Active volcanoes / Aktive vulkaner:

Anak Krakatau, Indonesia(Foto via SWVRC)


Anak Krakatau (eller Krakatoa {krak-uh-toh'-uh}) er en aktiv vulkan i Sundastredet,
syd for Sumatra. Den er idag ca 813 m høy, men den skal ha vært hele
1800 m tidligere. (Se nedenfor). Øya den ligger på er ca 6 km lang og 3 km bred.
Eksplosjonene er vanligvis av typen strombilansk.


Omkring år 416 ødela en stor kollaps den gamle Krakatau, og formet en 7 km bred
kaldera. Øyene Krakatau, Verlaten og Lang er levninger av denne gamle vulkanen.
Det store utbruddet i 1883 (se nedenfor) førte igjen til en kollapssom førte til en av de største eksplosjoner man
kjenner til på jorden i historisk tid. Denne ødela det meste av Krakatau-øya og efterlot seg bare en liten del
(se kartet over). Siden 1927 har mindre utbrudd bygget opp igjen en ny øy, Anak Krakatau (Krakataus barn).

------------------------------

November 23, 2011 10:00 PM EST

Is the Anak Krakatau Volcano About to Blow?

Indonesia's Mount Anak Krakatau volcano has been puffing white smoke the last few days, and scientists are
warning locals and tourists to keep away. That could mean that the long suspected eruption of the world's most
famous volcano could be imminent.


Actually, this volcano is the remnant of the biggest blast ever recorded on Earth. That was the 1883 eruption
of Mount Krakatoa. From the ruins of that gigantic crater left in the land has come forth what is now known
as the Anak Krakatau volcano—literally "Krakatoa's Child."

In the time since the original eruption, scientists have gotten much better at predicting when a volcano will have a catastrophic eruption, distinguishing it from the many smaller eruptions which do not harm the local population or environment. One of the telltale signs is sudden and increased activity like what scientists are seeing in this past
week at the Anak Krakatau volcano.

Of course, not wanting to take unnecessary chances, scientists have to balance warning off residents with calling a
false alarm. That's why this recent warning is so significant. Seismologists have learned to read the signs to an
astonishingly accurate degree and have a tremendous track record for getting it right.

So, the world may be close to once again hearing the loudest sound ever recorded.


Wednesday, November 3rd, 2010
Increased volcanic activity is seen at Anak Krakatau. The volcano has spewed toxic gas into the air.
Fishermen and tourists have been warned from being in the vicinity of at least two kilometers off the volcano.
Frequent flows of toxic gas indicate that any eruption may occur in no time.

Onsdag 3. november 2010.
Økt aktivitet merkes på Anak Krakatau. Vulkanen har spydd giftig gass ut i luften.
Fiskere og turister er blitt advart om å være i nærheten, og må holde seg minst 2 km fra vulkanen.
Hyppige gasutbrudd indikerer at et utbrudd kan komme når som helst.

Onsdag 13.april 2005

english version
Scientists raised the alert level on two more Indonesian volcanoes on Wednesday, a day after
a volcanic eruption on disaster-stricken Sumatra Island triggered the evacuation of some
25,000 people.

Sensors on the slopes of the two mountains - Anak Krakatoa on the southern tip of Sumatra
Island and Tangkuban Prahu in Java - picked up an increase in volcanic activity and a build up of gases, said a government volcanologist.


Geologer satte i dag opp alarmberedskapen på ytterligere to vulkaner, dagen etter et vulkansk ubrudd på den fra før utsatte Sumatra-øya, og som førte til at 25.000 mennesker ble evakuert.

Måleinstrumenter på de to vulkanene, Anak Krakatoa på sydspissen av Sumatra og
Tangkuban Prahu på Java registerte vulkansk aktivitet og oppbygging av gass, ifølge
en statsansatt vulkanolog.

25.august 2000
Den 21.august meldte VSI at Krakatau fortsatte sin nåværende aktivitet, med enda større
intensitet. Til tross for dårlig vær, kunne observatører registrere 9 kraftige brøl fra vulkanen.
Seismografene registrerer fremdeles flere skjelv, med et økende antall som følge av mindre eksplosjoner.
Av disse ble det registrert hele 1.475 tilfeller siste uke.
Beredskapen er nå satt til 2.

29.mai 2000
Et eksplosivt utbrudd fant sted idag fra Anak Krakatau. Askeskyen rakk 500 m opp i luften,
og ble akkompagnert av dype vulkanske skjelv.

6.april 1999
Hundrevis av utbrudd er rapportert de siste tre dager. Krakatau spyr ut
store steiner og vulkanske gasser. Besøkende bes holde seg minst 5 km
fra krateret.


Foto tatt 7.mars, 1999.

4.mars 1999.
Underlig å tenke - da jeg den 3 mars fant nedenforstående opplysninger om
Krakatau hadde jeg aldri før hørt om den. Så dagen etter, den 4 mars
dukker følgende opp fra Discovery Channel Online: (fritt oversatt.....)

Økende aktivitet fra Indonesias Krakatau vulken....har fått myndighetene til
å nekte turister adgang til dette populære turistmålet.
Besøkende må holde en avstand på minst 5 km fra vulkanen for å unngå
virkningene av den senere aktiviteten.

Krakatau (Krakatoa) har vært synlig aktiv siden tidlig februar, med mindre
utbrudd efterfulgt av vulkanske drønn, idet den har spydd aske over en kilometer opp i luften.
Vulkanologer vil dog ikke spå noe større utbrudd i denne omgang.


Anak Krakatau, 17.mai, 1997.
Photo courtesy of Mike Lyvers.

5-7 februar 1999
Krakatau har hatt et nytt utbrudd, med en eksplosjon som kunne høres hele 60 km unna. Den 6.februar steg røyken 300m til værs. Den 7. var askeskyen 300m høy, og 20 eksplosjoner kunne høres i løpet av dagen.

***************

Det tidligste utbrudd man kjenner til var i 1680-81. I nyere tid våknet den til liv
20.mai 1873, og utbruddet kulminerte i 4 store eksplosjoner den 27.august.
Den tredje av disse eksplosjonene var den største på jorden i moderne tid.

Eksplosjonen ble hørt så langt bort som på Rodrigues øya utenfor Afrikas østkyst,
hele 4800 km unna, samt i Australia og Burma. Nesten 2/3 av øya blåste vekk,
og eksplosjonen dannet en tsunamibølge på ca 37 m, som resulterte i 36.000 døde.

Støv og aske ble sendt 80 km (!) opp i atmosfæren. Skyen omkranset hele jorden
den 9 september, og førte til atmosfæriske forstyrrelser, inkludert røde solnedganger
i over et år. Skip som passerte stredet måtte pløye seg gjennom store samlinger
av pimpestien, mens asken regnet over dekket.

Eksplosjonen skal ha tilsvart 200 megatonn TNT, mer enn atombombeeksplosjonen
i Hiroshima under den annen verdenskrig. Trykkbølgen i atmosfæren var så kraftig
at den sirklet syv og en halv gang rundt jorden før den døde bort.
Så langt vekk som i Den Engelske Kanal gynget båtene på grunn av seismiske bølger.

Det antas at denne store styrke skyldtes at havet veltet inn i vulkanen da vulkanveggene
kollapset, og enorme dampmengder ble dannet da vannet kom i kontakt med den glødende vulkanen.


Photo courtesy of and copyrighted by Robert Decker.

Eksplosive utbrudd hvert halve til hvert 10. minutt var typisk for noen av utbruddene fra Anak Krakatau. som har hatt minst 9 utbrudd siden 1963. De største eksplosjonene produserte turbulente skyer av aske og lapille, som sto mer enn 1.200m over krateret. Denne type utbrudd varte fra desember 1959, og sluttet først i 1963. Siden den gang har Anak Krakatau hatt minst 9 utbrudd.


Anak Krakatau steg opp av havet i 1930, og har siden vokst til en skikkelig øy.
Utbruddet i 1930 første til betydelige ødeleggelser av skogen
på naboøyene Panjang og Sertung.

  Linker:
 The Ecological Lessons Of The Explosion At Krakatau

Google
 
Web www.vulkaner.no
bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 300
dolphin.gif
SEALIFE
globe.gif
TRAVEL
globe.gif
VOLCANO


    alfabetisk liste
    alphabetic listDenne siden er laget ved hjelp av Macromedia Dreamweaver