Active volcanoes / Aktive vulkaner:

Usu, Japan

SIDE/PAGE 2
4.april - idag 2000


Bilde av utbruddet 31/3 om morgenen kl.6.10 norsk tid

(Copyright)
7.september 2000
Det spruter ikke lengere fra kraterne rundt Usu, men røyk kommer stadig ut fra kraterne
og sprekkene, og bakken under føttene er fortsatt varm. I Abuta er mange hus og en
leketøysfabrikk ødelagt, og innbyggerne har for lengst båret ut sine eiendeler fra hjemmene
sine. Hovedveien som går forbi, og gaten som forbinder Toya-rekreasjonsstedet
med Abuta er vekk flere steder, eller dekket av mudder og vulkansk masse.

Man vurderer nå å bevare stedet og la det forbli en turistattraksjon, men siden alle hus
og tomter er privateide fortsatt, så kan ikke regjeringen uten videre sette seg på det.
Men meningen til dem som har forlatt den nå spøkelsesaktige byen er allikevel at
å fortsette å bo der, nei - det er ikke noe for dem. Og det kan man vel egentlig godt forstå?

2.juni 2000

ingen kommentar.....

Vi fortsetter overvåkingen av Usu-vulkanen, og vil bringe nyheter når aktiviteten når utover
det som er blitt normalt i den senere tid. Følgende rapport er imidlertid mottatt fra JMA,
Japan Meteorological Agency:

Utbruddene ved Usu-vulkanen fortsetter, selv om aktiviteten har avtatt. En sky av
hvit damp kommer opp fra kraterne på Kompirayama og Vest-Nishiyama.
Små eksplosjoner ble observert på Nishiyama sist i april, og i løpet av mai har
begge de store kraterne økt diameteren til flere hundrede meter.

Området på West-Nishiyama vokser fortsatt med 10 centimeter om dagen, og har steget
med 60 m ifølge et luftfotografi fra det Geografiske Institutt. Kompirayama området har
bare steget rundt 20 m, untatt kraterkanten som har vokst mere.

Det totale volum av de oppløftede områdene beregnes til rundt 40 millioner kubikkmeter.


Sterk deformering av Vest-Nishiyama krater-området. Området har steget mer enn 60 m. Krateret
til venstre ble dannet tidlig i april, midt på den nasjonale hovedveien. Et hus skal ha forsvunnet ned
i krateret. Mange huller funnet i taket på andre hus stammer fra eksplosjoner midt i april.
Bildet er tat fra helikopter av S. Nakada den 5.mai 2000.

Den nasjonale komité for varsling av vulkanutbrudd, kom med følgende offisielle kommentar
den 22 mai:
Usu-vulkanen har hatt utbrudd siden 31 mars, selv om aktiviteten nå er mindre. Under den
første fasen av utbruddene, dukket mange nye kratere opp og sendte ut vulkansk aske.
I midten av april var aktiviteten konsentrert om bare noen få kratere, med gjentatte kraftige eksplosjoner. Over tid har denne aktiviteten avtatt. Magmatisk materiale (pimpestein)
som ble funnet efter de første utbrudd, har kun sjelden kunnet observeres senere.

Selv om mange kunne merke jordskjelvene som fant sted før og efter utbruddene
(de kraftigste ble målt til 4,6 på Richters skala), så har også denne aktiviteten avtatt.
Selv om skjelv stadig finner sted flere kilometer under området, har styrket, mellom 2,0
og 3,0, ikke endret seg særlig siden midten av april.

Man mener nå at utbruddet nærmer seg slutten for denne gang, men det er fremdeles
mulig at eksplosjoner kan ødelegge områdene rundt vulkanen, da oppstrømmende magma fremdeles kommer i kontakt med grunnvannet. Overvåkingen fortsetter derfor som før.

30.april 2000

Undres på om bildet i går kveld var overeksponert? Nå er ihvertfall alt
tilsynelantende rolig igjen.

29.april 2000 kl.18.00


Det foregår noe der borte, kl. 1.00 om natten, men har ingen
nærmere opplysninger enda.


29.april 2000To kratere på Konpira-fjellet har slått seg sammen til ett stort krater med en diameter
på 150 meter. Nesten 50 kratere har oppstått på nordvestsiden av vulkanen siden
utbruddene begynte den 31.mars. Av disse er 5 fremdeles aktive.

Og ett av dem er ihvertfall veldig aktivt, men det skorter på japansk språkoversettelse,
så idag må vi nøye oss med å bringe bildene, inntil vi kan få snappet opp noe på et
for oss forståelig språk.....

 
Bilder tatt hhv. kl. 10.23 og 10.24 den 29.april. Legg merke til bebyggelsen ut mot
sjøen til venstre på bildet til høyre, og hovedveien som snor seg rundt vulkan.

 
Bilder tatt hhv. kl. 10.25 og 10.29 den 29.april. Til venstre hvordan jordskorpen forandrer
seg når magmaen presser på - til høyre - legg merke til hvor omfattende bebyggelsen er, og hvor
stor skade som egentlig kan skje hvis eller når Usu blir skikkelig sint...

28.april 2000
Det regnet rundt Usu-vulkanen i går, men det ble ikke sendt ut varsel om noen store
mudderflommer. Det kom 13mm regn i løpet av dagen, og man regnet med at det ville
øke til 20mm (2 cm) i dag. Begge de to grupper av kratere på Konpira-fjellet og Nishiyama
var dekket av regnskyer, men fortsatte å sende opp tykk vulkansk røyk.

Filmopptak av den nå stasjonære mudderflommen i området nær Nishiyama-kraterne
tatt fra et fjernstyrt helikopter, viser at den opphopede mengden av mudder og debris
i de øvre deler av Itaya-elven i Abuta er over 4,5 m dyp visse steder. Med mere regn
kan alt dette løsne og bli ført med nedover til bebyggelsen.

Hovedveien, Rute 37, som går langs Itaya-elven vurderes nå stengt, og evakuerte
som har midlertidig besøkstillatelse vil få disse inndratt. Så om ikke vulkanen brøler og
spruter ild i øyeblikket, så får den allikevel store konsekvenser for befolkningen stadigvekk
(HBC)

25.april 2000

Et nytt krater på 50 m i diameter har dukket opp. Det er krateret nærmest Toya-innsjøen og badebyen som har flyttet seg 100 m lengere mot vest, og laget dette nye krateret. (Sammenlign bildet idag med tidligere bilder). Samtidig øker høydeforskjellen mellom innsjøen og foten av fjellet med flere decimeter om dagen. Flere sprekkdannelser har som følge av dette oppstått på hovedveien langs innsjøen.

En 45 år gammel mann har vendt tilbake til sitt hjem i den evakuerte badebyen, og nekter å forlate stedet igjen, efter at man har forsøkt å anrope ham med kraftige høyttalere. Mannen måtte også reddes fra sitt hjem den 1. i denne måneden efter å ha nektet å evakuere. Man vurderer å sende et armert kjøretøy inn i området i morgen for å hente ham ut.
(HBC)

20.april 2000


torsdag morgen norsk tid

Evakueringsordren ble idag lettet for byene Abuta og Sobetsu , og 100 personer fikk lov til å
vende tilbake for første gang på 3 uker. Beboere i det området i Sobetsu som er nærmest Toya-innsjøen får lov å besøke sine hjem idag, men kun mellom kl. 9.00 og 16.00.

Nye hus blir bygd for full fart i Sobetsu for å gi midlertidig husvære for andre. 84 boliger
bestående av 3 typer, fra 20 kvadratmeter til 40 kvadratmeter i størrelse, ble igangsatt den
15.april. Man forsikrer samtidig befolkningen om at det ikke er noen fare for flyvende bomber lengere, i de områder hvor evakueringsordren er opphevet. Bombene tilhørte første stadium av vulkanutbruddet. En slik på 3 kg, ble funnet i Abuta området. Den besto av størknet vulkansk mudder, og målte nesten 40 cm i lengde. Den ble funnet 1 kilometer fra der en gruppe midlertidige hjem nå settes opp, og man tror den kommer fra krateret ved Konpira, 2,5 kilometer unna....

De nåværende utbruddene er ikke kraftige nok til å sende store bomber så langt, og
dessuten vender de nå aktive kraterne en annen vei, sier ekspertene...
(HBC)

Fra JMA via SWVRC har vi fått rapport om at Usu eksploderte igjen mandag, og spydde svart røyk samtidig som man ble tvunget til å stenge viktige veier, og stoppe evakuerte mennesker fra å besøke sine hjem. Man har samtidig observert at grunnvannet nå har sunket betraktelig, slik at
det muligens er det som er årsaken til at røykutviklingen nå er kraftigere. Også idag torsdag er det kraftig røykutvikling fra minst 4 aktive kratere.

19.april 2000
  
Nye kratere ser ut til å dannes, og grunnvannet er fremdeles rikelig nok til
å holde vulkanen i sjakk, ser det ut til. Ingen store nyheter i dag , men
det syter og koker altså fortsatt under overflaten.

17.april 2000

Utbruddet ved Kompirayama krateret på Usu Vulkanen. Foran sees kraterne på vestsiden
av Nishiyama fjellet, og i bakgrunnen til venstre skimtes badebyen ved Toyoka-innsjøen.
(Foto: S. Nakada via SWVRC)

De stadige periodiske utbruddene fortsetter også idag rundt Usu-fjellet. Eksperter bekrefter
nå at grunnen på vestsiden av fjellet har steget opp til 40 meter siden utbruddet startet 31.mars. Denne oppløfting av bakken strekker seg over et område på 2 km mellom to uavbrutte aktive kratere. De første tre dagene i april steg området med 20 meter, og siden har det vokst med ytterligere 1 meter om dagen.

Ved to-tiden lokal tid søndag eftermiddag, kunne man se hvit røyk stige opp omtrent 200 m
fra kraterne på vest siden, efterfulgt av svart røyk og vulkansk masse. Dette varte i ca.10
minutter. Det er mulig at vi når står overfor en ny endring i utbruddet ved Usu, ifølge en
talsmann for JMA.

En annen følge av utbruddet rammer i postbudene i evakueringssentrene. De jobber nå opp til
20-30 ganger lengere med postombæringen enn det som er vanlig. For å levere posten på
sentrene tar de i bruk roperter og/eller mikrofoner, for å nå adressatene.

Posten hoper seg opp, og postbudene er utslitte. Daglig mottas store bunker med
adresseendringer fra de evakuerte, og det er en nærmest håpløs oppgave å følge med.
En av postmennene rister oppgitt på hodet, og sier at han har fått nok. Allikevel så
holder han ut, for - som han sier - 'Jeg kan ikke la være, når jeg ser ansiktene på
dem som får post fra familie og venner. Det er igrunnen takk nok'

14.april 2000

Fortsatt damp fra minst 4 kratere rundt Usu. (Foto: HBC Live-Cam)


Usu-vulkanen (trekanten) og byene rundt. (Omarbeidet fra STV)

Evakueringsordren ble opphevet i noen regioner i dag, efter at komiteen som har ansvaret for beredskapen, i går uttalte at det er liten mulighet for et større utbrudd under den nåværende aktiviteten. Man mener at situasjonen som er pr idag vil vedvare en tid fremover. Følgelig kunne 4.750 mennesker returnere til sine 2000 hjem i Date, Abuta og Sobetsu idag kl. 9.00.
Innenfor det brune området er alle fortsatt evakuert.


I dag vender de hjem igjen....(Foto:HBC)

Videre besluttet man i går å bygge 500 midlertidige hus til de mange evakuerte, som må regne med å bli boende borte fra sine hjem så lenge Usu-vulkanen holder aktiviteten oppe. Magma-bevegelsene under Usu er begrenset til området nordvest for toppen. Alle innbyggerne i Date kan nå vende tilbake, efter at en del av dem allerede i går fikk lov til dette.
(HBC)

12.april 2000


Hete mudderflommer fra kraterne nær Kompira nådde Abuta, vest for toppen, og ødela
broen midt på bildet 11.april. (Foto:Kyodo News)

Alle 3400 innbyggere i byen Sobetsu ved foten av vulkanen har fått utdelt støvmasker og bskyttelsesbriller. (Hva gjør de der?) 2.300 innbyggere fra de evakuerte soner i Abuta og Date
vil få lov å besøke sine hjem midlertidig i morgen. Alle eiendeler som evakuerte har bragt med
seg tilbake til evakueringssentrene efter slike raske besøk, gjør nå at disse sentre blir mer og
mer overfylte.

Den lange evakueringstiden fører også til at de mange som bor hos slektninger og venner, finner
det vanskelig å fortsette å bo slik, og ber om hjelp til å få husvære.

Utslippene fra de åpne kraterne er for øyeblikket lav, men det at grunnvannet hele tiden blander
seg med oppstigende magma, fører til flere mudderutslipp, som igjen fører til mudderflommer
både før og under de stadige regnvær. En bro ble tatt av en slik flom igår
(HBC) .

11.april 2000

   

Som det fremgår av bildene ovenfor, tatt tirsdag morgen norsk tid, så pågår det
fremdeles aktivitet rundt Usu-vulkanen. Aktiviteten kommer nå som gjentatte små utbrudd
fra de mange kraterne rundt vulkanen. De store jordskorpebevegelsene har opphørt, og
man antyder nå at den nåværende situasjonen vil være typisk for de nærmeste dagene.

I øyeblikket kommer magma opp mot Konpira-toppen og området vest for denne, og
det er der utbruddene finner sted. Magma kommer i kontakt med grunnvannet og fører
til dampeksplosjoner. Mengden av grunnvann under Konpira er rikelig, og vil neppe
gå tom, og derfor er det god grunn til å tro at denne situasjonen vil vedvare en tid.

På den annen side, på vestsiden av Konpira, der store sprekkdannelser har ført til frykt
for dannelsen av en stor lavakuppel efter at magmaen har presset jordskorpen opp, har
aktiviteten nå avtatt, slik at man ikke tror på noen stor eksplosjon i løpet av bare noen
få dager. Det hele utvikler seg nå langsommere enn man først trodde.

   
Vi har nå fått et kart som viser den kameravinkelen flere av våre bilder er tatt fra.
Til venstre for kamera ligger Toyako-innsjøen, og til høyre for kamera, dvs.
til venstre på kartet ligger havet. Usu-toppen er den store i bakgrunnen på bildene
og den røde trekanten på kartet.

Innbyggere fra 126 hjem i lav-risikoområder, fikk lov til å vende hjem i går mellom kl.
9.00 og 16.00. Biler og busser brakte ialt 382 mennesker fra Date og Sobetsu, under
ledelse av patrulejebiler. Man fikk da anledning til å inspisere ødeleggelsene, og sørge
for at alt var i orden. En lokal pottemaker kunne efterpå fortelle at både i butikken og
i verkstedet lå arbeidet hans i småbiter rundt om på gulvene, som følge av de kraftige
jordskjelvene som har forekommet i området. Nye besøk vil bli tillat igjen i morgen,
men det vil ikke foreløbil bli tatt noen avgjørelse om hvornår man får lov å vende hjem.

Fiskebåter har fått tillatelse til, efter 10 dagers fravær, å vende tilbake til Funka-bukten nær
Usu-vulkanen. Som før nevnt er oppdrettsanleggene i farvannet her meget betydningsfullt for fiskerne, og alt fisk kunne bli utslettet uten tilsyn i lengere tid. Ialt 34 båter fra Abuta tok del i
eftersynet 1 time om morgenen og en time igjen om eftermiddagen. Man planlegger å fortsette på samme måte i morgen, mens man holder et skarpt øye med situasjonen rundt Usu.
(HBC)

10.april 2000

 
Tilsynelatende intet nytt idag, alt fortsetter som de siste dager, med stadige småutbrudd
og mudderflommer hist og her. Se bilde ovenfor. Vi følger allikevel med fra time til time.

9.april 2000 - middag

 
11.48 norsk tid søndag :Noe skjer - kommer tilbake med mer så snart vi vet noe.....

9.april 2000

Som bildet ovenfor - tatt søndag morgen norsk tid - viser, så er det
fortsatt aktivitet rundt Usu. Legg merke til hvor nær bebyggelsen også er
fra denne vinkelen.

For å kunne følge enda bedre med i utviklingen, har JMA nå satt ut 12 ubemannede GPS
systemer i et område syd for vulkanen, inkludert en 4 km lang strekning langs Uchiura-bukten.
Her vil pyroklastiske flommer eventuelt få meget store ødeleggelseseffekter for bebyggelsen.

Fredag kjørte 2 vulkanologer og 12 fra sivilforsvaret i brannsikre klær rundt på området
nær de aktive kraterne i 4 pansrede kjøretøy for å installere GPS-utstyret.

   
Lørdag hhv. kl. 12.00 14.00 og 17.00 lokal tid.


Oversiktsbilde lørdag. Legg merke til de små pyramideformede øyene
midt ute i Toya-innsjøen. De er tidligere dannet av lignende vulkanutbrudd.

Luftfotografier og observasjoner fra helikoptere har gradvis åpenbart et komplett bilde av jordskorpens bevegelser, som stadig presses opp av oppstigende magma. De siste nye sprekkene går langs nordsiden av Nishiyamatoppen. (Se kartet på side 2) En stripe med mindre kratere får fra vestsiden av toppen over til den 297 m høye Konpiratoppen, og så videre til Kitabyobu-toppen, som er 539 m høy. Det er foreløbig registrert 30 nye kratere.

7.april 2000 middag

   
Bilder av området hvor mudderflommen kom fra, og et bilde like før
den renner ut i Toya-innsjøen

Bevegelser i jordskorpen er konsentrert under den vestre delen av Usu-vulkanen,
iflg. en melding fra JMA. Magma har nå nådd så stor høyde, at det er meget sansynlig
at vi får se en ny lavakuppel her. Før en slik kuppel ( i dette tilfelle et ny fjelltopp) blir formet,
vil vi efter alt å dømme få se et eksplosivt utbrudd, fulgt av en pyroklastisk flom.
Kraterne ved foten av Usu er bare en kilometer fra bebyggede områder i den verst
berørte byen Abuta. En slik pyroklastisk flom kan river bort hele området, og
strømme videre ut i Stillehavet. Vulkanologer har advart om et stort utbrudd
fra hovedkrateret som har en diameter på nesten 2 kilometer.
(YAHOO)

De tre berørte kommunene, Abuto, Date og Sobetsu har nå fått avbrutt hovedtransport-
linjene til Sapporo og Hakodate og selvfølgelig også med resten av Japan. Dette inkluderer
også jernbanelinjen.

De økonomiske konsekvensene begynner å bli merkbare for fiskeindustrien. Fiske-
oppdrettsanlegg i området der folk er evakuert ansees nå for å ha gått fullstendig tapt.
Jordbruksområdene her produserer tidligmodne grønnsaker, og med en uke til
uten tilsyn, regner man med at 80% av årsinntekten har gått tapt.
(Asahi Shimbun)


Bildet viser noe som kanskje er et nytt trekk i utviklingen, nemligen glødende mudderflom
(ikke lava) på vei nedover fra et krater ovenfor Toya badeby.

I dag morges ble det bekreftet at en mudderflom fra krateret på Kompira nådde ut i Toya-
innsjøen. Bildet ovenfor viser denne glødende mudderflommen flyte nedover Nyshiyama-elveløpet, gjennom badebyen Toya og ut i innsjøen. En videofrekvens på NHK (se nedenfor) viser tydelig
hvordan mudderet når ut i innsjøen, og får det til å frese. Da elveløpet går i eget løp gjennom byen, har flommen enda ikke gjort skade på gatenettet eller bygningene.

7.april 2000 - morgen

 

Usu-vulkanen på Hokkaido i Japan fortsetter sin livlige aktivitet. Vulkanske kratere og nye
sprekker dukker stadig opp, og overflaten forandres fra time til time. Bildene ovenfor viser
aktiviteten rundt kl. 7.30 i morges norsk tid, og det er ikke tvil om at det foregår noe der
borte. Legg merke til hvor nær bebyggelsen det er!

Området overflyves nå flere ganger om dagen, og antall spesialister og vulkanologer som
er tilkallt har økt fra 11 til 20 siste døgn. Hittil har det mest aktive krateret vært det som
ligger på Konpira bak Toya's badeby. Ved siden av krateret spruter mudder opp, der
vulkansk masse blir kastet inn i en liten dam. På sydsiden av Konpira velter damp opp fra
en ny prekkdannelse, som består av flere små kratere. Mudderflommer renner nedover mot
Toya-innsjøen, men har enda ikke nådd bebyggelsen.

På vestsiden har store sprekker oppstått. Det er her man tror at en eksplosjon kommer
til å komme, med dannelsen av en stor lava-kuppel. Syd for sprekkene, mot sjøen,
er veien deformatert, og går i trappetrinn, og mot sjøen har den sunket over 10 meter. En
annen hovedvei i nærheten er oppdelt i kortere veistykker, muligens på grunn av
grunnvann som renner ut efter fortsatte eksplosive utbrudd i området. Nord for sprekkene
her, er et nytt krater, som har hatt utbrudd siden igår, og dette har allerede oppnådd en
diameter på nærmere 100 meter, og er blitt det største av alle kraterne.
(Copyright(C) 1996-99,HOKKAIDO BROADCASTING CO.,LTD all rights reserved.)

6.april 2000

  
Det rører fremdeles på seg på Hokkaido-øya. Bilder tatt hhv kl. 6 og 7 i dag.

Ellers så fortsetter media å komme med motstridende meldinger, så situasjonen er ikke helt oversiktelig. Men en ting er sikkert - vi har mer i vente. Et kraftig regnvær med 7-10 cm regn
ble varslet onsdag, og i løpet av dagen gikk det da også flere mudderras (lahar) nedover
skråningene fra Kompira (se kart langt nedenfor) Området rundt de aktive kraterne der,
har nå hevet seg minst 10 m over tidligere nivå, og flere nye sprekker oppstår stadig.
Man har nå beordret ytterligere 13.000 i nærheten av vulkanen til å evakuere.
(media)

Kraftig vind er også varslet, noe som vil føre til spredning av askenedfallet, og ødelegge
avlingene til bøndene rundt om. Mange har dyrket den fruktbare jorden tett opp under vulkanen,
og nytt godt av tidligere askenedfalls mineralholdige jordsmonn. Fremdeles er et område på
10 kvadratkilometer evakuert.

I Sobetsu, en av byene under vulkanen, har vært delvis evakuert siden vulkanen våknet til live. Myndighetene har nå delt ut masker til innbyggerne i de sikre områdene, og hjelmer er utdelt til skolebarn som beskyttelse mot steiner (bomber) som kan komme til å bli kastet ut fra vulkanen
i tilfelle en større eksplosjon, som nå mange mener kommer i løpet av 1 eller 2 uker.
(Burde de ikke få utdelt tanks eller lignende i stedet?)
(Yahoo)

5.april 2000

Som bildet viser, så er Usu fortsatt i aktivitet. Flere mindre eksplosjoner også i natt.
I landsbyen Toya, traff steiner og skoldhet damp fra et nytt krater en barnehage, og laget huller i veggene så store som vinduer. Svart klebrig mudder dekorerte efterpå veggene.

Magmaen som beveger seg under Usu's overflate er meget hard, og vulkanen spyr heller ut
glødende steiner og gasser, hellere enn flytende lava. Vulkanske skjelv har avtatt ytterligere
tirsdag. Mellom Kl. 4 og 9 i går formiddag ble ingen skjelv registrert i området.

I Abuta, hvor de fleste evakuerte har søkt tilflukt, flyttet man igår kommunens virksomhet til nabobyen Toyoura. Og i mellomtiden strides de lærde om hva som nå kommer til å skje -
blir det en ny fjelltopp, eller eksploderer alt sammen i et kjempesmell snart?

4.april 2000 - ettermiddag
Kraftige forandringer i geografien finner i øyeblikket sted. På nordvestsisden av krateret som
oppsto siste fredag på Nishiyamatoppen, har det dukket opp en større sprekk. Denne er nå
flere hundrede meter lang. Hele området ser også ut til å heve seg gradvis. Sprekkdannelsene dekker nå et område på over en kvadratkilometer. Man anser det som sansynlig at et nytt
fjell er under oppbygging, slik som Nyshiyamatoppen, Kompiratoppen og selve Usu-toppen,
som alle er bygd opp under vulkanutbrudd av lavaen som kommer opp - eller skal vi kanskje
si som ikke kommer opp - men presser overflaten opp så langt den kan, før den stivner og blir
til et nytt fjell. Dette kan i så fall ta flere måneder.

Fly og helikoptere blir nå forbudt å fly innenfor et område på 5 km radius rundt Usu, og i
en høyde lavere enn 10.000 m. Et nytt krater er dannet ved foten av Konpira, nær rekreasjonsenteret ved Toya-innsjøen. En mudderflom fra Konpira har avsperret
hovedveien i området

4 april 2000 - formiddag
Usu gir seg ikke!

  
Og så kom mørket, kl. 18.27 og 18.31 lokal tid (11.30 her)


18.09 lokal tid - 11.09 tirsdag formiddag norsk tid

 
08.47 og 13.20 lokal tid i dag (siste: 06.20 i morges norsk tid)

 
16.15 og 16.47 lokal tid (9.15 og 9.47 norsk tid)

4.april 2000
  
  

1: Øverst til venstre - fra et av de mange kraterne.

2: Øverst til høyre: Stadige grunn-deformasjoner forårsaket av magma under overflaten. Her en sprekk over gaten i den evakuerte byen Abuta, på vestsiden av Usu - som sees spy ut røyk i bakgrunnen. Bildet ble tatt 1. april.

3: Neders til venstre: Toya-innsjøen er synlig i bakgrunnen til venstre. Legg merke til øya
som synes i bakgrunnen - med snø på toppen. Denne vokste opp i midten av innsjøen efter
at en større vulkan kollapset, og ga rom til hele innsjøen.

4: Nederst til høyre: Utbruddet 1 april fotografert ute fra Toya-innsjøen. Man kan vel
gå ut fra at alle har evakuert???

Bilder og tekst fra den glimrende vulkansiden til Boris på MTU


Og så over til dagens nyheter:

Røykstripene som forteller om aktivitet er borte i morgentimene idag (norsk tid), men
meldingene fra Japan er tvetydige. På den ene siden vender evakuerte tilbake, og man sier at
alt er over for denne gang - på den annen side rapporteres om nye sprekkdannelser og store mengder magma inne i selve vulkanen, som kan ekspolodere når som helst.....

De første 2-3.000 vendte tilbake til sine hjem i går, efter at myndighetene sa at det var sikkert.
Vulkanologer rapporterte en serie sprekkdannelser nær kraterne på den nordvestlige
siden av vulkanen. Observatoriet ved Hokkaido Universitetet mente at vulkanen ville komme til å spy ut lava. Magma skal befinne seg like under overflaten, og vil enten komme ut som
små pyroklastiske flommer, og muligens danne en ny kuppel - eller bli sendt ut i form av
en rekke eksplosjoner. Dette skjer samtidig med at seismiske rystelser avtar, noe som også
kan være et tegn på at det er like før et større utbrudd. (Se hendelsesforløpet på
diagrammene fra Guagua Pichincha i oktober i fjor). Av de 9 skjelv som ble rapportert
mandag mellom kl. 12.00 og 21.00 lokal tid, var bare ett av dem sterkt nok til å kunne føles av mennesker, iflg. JMA.

Rundt 4.600 evakuerte har nå vendt tilbake. I Abuta ved foten av vulkanen, ble 2.300
innbyggere tvunget til å vende tilbake fra skolene der var plassert, da barna nå skal begynne
et nytt semesterår, og skolene måtte klargjøres.
(Mainichi Daily News)

Fra Fox News sakser vi følgende rapport: Tegn tyder på at magmaen som er kommet opp,
vil danne en ny kuppel under vulkantoppen - dvs at hele området muligens vil reise seg,
slik man allerede har sett tegn på, og enten vokse til en ny topp - eller eksplodere.
Skulle det siste skje, vil det ikke gå med menneskeliv, da alle jo allerede er evakuert.....(?)

En av TV-stasjonene i Japan, NHK, skal ha fortalt at det under utbruddet ble kastet ut
store bomber. En av dem skal ha vært på 70 kg, og denne falt ned 1 kilometer fra krateret
på gaten i et evakuert område.

Igjen altså ikke til å bli klok på, - og derfor følger vi nøye med på hva som skjer de
nærmeste dagene rundt vulkanen Usu på Hokkaido.

Videre bakover til begynnelsen: klikk her!

  Linker:
 Tokio Broadcasting System
 YAHOO Daily News from Japan
 Kyodo News, Japan
 NHK News Watch
 Asahi News
 Mainichi Daily News
 Ezopland fra Toyako-Onsen, området med de mange varmekilder. Utrolige fine bilder!
 Photos from the area with the many famous hot springs - recreation district near Usu.
Google
 
Web www.vulkaner.no
bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 300
dolphin.gif
SEALIFE
globe.gif
TRAVEL
globe.gif
VOLCANO


    alfabetisk liste
    alphabetic listDenne siden er laget ved hjelp av Macromedia Dreamweaver