Our Beautiful World

Cone / Vulkan-kjegle (krone)

Slagg-kjegler er den enkleste typen på en vulkan. De bygges opp av partikler og bobler av lava som kommer ut fra samme åpning. Når gassen blåser kraftig ut og opp i luften, følger en del mindre fragmenter med og faller ned rundt åpningen, og danner en sirkelrund- eller oval kjegle. Ofte blir de ikke større enn 300 m i høyde, og finnes de fleste steder rundt om på jorden. Mange av dem har i dag små kratere i sentrum.

En ny kjegle ble dannet mellom den 28 og 31 juli i 2001 da Etna hadde utbrudd.Cinder cones are the simplest type of volcano.
They are built from particles and blobs of congealed
lava ejected from a single vent. As the gas-charged
lava is blown violently into the air, it breaks into
small fragments that solidify and fall as cinders
around the vent to form a circular or oval cone.
Most cinder cones have a bowl-shaped crater at
the summit and rarely rise more than a thousand
feet or so above their surroundings. Cinder cones
are numerous in western North America as well as
throughout other volcanic terrains of the world.
Cinder Cone is a cone of loose scoria. Scoria
forms when blobs of gas-charged lava are thrown
into the air during an eruption and cool in flight,
falling as dark volcanic rock containing cavities
created by trapped gas bubbles.

 


En kroneformet forhøyning, oppbygd
av vulkansk materiale som akkumuleres rundt
en krateråpning. Steinfragmenter kalles ofte
cinder og er glassliknende og inneholder store
mengder gassbobler. Cinder Coner varierer i
høyde mellom noen få - og flere hundrede meter.


A steep-sided volcano formed by the explosive
eruption of cinders that form around a vent.
(Teacher's Packet)
A small conical-shaped volcano formed by the
accumulation of ejected cinders and other
volcanic debris that falls back to Earth close to
the vent area.

(Gardner, et.al., 1995)Maounakea.
USGS


bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 225
Google
 
Web www.vulkaner.no

This page has been made with Macromedia Dreamweaver