Active volcanoes / Aktive vulkaner:
Innledning til sidene på www.vulkaner.no   


Materialet på sidene er hentet fra US Geologic Survey og flere andre WEB-steder,
men jeg håper å  kunne  bygge  videre på - og aller helst - gjøre denne informasjonen
forståelig for menigmann,  hvilket ikke  minst inkluderer meg selv.

 Hittil har jeg konstatert at vi mennesker vet veldig mye om veldig lite, og litt om veldig 
 mye. Dermed er det sagt at vi vet lite om alt det som foregår på og inne i Jorden. 
 Vitenskapen har fremdeles mye å lære, og i mellomtiden strides de lærde - og vi andre
 vi undres - og venter på neste vitenskapelige oppdagelse.
 Diskusjonen går høyt når det gjelder Platetektonik-teorien, og man kan fremdeles
 ikke gi et skikkelig svar på hvordan fjellkjedene ble dannet. Teoriene er der, og de er mange.

 Når man derfor går inn på disse sider for å hente informasjon, så kan det ikke
 understrekes sterkt nok at de foreliggende opplysninger er det vitenskapen tror den
 mener er riktig pr.idag, og der kan meningene være mange (!), men samtidig kan dette  være
noe helt annet i morgen.

 "Tidsskalaen som man har lært å knytte til geologiske utviklinger (ved  universiteter
i utlandet), er misvisende når det gjelder å fastslå de krefter -  konstruktive som destruktive -
som har formet og fremdeles former Island. Det  som andre steder kan
ta tusen år, kan her fullføres på et  århundre. Allikevel  forundres man når man kommer 
til Surtsey, fordi den samme utviklingen tar  noen få uker, ja endog noen få dager her."
-
  Sitat fra boken 'SURTSEY, den nye vulkanøya på Island.' av Sigurdur Thorarinsson.

 Uansett håper jeg at man vil finne alt dette interessant nok, og at det vil øke verd-
 settelsen av den fantastiske jordkloden vi er satt på.

Google
 
Web www.vulkaner.no
bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 300
dolphin.gif
SEALIFE
globe.gif
TRAVEL
globe.gif
VOLCANO


    alfabetisk liste
    alphabetic listDenne siden er laget ved hjelp av Macromedia Dreamweaver