from a volcano, it will eventually begin to lose its heavy load of sediment and decrease in size.
http://volcanoes.usgs.gov/about/hazard/lahar/


English definition on bottom of page.

bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 225
Google
 
Web www.vulkaner.no

This page has been made with Macromedia Dreamweaver