Vår vidunderlige verden

Scotia-havet

Del 3. Andre sjøfugl

En oversettelse av Vladimir Dinets webside på engelsk med tillegg.


Click on flag for english version
bird
Gråalbatross (Phoebetria palpebrata),
Utenfor Syd Georgia.

Andre sjøfugl

I tillegg til pingviner finner vi minst 70 andre arter av sjøfugl i Scotia havet, ihvertfall av og til. Omtrent halvparten
av dem hekker her. Den mest tallrike er den lille blågrå måken kallt Antarktishvalfugl (Pachyptila desolata).
Syd for den antarktiske konvergenslinjen kan du vanligvis se dem i hundrevis der de flyr rundt til alle døgnets tider.


Antarktishvalfugl, Pachyptila desolata
Photo: © Tony Palliser

Forfatteren av denne artikkelen har ingen bilder av den, da, som han sier, de flyr alt for hurtig og ureglmessig,
og gjør dem nesten umuligå fotografere med mindre du kommer inn og finner hekkeplassen og redene.
De fleste sjøfugl-kolonier er forbudt område for turister som kommer med cruise-skipene - passasjerene
her kommer vanligvis i land på beskyttede strender, mens de mindre sjøfuglene hekker i klipper og gressfyllte skråninger, og albatrossn må ha steile klipper hvor kraftige vinder tillater den å ta av nogenlunde lett.

bird bird bird
Vandrealbatross (Diomedea exulans) har det lengste vingespenn av alle verdens levende nålevende fugler,
opp til 3,6 m. Omkring 4,000 par hekker på Syd Georgia.
Burdwood Bank, Scotia Sea.

bird
Gråhode albatross
nær hekkeplass.
Elsehul,
Syd Georgia.
Den vanligste av albatrossene i dette området, er Svartbrynalbatrossen (Diomedea melanophris), med nesten en halv milllion
par på Falklandsøyene og 60,000 par på Syd Georgia. Gråhodealbatross (Diomedea chrysostoma) er mindre tallrik, med 40,000 par på Syd Georgia og 20,000 på Diego Ramirezøyene syd for Kapp Horn.
Hvert slag har sitt eget vandringsmønster. Vandre-albatross mener
man flyr rundt Antarktis efter hver hekkesesong, og foretar opp til
50 turer rundt jorden i løpet av sin levetid.
Albatrossen lever av hvasomhelst de kan finne på overflaten,
selv om gråhodealbatrossen foretrekker krill og fisk, mens de andre liker blekksprut best. Alle albatrosser er nå truet med utrydning, mange av blir
drept under fiske i området.
bird
Gråhode- og svarbryn-albatrosser
Elsehul, Syd Georgia.

bird bird bird
Svartbrynalbatross. Utenfor Isla de los Estados, Scotia Sea.

bird
Gråalbatross bygger rede.
Skråning ovenfor Grytviken, Syd Georgia.
Muligens den vakreste av sjøfuglene i det sydlige hav, er gråalbatrossen. Disse langhalede, smal- vingede fuglers reder ligger på stupbratte steinfylte skrenter. Hekkesesongen
begynner senere enn
hos de fleste andre sjøfuglers, en gang sent på sommeren.
Mindre enn 8.000 par hekker på Syd Georgia.

bird
Kurtiseoppvisning, gråalbatrosses.
Skråninger ovenfor Grytviken, Syd Georgia.

birds
Sørkjempetrell (Macronectes giganteus),
Nordkjempetrell (Macronectes halli),
og en hvithakepetrell (Procellaria aequinoctialis),
Elsehul, Syd Georgia.
birds
Sørkjempepetrel. Disse fugler har en mer vanlig fjærdrakt
og er derfor ikke så gode til å glidefly som albatrossen,
men er samtidig også mindre avhengige av vinden.
Ushuaia, Tierra del Fuego. .

bird
Mørk utgave av
sørkjempepetrell.
Elsehul, Syd Georgia.
Kjempepetrellene er gribbene i de sydlige hav. De spiser åtsler, men voksne hannfugler kan også drepe mindre fugler, mens hunnene er bedre til å fange blekksprut og fisk.
Begge arter har variable farger. Nordkjempepetrellen, med rosa nebbspiss, er mindre vanlig med bare 3.000 par på
Syd Georgia. Sørkjempepetrellen er mere tallrik og spredt over større område, noen helt sør er nesten kritthvite.
Begge parter flytter seg ofte, og danner blandede kolonier, men nordkjempepetrellen starter hekkingen mye tidligere, sist i september istedet for i november.
bird
Hvit utgave av
sørkjempepetrell
,
Utenfor Syd Orkney øyene

bird
Sørkjempepetrell,
Drake Passage.
bird
Begge arter av kjempepetrellen.
Drake Passage.
bird
Nordkjempepetrell,
Gold Harbour, Syd Georgia.

bird
Havhest
(Fulmarus glacialoides),
utenfor Syd Orkney øyene
Adskilllige andre arter av stormfuglene, hekker eller er å se
på øyene i Scotia havet.

bird
Hvithakepetrell, Elsehul, Syd Georgia
bird
Havhest
(Fulmarus glacialoides)
utenfor Syd Orkney øyene.
bird   bird
White-chinned petrels, Elsehul, Syd Georgia.

bird bird
bird
  bird    
bird
bird
Flekkpetrell
(Daption capense)
utenfor
Elephant øya,
Syd Shetland Is.
Snøpetreller
(Pagodroma nivea),
utenfor den antarktiske halvøy.


Med sine kun 34-45 gr. er Wilsonstormsvale (Oceanites oceanicus)
den minste av sjøfuglene i de sydligere farvann. Men de spiser seg gladelig gjennom de kraftigste stormer, og flyr over alle verdens hav.
De har god luktesans, og elsker krill, småfisk og blekksprut.

bird
Magellanmåke (Larus scoresbii),
Ushuaia, Tierra del Fuego.
bird
Taremåkel (L. dominicanus),
Grytviken, Syd Georgia.

bird
Taremåke,
Hope Bay, Antarctiske halvøy.
Måkene er ikke så vanlige i de sydlige havtrakter. Bake taremåken kommer seg helt ned til den antarktiske halvøy - den overvintrer til og med der. To mindre arter forekommer på Tierra del Fuego Falklandsøyene. De spiser alt de kan fiske eller fange, selv om taremåken helst holder seg til albuskjel.Taremåkens antall og hekkeområde vokser, med noen få års mellomrom dukker det opp besøkende fugler helt opp til nord-amerika.
bird
Taremåke med unger,
Elsehul, Syd Georgia.

birds
Syd American terns (Sterna hirundinacea), Ushuaia, Tierra del Fuego.
bird
Antarctic tern (S. vittata), Grytviken, Syd Georgia.

bird
Sørhavsterne,
(Sterna vittata )
Grytviken.
I motsetning til måkene, lever ternene utelukkende på fisk og krill. feed almost exclusively on fish and krill. Svaleterne,
Sterna hirundinacea, hekker på Tierra del Fuego og Falklandsøyene; Sørhavsterne, Sterna vittata - på øyene lenger syd.
De forsvarer omhyggelig sine reder, og angriper gjerne forbipasserende mennesker. Slektningen, den arktiske terne,
Rødnebbterne, Sterna paradisaea,
kommer fra den nordlige halvkule når det
er vinter der, og har den lengste trekk-ruten
av noen fugl.
bird
Rødnebbterne (Sterna paradisaea),
utenfor Syd Georgia.

bird
Falklandsjo
(Stercorarius/
Catharacta
antarctica
),
Stanley,
Falklandsøyene
bird
Falklandsjo jager en grålire (Puffinus griseus). Joen prøvde å stjele en fisk
som liren hadde fanget, men liren fortsatte å dykke hver gang joen angrep.
Efter to-tre minutter ga joen opp.
Beagle Channel, Tierra del Fuego.
bird
Sørjo
(Stercorarius/
Catharacta maccormicki
), Hope Bay,
Antark. halvøy.

bird
En sørjo har funnet en død kongepingvin.
Grytviken, Syd Georgia.


Joene er de slemme gutta på Scotiahavets øyer. De spiser åtsler, søppel, fisk egg og ungene til andre fugler, og stjeler fisk fra andre sjøfuglers fangst. Av de tre lokale artene, er Falklandsjo den vanligste. Tre mindre arter kommer fra arktiske strøk for å overvintre her, men de sees sjelden.
bird
Kaneljo
(Stercorarius/
Catharacta chilensis
)
og Knoppskarv,
(Phalacrocorax atriceps)
Beagle Channel, Tierra del Fuego.


Del 4: Enda flere sjøfugl

Tilbake til del 2.

All pictures, unless otherwise stated, Copyright © Vladimir Dinets


Tekst Meny - Hurtig veileder til våre sider
Google
 
Web www.vulkaner.no


bukkm.gif
DYR

over 250

birdm.jpg
FUGLER

over 500

flower.jpg
FLORA

over 225
dolphin.gif
HAVDYR
globe.gif
REISER
globe.gif
VULKANER
This page has been made with Macromedia Dreamweaver