Vår vidunderlige verden

Scotia-havet

Del 4. Enda flere sjøfugl

En oversettelse av Vladimir Dinets webside på engelsk med tillegg.


Click on flag for english version
bird
Gråalbatross (Phoebetria palpebrata),
Utenfor Syd Georgia.

Enda flere sjøfugl

bird bird
Antarktisslirenebb, Chionis alba, Grytviken, Syd Georgia.

bird
Antarktisslirenebb
, Grytviken.
Antarktisslirenebbenes diett
er den samme som joenes.
Deres flukt er klumpete,
men de er likevel godt
bereist, og hekker fra Syd
Georgia og overvintrer i
Syd-Amerika og på Falklandsøyene.
I motsetning til andre sjøfugler har de ikke vadeføtter.
Den hekker kun i Scotiahavet, med et totalt antall på 10.000 par. De fleste av dem holder seg rundt pingvinkoloniene og sommeren, og søppelplasser om vinteren. De er meget tamme.
bird
Antarktisslirenebb,
Drygalski Fjord, Syd Georgia.

birds
Knoppskarv (Phalacrocorax atriceps),
Beagle Channel,
Tierra del Fuego.
birds
Sørgeorgiaskarv
(Phalacrocorax georgianus),
Elsehul, Syd Georgia

bird
Antarktisskarv (Phalacrocorax
bransfieldensis
),
Hope Bay, Antarkt. halvøy

Knoppskarv okkuperer de steinfylte klippene på alle øygruppene rundt
Scotia-havet. Det er tre nesten like arter: Knoppskarv i Syd Amerikaog Falklandsøyene, Sørgeorgiaskarv på Syd Georgia, Syd Orkney og
Syd Sandwichøyene, og Antarktisskarv på Syd Shetlandsøyene
og på den antarktiske halvøy. Tre andre slag forekommer i Tierra del Fuego.
Alle er for det meste stillesittende, og jakter på fisk nær stranden,
noen ganger i store flokker.

bird
Magellanskarv
(Phalacrocorax.
magellanicus
),
San Julian,
Patagonia.


bird
Knoppskarv,
Beagle Channel,
Tierra del Fuego.
bird
Rødfotskarv
(Phalacrocorax gaimardi),
San Julian.

bird
Knoppskarv,
Ushuaia,
Tierra del Fuego.

bird
Patagoniaskovleandk, Ushuaia,
Tierra del Fuego.
Skovleendene blir kalt dette, fordi de ofte løper bortover vannflaten, idet de slår med vingene som en gammel hjuldampers skovler. Den hyppigste av dem her, Patagoniaskovleand (Tachyeres patachonicus), er
muligens en slektning til den ikke-flyvende Chileskovleand
(Tachyeres pteneres) i Tierra del Fuego,
og Falklandsskovleand (Tachyeres brachypterus)
på Falklandsøyene.
bird
Falklandsskovleand,
Gypsy Cove,
Falkland Islands.

birds
Andesgås (Chloephaga hybrida),
Beagle Channel, Tierra del Fuego.
birds
Andesgås og Chileskovleand med unger,
Beagle Channel.

bird
Svarthalssvane
(Cygnus melanocorypha),
Gypsy Cove, Falklandsøyene

På steinete strender i Tierra del Fuego og
på Falklandsøyene, blander Andesgjessene
seg ofte med skovleendene. En annen flittig gjest her er svarthalssvanene.
bird
Svarthalssvane med unger,
Gypsy Cove,
Falklandsøyene

bird bird
Duskand (Anas specularioides), Tierra del Fuego National Park.

bird
Natthegre
(Nycticorax nycticorax), Gypsy Cove.

Inkludert i den store variasjonen i disse strandsonene er også natthegrene, sniper, rovfugler og utallige overvintrende vadere fra den nordlige halvkule. Det er dog bare to slags ender som har nådd Syd Georgia. Øyene lengere syd har kun besøk av sjøfugl.
bird
Dark-bellied cinclodes (Cinclodes patagonicus), Ushuaia.

      
Dark-bellied Cinclodes, Cinclodes patagonicus , Salto de Laja, Chile (norsk navn ukjent)
Copyright © Arthur Grosset

bird
Austral thrush (Turdus falklandii),
Stanley, Falkland Is.
Falklandsøyene har ikke det dramatiske fjell-landskap som de andre øyene i Scotiahavet.
Her er det runde topper
og utallige små bukter
og kanaler og skjær.
Det er det perfekte
område for fugleobservasjoner.
bird
Upland goose (Chloephaga hybrida),
Tierra del Fuego Nat'l Park.

bird
Correnderapiplerke
(Anthus correnderae),
Stanley, Falkland Islands.

Desverre ble det eneste ville rovdyret på Falklandsøyene, Falklandsreven (D. australis), utryddet i løpet av det 19. århundre. Flere dyr er imidlertid importert og utsatt, menlig Patagoniareven, katter, kaniner, rotter og mus, samt guanakoer på
en mindre øy.
Derimot finnes det utallige marine pattedyrdyr i de omkringliggende farvann.
Av omkring 70 hekkende arter er to hjemmehørende her, Cobbs wren og Falklandsskovleand.
To til er kun sjeldne på fastlandet.
bird
Correnderapiplerke
Gipsy Cove,
Falkland Islands.

flower
Embothrium coccineum kalles "notro" i Tierra del Fuego,
og "duddle-dee" på Falklandsøyene.

bird
Sørlig kongealbatross, (Diomedea epomophora), Scotiahavet


Sørlig kongealbatross, Albatros real del sur (Diomedea epomophora)
Mar afuera, frente a Valparaiso.
Copyright © Pablo Caceres

Del 5: De store havdyr.

Tilbake til del 3.

All pictures, unless otherwise stated, Copyright © Vladimir Dinets


Tekst Meny - Hurtig veileder til våre sider
Google
 
Web www.vulkaner.no


bukkm.gif
DYR

over 250

birdm.jpg
FUGLER

over 500

flower.jpg
FLORA

over 225
dolphin.gif
HAVDYR
globe.gif
REISER
globe.gif
VULKANER
This page has been made with Macromedia Dreamweaver