Vår vidunderlige verden

Marihåndslekten, DactylorhizaMarihåndslekten, Dactylorhiza

       


 

Marihandslekta (Dactylorhiza) er en slekt av blomsterplanter i orkidéfamilien (Orchidaceae).
Dette er den mest artsrike slekta av orkideer i Norge med ca. åtte taksa,
litt avhengig av hvordan man avgrenser formene.
Noen av artene er også blant de vanligste av orkideartene våre.

Marihandplantene er ganske like av utseende: et antall blader (ofte med mørke flekker) fra basis,
én stengel med en tett blomsterstand i toppen bestående av mange blomster
og blomstene er ganske små, rosa til purpurfargete blomster med mørkere flekker og tegninger.

Navnet 'marihand' kommer av formen på plantenes rotknoller som er forgreina og kan minne om hender.
Mange orkideer på våre breddegrader samler opplagsnæring i rotknollene.

Marihandplantene produserer ikke nektar selv om de har nektarspore.
De baserer seg på å lure til seg insekter som tolker fargesignalet blomstene innebærer
som et signal om belønning (dvs. nektar).
Denne strategien – narrepollinering – er svært utbredt i orkidefamilien; anslagsvis på en tredel av artene.

Artsavgrensing i marihandslekta er problematisk og enkelte taksa som oppfattes som arter
av noen forskere oppfattes av andre som underarter, f.eks. purpurmarihand.
I tillegg kan de aller fleste artene hybridisere med andre marihandarter
og i noen tilfelle også med arter fra andre orkideslekter, for eksempel Gymnadenia.

Nyere molekylære analyser av slektskap har vist at marihandslekta er nært beslektet beslekta med
grønnkurleslekta og at hvis man ønsker monofyletiske slekter må grønnkurle (Coeloglossum)
inkluderes i marihand (Dactylorhiza).
Imidlertid gjør de store morofologiske forskjellene (blomsterfarge og -form) og det faktum at en slik
sammenslått slekt pga. navnereglene, ville måtte endre navn til Coeloglossum, at de aller fleste forskere
opprettholder de to slektene.

Nordvest-Europa har tilsynelatende den høyeste artsrikdommen innenfor slekten.
En oversikt fra 2001 angir for eksempel hele ni endemiske arter på De britiske øyer.
Dette kan skyldes at det meste av forskning på denne slekten har vært utført i Nordvest-Europa.
Genetiske metoder antyder at diversiteten egentlig er høyere i middelhavsområdet og Kaukasia.

Medlemmene i slekten Orchis kalles også marihand (vårmarihand og
apeorkide).
I eldre litteratur ble alle marihandartene regnet til Orchis, men artene med forgrenet rotknoll
er nå flyttet til Dactylorhiza, slik at Orchis kun omfatter arter med rund rotknoll.
Av og til blir navnet Dactylorchis brukt i stedet for Dactylorhiza.

Arter i Norge:

engmarihand, Dactylorhiza incarnata
flekkmarihand,
Dactylorhiza maculata
lappmarihand
Kongsmarihånd, Dactylorhiza jajalis ssp. majalis
purpurmarihand, Dactylorhiza majalis ssp.purpurella
skogmarihand
smalmarihand
stormarihand
søstermarihand

 all pictures. : © www.vulkaner.noTekst Meny - Hurtig veileder til våre sider
Google
 
Web www.vulkaner.no


bukkm.gif
DYR

over 250

birdm.jpg
FUGLER

over 500

flower.jpg
FLORA

over 300
dolphin.gif
HAVDYR
globe.gif
REISER
globe.gif
VULKANER
This page has been made with Macromedia Dreamweaver