Active volcanoes / Aktive vulkaner:

Karangetang, Indonesia(SWVRC arkiv)
Karangetang, også kalt Api Siau, ligger på nordsiden av Sangihe-øya (Siau), nord for
Sulawesi. Den har 5 kratere i en nord-syd-linje. Karangetang er en av Indonesias mest
aktive vulkaner, med mer enn 40 utbrudd siden 1675, og mange flere mindre utbrudd som
derfor ikke har dominert de historiske opptegnelser. De senere år har vært preget av
pyroklastiske flommer og lahar.August 6th, 2010
Four people are missing and feared dead after a volcano eruption in Indonesia, according to a
National Disaster Mitigation Agency official.About five people were injured, one seriously, and 4 are missing.
Sixteen families, about 65 people, were evacuated from their villages.

. A hot ash plume rose above the crater, and incandescent material was ejected from the crater
and descended multiple flanks. At least one house was buried and several other buildings,
including a church, were damaged.
Rescue and aid teams have been sent to the area.
A bridge was also damaged, isolating about six villages with about 20,000 residents. Communication lines are down.

Volcanologists didn't issue a warning about the eruption, because there were no indications of increased volcanic activity.
Darwin VAAC reported that an ash plume rose to an altitude of 9.1 km (30,000 ft) a.s.l. and drifted W
(CNN News and others)
.

May 3rd, 2003   
As of the 24th of April, VSI has reported that volcanic activity of Karangetang volcano exhibited from South crater as white-grey ash emission that reached 250 m high. At night observation noted red glow reached 25 m over the crater. There was explosion on 15 April at 14.35, this event followed by lava avalanches toward western and southern part. Blasting sound heard strongly, ash column reached 1500 m and has dark-grey colour. Ash fell around Dame and Karalung villages, some fell at the eastern sea. There was lava avalanches from South crater toward Batang and Batu rivers, with sliding distance of 1000 m. On 20 April at 01.55, another explosion occurred, which produced a 1500 m high of ash column. Ash fell at the eastern sea. This explosion followed by lava avalanches and pyroclastic flows toward Batang river as far as 2500 m, lava avalanches extended to south and west part of the slope with sliding distance of 1500 m. Blasting noise heard for about 3 minutes long. Seismic activity increase and consist of : 12 events of deep volcanic earthquakes, 257 events of shallow volcanic earthquakes, 32 explosion events, 226 events of multiphase earthquakes, 26 emission earthquakes, 7 avalanches events, and 32 events of tectonic earthquakes.

3. mai, 2003
Den 24.april kunne VSI rapportere at den vulkanske aktiviteten fra Karangetang hovedsakelig
kom fra syd-krateret, hvor askeutslipp nådde 250 m over toppen. Om natten kunne man se et
glødende lys 25 m over krateret. Det var eksplosjoner den 15.april, eterfulgt av lavaflom mot vest
og syd. Kraftige smell kunne høres, og en aske- og røyksøyle steg rask 1.500 m høyt. Aske falt
ned rundt Dame og Karalung landsbyene. Det var også lavaflommer mot Batang og Batu elvene.

Den 20. april kl. 01.55 førte nok en eksplosjon til en 1.500 m høy røyk- og askesøyle. Også
denne gang eterfult av lavaskred og pyroklastiske flommer mot Batang-elven i en lengde på
2.500m. På vestsiden av toppen rakk lavaflommen 1.500 m. Smell ble høyrt i 3 minutter. Den
seismiske aktiviteten økte i løpet av uken til 12 dype vulkanske skjelv, 257 grunne skelv, 32
eksplosjoner, 26 mindre skjelv, 7 skred og 32 tektoniske skjelv.

20.november 2002

in english: click here
Syd-krateret har siste uke sendt ut hvit røyk som nådde 400 m over toppen. Natt-observasjoner viser til et 25 m høy hvitglødende lys. high. Nordkrateret har sendt opp en tynn hvis askesøyle
300 m i været. Den 15.november kl. 02.48 lokal tid, var det en eksplosjon som også spydde
ut glødende materiale 200 m opp i luften, og som falt ned rundt krateret. Noe av det nådde
elvene Batang, Beha ogKeting mer enn 300 m fra utbruddsstedet. Aske falt ned over landsbyene Salili, Beong, Hiu, Ondong, Pehe og Paniki som alle ligger vest for vulkanen. Utover det er
det ingen forandringer fra forrige ukes aktivitet. Karangetang putrer altså videre, og er for
tiden i alarmberedskap 3.

3.mars 2002
26.februar meldte VSI at selv om den seismiske aktiviteten har avtatt fra Karangetang vulkanen
så har den igjen sendt ut askeskyer ledsaget av glødende lavaflommer, senest den 11. februar. Asken som drev vestover, la seg over landsbyene Kanawong, Lehi, Mimi, Kinali og Pehe,
samt ut over havet. Tykkelsen på askelaget var dog ikke større enn en millimeter.

Lavaflommen rant nedover mot Beha-elven på vestsiden og mot Kahetang-elven på østsiden,
og nådde 1000-1500 m nedover. Så langt har aktiviteten avtatt, men det høres både tordnende lyder og den sterke svovellukten fortsetter. Om natten sees fremdeles glødende materiale 25 m over kraterkanten.

1.mars 2001
Det har vært en kraftig avtagende virksomhet her siste uke. Ingen eksplosjoner og ingen lavaflommer. En hvit dampsøyle hviler over vulkanen, og når opp i 400-500m høyde.
Fra tid til annen har man kunnet se en 10 m høy rødfarget glød over vulkanen om natten.
Det seismografiske nettverket har vært ute av drift siden 19.februar.

23.januar 2001
Den 17. januar fant det sted en mindre eksplosjon som førte til askenedfall og lavaflommer.
Aske falt ned over landsbyene Salili og Beong , mens lavaflommene gikk vest- og østover.
Siste uke ble det rapportert 8 dype skjelv, 3 grunne, og 84 tektoniske skjelv.

13.januar 2001
7 januar sendte Karangetang opp en askesøyle på 1.500 m og glødende strombolsk lava over
200 m opp i luften. Aske falt ned vest for vulkanen over landbyen Pahe, Lehi, Mini og Kinali.
Glødende lava flommet ned mot Tanitu-elven så langt som 1000 m fra hovedkrateret.
Seismografer registrerte betydelige rystelser og tektoniske skjelv.

1.november 2000
En askesky har hengt over krateret hele uken, og flammer sees fortsatt om natten. En mindre eksplosjon den 27.oktober sendte en aske-sky 1.000 m opp i luften, og skyen drev ut over
havet. Samtidig fløt vulkansk materiale nedover skråningene i flere retninger, og førte til
flere busk-branner i området.

27.oktober 2000
Karangetang har fotsatt å sende opp en 500 m høy askesky fra både hovedkrateret og krater II. Ofte ble utbruddene akkompagnert av en tordnende ly. En rød flamme når 75 m opp over kraterkanten, og lava flyter ned til Nenitu-elven så langt som 150 m unna.

19.oktober 2000

Karangetangs aktivitet økte kraftig siste uke. Hovedkrateret og krater II sendte ut hvite
askeskyer, opp til 500 m over toppen. Noen ganger ble det hørt tordenlignende lyder fra
vulkanen, og om natten kunne man se en rød flamme opp til 75 m over kraterkanten. Den 14.oktober kl 18.40 (lokal tid) ble en glødende lavaflom observert flytende nedover mot
Nenitu-elven. I mellomtiden gikk også et skred, som rakk 1.000m før det stanset.
Antall dype vulkanske skjelv viste en tydelig oppgang.

31.august 2000
Aktiviteten ved Karangetang-vulkanen var høyere siste uke. Askeskyen når høyder rundt 450 m over toppen. Om natten kan en rød flamme sees i en høyde av 50 m over kraterkanten. Seismografen melder om økende skjelvaktivitet.

2.mars 2000
En tynn røystripe fra hovedkrateret nådde høyder på mellom 50-500 m siste uke Noen ganger
ble rumling hørt fra vulkanen. Fra krater II nådde røyken bare 50-150m. Om natten sees
en flamme inne i røyken, og denne når en høyde på 25-75 fra begge kratere.

16.februar 2000

Synlige askeutslipp har forekommet fra hovedkrateret og fra krater II. Hovedkrateret har
produsert hvite askeskyer i en høyde av 250-350m, og mens krater II har sluppet ut lysere askeskyer i 75-100m høyde. Om natten har man sett 10-25m høye flammer inne i askesøylen.

****************

Utbruddene på Karangetang har en tendes til å vare lenge. Utbruddet i 1921 varte i 5 år,
så et nytt igjen 1947-1949, 1961-1967, 1970-1971 og 1975-1978, og omtrent årlig
siden 1983. De karakteriseres ofte av strombolske utbrudd og lava-flommer. Ofte
har det også forekommet pyroklastiske flommer som på Merapi-vulkanen, og disse
har ført til flere dødsfall.


En lavaflom oversvømmer en kokosnøttplantasje
under 1976-utbruddet. Flommen ødela 14 hus og
37.000 kokosnøtt- og oliventrær

Et utbrudd av lava og en pyroklastisk flom fra en ny åpning på sydvestsiden, begynte
om morgenen den 15.september, akkompagnert av en høy rumling. 11 dager før
utbruddet hadde 120 jordskjelv advart innbyggerne i området om at noe var i gjære.
I begynnelsen av oktober tilbakela en tykk andesitt-lavaflom, 20-40 m høy og opp til
200 m bred, 70 meter i lengde hver dag. Man evakuerte 1.800 innbyggere fra landsbyene
Bubali og Salili. Den 12.oktober beveget flommen seg bare 20 m om dagen, men enden av
den var nå bare 650 m fra Ulu, hovedstaden på øya.


Et utbrudd 15.september 1976 sendte en lavaflom
7 kilometer nedover til havet.

Klikk for større bilde her!

Et fire dagers utbrudd begynte den 24.februar 1985. Glødende materiale rant ut fra en
åpning ca 400m fra hovedkrateret. Se bildet under:


Februar 1985 ble det dannet en ny åpning,
som sendte lava nedover Batuawang-elven.

11. mai 1992 drepte en pyroklastisk flom 6 mennesker, og glødende prosjektiler ble sendt
75 m opp i luften. Utbruddet avtok først i september. Både mudderflommer og lavaflommer
dominerte i denne tiden.

I 1997 ble 400 mennesker evakuert fra området, og 3 mennesker ble drept. Strombolske
utbrudd var en daglig forseelse omtrent hele året.

Bilder og tekst denne side: Photo and text this page:
Kimberly, P., Siebert, L., Luhr, J.F., and Simkin, T. (1998). Volcanoes of Indonesia, v. 1.0 (CD-ROM).
Smithsonian Institution, Global Volcanism Program, Digital Information Series, GVP-1.

  Linker:
 V S I, Indonesia
 Se også vår fotoreportasje med indonesiske vulkaner!
Google
 
Web www.vulkaner.no
bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 300
dolphin.gif
SEALIFE
globe.gif
TRAVEL
globe.gif
VOLCANO


    alfabetisk liste
    alphabetic listDenne siden er laget ved hjelp av Macromedia Dreamweaver