Our Beautiful World

Hydrogen sulfide / Hydrogensulfid
Foto: K.A. McGee on 19 September 1995
Svoveldioksid og andre vulkanske gasser stiger opp fra Pu`u `O`o åpningen på Kilauea vulkanen, Hawai`i.
Under utbrudd i perioden mellom 1986 og 2000, slapp Kilauea ut fra 2.000 til 1.000 tonn irriterende svoveldioksid (SO²) hver dag.


Hydrogensulfid, en fargeløs, meget giftig gass med kjemisk formel H2S, lukter som råtne egg.
Brenner i luft med en blek blå flamme og løses lett i vann og gir svakt sur løsning.
Kokepunkt -62°C.

Hydrogensulfid dannes ved nedbrytning av organisk materiale som inneholder svovel. Den finnes i vulkanske damper, naturgass og ofte i mineralvannskilder.
Store mengder hydrogensulfid dannes ved fjerning av svovelholdige stoffer fra petroleum, og ellers kan gassen fremstilles...... nei, det hører ikke hjemme her.


Hydrogen sulfide (H2S) is a colorless, very poisonous, and smells like rotten eggs.
It burns with a light blue flame, and is easy dissolved in water.
Boiling point at minus 62° Celcius
.
Hydrogen sulfide comes from organic material containing sulfide. It is common in
volcanic steams, naturegas and often also in mineralfountains.

The most common gas released by magma is steam (H2O), followed by CO2 (carbon dioxide), SO2 (sulfur dioxide),
(HCl) hydrogen chloride and other compounds.

Large quantities of hydrogen sulfide is made by taking away sulfide from petroleum,
and else it can easily be made by...... no, that's not my job to tell you here... .


bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 225
Google
 
Web www.vulkaner.no

This page has been made with Macromedia Dreamweaver