Vår vidunderlige verden

Chukotka  

Del 6: Lavlands-tundra, fortsatt

En oversettelse av Vladimir Dinets webside på engelsk med tillegg.


Click on flag for english version


bird
Dvergspurv, Emberiza pusilla, Coal Mines, Chukotka, Russia.


De sydlige tundraene har mye mere busker enn den typiske tundra: noen steder må du brøyte deg din egen vei gjennom
vierkratt, bjørk og andre 'småbusker' opp til 3 meter høye. For bare 10 år siden var de meget lokale nord for Anadyr-
elven, men nå dekker de store områder i elvedaler og lier over hele Chukotka, med unntak av den arktiske kyst i nord.

plant
Blokkebær (Vaccinium uliginosum), Volchya Valley.

plant
Multer, Rubus chamaemorus, Volchya Valley
.

Blokkebær, Vaccinium uliginosum, busk i lyngfamilien. 4–7 dm høy, rødaktige blomster. Feller bladene om høsten.
I myrlendt mark over hele landet. Bærene er lyseblå, saftige som blåbær, men er hvite innvendig.
På Østlandet kalles de skinntryte, på Sørlandet og i Vestfold og Østfold mikkelsbær.

Molte, multe, Rubus chamaemorus, flerårig urt i rosefamilien. 5–20 cm høy stengel med et par mørkegrønne,
lappete blad og en enkelt, hvit blomst i toppen; hannblomst på én plante, hunnblomst på en annen.
Frukten, molten, er en sammensatt steinfrukt som først er rød og fast, til slutt blekgul, saftig og velsmakende.
Planten er vanlig på kalkfattig torvgrunn, sumpskog og lyngheier i hele landet, opp til 1400 moh. i Oppland.

view
Ioanna River Valley.

Dette krattlandet er vanskelig å komme gjennom og fullt av innsekter om sommeren,
men det er et mye bedre sted enn
på den typiske tundraen når det gjelder å overleve vinteren.
En mengde ville dyr bruker dem som skjul.
view
Ioanna River Valley.

view
Ioanna elvedalen.
view
Elvedelta, Cross Bay, Chukotka.

Elvene i Chukota flyter over permafrosten, så de eroderer elvesidene heller enn bunnen. De fleste av dem består av utallige kanaler, og kan være meget vanskelige å krysse.
view
Elvedal, Cross Bay, Chukotka.

view view
Naleds, Iskaten Range.

Om vinteren bunnfryser elvene noen steder. Vann legger seg på overflaten, og fryser fast oppe på den underliggende isen. Disse 'ispluggene', kallt naled på russisk, smelter ofte ikke før neste vinter.
bird
Flygeferdig Polarsisik, Carduelis hornemanni, Volchya Valley.

bird
Flygeferdig Polarsisik, Volchya Valley.

mushroom
Brunskrubb, Leccinum scabrum, Volchya Valley.
mushroom
Mygg, Sbornaya River.

Brunskrubb, Leccinum scabrum, meget vanlig rørsopp i hele landet. Danner sopprot (mykorrhiza) med bjørk.
Enkelte lignende arter vokser under osp, hassel o.a. Brunskrubb er spiselig og uten farlige dobbeltgjengere.

bird
Sibirvandresnipe,
Heteroscelus brevipes / Tringa brevipes,
Cross Bay.


Sniper er sjeldne å finne i elvedalene. Sibirvandresnipen holder
til i våte, brede daler og delta, mens Alaskavandresnipe,
Tringa incana
foretrekker hurtig rennende elver ved foten av fjell,
med flommarksskog
og reir i trærne.

Flommarksskogsmark er skog som vokser langs
elver og innsjøer, og som blir påvirket av oversvømmelser og høy grunnvannsstand.
bird
Sibirvandresnipe, Cross Bay.
bird bird
Alaskavandresnipe,
Tringa incana, Ioanna River.

nest
Svartflekktrost
Turdus eunomus eller
Turdus naumanni eunomus,
Dionisia Mt.

Ettersom vegetasjonen kommer lenger og lenger nordover, utvider mange sørlige arter deres områder. Chukotka blir hurtig kolonisert av gaupe, Felis lynx, skogslemen, svartflekktroster, skjærer, svaler og utallige sydligere insekter og planter. Så langt synes ikke de nordligere artene å være utsatt, men tingene kan endre seg meget hurtig.
nest
Reir til Snøugle,
Bubo scandiacus,
Cape Schmidt.
bird bird
Sibirmåke, Larus vegae, Coal Mines.
bird
Kanadatrane, Grus canadensis, Cross Bay.

Varmere klima gjør det letter for dyrearter å krysse Bering-stredet. Asiatiske fuglerarter brer seg nå til Alaska og amerikanske arter etablerer seg i Sibir.
bird
Kanadatrane, Cross Bay.

squirrel squirrel squirrel squirrel
Arktisk jordekorn, Spermophilus parryi, Dionisia Mt.

Siseler, Spermophilus, gnagerslekt i ekornfamilien. De kalles også jordekorn. Halen er betydelig kortere enn kroppen: pelsen som oftest grålig med små, lyse flekker på oversiden. De har store kinnposer som de frakter
mat i. Sislene holder til i åpne områder, og de fleste graver ganger i bakken.
De er dagaktive og lever hovedsakelig av plantekost. Jordekorn i nordlige strøk har vintersøvn,
de som lever i varme strøk har sommersøvn i perioder med vannmangel.

squirrel
Arktisk jordekorn, Spermophilus parryi, Dionisia Mt.

Pattedyr på lavlands-tundraen er ofte
vanskelige å få øye på,
men det arktiske jordekornet er meget
tamt og finnes til
og med i byer.
squirrel
Arktisk jordekorn, Spermophilus parryi,
her bosatt i et metallrør, Dionisia Mt.

squirrel
Arktisk jordekorn, fotavtrykk, , Belyaka Spit.
squirrel
Arktisk jordekorn, l, Cross Bay.
squirrel
Arktisk jordekorn, , Belyaka Spit.
squirrel
Arktisk jordekorn, , Anadyr Airport.

hare
Alaska hare, Lepus othus, Sbornaya River.

Harene i Chukotka har man nylig funnet ut tilhører en Alaska-art, og ikke til fjell-haren, Lepus timidus (vanlig norsk hare) fra Eurasia.
hare
Alaska hare, Sbornaya River.

view
Geiterams, Epilobium angustifolium, Volchya River Delta, Chukotka

Geitrams, Chamerion angustifolium. (tidligere regnet til Epilobium),
flerårig, 0,5–2 m høy plante i mjølkefamilien med tettbladet, ugrenet stengel og lang klase,
som regel med røde blomster, men hvite blomster finnes også.

Del 7. Fjellene

Tilbake til del 5

All pictures, unless otherwise stated, Copyright © Vladimir Dinets
En del utfyllende tekster på disse sider: Store Norske Leksikon, http://www.snl.no
(disse tekster begynner vanligvis med uthevet skrift)Tekst Meny - Hurtig veileder til våre sider
Google
 
Web www.vulkaner.no


bukkm.gif
DYR

over 250

birdm.jpg
FUGLER

over 500

flower.jpg
FLORA

over 300
dolphin.gif
HAVDYR
globe.gif
REISER
globe.gif
VULKANER
This page has been made with Macromedia Dreamweaver