Active volcanoes / Aktive vulkaner:

Mt.Soufriere, Montserrat
Pyroklastisk flom 20.mars 2002.
Mount Soufriere ligger på den lille vestindiske øya Montserrat i Karibien,
ikke så langt nord for Trinidad, nær det søramerikanske fastland.
Den har vært utrolig aktiv i løpet av de siste årene, og flere tusen mennesker
har evakuert. F.t. er det visttnok bare et par tusen innbyggere tilbake.
Flere opplysninger og vulkanens størrelse og historie kommer senere

11. mars 2005

english summary
The hazy skies over St. Maarten and the surrounding islands on Sunday were the result of increased activity of the Soufriere Hills volcano in Montserrat.
Volcanic ash flow was mostly North-Northeast, with most of the ash cloud remaining over the extreme Eastern Northeast Caribbean, according to the local weather report.
Several persons in the Eastern section of St. Maarten reported seeing a thin film of dust on their homes and vehicles on Sunday.

Tåkedisen over St.Maarten og de omkringliggende øyer søndag, var et resultat av
økt aktivitet fra Soufriere vulkanen på Montserrat.
Vulkansk aske drev nord-nordøst over, med det meste av askeskyen hengende over hele det øst-nordøstre Karibbien, iflg. en lokal værrapport.
Adskillige personer i den østre delen av St.Maarten rapporterte en tynt lag av støv i sine hjem og på sine biler.


4.mars, 2004
english summary
A major eruption at Montserrat's volcano sent a massive cloud of ash about 6000m into
the sky yesterday, but no injuries or damage were reported. Pyroclastic flows went down
the eastern flank of the Soufriere Hills volcano after the 3pm explosion, according to
the Montserrat Volcano Observatory.

The eruption came more than seven months after a major lava dome collapse July 12.
No one was reported injured in the collapse, but volcanic ash settled on the ground up to 10 centimetres deep in places and left coatings of grit on surrounding Caribbean islands.
More to follow later today (AP)

Et større utbrudd fant sted fra Montserrat vulkan i går, og senddte en askesky
6.000 m opp i luften, men det er ikke meldt om skader på mennesker eller om andre
ødeleggelser. Pyroklastiske flommer raste nedover de østlige skråningene på vulkanen
etter utbruddet kl. 15. om ettermiddagen. iflg. the Montserrat Volcano Observatory.

Utbruddet kom mer enn 7 måneder etter en større lavakuppel-kollaps den 12. juli i fjor.
Ingen ble da heller medlt skadet, men vulkansk aske la seg i et tykt 10 cm lag flere
steder og etterlot seg et dekke av pimpestein i havet omkring de karibiske øyer.
Mere følger senere idag.

January 1st, 2003

Satellit-bilde av røyken fra det pågående utbruddet av Soufriere ved slutten av året 2002

Den aktive delen av kuppelen har fotsatt å volkse, noe som fører til stadige steinskred og
mindre til moderate pyroklastiske flommer nedover en bred sektor av de nordlige og nordøstlige
skråningene. Spektakulære oppvisninger forekommer de fleste netter når glødende materiale
blir kastet opp i luften.

14.oktober 2002
Et stort stykke av hard lava ramlet ut av siden på Sourfriere søndag morgen, 13.oktober,
og falt i sjøen. Dette førte selvfølgelig til at alarmen gikk, men det skal ikke ha medført noen skader. Dette var det kraftigste beviset de siste dagene på at noe er på gang, ifølge ekspertene.

Innbyggerne over hele øya hørte vulkanen rumle hele morgenen, nok en indikasjon på at
kuppelen fortsetter å vokse. Ingen bebyggede områder ble skadet. Steinstykket falt nær der
øyas tidligere lufthavn ble begravd under utbruddet i 1997. Man frykter fortsatt at kuppelen
skal kollapse når som helst, med kaskader av pyroklastiske flommer og aske, gass og
steinbiter som kan ramme de bebodde områdene i nordvest.

9.oktober 2002
Den britiske guvernøren på Montserrat har beordret rundt 300 innbyggere til å forlate sine hjem senest idag, eller bli fengslet og ilagt bøter. Årsaken til dette er at vulkanen nå har spydd ut svart aske i mer enn en uke. Mange innbyggere går med masker over munn og nese allerede. Evakueringsordren kom etter at vulkanologer advarte om at den harde lavakuppelen som har
vokst og vokst på toppen nå snart vil kollapse.

Da vil elver av het aske, gass og steiner fosse nedover vulkanskråningene samtidig som hele
toppen vil kunne bli kastet flere kilometer opp i luften og utover i landskapet. Et utbrudd vil
i tillegg medføre mudderflommer (lahar), lyn og intens varme som vil starte branner
i vegetasjonen.

Hvis kuppelen kollapser mot nordvest, og inn i Belham-dalen som nå blir evakuert, er
mulighetene for å overleve for noen der, meget, meget små. Soufriere vulkanen har nå
rumlet siden 1995, og allerede før 1997 var halvdelen av øya evakuert, da to større
eksplosjoner drepte 19 mennesker og begravde det meste av sydenden, inkludert
hovedstaden Plymouth.


Sentrale deler av Plymouth, 17. juni 2002, 5 år etter utbruddet
Klikk på bildet for større gjengivelse

Kuppelen har nå nådd sitt høyeste punkt noen gang i nyere tid, over 500 m høy og omtrent
en og en halv kilometer i diameter. 'Man hadde forventet at kuppelen skulle ha kollapset
allerede', sier man fra vitenskapelig hold.

extra

En sjelden fugl er gjenfunnet på Montserrat. Under en vitenskapelig ekspedisjon til Montserrats vulkan Soufriere i 2002, oppdaget man en av verdens sjeldneste fuglearter i live bare meter unna toppen på vulkanen. Minst 25 par av Montserrat Oriolene lever nå under kanten på vulkanen.

Fuglene ble oppdaget da man fløy med helikopter nær kanten på krateret. Dette bringer nytt
håp for Montserrat Oriolen, som har lidt av en nedgang i antallet på øya helt siden det store utbruddet i 1997, og fuglen finnes ikke andre steder i verden ( i hvertfall ikke i vill tilstand?).

En av biologene som fulgte ekspedisjonen uttalte at 'det er forferdelig å tenke seg at en av de
siste områder hvor denne fuglen lever, på kanten av sin egen utryddelse, ligger så tett inntil
krateret av en aktiv vulkan. Vi så 10 fugler på tre timer, inkludert ungfugler, som tyder på
en heldig hekkeperiode. Det var en fantastisk syn'.

Hva nå om vulkanen på nytt eksploderer, slik det blir antydet i nyhetene 9,oktober 2002?

Den trostestore oriolen er øyas nasjonalfugl, også avbildet på øyas egne frimerker. Hannen er
svart og gul, hunnen hovedsakelig olivengul. Minst 60% av dens bo-område på Montserrat ble ødøelagt under utbruddet i 1997. Vitenskapsmenn var overbevist om at fuglen da kun hadde
50% sjanse til å overleve. Det har den altså gjort - så langt...

I 2001 begynte Skogsdepartementet og andre interessegrupper på Montserrat arbeidet med å redde oriolene, og de fikk kort tid etter gitt et bidrag fra det engelske utenriksdepartement på
1.500.000,- norske kroner.

 
Til venstre: Pyroflommen fra Tar River Valley gikk ut i havet. Bildet er tatt like etter utbruddet. Legg merke til at asken, som fremdeles er varm, fortsetter å blåse bort.
Til høyret: Samme, sett fra øst. Flommen tok med seg en del av landskapet - se arret i midten.

 
Til venstre: En smal pyroklatisk flom 27.juli, nedover sydsiden av Tar River Valley.
Til høyre: Tar River eiendommen har måttet tåle harde slag under det 'evigvarende' utbruddet,
men nå er det ikke stort igjen....begravd på ny under flommen 29.juli.
Images courtesy of MVO. .

3.mars 2002
Siste uke økte aktiviteten igjen i forhold til de foregående 3-5 ukene. I løpet av uken ble det registrert 1013 steinskred. De fleste dager var det god utsikt til den aktivite lavakuppelen, og fargestrålende gnistregn og flammer kunne sees om natten. I de øverste delene av Tar-elv dalen gikk det hyppige steinskred og mindre pyroklastiske flommer. Toppen bygger seg i øyeblikket opp, og har nå nådd det høyeste målet under det pågående utbruddet, nemlig 1080 moh.

2.august 2001

 
Pyro-flom t.h. på bildet mot Tar River Valley --- Høyre side av kuppelen brutt sammen

Søndag 29.juli, da utbruddet var på Montserrat, hadde man hele dagen kraftig regnfall.
Fra kl. 15.00 om ettermiddagen, gikk det en serie av mudderflommer nedover Belham River, samtidig som aske begynte å falle på nordsiden av øya. Kort etter kl. 17.00 ble det observert pyroklastiske flommer nedover Tar River Valley, på østsiden av vulkanen. Fra vestsiden av øya, ble det meldt om en kraftig røyk- og askesky, som drev vestover.

De pyroklastiske flommene i Tar River Valley, økte gradvis de neste timer, og kl. 18.30 hadde
de nådd havet. Toppen ble nådd rundt kl. 20.00, da man også kunne konstatere at det i askenedfallet fulgte med "småsteiner". Pyro-flommene fortsatte, og igjen kl. 22.00 nådde en
ny stor flom havet, og fortsatte ut fra stranden over en halv kilometer. Igjen falt "småsteiner"
i området rundt Salem på nordvestsiden.

Ved midnatt var det hele tilsynelatende over, men intens torden og lyn ble koblet sammen med utbruddet, og skyldtes statisk elektrisitet i askeskyen. Dagen etter kunne man konstatere at det meste av østsiden på kuppelen var brutt sammen. Intens damp kom fortsatt opp, og i havet fløt store mengder brente trær rundt om.

31.juli 2001
Etter å ha putret videre i et halvt års tid, uten å ha tilkalt seg særlig oppmerksomhet fra andre
enn de 5.000 gjenværende innbyggerne på nordsiden av øya, her Soufriere nå hatt et utbrudd
som har berørt adskillig flere. I forgårs, søndag den 29.juli hadde Sourfriere et utbrudd som var
det kraftigste siden mars i fjor, med en røyk- og askesøyle som blåste mer enn 350 km avgårde, mot Jomfru-øyene (Virgin Islands) og Puerto Rico. Det største flyselskap i Karibien, American Airlines, kansellerte alle flyavganger til og fra San Juan på Puerto Rico i flere timer etter at asken nådde området der, og flere flyavganger ble forsinket i store deler av det nordøstre hjørnet av Karibien..

30.desember 2000

  
Steinras på skråningene- og den 60 m høye søylen
Søylen skimtes også så vidt i midten på bildet til venstre

Siste uke har aktiviteten på Montserrat vist økning, med fortsatt vekst av lava-kuppelen og et
høyt antall steinskred. Seismisk aktivitet er også høy. Siste uke ble det rapportert 708 steinskred,
2 VT skjelv, 53 LP og 10 hybride skjelv. (Se forklaring her)

Steinskredene kom ofte umiddelbart efter LP-skjelv, som indikerte begynnelsen på en
eksplosjon. Dette ble bekreftet av visuelle observasjoner av kraftige askeutblåsninger
forut for og under steinskred-aktiviteten. Eftersom kuppelen fortsetter å vokse, forklarer det
også en del av steinskredene. Rester av steinskred kan sees tydelig på bildet ovenfor.

Området rundt toppen er i stadig endring, og domineres for øyeblikket av en stor søyle
som nå rager hele 60 meter opp, og når en høyde på 1.071 moh.

Svovelutslippet ligger for tiden på 745 tonn pr dag, men går opp til 1.100 tonn pr.dag ved
større steinskred. Vindretningen førte asken over nå ubebodde områder nord og vest på Montserrat. Man råder fortsatt befolkningen til å ha gassmasker innen rekkevidde, og være oppmerksom på at pyroklastiske flommer og askenedfall kan inntreffe.


Glødende kuppel en gang i året 2000

21.oktober 2000
En kuppel på østsiden av krateret fortsetter å vokse, og spektakulære glødende
utbrudd kan observeres om natten. Steinras har forekommet på østsiden av kuppelen,
hvor de bidrar til en temmelig røff overflate i de øvre deler av Tar-River dalen.
Rasene medfører små askeskyer som driver med vinden, og har ført till lettere
askenedfall i de bebodde områdene på øya.

27.august 2000
277 steinras, 39 hybrid skjelv, 4 VT og 63 LP-skjelv. Efter at den tropiske stormen
Debby blåste over øye den 21 til 22.august, førte kraftige regnskyll til flere mudderflommer. Stranden ved Old Road Bay ble utvider enda mere utover moti havet.

21.august 2000
Siste uke ble det meldt 257 steinras, 41 hybride skjelv, 19 tektoniske og 119 LP-skjelv.
Antall steinras var høyt denne uken, og styrken på signalene større enn før den fornyede
aktiviteten som begynte 6. august. Mange av LP-skjelvene gikk forut for steinras, som medførte flere mindre askeskyer. Skyene var ikke voldsomme, og nådde ikke høyder
større enn 3.000 m.

Kuppelen i krateret vokser stadig. Nedfall av bomber og pyroklastiske flommer vil
fortsatt kunne forventes så lenge den nåværende kuppelen fortsette å vokse.
Gassmasker anbefales stadig for dem som befinner seg nærmest de forbudte områdene
rundt vulkanen.

24.april 2000
Gode visuelle observasjoner ble gjort siste uke, og målinger av kuppelen ble foretatt.
Man forsøkte også å bedømme volumet på kuppelen, og anslår nå denne til mellom 12
og 15 millioner kubikkmeter, som tilsvarer en økning i størrelsen på 5 til 6 kubikkmeter
pr sekund siden den kollapset forrige gang den 20.mars. Det høyeste punkt på den nye kuppelen ble målt til 848 moh, som betyr at den nye kuppelen har en total høyde på nesten 130 m.
Så er det bare å følge med, og å være på vakt....

23.mars 2000
Siktbarheten var meget god i går, og den nye kuppelen er redusert med 90% sammtidig
med at en del av vulkanveggen har rast sammen. Aktiviteten har avtatt betraktelig, men
aske og damp stiger fremdeles til værs.

21.mars 2000
Følgende melding ble mottatt i går:
Aktiviteten på Mount Soufriere vulkanen har vært høy de siste 7 timer, med nesten sammenhengende pyroklastiske flommer, mudderflommer og minst en magmatisk
eksplosjon.

Det var rundt kl. 15.50 at en periode med pyroklastiske flommer begynte. Dette hadde sammenheng med kraftgi regnfall på vulkanen. Styrken på flommene økte gradvis,
og flommer kunne bl.a. sees strømme ned gjennom Tar-elv-dalen mot havet.
Askeskyen fra utbruddet drev vestover. Kl. 19.00 økte den seismiske aktiviteten kraftig,
og et kvarter senere kunne man se glødende steiner falle ned på nordøstsiden av
vulkanen. Umiddelbart derefter kom en kraftig vertikal eksplosjon som sendte
rødglødende prosjektiler flere hundrede meter over vulkantoppen. Kraftige brøl
og torden kunne høres, og lyn flerret også inne i askeskyen.

30 minutter senere hadde det hele roet seg kraftig ned, men fremdeles ble store steiner
kastet ut over kanten. Lett askeregn forekom over hele øya, og satellitinformasjon fra
NOAA antyder at askesøylen nådde en høyde av 10.000 moh.

6.mars 2000
Ekstra fint vær har muliggjort gode observasjoner siste uke, og man ser tydelig at den nye kuppelen fortsetter å vokse inne i krateret efter 1995-98 kuppelen. En langsomt flytende masse
er kommet til syne, og denne kan sees glødende om dagen, og om natten lyser det
godt opp fra steiner som faller ned herfra. Kraftig fumaroleaktivitet er også notert fra nordsiden
av den gamle kuppene. Det ser altså ut til at Sourfriere bygger opp til en ny
runde igjen, i nær framtid.
(SWVRC)

13.februar 2000


(Foto MVO)
En pyroklastisk flom ble rapportert om morgenen den 6.februar, med en askesky
nesten 3.000 moh, som blåste vestover. Senere observasjoner viste avsetninger i den
nordlige delen av Tar River dalen, nedover til noen få hundrede meter fra strandlinjen.
Den nåværende kuppelen vokser stadig raskere, og nye utbrudd ventes.

16.januar 2000
Følgende er rapportert for perioden 7 - 14.januar: Korte visuelle observasjoner av
krateret viser at kuppelen fortsetter å vokse. I perioden ble det meldt 23 hybride skjelv,
8 LP og 5 VT skjelv, (se forklaring) samt hele 97 steinras innvendig. Tallene er de samme
som for forrige uke, men med intensivert antall steinras. Regn og lavt skydekke hindret stort sett visuelle observasjoner, men 14 januar kunne man konstatere at kuppelen har fortsatt en moderat vekst over de seneste ukene. Det er svært mange likhetstrekk med kuppelen som vokste fram i 1996.

2.desember 1999
En ny kuppel er under utvikling. Det er den første siden mars 1998. Den er ca 100 m bred
og 60 m høy. Dårlig vær i hele november har hindret nærmere observasjoner. Materialet
som kommer opp er mørkt, men blekner efterhvert. Den nye kuppelen representerer nå er
fornyet risiko, og overvåkingen av vulkanen blir intensivert igjen. De gjenværende beboere
på Montserrat er blitt anbefalt å følge nøye med på radioen hver dag for nye meldinger om utviklingen der.
(SWVRC)

9.november 1999
Aktiviteten har vært økende igjen, med flere phreatiske eksplosjoner og askeutbrudd, med flere vedvarende små skjelv. Uken fram til 5.november ble det rapportert 115 steinras, 40 vulkan-tektoniske skjelv, 71 hybride og 13 LP skjelv. (Se forklaring) De fleste jordskjelv
skal ha forekommet ca 3 km under vulkanens topp.

De hybride skjelv som har forekommet i det senere, er de første siden februar 1998, like før
den gamle kuppelen begynte å vokse. Er det et nyttt ubrudd under utvikling?

30.oktober 1999
5 askeutslipp, små eksplosjoner eller kuppel-kollapser forekom siste uke. Den 23.oktober førte utbruddet med seg en askesky på 6.000 m, og på grunn av en uvanlig vindretning fikk man askenedfall på naboøya Antigua. Nye pyroklastiske flommer ble sett i Tar-elven efter dette utbruddet. Den 26.oktober var askeskyen omkring 5.000 m høy. De andre utbrudd var relativt små. Kraftig regnskyll natten mellom 22. og 23.oktober førte til mudderflommer.
Svovelutslippene har ligget mellom 21 og 75 tonn pr dag. Dette er små verdier.

20 juli 1999
En gass-lomme inne i Mt.Soufriere eksploderte idag, noe som førte til at aske
fle slynget hele 12 km opp i luften, og superopphetet stein ble slynget ut
i Atlanterhavet.

Man mener allikevel ikke at dette endrer den oppfatning at vulkanen nå er
i ferd med å roe seg ned igjen, etter å ha lagt det meste av Montserrat øde.

"Denne gang hørte vi en rumlende lyd en god stund, deretter torden og lyn,
men det er normalt ved så store utbrudd av askeskyer." sier en av observatørene.

Det er ikke kommet ut ny magma (lava) siden utbruddet i Mars 1998, men
fortsatt forekommer gass-eksplosjoner når kuppelen (dome) faller sammen.

Forrige store eksplosjon var i november 1998, men en eksplosjon 5.juni i år,
sendte en sky av aske hele 5 km opp i luften, og førte til at flere fly i området
måtte omdirigeres.

De fleste av øyas 12.000 innbyggere har flyktet. Mange av de større byene er
evakuert, inkludert hovedstaden Plymouth. Den eneste flyplassen ble ødelagt,
og turismen er en saga blott.
(Rapporten er basert på en CNN-melding)

*****


28 September 2002.
Klikk på bildet for større gjengivelse

I mellomtiden synes jeg følgende oppslag på BBC's Science og Technology
side, datert 19.feb.1999, er aktuelt stoff:

"Den lekse vi har lært av de eksplosive vulkanske utbrudd på Montserrat
vil hjelpe til med å beskytte folk rundt om i verden mot fremtidige
katastrofer, sier vulkanologene.

Bedre forutsigelser vil bli mulig takket være den detaljerte vitenskapelige
informasjon som er samlet inn på den Karibiske øya.

Men deres studier har også vist at uvnalig vulkansk aske betyr at
innbyggere på Montserrat står overfor en fortsatt og alvorlig fare for deres
helse, selv om vulkanen er relativt stille i øyeblikket.

Asken inneholder en for av mineralsk kvarts som kan føre til lunge-
sykdommen silicosis. Bitte små partikler av støv avsettes i lungene, og kan
eventuelt lede til kvelning.

Richard Robertson er direktør ved Montserrat Volcano Observatory, og har
fortalt BBC News Online : 'Dette betyr at vi må tenke oss omhyggelig om
hvor folk skal bo i fremtiden nær vulkanen. Vi må være sikre på at asken
er renset og at den (vulkanen) ikke vil være omgitt av aske på en langsiktig basis.'

Undersøkelsen, som er publisert i Science viser at aske fra lava-kupler
(lava domes) som eksploderer er spesielt farlige. Disse oppstår når en
vulkan sveller opp så mye at en del av fjellveggen faller bort i et skred, og
det oppstår en voldsom eksplosjon.

De minste partiklene i asken inneholder opptil 24% av kvarts-mineralet,
opp til 5 ganger mere enn tilhørende lavaen på øya. Dette er også over det
dobbelte av den konsentrasjon som ble funnet i asken fra Mount St.Helens utbrudd
i staten Washington i 1980.

Teamet av engelske vitenskapsmenn påviste også at aktiviteter som
bilkjøring, feiing og barns lek, knuste ansamlinger av støv og førte det
tilbake til luften rundt dem."

Artikkelen sa videre at "man hadde akkurat det rette utstyret på riktig
sted til riktig tid for å følge med" forandringene i de stadige utbruddene.
Man mener derfor at fremover vil bli i stand til, ikke bare på Montserrat, men
over hele verden, å forutsi hva som sansynligvis kommer til å skje
i de neste timer, dager og måneder.

Fra en annen kilde er det samtidig opplyst at et nytt satelitt-overvåkingssystem
vil bli istand til å gi øyeblikkelig informasjon om vulkan-kupler og hvorvidt
disse øker i størrelse (med bare centimeters forskjell) fra time til time.

Men vulkanene lever sitt eget liv. Kommer de til å ta hensyn til
hva vi foretar oss? Eller blir vi i bedre stand til å ta oss i vare?

  Linker:
Government of Montserrat and Montserrat Volcano Observatory
 Montserrat Volcano Observatory - new site
Google
 
Web www.vulkaner.no
bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 300
dolphin.gif
SEALIFE
globe.gif
TRAVEL
globe.gif
VOLCANO


    alfabetisk liste
    alphabetic listDenne siden er laget ved hjelp av Macromedia Dreamweaver