Vår vidunderlige verden

  
Kuantiloper, Kongoni, Alcelaphus buselaphus
Hartebeest   Kuantiloper (Hartebeest)
Found at http://www.sa-venues.com/wildlife/


Hartebeest, Alcelaphus buselaphus

http://www.awf.org/wildlives/121

Ved første øyekast, ser kuantilopen høyst mislykket ut, og langt mindre elegant enn andre antiloper. Kuantilopens ekstra lange, smale og brunfargede hode har et buet panneben, som tjener som basis for
de forholdsvis korte og skrueformede hornene. Påfallende virker de geiteaktige øynene og de lange,
smale ørene som ender i en spiss. Største hornlengde hos oksene er 50 cm. Fra skuldrene skråner
ryggen sterkt nedover til halen. Dyrets rødligbrune farge blir lysere på buken og innsiden av beina.
Bakbena og en del av korsryggen er nesten gulfarget. Bena er yterst spelemmede og halen ender
i en svart dusk.

Til tross for sitt litt mangelfulle utseende er kuantilopen faktisk en av de hurtigste antilopene
og mest utholdende løper. Disse kvaliteter ga opphav til navnet "hartebeest", som betyr "tøff okse".


© John H. Fields, http://www.meandmephoto.com/Africa/Pages/Animals.html

Kuantilopene er steppeantiloper som også noen ganger besøker åpent skoglandskap og høye buskas.
De finnes oftere i disse områder enn gnuer og lyreantilopene, andre medlemmer av slekten.

Etter sin kroppsstørrelse (150 kg) og forholdsvis hyppige forekomst, skulle man tro at ku- og
lyreantilopene på de afrikanske savannene hørte til løvenes vanlige byttedyr.
Likevel later det til at de store kattene har en spesiell forkjærlighet for gnuer og sebraer. En årsak til
dette er nok antilopenes vaktsomhet og hurtighet. Etter bare noen få skritt er de oppe i høye
hastigheter, som de greier å holde flere kilometer.


© John H. Fields, http://www.meandmephoto.com/Africa/Pages/Animals.html

Selv om de abyssinske kuantilopene ennå ikke er utryddet, har de hatt en tallmessig nedgang på samme
måte som mange andre. De er oppført på listen over truede dyrearter. Somali- eller Swaynes-kuantilope,
Alcelaphus buselaphus swaynei, som tidligere hørte hjemme på gress-savannene i Ethiopia og Somalia,
eksisterer i dag kun i et lite antall i Ethiopia.


Hartbebeest
Photographer: William M. Ciesla,
http://www.forestryimages.org/


ARKive video - Hartebeest - overview
Hartebeest, Alcelaphus buselaphus - overblikk
BBC Natural History Unit
http://www.arkive.org


Kuantilopen, kongoni, Alcelaphus buselaphus cokei, som lever i Serengeti, er en meget utbredt
underart, som finnes i store deler av Øst-Afrika. En av disse kuantilopenes kamptriks består i å presse
motstanderens nakke nedover, for så å kaste ham i bakken ved hjelp av kroppsvekten.
Restultatet av denne framgangsmåten er ofte at begge parter velter over ende. De reiser seg imidlertid
fort opp igjen for så å fortsette kampen etter liknende strenge rituelle regler som gjelder for de
territoriale gnuokser.(Tekst basert på Hele verdens dyreliv, bind 6, LibriArte 1996)
(Bilder fra National Geographic, March 1983, er illustrasjonsfoto tatt i Namibia, Afrika)


 Links
 Antiloper: Dik dik (norwegian)
 Antiloper: Gnuen (norwegian)


The images used herein, except where otherwise stated, were obtained from
IMSI's MasterClips(MasterPhotos(C) Collection,
1895 Francisco Blvd.East, San Rafael, CA 94901-5506, USATekst Meny - Hurtig veileder til våre sider
Google
 
Web www.vulkaner.no


bukkm.gif
DYR

over 250

birdm.jpg
FUGLER

over 500

flower.jpg
FLORA

over 300
dolphin.gif
HAVDYR
globe.gif
REISER
globe.gif
VULKANER
   Free Counter

This page has been made with Macromedia Dreamweaver