Active volcanoes / Aktive vulkaner:
 
Mt.Lamington, Papua New Guinea


Mt.Lamington, på øya Papua New Guinea, var før januar 1951 en ukjent og glemt vulkan. Den
har ikke hatt noen utbrudd i historisk tid, og fjellet var dekket av regnskog - med sletteland rundt. Det var et fruktbart område, og tett befolket.

Ved slutten av 1950 begynte man å merke hyppige jordskjelv rundt Mt.Lamington. De øket i hyppighet og styrke i begynnelsen av januar. Den 15 januar, kunne man se en røyksøyle stige
opp av det som viste seg å være et gammelt krater, på toppen av fjellet. Røykskyen økte i
intensitet de neste 5 dager.

Plutselig, den 21 januar, reiste det seg en 12.000 m høy mørk sky av damp og aske. Vinden
høyt oppe i atmosfæren førte skyen 100 km videre nordover i løpet av de første 20 minutter!
Glødeskyer (Nuée Ardente)- se også pyroklastisk flom- med temperaturer på mellom 800 og
1.000 grader celcius veltet nedover fjellsidene med orkans hastighet.

Det meste gikk nordover, hvor en kjempestor glødende sky for fram med en hastighet av 30 m/s,
over 100 km/t, og stoppet først 13 kilometer fra krateret. Underveis raserte den fullstendig et
250 kvadratkilometer stort område, drepte 3-4000 mennesker, alt dyre- og fugleliv, og ødela skoger og åkrer. Hele området ble derefter dekket av et tykt lag med aske. Ved landsbyen Higaturu, 10 km nord for krateret, ble bare ett hus stående igjen, nogenlunde intakt. Det ble
allikevel flyttet 4,5 m nordover av kraften i glødeskyen.


Her et bilde av en jeep i restene av skogen.

I eftertid ble det foretatt et grundig studium av Taylor, og han konstaterte at lufttrykket ikke bestandig beveget seg bort fra vulkanen. I noen tilfeller virket det som landskapet bestemte både retning og hastighet, og i andre tilfeller oppsto det lokale varianter både av retning og styrke. Noen mennesker overlevde, mens andre rundt dem ble drept.. Trær ble funnet uberørt, mens andre som sto i nærheten var fullstendig jevnet med jorden, eller brent opp.

Man har også konstatert at temperaturen i glødeskyen her, var mye lavere enn den som kom fra Mt.Pelée i 1902. I landsbyen Higaturu, ca 10 km fra krateret, omtrent samme avstand som byen St.Pierre fra Mt.Pelée, var ikke temperaturen høy nok til å antenne eller forkulle noe. Man mener at temperaturen her bare lå rundt 200C i 1 til 2 minutter.


Restene av et hospital. Over: en bøyd flaggstang.

Flere lignende eksplosner fant sted fram til midten av mars, hvorefter aktiviteten avtok, for å
opphøre helt i juni. Lava fortsatte å strømme opp av krateret helt til 1955. Den ble da seigere,
størknet så, og ble til en kuppel med en diameter på 1 km. Derefter sprakk den opp i en haug
med store lavablokker.

  Linker:
 Mere om Papua's orkidéer. Riktignok FLORA, men allikevel.
Google
 
Web www.vulkaner.no
bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 300
dolphin.gif
SEALIFE
globe.gif
TRAVEL
globe.gif
VOLCANO


    alfabetisk liste
    alphabetic listDenne siden er laget ved hjelp av Macromedia Dreamweaver