Our Beautiful World


Bilde fra USGS

 

Blokker

Blokker er stein, større enn 64 mm i diameter,
som slynges ut fra vulkanen i fast form. Det er
ofte deler av vulkanen og gammel størknet lava
som sprenges bort fra fjellet under et eksplosivt
utbrudd. Forskjellen mellom blokker og bomber
er at bomben slynges ut i luften i halvtflytende
form mens blokkene er faste fragmenter.

se bomber


Blocks

Tephra is the general term now used by volcanologists for
airborne volcanic ejecta of any size. Historically, however,
various terms have been used to describe ejecta of different
sizes. ... Fragments larger than about 2.5 inches are called blocks
if they were ejected in a solid state and volcanic bombs if
ejected in semi-solid, or plastic, condition.
Fragments of lava or rock larger than 64 millimeters in size
that are blasted into the air by volcanic explosions.
See: Tephra.

Picture on right side: Block moved 55 km to Java during
Krakatau-eruption in 1883.

Korallblokk som ble revet løs fra strandkanten ved Krakatau-vulkanens store eksplosjon i 1883. Blokken ble kastet
55 km over på på Java-øya. Den er 300 m³ stor, og veier rundt
600 tonn.....
Foto og tekst dette bilde: Photo and text this picture:
Kimberly, P., Siebert, L., Luhr, J.F., and Simkin, T. (1998). Volcanoes of Indonesia, v. 1.0 (CD-ROM).
Smithsonian Institution, Global Volcanism Program, Digital Information Series, GVP-1.


bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 225
Google
 
Web www.vulkaner.no

This page has been made with Macromedia Dreamweaver