Active volcanoes / Aktive vulkaner:

Guagua Pichincha, Ecuador  


25.januar til idag


Fotograf: Minard Hall 1999/07/20


   English short version (last update: Nov.1.1999)

Guagua Pichincha vulkanen ligger ca 10 km fra Quito, hovedstaden i Equador, rager 4.794m til værs, og gir en praktfull utsikt over byen. Den er en av Ecuadors 31 vulkaner, hvorav 9 ligger
rundt Quito, hovedstaden i Ecuador. Navnet mener man er avledet fra et gammelt indiansk navn,
og betyr 'den gode, som får deg til å gråte'. Det er 5 topper ialt som danner Pichincha massivet. Rucu er en utslokt vulkan, mens Guagua Pichincha (Baby Pichincha) er høyst aktiv.

Mellom den aktive delen av Pichincha og byen Quito, ligger en topp som er over 400 meter høyere enn krateret, og man regner det derfor som mindre sansynlig at Quito skal bli berørt
av en eventuell lavaflom, men bare bli offer for askenedfallet. Mange tettsteder ligger derimot
på den andre siden av vulkanen

5.november 2002
Når både Reventador og Tungurahua nå er i media, så må jo også Guagua Pichinca være med. Dog er det mye som tyder på at de siste dagers økte aktivitet først og fremst skyldes heftig regnvær, hvor regnet siver ned i grunnen og kommer i kontakt med den vulkanske varmen,
som så fører til et økt damptrykk der nede - og dette må opp.

Instituto Geofisico melder allikevel idag om 6 LP skjelv siste døgn, 3 VT-skjelv og 3
eksplosjoner, hhv. kl. 20.56, 21.15 og 21.54 om kvelden den 3.november lokal tid. Den
kraftigste eksplosjonen var den siste av dem. Denne etterlot seg en ny fumarole i den søndre
delen av krateret som nå også består av en ny kuppel, og mye støy og kraftig svovellukt
hører med.

29.november 2001
IG's seismiske data viste at en ca 20.minutter lang phreatisk eksplosjon begynte på Guagua Pichincha den 26.november ved middagstid.. Overskyet vær hindret visulelle observasjoner, men en sky hovedsakelig bestående av gass, med en liten del aske, kan ha oppstptt. Sammenhengende skjelv ble registrert under resten av dagen. Den forerige eksplosjonene var den 25.mai i år.

21.mars 2001
Instituto Geofísico rapporterer at det den 18.mars kl. 21.45 lokal tid, kom et utbrudd fra
Guagua som sendte en askesky opp i 5.800moh. Siste uke har det vært et større antall
skjelv enn vanlig den seneste tiden, spesielt av typen LP-skjelv. Mindre steinras viser at
den 9.kuppelen fortsatt vokser langsomt.

18.januar 2001
Guagua Pichincha har hatt mindre seismiske rystelser, under 100 om dagen, under veksten av
den 9. kuppelen. I løpet av uken fra den 7. til 13. januar har imidlertid LP-skjelvene vært av
større styrke og ligget dypere, og registrert på stasjoner som ligger 10 km fra krateret.
I går ble det rapportert 5 LP skjelv i 4-6 km dybde.

En av vulkanologene ved Instituto Geofísico, rapporterte via radio om morgenen 14. januar at
et nytt krater syntes å danne seg i kuppel nr. 9. Han meldte så fra at han ville flytte seg noen
hundre meter vest for observasjonsposten for å ta bilder. Under dette falt han 200 m ned i
krateret, og døde umiddelbart av hodeskader. Det tok hele dagen å nå fram til stedet, bl.a.
på grunn av dårlige klimatiske forhold som hindret bruk av helikopter. Flere vulkanologer, sivilforsvaret, politi og Røde Kors, samt noen familiemedlemmer var med på redningsforsøket,
og en av hans familie pådro seg da så store skader at han også døde senere.

31.august 2000
Siste døgn 735 LP-skjelv, og 204 steinras. Litt mindre enn de foregående dager, og den 9.
kuppelen har begynte å vokse fram. (Hvor er det blitt av den 8.?) Satellitt-bilder viser ingen
askesky , men det er overskyet i området, og det Geofysiske Insitutt anslår askesøylen til å
nå opp i 5.000 m høyde.

27.august 2000
De tektoniske skjelvene under den nordlige sonen av Quito, indikerer at magma fremdeles
er i bevegelse, og presser på det indre av vulkanen. Fortsatte skjelv og steinras inntreffer som
følge av at den 8.kuppelen fortsetter å vokse - og det har den gjort i mange måneder. Hva
dette med tiden vil føre til, står så tilbake å se, men det er tydelig at man forventer mere nå
enn bare et lite utbrudd når den 8.kuppelen endelig sprekker. I øvrig har det ikke vært
noen særlig avvik fra den vanlige aktiviteten de siste måneder.

4.juni 2000
Den 8.kuppelen som dukket opp efter utbruddet 17.desember vokser fortsatt. På det nåværende tidspunkt har den nådd en diameter på 350 meter, og er større enn de to som førte til eksplosjonene i oktober og desember i fjor.

2.juni 2000
Vi fortsetter overvåkingen av Guagua Pichincha, og tar med nyheter når aktiviteten skiller
seg ut fra det som efterhvert er blitt dagligdags for beboerne i Quito.

Det ble i går meldt om 168 LP skjelv siste døgn, 14 hybride skjelv og 4 VT skjelv.
LP-skjelvene kom fra dybder mellom 1 og 5 km under overflaten, mens VT-skjelvene
ble målt bare 0,1 - 1,0 kms dybde. Fortsatt strømmer altså masse opp i vulkanen, og VT-
skjelvene under toppen forårsaket 76 steinras under og utenpå kuppelen. 2 røyksøyler ble
observert i løpet av dagen, men uten noen særlig kraft.

.Den 8. kuppelen har fortsatt å vokse, og i løpet av mai har også den seismiske aktiviteten
fortsatt å øke.

23.april 2000
Påsken har forløpt rolig, og lørdag var antall LP-skjelv nede i 58, og 32 steinras fra den
nå 'historieske' 8. kuppelen, som ikke vil bryte sammen. Til tross for jordskjelvene siste uke,
og endringen i rystelser samme periode, har den faktisk akkurat samme størrelse nå, som
den har hatt i mars og april. Fumaroleaktiviteten har avtatt, og en avis skrev i dag at
gass- og dampsøylen over vulkanen nådde hele 5 (fem) meter til værs......
Dette ser virkelig ut til å bli en fortsettelsesroman....

19.april 2000
Igår var det ned igjen - rene børskursene - 143 LP-skjelv, 5 hybride og 58 steinras.
Derimot ble det registrert flere LP skjelv med magnituder større enn 2 grader, som
desverre ikke sier oss noe på nåværende tidspunkt, men det kommer nok efterhvert.
På den annen side så har adskillige ordinære jordskjelv blitt registrert i området rundt
Ungui-åsen. Tre skjelv hhv. kl. 23.30, 23.36 og 23.56 mandag kveld alle med styrke
over 3.0 på Richters skala.

Kraftig regnvær, som bl.a. har forårsaket 15 dødsfall i Quito, kan også være årsaken
til seismiske signaler rundt kl. 14.00 lokal tid tirsdag nær krateret. Disse kan skyldes
mudderflommer som farer nedover vulkanskråningene.

Tirsdag morgen formet fumarolene i 'Hestesko-krateret' èn stor fontene på over 1.500 m
med en gråaktig farge. I 1981 krateret var fumarolene ikke over 20 m. Eftersom fumarole-
aktiviteten er høy, og jordskjelvene intense og kraftige, tyder dette på store bevegelser
under vulkanen, så vi fortsetter overvåkingen. Pussig nok ser det ut til at avisene i
Ecuador nå har mistet interessen, da det ikke er skrevet noe på en stund.

18.april 2000
Gårsdagen kunne oppvise 704 LP-skjelv, 8 hybride skjelv og 40 steinras. En mindre
eksplosjon fant sted tidlig om morgenen søndag, lokal tid. Fumarolene nådde en høyde på 500 m. Mandag kl. 09.16 ble det registrert et jordskjelv på 3.7 på Richets skala. Episenteret ble
lokalisert nær Ungui, i den sydvestre del av Quito.

Skjelvet kunne ikke uten videre knyttes til Guaguas aktivitet, og bekrefter istedet at det
foregår store bevegelser i magmakammeret lenger nede i jorden. Kanskje har Guagua
endelig tenkt å vise hva det er den vil - i påsken?

17.april 2000
440 LP-skjelv, 7 hybride, 1 VT-skjelv og 40 steinras. I tillegg tre eksplosive utbrudd hhv kl.
20.48 lørdag kveld, kl.2.37 og 7.48 søndag morgen. Det var resultatet av siste døgns aktivitet,
og den er som de siste dager - over det som har vært gjeldende i første halvdel av april.

Det siste utbruddet var større en normalt, med en reduksjon (displacement) på 11,6 cm², og som betegnes som moderat. Været i Quito-området preges i øyeblikket av heftige regnskyll, og det er ikke mulig å observere området rundt vulkanen. Høy fumaroleaktivitet har forekommet spesielt under regnskyllene.

Steinskred skal iføgle avisen Diario La Hora ha forekommet hyppig i week-enden, og stein-
massene som har rullet nedover fjellsidene har holdt temperaturer opp til 500 °C. Aske- og dampskysøyle er også observert, med et høyde på rundt 2.500 m over vulkantoppen.
Man heller nå igjen til den oppfatning at det KAN komme en større eksplosjon i løpet av
de nærmeste ukene, så vi fortsetter overvåkingen av Guagua Pichincha i Ecuador.

4.april 2000
Guagua Pichincha fortsetter som i de foregående dagene, altså rolig. To små utbrudd fant sted
i går, begge med reduksjon (displacement) på under 0,5 cm². Men selv om vulkanen virker
rolig, så var det allikevel 581 LP-skjelv, 2 VT skjelv, 7 hybride og 51 steinras. Visuelle observasjoner var i går ikke mulig grunnet dårlig vær.
(Diario La Hora)

3.april 2000
19 mindre eksplosjoner i går, hvorav utbruddet kl. 16.31 lokal tid, sendte en røyk- og
gass-søyle 1.500 m opp i luften. Et annet utbrudd kom opp i 1.000 m høyde. Det er økt antall
små eksplosjoner, men ellers ingen endringer i oppførselen til Guagua Pichincha. Man antar at eksplosjonene forårsakes av vann som kommer i kontakt med magma under den 8.kuppelen,
og at dette medvirker til at den gradvis brytes ned. Siste døgn ble det rapportert
525 LP-skjelv som nettop viser til denne type endringer.
(Diario La Hora)

29.mars 2000
I løpet av de siste dager har vulkanen Guagua Pichincha hatt et oppsving i den seismiske
aktiviteten. Dette gjelder spesielt LP-skjelv, som skyldes magma som beveger seg opp fra
jordens indre til vulkanens øvre deler. Dette fører igjen til at kuppelen, som i øyeblikket virker
som en propp på vulkantoppen, stadig vokser eftersom trykket innvendig stiger. Guaguas
magma er seig og tyktflytende, og kjølner hurtig av når den kommer i kontakt med luften utenfor,
og dette fører til at kuppelen stadig fornyes, men også slår sprekker. Temperaturen på denne
massen er rundt 1000° C når den når overflaten.

Rapporten for tirsdag 28.mars lyder på 701 LP-skjelv, 23 hybride og 21 skred som følge av at kuppelen vokser. To mindre eksplosjoner fant sted, som reduserte med hhv 1 cm² og 2,3 cm².
Så er det bare å vente og se om økningen i skjelv er et forvarsel om at den 8.kuppelen
nå langt om lenge har tenkt på å gi opp.

27.mars 2000
Vulkanen Guagua Picnincha fortsetter med små utbrudd av gass og aske med liten kraft,
noe som absolutt ikke antyder mengden av den oppsamlede energi i dens indre. 5 utbrudd
fant sted i går, med med displacement under 2 cm². Derimot kunne det meldes om hele 531
LP-skjelv , 3 VT skjelv, 4 hybride og 8 ras. En søyle av lyserød røyk nådde opp til mellom
2.500 og 3.000 m. høyde, og drev nordover. Noen innringere til avisene kunne fortelle om et
fint askenedfall i de nordlige deler av Quito, spesielt i bydelen 'Mariana de Jesus'.
(Diario La Hora)

22.mars 2000
Guagua Pichincha vil liksom ikke riktig gi seg, og siste døgn framviste den 225 LP-skjelv , 1 VT-skjelv og 11 hybride samt 21 steinras, alt som følge av at den 8.kuppelen fortsetter å vokse. Snakk om å gå svanger lenge! Nå er det neste 3 måneder over tiden.... Et mindre utbrudd fant sted i går morges. Stormskyer henger over vulkanen og umuliggjør visuelle observasjoner. Svovellukten er igjen intens. Den seismiske aktiviteten er for tiden høy, men energien i dem lav, slik at ingenting tyder på noe umiddelbart, men en vulkan er en vulkan, så da så. Vi fortsetter derfor å følge Guagua Pichincha fra dag til dag.
(Diario La Hora)

21.mars 2000
I de siste dager har Guagua Pichincha vis en økning i utslipp av gass og aske, og man antar dette skyldes sprekkdannelser i den 8.kuppelen. Dette kan da bety at den er i ferd med å sprekke opp, og forsvakes, slik at presset innefra nå vil få den til å kollapse, og et utbrudd kommer. Det er dog delte meninger om dette i Quito, så vi må bare vente å se. Imidlertid viste gårsdagens rapport 6 mindre utbrudd med displacements på emllom 1 og 2cm². Det fant sted 427 LP-skjelv, 11 hybride og ialt 58 steinras som følge av at nytt materiale presset kuppelen oppover. Det meste av det utvendige ras-materialet skled ned mot Cristal-elven.

18.mars 2000
Volkanen Guagua Pichincha øker dampen litt igjen, og viser at det fremdeles kommer nytt
vulkansk materiale, magma, opp til de øvre delene. 318 LP-skjelv igår, og 13 hybride, 4 VT-
skjelv og 27 steinras - og den 8 kuppelen vokser litt til. 3 mindre utbrudd fant sted i går. Fumaroleaktiviteten var igjen intens, med høyder på 2 km, og ved ett utbrudd falt aske ned i en radius på 700 m rundt krateret. Ikke det helt store altså, men det er fortsatt liv i Guagua .....

17.mars 2000
I går ble det registrert en mindre eksplosjon kl.17.28 lokal tid, med et redusert 'displacement'
på 3,9 cm². (Vi har fått enda en forklaring på dette, men er kommet til at det er for mye
matematikk. Uansett gir det ihvertfall en viss ide om størrelsen i forhold til lignende
eksplosjoner. Først over ca 20cm² begynner det å bli størrelse av det. Se tidligere rapporter fra utbruddene på Guagua Pichincha).

266 LP-skjelv, 4 hybride, 4 VT-skjelv og 19 tilfeller av steinras var gårsdagens resultat.
Man kunne i går observere fumarolene på kraterbunnen, og disse nådde høyder på 700m. Svovellukten holdt seg også i går høyt. På den annen side viste målinger av svoveldioksid
bare 58 tonn/dag. Ellers så går det stort sett som normalt, og vi må bare vente videre
og se hva Guagua nå finner på, eller om den er trett og omsider går til ro.

13.mars 2000
Distriktene Los barrios Palmira, Las Palmas, Urauco og San José, sektorer som grenser
opp til vulkanen Guagua Pichincha, foretok igår en evakueringsøvelse under ledelse av
Sivilforsvaret, 911 gruppen og i samarbeid med Det Geofysiske Institutt. 420 mennesker
deltok i øvelsen, som viste at de var forberedt på en hver nødsituasjon som følge av
Guaguas aktivitet.

Kl. 10.00 om formiddagen 10h00 lød sirenene i høyrisikoområdene, og det ble erklært alarmberedskap i Lloa og en del av Quitos øvre bydeler. Innbyggere begynte å forlate
området med små handvesker eller håndkofferter i hendene. Lastebiler fra Sivilforsvaret sto
klare, og andre kjøretøy ble rekvirert fra befolkningen.

Koordinatorene i hvert distrikt oppnådde et fullstendig samarbeid med innbyggerne, som
også fulgte alle direktiver de fikk. Man sto samtidig i kontakt med Det Geofysiske Institutt
og Rådmannen i Quito. Øvelsen varte i en time, og brakte de evakuerte til Cinto, hvor man
mente at risikoen ville være mindre.

I barrio de Las Palmas gikk det derimot ikke fullt så godt. 30 innbyggere her kunne ikke
evakueres på grunn av et skred som sperret veien ut av området. En traktor ble øyeblikkelig rekvirert fra en av de fastboende, som efter en stund løste problemet. Innbyggerne her har
nå bedt Quitos bystyre om å stille tungt maskineri permanent til disposisjon for å unngå
at mulige pyroklastiske flommer for framtiden skal sperre veien igjen under et utbrudd, før de kommer seg i sikkerhet. Hadde dette vært virkelighet, ville det ha blitt tragisk.

Det Geofysiske Institutt har fått en rapport om hendelsen, og må foreta visse tilføyelser i evakueringsplanene for framtiden. Og imellomtiden venter man videre på sammenbruddet av den 8.kuppelen som nå ser ut til å ha overlevd seg selv. Ihvertfall alle de foregående 7 kuplene.

9.mars 2000
   
Ovenstående bilder viser 2 tidligere utbrudd, fra hvert sitt krater på toppen av Guagua
(Diario La Hora)


Intet nytt er godt nytt sies det, men følgende melding fra Quito idag tyder på at ikke
alt er vel, selv om Guagua Pichincha øyensynlig holder seg i ro for tiden.
De siste dager har vulkanen vist en instabilitet som ligner svært mye på tiden like før det store utbruddet i oktober. Det har ihvertfall ført til usikkerhet om når et nytt stort utbrudd vil finne
sted, og hvorvidt det vil bli større enn det forrige.

Uansett er det vanskelig å definere, fordi man ikke kjenner mengden av energi som har samlet
seg opp inne i vulkanen, og som vil bli sluppet løs under et utbrudd. Faktisk er det ikke mulig å
si om vulkanen kommer til å falle i søvn og sove i flere hundrede år efter et forventet utbrudd.

Til tross for tvilen, så er det ihvertfall sikkert at vulkansk materiale fortsetter å komme opp i vulkanen, hvilket de daglige LP-skjelv viser dette. Derfor fortsetter også kuppen å vokse, som
følge av det press som stadig øker inne i toppen på vulkanen. Så går man altså å venter på at
denne større kuppelen med ukjent energiinnhold vil gå i luften (kollapse) en av de nærmeste
dager eller uker, slik den gjorde 4 oktober i fjor. Den gang kunne innbyggerne i Quito
'forlyste' seg med et av naturens under, da vulkanen dannet en enorm sopplignende sky mot
den blå himmelen bak.

De siste 24 timer, dvs. dagen i går norsk tid, kunne oppvise 2 gassutslipp tidlig om morgene. Derefter 2 VT-skjelv og 279 LP skjelv samt 66 tegn på fallende steiner og blokker fra toppen på vulkanen. På grunn av dårlige værforhold var det ikke mulig å kunne betrakte bunnen av krateret. Svovellukt og bråk fra vulkanen var moderat. Og så venter vi bare videre......
(Diario La Hora)

4.mars 2000
Guagua Pichincha er forholdsvis rolig i øyeblikket, og godt er det, for det er problemer
nok ellers i Ecuador. Nordøst for Quito, i provinsen Imbabura, regner det for fullt.
De siste dager er 7 kommuner avstengt fra omverdenen, og byen Ibarra melder om
ødelagte veier og avlinger i hele provinsen.

Samtidig skal visstnok høyereliggende områder i det mellomste av Ecuador være rammet
av hard tørke, slik at avlingene der dør på grunn av vannmangel. Flere og flere steder
melder nå om kommende matmangel.

Alt tyder på at det blir en ny kraftig eksplosjon fra Guagua Pichinca i nær framtid, ifølge
det Geofysiske Institut. Luftfartsdirektoratet har derfor bestemt seg for å være godt
forberedt til å ta imot vulkansk askenedfall ved lufthavnen i Quito, Marshal Sucre.
Man har derfor anskaffet seg to store 'støvsugere' med høy kapasitet, samt en vann-
kompressor som vil muliggjøre en hurtigere rengjøring av rullebanene. I god tid i forveien (?)
vil de kontakte 500-600 personer som kan møte opp og fjerne asken fra flyene og fra
flyplassen. Det har hittil vært en operasjon som har tatt 4 dager, men med den
erfaring man nå har fått, regner man med å bruke mindre tid. Samtidig ønsker man også
å bygge enda en flyplass i området, for å kunne ha en god reserve i bakhånd.
(Diario La Hora)

3.mars 2000
Jo da, Guagua Pichincha putrer videre. Selv om vi ikke oppdaterer daglig, noe som skyldes
alt for stor aktivitet andre steder, så følger vi med hele tiden. I går ble Guagua dominert av en vannsprut på 200m høyde, mens fumaroleaktiviteten var lav, ikke mer enn 30 m i de tre kratere
som nå lenge har 'kokt over', nemlig herradura (hesteskoen), 1981-krateret og las Alineadas. Svovelutslippet var betydeligere, med 200 m høy søyle. Siste døgn ble det rapportert 267
LP-skjelv (bevegelse av vulkansk masse) 19 hybride (oppstrømmende gass) og 83 tilfeller
av steinras, forårsaket av veksten til den 8.kuppelen (indre og ytre steinras). Også denne gang
førte det til skred ned mot Cristal-elven (se bilde ovenfor). 4 mindre eksplosjoner førte til nye sprekkdannelser i kuppelen, med displacement på hhv 3x 1 cm² og ett med 2,3cm² (måleenhet
i seismografen til å måte styrken på eksplosjonene). Kuppelen har vokst 20 m i høyden.

(Diario La Hora)

29.februar 2000
Guagua Pichincha setter opp dampel igjen, bokstavelig talt. Siste døgn kunne den fremvise
401 LP-skjelv (se ordbok), 98 hybride skjelv og det ble registrert 87 steinras inn i toppen av vulkanen. Vannspruten sto opp fra fumarolene, i 2.000 m høyde (!), og svovelgass med en
blåaktig farge 300 m. Som følge av denne sprutende vann- og gasslekasjone (?) er det
vanskelig å observere bunnen av krateret, og dermed kunne se hvorvidt den 8.kuppelen nå
har tenkt seg å kapitulere eller fortsette å vokse over alle grenser. Vi fortsette å vokte vulkanen.
(Instituto Geofisico)

25.februar 2000
Hva enten det skyldes, at Mayon har eksplodert, eller at man trenger å fornye
interessen om Guagua Pichincha i Ecuador, så har i alle fall Det Geofysiske Institutt
sendt ut en ny advarsel:

'Muligheten for at Guagua Pichincha nå kan komme med et meget kraftig utbrudd, er nå til
stede', ifølge geologen Hugo Ye'pez ved instituttet. 'Vulkanen har nå igjen begynt å vise signaler
på seismisk aktivitet, og det er mulig at man nå når som helst kan vente en ny og større
eksplosjon'. Han henviste til eksplosjonenen i oktober, og mente at den neste ville bli lik
eller større en dem som var den gang.

Man legger vekt på at den 8.kuppelen, som nå har vokst fortløpende (med pauser) helt siden
nyttår, enda ikke har kollapset. De foregående 7 ble ødelagt med mindre enn en ukes
mellomrom. Den 8. er nå en av de største som noen gang har forekommet her. Ved en
eksplosjon nå, av den størrelse man frykter, vil gi pyroklastiske flommer, og også kaste ut
store mengder vulkansk masse. Han minnet om at innbyggerne i Quito i oktober ble tvunget
til å gå med gassmasker hele tiden.

Magma fortsetter å strømme opp i de øvre deler av vulkanen, vist ved et økende antall
LP-skjelv, som betyr en økende flom av flytende masse, magma, vanndamp og annet
vulkansk materiale. De siste timer ble det rappoortert 267 LP skjelv, 11 hybride og 60
innvendige ras fra den nå store 8.kuppel. Disse ras forekommer ved at kuppelen vokser, og
fører til skred av størknet masse.

19.februar 2000
En mindre eksplosjon ble registrert torsdag kveld norsk tid, med et displacement på 1.8 cm,
som anses for å være moderat. Flere små eksplosjoner fulgte de neste to timer, samt i går eftermiddag. Siste døgn ble det registrert 380 LP skjelv, 21 hybride og 97 steinras. Fumaroleaktiviteten var svært stor. En enkelt fontene nådde hele 1500 meter opp.

Eftersom aktiviteten de siste dager har vist en endring i forhold til før, med flere mindre
eksplosjoner og utbrudd, samt at den 8.kuppelen igjen fortsetter å vokse, og nå har en betydelig størrelse, gjør at man er forberedt på at noe mer kan inntreffer når som helst. Men som før, er vulkaner like uforutsigbare, så vi må bare vente og se. I Quito er man spent på hvilken innvirkning været framover da vil ha på et utbrudd, og på vindretningen, som vil bestemme størrelsen på
et eventuelt askenedfall.

18.februar 2000
Antall LP-skjelv fortsetter å stige, siste døgn med 355, og dessuten 80 indre steinras. Den 8.kuppelen fortsetter å vokse uten å eksplodere, og er nå større enn den søndre veggen i den senkningen den ligger, den som blir kalt 'la herradura', eller 'hesteskoen' på norsk.
Vi følger nøye med hver dag.

16.februar 2000
4 eksplosjoner siste døgn, samt 314 registrerte LP skjelv, 8 VT og 18 hybride skjelv. I tillegg hele 74 signaler om indre skred. Fumarolene blåser damp 200 m opp, men sikbarheten hindrer observasjoner av den 8.kuppelen, som ikke ser ut til å ville sprekke.

13.februar 2000
Tre mindre utbrudd fant sted i går natt, og det ble rapportert 133 LP skjelv og 15 steinras. Fumaroleaktiviteten var derimot kraftig, og nådde 1200 m opp, med flere fumaroler samtidig.
Ved ett av utbruddene i går morges, rakk gass- og askeskyen 1300 m til værs, og hadde en
blåaktig grå fargetone.Ellers er utviklingen som vanlig, men den 8.kuppelen fortsetter fremdeles
å vokse.

25.januar - 12.februar 2000
I denne perioden har Guagua oppført seg svært så pent, med LP-skjelv fra 50-250 daglig,
2-21 hybride skjelv, 0-18 VT og fra 19-98 steinras pr dag. Noen få askelutslipp av mindre
betydning, og omtrent normal fumarole-aktivitet. Avisene i Ecuador har derfor heller ikke
hatt noen nyhetsmeldinger. Det er nå andre ting som overskygger vulkanen. Nytt diagram
med oppdateringer følger i midten av måneden.

Les forhistorien - året 1999 , klikk her!

  Linker:
 Fascinerende Ecuador!
 Diario La Hora (spansk)
 Geologisk Institut informasjon om Guagua Pichincha
 Diario Hoy Digital, Quito (spansk)

Google
 
Web www.vulkaner.no
bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 300
dolphin.gif
SEALIFE
globe.gif
TRAVEL
globe.gif
VOLCANO


    alfabetisk liste
    alphabetic listDenne siden er laget ved hjelp av Macromedia Dreamweaver