Active volcanoes / Aktive vulkaner:
Concepcion, Nicaragua


og samtidig en av de mest aktive.
Space Shuttle foto av Isla de Ometepe i Nicaragua-sjøen. Foto tatt i desember 1985.

Concepcion er en stratovulkan som danner den nordvestlige delen av Ometepe-øya og når
en høyde av 1610 moh. (Se kart her).Den er en av de høyeste vulkanene i Nicaragua,
og samtidig en av de mest aktive. Siden 1883 har Concepcion hatt minst 24 utbrudd.
Utbruddene karakteriseres som moderate eksplosjoner. Det siste utbrudde endte i 1986.
Fumaroler er aktive nord for krateret i en høyde av 1550moh.

Concepcion er forbundet via en smal landtunge med vulkanen Wood i sørøst.

27.desember 1999
Ved solnedgang 23.desember, kunne INETER rapportere seismisk aktivitet ved foten av
vulkanen. Dette økte gradvis, og de 24.desember om kvelden, ble sivilforsvaret i Managua, hovedstaden i Nicaragua, informert. Så var det rolig til den 27.desember, da man om morgenen
fikk en rapport fra flere piloter som hadde sett at vulkansk materiale kom ut ikke bare fra Concepcion, men også fra naboen, vulkanen Wood. Utbruddet nådde en høyde av 300 m over krateret. Fra Moyogalpa mottok INETER telefoner som kunne bekrefte en slik aktivitet, og
at en gass- og askesky var på vei med vinden mot byen.


Concepcion. Foto: David Mitchell, januar 1996.

Et nytt utbrudd fra Concepcion var ikke helt uventet, da den er en av de mest aktive vulkaner i Nicaragua, og som ved så mange andre vulkanutbrudd i Nicaragua, har INETER vært istand
til å forutsi utbruddene på grunn av begynnende seismisk aktivitet. På den annen side, ville en
ny aktivitet fra Wood være viktig, da den er klassifisert som en sovende vulkan. Den har faktisk
ikke vist tegn til liv i det som kalles 'historisk tid'. INETER har derfor heller ikke noen seismisk stasjon ved vulkanen, og kan derfor heller ikke bekrefte at det har vært seismisk aktivitet der.

Siden aktiviteten fra San Cristobal-vulkanen er moderat, og Telica viser kontinuerlig aktivitet,
er det nå hele 4 vulkaner aktive samtidig i Nicaragua.

30.desember 1999
De seismiske skjelv ved Concepcion har vist en avtagende aktivitet de siste 24 timer. Et mindre utbrudd igår, sendt aske nedover mot San Jorge (Rivas). Derefter har det vært stille. På grunn av den siste ukes hendelser, har INETER nå installert en målestasjon ved det biologiske senter ved vulkane Wood.


Concepcion. Foto: Lee Robinson, januar 1996.

I desember 1992 og mars 1993, viste det seg at fumarolekativiteten fra 1986 fortsatt var aktiv.
Rundt om på øya samlet man også i desember 1992 SO2 prøver , og i en hage i Esquipulas,
hele 8 km øst for vulkanen, viste konsentrasjonen seg å være hele 60gr pr
kubikkmeter. Dette er nok til å føre til at befolkningen blir berørt. I juli 1997 ble fire små
fumaroler observert 50 m nord for kraterkanten. Det pågår fortsatt fumarolsk aktivitet.


Askeutbrudd fra Concepcion i juni, 1988. Foto: David Mitchell.


Concepcion.Foto: Keith Wentworth, januar 1996.

  Linker:
Google
 
Web www.vulkaner.no
bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 300
dolphin.gif
SEALIFE
globe.gif
TRAVEL
globe.gif
VOLCANO


    alfabetisk liste
    alphabetic listDenne siden er laget ved hjelp av Macromedia Dreamweaver