Active volcanoes / Aktive vulkaner:

Kavachi, StillehavetKavachi om dagen, 14.mai 2000


Kavachi er en undervannsvulkan , beliggende sydvest for Solomon-øyene utenfor Papua New
Guinea har vært passiv (sovende) de siste 9 årene, men er nå i full aktivitet igjen.
Den ligger i den vulkankjeden som går gjennom Solomon-øyene, og bare 30 km fra
grensen mellom den Indiske og den Australske tektoniske plate. Den reiser seg fra havbunnen
1.100m dypere nede, og har så langt fått en diameter på hele 8 kilometer. Nye små lavaøyer
har kommet og gått siden 1939, da den første rappporten vi kjenner til ble offentliggjort.

Kavachi is one of the most active submarine volcanoes on earth.
Uploaded Feb.5, 2010

29.november 2001
Besøkende til Kavachi den 25.november åpenbarte svovel, mudder og mindre deler av vulkansk masse som fløt opp til overflaten og dekket et område på omkring 100 m i diameter. Ingen eksplosiv aktivitet ble observert i løpet av en 6-timers periode.

26.mai 2000
Kavachi undervannsvulkan har vært passiv (sovende) de siste 9 årene, men er nå i full aktivitet
igjen. Den ligger i den vulkankjeden som går gjennom Solomon-øyene, og bare 30 km fra
grensen mellom den Indiske og den Australske tektoniske plate. Den reiser seg fra havbunnen
1.100m dypere nede, og har så langt fått en diameter på hele 8 kilometer. Vulkanen har i løpet
av det 20 århundrede frambrakt minst 2 kortlivede øyer.

Toppen på vulkanen danner i øyeblikket en sandaktig askestrand to meter over havoverflaten,
men med regulære voldsomme bombelignende utbrudd. Forskninsskipet som rapporterte denne hendelsen kom så nær som 750 m fra øya, og kunne bare konstatere at vulkanen hadde vokst betraktelig siden forrige undersøkelse i 1984. Man lykkedes i å samle inn nylig dannet vulkansk materiale fra sidene på den nyfødte vulkanøya. 'Dette var en uhørt anledning til gi oss geologisk informasjon. Vi har systematisk samlet gass og vannprøver fra forskjellige dybder rundt
vulkanen - noe som ikke før har blitt gjort ved en aktiv undervannsvulkan.'
(Hvor var hvem da Surtsey ble til?)


Kavachi om natten. 14.mai 2000

Geologene sa at Kavachi var forskjellig fra Brothers-vulkanen (aldri hørt om den før....
mer info kommer), den største og mest aktive undervannsvulkan nordøst for White Island,
og at Brothers var dypere og hydrotermisk aktiv, mens Kavachi var grunnere og vulkansk
aktiv. Glødende stein eller lava dominerer Kavachi, mens kokende vann dominerer ved
Brothers. Hydrotermiske strømmer kommer ut fra åpningen på Brothers og holder en
temperatur på rundt 300 °C, mot bare 100 °C fra Kavachi.

Det arbeid som har vært gjort i den senere tid i farvannene rundt New Zealand, har effektivt
ført til en omskrivning av hva man vet om undervannsvulkaner. Omkring 80% av verdens
vulkanisme foregår i havet, og bare en liten del av alle undersjøiske vulkaner har blitt
systemastisk overvåket med vitenskapelig utstyr.

På et annet sted fant den samme ekspedisjonen på denne turen en hva de tror er en verdens-
rekord i størrelse: en 2,7 m høy 'skorstein' fra en aktiv vulkan på 1.700m dyp. Slike
skorsteiner som sender opp en sortaktiv sky, er gjerne tettpakket med mineraler, fra
1.000 til 10.000 ganger mer tettpakket enn det man finner i vanlig havvann. Skorsteinen
antas å være rik på sølv, sink og gull. (Og 2,7m med sølv og gull er vel ikke å forakte?
Kanskje de nå får råd til å undersøke enda litt mere om hva havbunnen egentlig
skjuler av hemmeligheter!
)

23.mai 2000
Den 14.mai, 2000, besøkte en australske gruppe Kavachi undervannsvulkan ved Solomon
øyene i Stillehavet, og observerte den i nesten 20 timer. Ved ankomsten rundt kl. 6.00 lokal
tid, slo bølgene rundt toppen på vulkanen. Utbrudd fant sted med 5 minutters mellomrom
. Man var istand til å stedfeste utbruddet til 8° 59.65'S, 157° 58.23'Ø og man antok at
toppen av vulkanen lå 2-5 m under havoverflaten. Utbruddet sendte aske og glødende
blokker av lava mer enn 70 m opp over overflaten, og en gassholdig sky steg til rundt 500 moh.
Man rakk å ta over 500 foto og 2 timer digital video, som vil bli offentliggjort ved retur
til Darwin i Australia den 24.mai.

29.januar 1997
16 januar kunne et fly rapportere at de hadde sett mudder og varm aske i en opp til 2.100m
skysøyle. Da piloten fløy over samme sted dagen efterpå, var aktivitet fortsatt like høy.
Den 29. januar var sjøen nær vulkanen misfarget og skitten, men det var ingen vulkansk aktivitet.

30.juni 1981
En ny vulkansk øy nær den tidligere aktive Kavachi ble observert idet den sendte lava og aske
opp i luften den 4.mai 1981. Vulkanen hadde da allerede formet et tykt lag av svart materiale
over havoverflaten. I midten kokte lavaen, og stein ble kastet utover. På dette tidspunkt var
øya ca 300x150 m i diameter og rundt 30 m høy, med en lavasjø på 50 m i diameter.

12 mai ble øya igjen besøkt, og var nå mellom 15 og 20 m høy. Fortsatt ble lava og andre
vulkanske bestanddeler kastet 50 m opp i luften. Utbruddet fortsatte 13 mai, og størrelsen på
krateret økte. Posisjonen til den nye øya er usikker, men er forbundet med Kavachi-vulkanen.

Kart over de vestlige Solomon øyene. Kryss (+) betyr rapporterte nye øyer, trekanter eksisterende
vulkaner og sirkelen vest for Kavachi (nederst til høyre) angir en ikke navngitt undervannsvulkan på
et eldre kart. (Modified from Exon and Johnson (1986).)

En stund lette man nå efter øya, og flere forskjellige posisjoner ble oppgitt. Ikke alle fant fram. Så den 5 juni, under en ny overflyvning, ble en 25m høy lavafontene observert, og den ga fra seg en damp- og askesky på over 2.500 moh. Øya ble nå anslått til å være 150x200m, og 50 m høy. Utbruddet avtok så midt i juni, og øya forsvant under havoverflaten sist i måneden. Og det var det.

28.juli 1978
21 juni 1978 var Kavachi på ny oppe over overflaten. Geologer fra The Solomon Islands Ministry of Natural Resources fløy over the øya og neste dag observerte de en sirkelformet øy 30-50 m i diameter og 1-2 moh. Svake eksplosjoner fant sted, øy hele øya dampet.

Luftfoto tatt 22. juni 1978 Courtesy of Frank Coulson.

En ny overflyvning igjen den 14. juli viste en lang øy i retning nord-syd, med et hovedkrater 30moh. Bomber og glokker ble kastet fra hovedkrateret mer enn 400m opp i luften, og lava rant nedover sydsiden av vulkanen. Et mindre krater dannet seg på østsiden nærmere strandkanten.

Den 28.juli var det hele over, og en liten smal steinete øy, bare 15 m lang og 5 m bred og 3 m høy lå tilbake. Kort tide senere hadde også denne forsvunnet.

9.septembe 1976
Et nytt ubrudd fra Kavachi ble synlig den 24.august 1976 kl. 8.00 om morgenen. En fontene
av vann og vulkansk materiale sto 30 m til værs. Fontener av vann og steinmasser fortsatte
å sprute opp den 4 september 1976, og nådde rundt, 60 m i høyde.


Luftfoto av Kavachi, tatt 6. september 1976Courtesy of R.B.M. Thompson.

7.september veltet det opp vulkansk materiale, som ved overflaten førte til kraftige bevegelser,
og en damp og askesky som sto 90 m til værs. Ved 16.00 om ettermiddagen kunne en
vulkankrone observeres mellom 2-3 m over havoverflaten. 8.september midt på dagen var
kronen 9 m over havet, og målte 40 m i diameter. Selv i strålende sol var en rødgløde ild
synlig fra krateret. Lava rant ut over nordvestkanten som var 3 m lavere enn resten av kronen. Blokker ble sendt mer enn 150 m opp i luften, med 1 minutts mellomrom. Noen av blokkene
var ganske store, og noen glødende. Den 9.september var aktiviteten mindre, og tegn tydet
på at øya var ved å bli brukket opp i småbiter. Kronen hadde sunket til 6 moh.

31.mars 1970
R. Thompson besøkte øya den 6 february og kunne gå i land på semisirkelformet øy som
raget 10.-12 m over havoverflaten. En rustenfarget pipe på 2 m i diameter var synlig på nordvestsiden av øya. Den størknede lavaen hadde en ujevn ru overflate, men også med
enkelte store blokker med glatte jevne sider.

Om morgenen den 14 february rapporterte et fly en steinfyllt øy, hvor bølgene slo innover.
Steinen var svart, mens vannet som strømmet forbi øya ble farget brunt og grønt. Hele øya
var bare på 50 x 70 meter, og var i ferd med å bli brukket opp i småbiter. Den 16 februar
var Kavachi igjen blitt til en undersjøisk vulkan.

30.januar 1970
Kavachi aktiv igjen. En synlig krone ca 20m over havoverflaten med en askesky over 300 m
høy, tydelig glødende ved kraterkanten. Bomber flyr 30 m opp i luften, og nye utbrudd med
bare få minutters mellomrom.

24.desember 1969
Nye masser veltet opp den 5 desember, men derefter var det rolig fram til en uke før jul.
Den 22 og 24 desember begynte den igjen, og sendte nå opp en vannsprut 30 m over
overflaten hvert 5. til 10 minutt. Det virker som at denne aktiviteten kan komme til å fortsette
en tid framover. (R.B.M Thompson, Geological Survey of the Solomon Islands, Honiara. )

10.november 1969
Føllgende rapporter er mottatt siden 28.oktober da Kavachi begynte sin virksomhet:

Dato kl.
Styrke
høyde utbrudd hyppighet
info
28/10 0310 Moderat 30 m 0,5 min  
29/10 0010 Moderat Opp til 20m 0,5 min Flytende rødbrun lava.
31/10 2205 Moderat Opp til 20m 0,5 min Flytende rødbrun lava.
03/11 0357 Moderat/stor 200m 0,5 min Flytende rødbrun lava.
04/11 0305 Lav 7-20m 1 min  
07/11 0050 Moderate 7-70m 1 min  
10/11 0300 Moderate 100m 1 gang Ett utbrudd sett

2.november 1969
Kavachi sender opp en grå mudderblanding 7-8 meter over havoverflaten med 2 minutters mellomrom. Havet er lysegrønt innenfor en radius av 200 meter, iflge en rapport fra Fiji Airways.

30.oktober 1969
Captain John Seaton fra Solomon Islands Airways rapporterte at den undersjøiske vulkanen Kavachi hadde et utbrudd om eftermiddagen 28.oktober. Brun pimpestein fløt i en lengde
på over 100km fra vulkanen, men ingen tegn til lava eller annen fast grunn på overflaten.

Linker:
 Institute of Geological & Nuclear Sciences Limited, New Zealand
Google
 
Web www.vulkaner.no
bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 300
dolphin.gif
SEALIFE
globe.gif
TRAVEL
globe.gif
VOLCANO


    alfabetisk liste
    alphabetic listDenne siden er laget ved hjelp av Macromedia Dreamweaver