Active volcanoes / Aktive vulkaner:

Colima, Mexico


Colima-vulkanen,ligger ca 450 km vest for Mexico City. Den består egentlig av to
forskjellige vulkaner, den eldste kallt Nevado de Colima på 4.200m, og den yngste
Volcan de Fuego eller Volcan de Colima, er 200 m lavere, og ligger 5 km syd for Nevado.
Omkring 300.000 mennesker bor innen en radius på 40 km fra vulkanen.
Colima anses som den mest farlige og aktive vulkan i Mexico.
Det siste store utbrudd var i 1994, da flere 'bomber' forårsaket store branner
i de nærliggende områder.

Tirsdag 31. mai 2005
  
  

Mexico's 4.000 m høye Colima spydde ut en sky av steiner, aske og lava nesten 5.000 m opp i luften
i den største eksplosjon på minst 20 år. Regjeringen vurderer å evakuere mindre samfunn rundt
vulkanen. En sky av aske stengte lufthavnen i Colima City over 30 km unna, og lava rant nedover
fjellsiden og brente gresset.

Det var kl. 3:26 om morgenen (lokal timd) den 30. mai at man registrerte den største eksplosjonen
hittil observert av det vulkanske overvåkingssystemet. Satellit data viser at asken nådde en høyde
på 8.500 m og ble ført av vindene sydøstover og i et lavere nivå, på 5.400 m, mot nordøst. En time og
tre kvarter etter utbruddet rakk den sydøstre skyen over 100 km fra vulkanen, og den nordøstlige
omkring 80 km. De pyroklastiske flommen rant vestover.

Tirsdag 24. mai 2005

  

  
Fra en video på www.ucol.mx - 5 minutter av utbruddet
Kl 19:10 lokal tid i går registrerte man den største eksplosjon siden 1999, med en høyde på askeskyen på over 3.000 over toppen av vulkanen. Pyroklastiske flommer ble sendt nedover San
Antonio og Monte Grande kløftene, og nådde en distanse på mellom 4 og 5 km.

Fredag 11. mars 2005

De siste 24 timer i går, fant det sted 2 eksplosjoner. Kl. 08.10 var det en større eksplosjon, og det
var detstørste utbrudd som er registrert hittil i år. Utbruddet sendte lavastrømmer nedover syd, vest og
nord-flankene på vulkanen, og disse nådde opp til 3 kilometers lengde. Asken blåstre raskt nordøst
over, og nådde en høyde på rundt 2.000 m over vulkanens topp. Askenedfall er rapportert fra byene
Guzmán, Jalisco og flere andre småbyer rundt om..
Foreløbig ser det ikke ut til at asken har ført til fare for befolkningens helse. Man kan derimot ikke se
bort fra at aktiviteten nå utvikler seg i rettning av de eksplosive utbruddene man hadde i 1999,
eller enda mere, noe som også kan føre til store skred.

Mandag 8. november 2004
Fra den 27. oktober til den 1. november rullet lavablokker nedover alle skråningene untatt
på østsiden, slik de har gjort siden 30. september. Flere eksplosjoner fant sted daglig.
Den 1. november nådde lavablokkene på nordsiden 1.800 m nedover, og dekket et område på
200 mbredde på det meste. På VNV siden nådde de 600 m ned, også der i 200 m bredde.
På vestsiden nådde blokkene ned i 2.000 m avstand fra toppen.

Torsdag, 14. oktober 2004
  
Bilder fra i går natt (norsk tid). Til venstre: legg merke til lava og glødende steiner som ruller
nedover den høyre skråningen. Se også bildet til høyre, hvor en ny eksplosjon er i ferd med
å komme opp over kraterkanten. I midten askeskyen etter en slik eksplosjon.

Onsdag 13. oktober 2004

I løpet av de siste 24 timer har det vært registrert omkring 112 skred på nordskråningene,
likeså på dem NV, V og utkastingen av lavablokker fortsetter..

Følgende rapport ble utstedt i går kl. 12.00 lokal tid.
Lavafronten på nordskråningen er minst 1.200 m lang og omtrent 150 m bred.
Fronten på NV-siden er minst 400 m lang og 200 m bred.
Rasene, som alle kommer fra den vestre lavastrømmen, holder seg i en avstand innenfor opp til
2 kilometer fra toppen.
De siste 24 timer har det vært registert 23 mindre eksplosjoner.
Asken som er tilstede i atmosfæren skyldes istykkerslåtte lavablokker som ruller nedover sidene.

  
Fotografier tatt under en overflyvning den 12 oktober, på sydsiden.
(Universidad de Colima, Observatorio Vulcanológico)

Torsdag 7. oktober 2004
 

  I løpet av 24 timer tirsdag og onsdag gikk det 294 skred nedover skråningene på Colima,
som følge av lavautbrudd, for en stor del bestående av større blokker.
Flommen på sydsiden har økt.
Lavaflommen på nordsiden når nå en lengde på 600 m og er 150 bred.
Lavaflommen på VNV-siden har nådd 250 m nedover.
I løpet av samme periode var det 32 små eksplosjoner, som sendte en røyksøyle omkring
400 m opp i luften. Stor gass-aktivitet er registert.400 m.s have been registered,
translated from the official news-release in spanish

Tirsdag 5. oktober 2004

  
Colimahar det fremdeles travelt med å lette trykket ved å slippe ut damp og lava.
Bildene er datert i GMT. Norge/CET + 2 timer.

  Lava og tunge steiner fortsetter å trille nedover skråningene. I løpet av de siste 24 timer har det
vært omkring 234 skred, mot NV, V og S.
Lavaflommen på nordsiden når en lengde på ca 350 m og er 150 m bred. Lavaflommen på
VNV siden når 100 m nedover. Stor aktivitet i utslipp av gass er rapportert.
translated from the official news-release in spanish

Mandag 4. oktober 2004
  Universidad de Colima har rapportert at Colima vulkanen hadde et utbrudd fredag 1.oktober.
En bred lavastrøm har vært tydelig synlig under nattflyvninger rundt vulkanen. En askesky steg
adskillige kilometer opp i luften. Eksplosjoner har fortsatt siden aktiviteten begynte med små smell
onsdag. Aktiviteten skyldes press som har bygget seg opp under kuppelen som dekker Colimas
krater. Røyk og gass kommer nå ut fra en sprekk i kuppelen. Man håper fortsatt at lavaflommen
vil fortsette, og således lette presset på innsiden av vulkanen.

Fredag, 1. oktober 2004 - 20:00 norsk tid

Den registrerte seismiske aktiviteten fram til middag lokal tid er relatert til de stadige skred på
vulkanens skråninger, som i løpet av siste 24 timer nådde opp i 209.
En sammenligning av den totale størrelsen på styrken av dagens registerte seismiske aktivitet med
utbruddene i 2002 og 1998 antyder en voldsomhet i dette utbruddet omkring 5 ganger
større enn de to foregående.

Man håper at lavautflytingen fortsetter som nå. I går kl. 20.00 og i natt kl. 00.20, viste
web-kameraet materiale som kom fra toppen nedover nordsiden av vulkanen. Disse skred
(egentlig flommer) fortsatte gjennom natten og drutvidet seg også til den vestre siden utover dagen,
og har økt både i antall og styrke.
oversatt fra den offisielle nyhetsmeldingen på spansk


Ser ut til at seismografene har vært veldig opptatt med å registrere skjelv i natt,
fra 20:00 lokal tid i går kveld til 05.00 i dag, med unntak av den i midten som
serut til å ha gitt opp rundt kl. 01.00
 
Ser ut til at to lavaflommer kommer nedover skråningene - og så en ny eksplosjon?

 

 

Folk i de nærliggende landsbyer ble i går kveld orientert om den økende aktivitet ved Colima.

Torsdag natt var det tre eksplosive utbrudd, hvor glødende materiale ble kastet ut fra vulkanen.
Så langt har det ikke blitt meldt om skader på mennesker eller materiale i bebyggelsene nær Colima.

En forbudssone på 6,5 kilometers radius opprettholdes, så vel som en preventiv sone som går
ut 11,5 kilometer fra toppen. Det er kun omkring 1.000 innbyggere som bor innenfor en radius
på 10 kilometer, og man håper å kunne evakuere disse dersom tilstanden forverres.

Eksplosjonene begynte onsdag etter at kuppelen som i det siste var blitt dannet, kollapset.
Små skred begynte på nordsiden av vulkanen onsdag natt, og spredte seg til vestsiden torsdag.
Skredene økte i størrelse, iflg. vulkanobservatoriet ved Colima-universitetet.

Onsdag 29. september 2004


Tirsdeag 28. september 2004
As usual - Colima is having a short periode of erupting gas and vapour.
Som vanlig - har Colima igjen en kort periode med utslipp av gass og damp.
Se våre web-cam sider: Klikk her

22. februar 2004

Første del av februar kunne oppvise omkring 5 eksplosjoner daglig fra Colima, noe som
var litt mer enn de foregående månedene. Askeskyene nådde opp i 2-3.000 meters høyde
over krateret og drev hovedsakelig i NØ eller ØNØ retning. En merkbart større eksplosjon
fant sted 9. februar kl. 09.58 lokal tid. Denne sendte en røyk- og gass-søyle 3.600 m over
krateret. Askeskyene skal nylig ha vært synlig på satellitbilder.

11.september 2003
VAAC rapporterte nylig at det den 6. september kl. 10.26 fant sted et større askeutslipp fra
Colima. Askeskyen nådde opp i 6.700 m høyde over havet og drev nordover. Asken var ikke
synlig på satellit-bilder. Et annet utslipp fant sted to dager senere. Vulkanen er for tiden ustabil.

23.mai 2002
Mengden av svoveldioksid (SO2) om morgenen i går, lokal tid, indikerte en økning, med et utslipp målt til 1.000 tonn pr.dag. Som referanse kan nevnes at det den 9.mai kun ble målt 204 tonn.

Økningen av mengden glødende materiale som kan observeres på toppen av vulkanen, har også
økt de siste dager. Videre har antall skred fra lavafronten økt i den VSV-sektor, og er oppe i et
antall av 136 skred pr.dag. Beredskapen opprettholdes derfor.

22.mai 2002
Colima spyr ut lava, og et større utbrudd fryktes.

Det var i går, tirsdag at 300 mennesker ble evakuert fra fem små bebyggelser nær vulkanens krater, men noen få familier nektet å forlate sine hjem. Politiet patruljerer nå de tomme gatene.

Lørdag ble 70 innbyggere evakuert fra Juan Barragan, El Agostadero, El Borbollon og Los Machos, alle i Jalisco-staten, omkring 17 km fra krateret. I nabostaten Colima, ble 200 mennesker evakuert
fra Yerbabuena, nær toppen på Colima.

Som følge av de siste dagers utbrikling, har Sivilforsvaret i Colima og Jalisco fortsatt å opprettholde evakueringen av de bebodde områdene i La Yerbabuena i Colima og Juan Barragán, El Agostadero, Los Machos og El Borbollón i Jalisco.

Det er fortsatt forbudt å komme nærmere vulkanen enn 6,5 km, og høy beredskap opprettholdes
i en 11,5 km vid sone som innbefatter landsbyene La Yerbabuena og La Becerrera i staten Colima, og Causentla, Cofradía de Tonila, Atenguillo, El Saucillo, El Fresnal, El Embudo, Juan Barragán,
Los Machos, El Agostadero og El Borbollón, alle i staten Jalisco.

På grunn av muligheten for varme mudderskred (pyroklastiske flommer) og den forestående regnsesongen, er det muligheter for mudderflommer (laharer). Man bør derfor unngå å oppholde
seg i La Lumbre, El Cordobán, San Antonio og Monte Grande kløftene i staten Colima og
El Muerto, La Tuna, Santa Ana, El Cafecito, La Arena og Beltrán Durazno kløftene, alle i
staten Jalisco.

18.mai 2002
Lørdag advarte vulkanologer mot et kommende utbrudd, og de første 200 mennesker ble evakuert fra områdene nærmest vulkanen.

Det bor rundt 300.000 mennesker innenfor 40 km radius av vulkanen, inkludert Colima City, men lavaflommer har aldri nådd større bebodde områder.

15.mars 2002
  
  
Bilder tatt på morgenen norsk tid (6.30 - 6.41 GMT)


53 sekunder kl. 7.22-7.23 GMT
Noen som har lyst til å løpe omkapp?
Sammenlig dagbildene nedenfor...


Colima fortsetter det moderate utbruddet, og sender daglig ned glødende materiale opp til
mellom 2 og 3 kilometer fra toppen. (Se ovenstående bildeserie fra i dag tidlig norsk tid). Selve lavafronten øverst i Cordobán-kløften har dog bare en lengde på 320 meter fra toppen.
Derimot er volumet av denne lavamassen nå oppe i 720.000 kubikkmeter masse.
De fleste utbrudd av glødøende materiale går ned mot Monte Grande og San Antonio,
La Lumbre-klløften og Cordobán, den sistnevnte har avtatt noe.

3.mars 2002
Det har fortsatt kommet glødende materiale nedover flankene på S- SV og V-siden av vulkanen.
Den seismiske aktiviteten har samstemt med disse utbruddene. Lavaflommen som er på vei
nedover SV-siden og de øvre deler av Cordobàn-kløften fortsetter fremgangen og har nådd en avstand på 240 m fra toppen. Høyden på lavaflommer er hele 15 meter, mens bredden kun er 55 m. Denne massen inneholder allerede nær 200.000 m³. Den andre flommen på vestsiden har nådd
2 kilometer fra toppen.

19. februar 2002
Det er fortsatt skred av glødende materiale nedover sydvest og vestflanken, og disse når
mellom 2 og tre kilomterer nedover skråningene. (Se gårsdagens bilder). Man har de
siste 24 timer registert en seismisk aktivitet som kan tyde på at man kan få lignende eksplosiver utbrudd som man har hatt tidligere, og man følger derfor nå nøye med. Samtidig er
mann redd at den stadig utstrømmende lavaen vil føre til nye skred lenger nede.

18.februar 2002
 
Bilder tatt med ett minutts mellomrom. Muligens har vi greid å fange inn
ett eller to av de nedenforomtalte skred på bildet til høyre?

 
 
Nytt utbrudd ser ut til å finne sted bare en halv time etter ovenstående.
På bildet ø.t.v. sees den første skyen, på bildet ø.t.h. vokser den,
og på neste n.t.v. ser det ut som en pyroklastisk flom raser nedover
vulkansiden, for å øke på siste bilde. Bare minutter senere var hele
fjellsiden fri for skyer.


Universidad de Colima har meddelt at det de siste timer har gått flere skred av glødende materiale nedover syd- sydvest- og vestflankene, men ingen av dem når lengere enn to kilometer nedover.
Sikkerhetssonen rundt vulkanen er for øyeblikket 6,5 km i alle retninger. For området rundt Marijuana og Becerrera i staten Colima og Causentla, Confradia de Tonila, Atenguillo,
El Sauchillo, El Fresnal, El Funnel, Juan Barragan, Los Machos, El Agostadero og El Borbollón,
alle i staten Jalisco er sikkerhetssonen utvidet til 11,5 km fra krateret.
Det advares mot ferdsel i flere kløfter og elveleier nedenfor vulkanen.

7.juni 2001
Under en ekspedisjon til toppen av Colima den 17.mars oppdaget personell fra Universidad
de Colima at en nytt krater var blitt dannet under utbruddet 22.februar. Krateret etter utbruddet
var på 190.000 kvadratmeter i volum, og er det største siden 1960-årene. Den 26 mai oppdager
man så en kuppel på hele 150.000 kvadratmeter i krateret. Fumaroleaktiviteten var nå også
høyere enn under besøket i mars. Dette er det første tegnet på våknende aktivitet siden
november-98/februar-99 utbruddet.

25.februar 2001
Tidlig torsdag morgen, den 22.januar, spydde Colima glødende steiner og overskygget de nærliggende landsbyer med aske. Selv om seismologer betrakter vulkanen som relativt farlig,
ble ingen evakueringsordre utstedt. Ved University of Colima uttalte man at "lav-energi" utbruddet, var typisk for Colima. Alarmberedskapen er satt til ORANGE.

18.november 2000
Aktiviteten til det som har sett ut til å være en relativt stabil vulkan en stund, fører nå til stadige
mindre utslipp. To mindre utslipp fant sted i går morges lokal tid, efterfulgt av mindre skjelv.
Noe uvanlig er altså på gang, og beredskapen står fortsatt på ORANGE.

11.november 2000
Colima har, samtidig med Popocatepetl, hatt et mindre utbrudd, og mange fryktet at
disse to ville ekspolodere samtidig, men det hevdes fra vitenskapelig hold at det hele
bare var en tilfeldighet. Colima har tilsynelatende roet seg ned igjen, mens det ser ut til
at Popocatepetl varmer opp foran noe....

  siste nytt alltid øverst. Nedenfor er de eldste begivenheter øverst.

Gjennom de siste 500 år har vulkanen Colima hatt en utbruddsfrekvens på et utbrudd
omtrent hvert 30. år., f.eks. i 1585, 1606, 1622, 1690, 1818, 1869, 1890, 1903 og 1913,
for å nevne noen. . Når man samtidig tar mindre utbrudd i betraktning, har Colima i de siste
ti-år vist en økt aktivitet, og dette har gjort Colima til en vulkan man følger meget nøye med
i Mexico idag.
 

1998 - 2000


Photo Courtesy of University of Colima (SWVRC)

Et utbrudd som begynte i november 1998 har nå roet seg ned.
På det kraftigste ble det målt temperaturer på 800 grader Celcius i krateret.
Lavastrømmen tilbakela en distanse på ca 3.km og var ca 500 m.bred.
Et område ble evakuert, men de 250 innbyggerne har nå vendt tilbake igjen.

I midten av august 1998 var det en økning av de fleste parametere, og nye sprekkdannelser
på kuppelen ble bekreftet. Noen av disse hadde allerede åpninger på over 5 meter, og
samtidig fant det sted en økning av skred fra toppen, som man antok skyltes at magma
begynte å presse på nedenfra.

Før slutten av oktober var økningen i utslipp av svoveldioxid og aske blitt betydelig. Den 14.november var svoveldioxiden steget til 4 ganger i forhold til de foregående 2 ukene.

Den 18.november ble innbyggerne i Yerbabuena (Colima) og Juan Barragán (Jalisco), evakuert. De ligger begge
innenfor en radius på 10 km.
To dager senere, den 20.november kom en 50m diameter og 20 m høy kuppel til syne i krateret som ble dannet i 1994. Det var nå mange likhetstrekk med utbruddet i 1991,
og man ventet spent på utviklingen.

Morgenen etter ble det bekreftet at kuppelen vokste hurtig, og fylte opp hele krateret som
målte 180 m i diameter - og man antok at kubikkinnholdet var på omkring 380.000 kubikkmeter. Bare timer senere vokste kuppelen ut av krateret, og begynte å skli nedover sydsydvestflanken. Dette førte til en pyroklastisk flom som gikk mot San Antonia og Cordobãn. Flommen
for
nedover med en hastighet på 100 km i timen, og tilbakela en distanse på 3.300 m før den
stoppet i en høyde av 2.400 moh, altså ca. 1.600 m under krateret.

Samtidig med den pyroklastiske flommen,
brøt det også fram en lavaflom som førte
store blokker med seg nedover litt over
100 meter, i lav hastighet.

Fire dager senere, den 26.november målte
man det høyeste nivået av svovelutslipp,
på ialt 16.415 tonn pr dag, og samtidig
gikk nye pyroklastiske flommer og
lavaflommer nedover skråningene.

Denne gangen nådde den pyroklastiske flommen så nær som 3.500 fra byen Yerbabuena, som tidligere var evakuert. Lavaen var nå kommet 550 m nedover, i en bredde på 200 m.

I løpet av de siste dager av november 1998, avtok hastigheten på lavaflommen, men den eruptive prosessen fortsatte, og frem til 1.desember var 3 lavaflommer nådd la Barranca El Cordobán. Lengden på dem hadde nå kommet opp i over 1.000 m hver. Samme dag fikk beboerne i de evakuerte områdene vende hjem igjen.

Sist i desember 1998 og først i januar 1999 fortsatte Colima å gi fra seg pyroklastiske flommer
og skred av lavablokker, selv om det nå var i mindre mengder, og mindre hyppig. Samtidig
begynte man imidlertid å bli oppmerksom på en ny lyd fra vulkanen - en lyd som minnet
om jet-motorer.
(Se samme fra La Palma).

Mindre eksplosjoner på toppen kunne nå også registreres, noen av dem akkompagnert av
utkastelse av vulkanske prosjektiler, som falt

ned i nærheten av toppen.
Den siste utviklingen antydet nå at trykket av vulkanske gasser inne i vulkans indre steg igjen.

De første dager i februar har to av lavastrøm-mene gått sammen. Ialt førte de med seg
34.000.000 kubikkmeter lava, i en tykkelse
av flommen på 20 meter, noen steder på opp
til 30 meter.

Tidlig om morgen den 10.februar eksploderte
Colima, og dannet et krater på rundt 140 meter i
deameter, og 50 m dypt. Eksplosjonen sendte
store lavablokker mer enn 3.500m opp i luften,
og disse falt ned langt fra vulkanen og satte igang
flere skogbranner. Samtidig for pyroklastiske
flommer nedover skråningene og nådde lengder
på over 3.000 m. Askenedfall ble registert nord
for vulkanen. Lyden av eksplosjonen ble hørt så
langt unna som i Ciudad de Colima , 32 km unna.


Ovenstående billedreportasje og tekst er hentet fra Universidad de Colima:
RESUMEN DE LA ACTIVIDAD ERUPTIVA 1998-2000

19.februar 1999
Torsdag 18.februar spydde vulkenen igjen ut lava og aske. Myndighetene
forbereder nå plan for evakuering av de ca 300.000 mennesker som bor
i nærheten av vulkanen. Onsdag var det igjen flere små utbrudd, hvorav to
førte til store jordskred på vulkansidene.

  Atter en gang endrer Colima sin oppførsel i løpet 
av denne utbruddsperioden, som begynte i november. Av frykt for nye eksplosjoner, begynte man derfor den 14.februar evakueringen av La Yerbabuena, Causenta, Atenguillo, El Fresnal, La Cofradía, Juan Barragán, El Agostadero, Los Machos, El Alpizahue, El Saucillo og El Borbollón, alle sammen i staten Jalisco. Sikkerhetssosnen rundt vulkanen ble samtidig utvidet til 10 kilometer
 De følgende dager var preget av eksplosjoner
 og et økende antall skred og jordskjelv. 
 2.mars vendte de evakuerte tilbake, og 
 Colima roet seg gradvis ned igjen.        

15 mai 1999
Myndighetene advarer nå om at man venter et større utbrudd.
Det er økt jordskjelvsaktivitet i området, og vulkanen har eksplosjons-
artede utbrudd. Små skjelv rundt krateret indikerer at magmaen
er i bevelgelse.

Flere hundrede er allerede evakuert, og man er beredt til å evakuere alle
de ca 185.000 mennesker som bor innenfor risikosonen

17.mai 1999
Tropper fra hæren evakuerte landsbyinnvånere fra områdene rundt Colima,
hvorefter de selv (!) ble evakuert til en mere sikker avstand fra vulkanen.
Dette etter at eksperter antydet at et større utbrudd nå ville finne sted.

Soldater var satt til å bevokte de evakuerte landsbyene Yerba Buena og
Juan Barragan, men ble beordret å trekke seg ut av området, i en avstand på
minst 8-12 km fra toppen av vulkanen. Nye 400 må nå evakueres, og må
tredje fase av evakueringen igangsettes betyr dette nye 16.000 mennesker
i en omkrets av 30 km fra vulkanen.

20.mai 1999
Ildfjellet har siste 24 timer vist økt aktiviet med 20 større utbrudd som sendte
aske ut over de omliggende områder. Man forventer stadig at et større utbrudd
kan finne sted.


17.juli 1999 - Photo Courtesy of University of Colima

20.juli 1999
18.juli hadde 'Ildfjellet' igjen et utbrudd som førte til flere skred på vulkanens
skråninger. Rød alarm ble slått i de nærliggende områder, men allerede idag
kunne 135 evakuerte returnere til sine hjem i Yerbabuena, mens 160 andre
fra andre landsbyer måtte vente.

29.juli 1999
En større eksplosjon fant sted rundt 14.45 lokal tid idag. Pyroklastik flom og
steinsprut nådde utover et område omtrent som ved utbruddet den 17.juli,
maksimum 5-5,5km på vestsiden av vulkanen. Et relativt større askenedfall
fant sted i La Yerbabuena, noe som førte til øyeirritasjon hos innbyggerne og
besøkende. Allerede etter noen få minutter ankom frivillige og leverte ut
masker til befolkningen, slik at følgene ble minimale. Flytrafikken fra Colima
Lufthavn var stengt inntil neste dag.

9.oktober 1999
6.oktober rapporterte innbyggerne i La Yerbabuena 8 kilometer sydvest for vulkanen, om et
kort og lett askenedfall. Noen minutter før hørte man noe som lignet lyden av et jetfly fra vulkanen. Seismologer rakk å advare alarmsystemet, som oppfordret innbyggerne til å være forberedt.

15.oktober 1999
12 oktober1999 ble det meldt om et utbrudd ved middagstid lokal tid. 10 minutter før eksplosjnen advarte også denne gang den seismologiske stasjonen i Colima det sivile alarmsystemet om økt mulighet for et slikt utbrudd. Askesøylen som fulgte, kunne ses klart
fra Colima 32 kilometer lenger syd, men var nesten ikke hørbar der. Innbyggere i La Becerrera
12 kilometer sydvest for vulkanen hørte eksplosjonen, og så skyen som reiste
seg minst 2000 meter opp i luften. Samme sted ble det senere rapportert om et lettere askenedfall
en halv time senere, og som varte i ca 15 minutter. Muligheten for et lignende utbrudd eller større
er tilstede.


(Colima photo courtesy of the University of Colima. )

9.november 1999
De sisteukene har vært preget av stadige damp- og askeutbrudd, med gjennomsnittlig ett utbrudd
pr dag. Aske- og røyksøylene har variert fra 200 til 1000 m. Ingen større utbrudd og heller ingen pyroklastiske flommer er observert. Alarmberedskap opprettholdes, men ingen er i øyelblikket evakuert.

10.januar 2000
Det rapporteres nå at Colima hadde et askeutbrudd den 3.januar om kvelden, hvor asken
ble sendt 5.500 m i været. Seismisk aktivitet har derefter vært stabil. Enkelte mindre eksplosjoner har forekommet senere, men ingen har overskredet grensen for hva som er normalt, før man setter iverk evakuerings og sikringstiltak Man går allikevel ut fra at man kan risikere et utbrudd
maken til det som var den 10.februar i 1999, og har økt overvåkingen.

 

Linker:
 UCOL: Photoalbum - images
 Universidad de Colima - Volcan
Google
 
Web www.vulkaner.no
bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 300
dolphin.gif
SEALIFE
globe.gif
TRAVEL
globe.gif
VOLCANO


    alfabetisk liste
    alphabetic listDenne siden er laget ved hjelp av Macromedia Dreamweaver