Vår vidunderlige verden

KjempeslektenKjempeslekten, Plantago

       


 

Kjempeslekten (Plantago) er en planteslekt i maskeblomstfamilien.

Artene er ett-, to- eller flerårige urter, eller mer sjeldent små busker.
De mangler som regel stengel, og bladene sitter i en grunnstilt rosett.
Noen ganger kan plantene ha en opprett stengel med motsatte blad.
Roten kan være en pælerot, en rotstokk eller mange smårøtter.
Bladene er enkle og eggformede, elliptiske, avlange, lansettformede, linjeformede eller sverdformede.
Bladranden er hel, bølgende eller tannet; hos noen få arter kan bladene være fjær- eller håndflikete.

Blomsterstanden sitter i enden av et langt skaft som vokser ut av rosetten,
eller bladhjørnene på stengelen om den finnes.
Blomstene er én- eller tvekjønnede og vindpollinerte.
De er samlet i et aks, men hos noen arter sitter de enkeltvis.
Krona er valse- eller rørformet med fire fliker.
Det er fire pollenbærere, og fruktknuten har to eller fire rom.
Frukten er nesten alltid en lokkapsel, men kan være en liten nøtt eller en kapsel som ikke åpner seg.

Utbredelse
Kjempeslekten omfatter omtrent 250 arter og har en kosmopolitisk utbredelse.
De vokser hovedsakelig i tempererte strøk, men finnes også i tropiske fjell.
Mange isolerte øyer har endemiske arter, ofte med forvedet stamme.
I Norge forekommer groblad, dunkjempe, smalkjempe og strandkjempe naturlig,
og det er gjort tilfeldige funn av ballastgreinkjempe, flikkjempe og greinkjempe.

Systematikk
Kjempeslekten tilhører stammen Plantagineae i maskeblomstfamilien (Plantaginaceae).
Plantago er typeslekten for familien Plantaginaceae.
Familien omfattet tidligere bare de tre slektene Plantago, Bougueria og Littorella
og hadde det norske navnet kjempefamilien.
Nyere systematiske studier har ført til at mange arter fra den gamle maskeblomstfamilien
(Scrophulariaceae) er flyttet hit, og Artsdatabanken har derfor endret det norske navnet.

flikkjempe (P. coronopus) – Europa nordover til Færøyene, Danmark og Sør-Sverige, Makaronesia,
middelhavslandene og sørover til Eritrea og østover til Sentral-Asia; forvillet andre steder.
greinkjempe (P. indica [P. arenaria]) – Mellom- og Sør-Europa og østover til Iran, Sentral-Asia
og Sibir, Nord-Afrika; forvillet andre steder
smalkjempe (P. lanceolata) – Makaronesia, Nord-Afrika, temperert Eurasia; forvillet andre steder
groblad (P. major) – opprinnelig Eurasia, Makaronesia, Nord-Afrika, sørlige Afrika; nå et ugras
strandkjempe (P. maritima) – Europa, Vest- og Sentral-Asia, Nord-Afrika, Nord- og Sør-Amerika
dunkjempe (P. media) – Europa og østover til Russlands fjerne østen og Iran; forvillet i Nord-Amerika og Chile
dvergkjempe (P. tenuiflora) – steppene i Øst-Europa og Asia fra Østerrike og Slovakia østover til
Mongolia og Xinjiang og sørover til Iran og Irak, en isolert forekomst på Öland i Sverige

https://no.wikipedia.org/wiki/Kjempeslekta


all pictures. : © www.vulkaner.noTekst Meny - Hurtig veileder til våre sider
Google
 
Web www.vulkaner.no


bukkm.gif
DYR

over 250

birdm.jpg
FUGLER

over 500

flower.jpg
FLORA

over 300
dolphin.gif
HAVDYR
globe.gif
REISER
globe.gif
VULKANER
This page has been made with Macromedia Dreamweaver