Our Beautiful World

Nuée ardente - glødesky
see Pyroflows.html (english)


((National Geographic 12/1992) fra Instituto Geofysico, Ecuador)

 Nuée ardente = fransk, glødesky.

Består av glødende aske og overopphetet
vanndamp (se pyroklastisk flom - slamstrøm)
som danner en forholdsvis stabil sky. Denne
oppfører seg som meget tung gassmasse, og
stiger derfor ikke til værs. Den farer istedet
nedover fjellsiden med 50 m/s eller 180 km/t.
På sin vei utsletter den alt liv. (Se Mt.Pelée,
Martinique i 1902 og Mt.Lamington).

Slike glødende askestrømmer kan også opptre
sammen med aske, sand og stein.bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 225
Google
 
Web www.vulkaner.no

This page has been made with Macromedia Dreamweaver