Active volcanoes / Aktive vulkaner:
Spurr, Alaska  På dette bildet hvor vi ser nord-nordvestover mot Crater Peak,
er toppen på Spurr synlig bak Crater Peak og til høyre.
En røyksøyle stiger opp fra åpningen på Crater Peak.
Foto: T P Miller, USGS, 7/3/92

Et web-cam er nå satt opp. Kameraet er plassert på Unocal Oil Platform
omtrent 70 km fra Mt. Spurr ved Cook Inlet.
Mount Spurr er en stratovulkan nær den nordøstlige enden av Aleutenes
vulkanske øygruppe. Det er den østligste historisk aktive vulkan i denne øygruppen,
og den høyeste av adskillige snø- og isbré dekkede topper som utgjør denne vulkanen.
Mount Spurr vulkanen, 3,374 moh (11,070 ft), er synlig i horisonten
125 km (78 mi) vest for Anchorage, Alaska.


Som vist her, på bildet tatt FØR 1992-utbruddene, lå det en varm kraterinnsjø
omkring 100 m i diameter i bunnen av krateret.
Foto: D. Turner, University of Alaska Fairbanks , 1986.

Den yngste nyskapningen på Mount Spurr er en satellit-topp, Crater Peak, som ligger
i utkanten av kalderaen omkring 3.2 km syd for selve Mount Spurr. Crater Peak har vært
stedet for alle historiske utbrudd ved Spurr. Før 1992-utbruddet, var det en liten kraterinnsjø
i bunnen av krateret.


Modified from USGS 1:250000 scale topographic geotiff files. From AVO

19. september 2004
Pr. 17.september har AVO sendt ut følgende rapport:
Økte nivåer av den seismiske aktiviteten registreres fortsatt fra Spurr vulkanen i Alaska.
Aktiviteten har ikke endre seg særlig de siste ukene. Denne uken ble de registrert omkring
85 jordskjelv innenfor en radius på 30 km fra toppen, med en gjennomsnitt på 12 pr dag,
det samme som siste uke. Selv om hyppigheten nå er større enn den vanlige bakgrunnsaktiviteten,
er det ingen inikasjoner på at et utbrudd er nært forestående. Denne type av seismisk aktivitet
kan minke over tid og er ikke nødvendigvis en indikator på et utbrudd. Observasjoner av
toppen fra AVO's overflyvninger denne uken viste ingen større endringer sammenlignet
med forrige uke.

Fra AVO's side: "Hva foregår ved Mt. Spurr?":
Et utbrudd fra Mount Spurr, hvis det kommer, vil sansynligvis først merkes på endringer i
aktiviteten. Jordskjelv vil sansynligvis øke både i antall og størrelse. Ettersom magma flytter
seg fra under vulkanen opp mot overflaten, vil det brekke løs omliggende fjell og derved føre
til jordskjelv langs veien opp. Utburdd av vulkanske gasser vil høyst sansynlig både øke i volum
og endring av sin konsistens før et utbrudd begynner. Når magma stiger inne i vulkanen, fører
det til at jordens overflate vil svelle opp. Denne svelling erl vanligvis, men ikke alltid, meget liten,
og kan bare oppdages ved meget følsomme GPS instrumetner. Nye instrumenter vil nå
overvåke slike endringer.

Etter å ha lest dette, måtte man bare spørre seg selv, hvorfor har smeltehullet på toppen av
Spurr endren utseende hvis ikke noe skjer?
Eller, er de nye bildene identiske med dem som ble tatt måneden før?

 
Venstre: 2. august, Høyre
: 7-9. september
Foto: Chris Waythomas og Sigrun Hreinsdottir

 
Venstre: 2. august, Høyre
: 7-9. september
Foto: Chris Waythomas og Sigrun Hreinsdottir
Er de siste bilder tatt på kortere avstand, eller er det bare det at det er vanskelig å tolke dem???

Fra en* som vet bedre,har vi mottatt følgende kommentar idag:
Ja, det er noe forskjellig -- det er nå en "dam" i sentrum av
Mt. Spurr og den har endret seg langsomt over en relativt kort tidsperiode.
Det er det du kan se når det ser ulikt ut fra tid til annen.
* SWVRC

Fredag, 13. august 2004
Det nasjonale værvarslingssenter rapporterte tidlig torsdag at Spu8rr-vulkanen hadde spydd ut
en mindre mengde med aske, men kansellerte senere advarselen. Og geologer som studerer
vulkanen sier at sensorene ikke viste noe tegn på et utbrudd. 'Noen trodde de så en askesky,
men så vidt vi vet var det damp', sier de ved AVO. 'Det kan ha vært noe dampaktivitet som
har gjort folk opprømt, men ifølge vår kunnskap har det ikke vært noe utbrudd.'


Observatører fra vulkansenteret fløy til Mount Spurr med helikopter og fly torsdag morgen
for å sjekke seismografiske sensorer på skråningene. Sensorene har registrert økt aktivitet de
siste uker, men ingenting torsdag antydet at aske hadde sluppet ut.

Værtjenestens rapport var basert på et oppkall fra en pilot ved Hayes River, ca 80 km
nord for vulkanen. Piloten rapporterte tidlig torsdag morgen at hans fly var dekket med et lett
lag av aske, som han trodde var vulkansk. Vinden hadde blåst i den riktige retningen, og
skogsbranner i det indre av det østlige Alaska trodde man lå for langt unna til at asken kunne nå
inn i Susitna Valley (Valley=dalen). Så viste et satellit-bilde at det kunne ha vært en askesky.

Selv om et utbrudd ikke kunne bekreftes, utstedte værtjenesten allikevel en meteorologisk
advarsel om at vulkanen hadde hatt et askeutbrudd, 'antydet av satellit-bilder å være ca 20
nautiske mil bred og beveget seg NNV-over.'

"Vi er bundet av internationale bestemmelser om å sende slike meldinger ut," sa de. "Når vi er
sikre på at det ikke var (et utbrudd), kan vi kansellere. Men på det tidspunktet er du ikke helt
sikker på hva som skjer, og det er bedre å være trygg nå enn lei seg etterpå."

Etterfølgende rapporter fra piloter og satellit-bilder antyder at det ikke har vært noe utbrudd,
og den vulkanske aske-advarselen ble kansellert omkring kl. 10.15 lokal tid. Men så sent
som ved middagstid torsdag, sendte værtjenesten fremdeles ut advarselen.
Basert på en artikkel fra Anchorage Daily News


Legg merke til økningen i skjelvene før 1992 utbruddet, som så langt likner på
økningen vi kan observere nå, og sammelign med 2002-svermen.

Etter å ha foretatt de undersøkelser som er nevnt ovenfor, sendte AVO ut følgende melding:
Basert på disse observasjoner og vår kontinuerlige målinger av vulkanens aktivitet, er det ikke
noe som tyder på at et ubrudd er nært forestående eller sikkert overhodet. Kortvarige episoder
fra Mt. Spurr og midlertidige økninger i jordskjelvaktiviteten under vulkanen ender ofte uten å
føre til et utbrudd. AVO vil fortsette å overvåke aktiviteten ved Mt. Spurr og bruke seismiske
data, satellitbilder og overflyvninger, og vil utstede ny informasjon når det er påkrevd.

Lørdag, 7. august 2004
Den 7. august rapporterte AVO at forhøyet seismisk aktivitet fortsetter ved Spurr-vulkanen,
og fortsatt med 10-20 jordskjelv daglig under toppen på vulkanen. Fordypningen som ble
oppdaget tidligere denne uken kan skyldes oppstigning av magma fra dypet. I løpet av uken
har AVO mottatt fotografier av Spurr-toppen tatt den 20. juni i år, og den viser IKKE noen
forbypning, men indikerer allikevel en antydning til uregelmessigheter i isen der fordypningen
nå er.

Onsdag, 4. august, 2004En mindre fordypning har dannet seg på Mt. Spurr pr. 2.august.
Foto: Chris Waythomas, USGS

Den 4. august rapporterte AVO at en overflyvning foretatt av AVO-vitenskapsmenn over
Mt. Spurr, åpenbarte en sirkulær fordypning i iskappen nordøst for toppen. Fordypningen
er omtrent 50 m i diameter og omkring 25 meter dyp.
På bunnen av fordypningen ligger en isdam nå, med mindre områder av åpent vann.
Ikke noe damp eller annen vulkansk aktivitet ble observert. Fordypninger av dette slaget
kan ha blitt dannet av varme fra vulkanen som har smeltet isen over, eller, at det er sluppet
ut lagret vann, som også kan ha vært årsak til de mindre mudderflommene som ble
observert for flere uker siden på de øvre skråningene. Hvis årsaken er varme, er det
ikke kjent om strømmen av varme til overflaten har økt og om den er relatert til den
nylige økningen i jordskjelvsaktiviteten.

Crater Peak viste ingen tegn på aktivitet. Jordskjelvaktiviteten fortsetter under
Mt. Spurr
uten noen merkbar endring i løpet av siste uke.

Onsdag, 28 juli, 2004
Mount Spurr, vulknanen på Anchorage's dørterskel rører på seg igjen, for første gang
siden siste utbrudd for 12 år siden, ifølge vitenskapsmenn som har sagt dette, denne uken.

Små jordksjelv i hundrevis har rumlet under fjellet tvers over Cook-halvøya iflg. AVO.

Observatoriet satte mandag opp beredskapskoden fra GRØNN (Intet utbrudd ventet)
til GUL, som betyr 'Et utbrudd er mulig i løpet av de kommende uker og kan komme med
kun kort eller ingen advarsel overhodet.'


Vulkanens aktivitet begynte langsomt i februar og økte betraktelig fra den 4. juli i år.
En gjennomsnitt på 20 skjelv finner nå sted daglig, et høyere antatt enn noen gang siden 1992.

Jordskjelvene indikerer dog bare at det er vulkansk aktivitet ved Spurr, en indikasjon på at
det dypt nede i fjellet er bevegelser av magma eller flytende fjellmasser og gasser som
prøver å søke ut under sterkt press.På dette solnedgangsbildet (vestover) fra toppen på Alaska Volcano Observatory i Anchorage,
sees en tydelig gass- og askesky som reiser seg fra åpningen på Crater Peak, Spurr vulkanen.

Photograph by M. Doukas, U.S. Geological Survey, October, 1992.

Tre av vulkanene nærmest Anchorage har hatt utbrudd i løpet av en seks-års periode, og førte til store problemer. Utenom Spurr, var det utbrudd fra Augustine-vulkanen i mars 1986, og fra Redoubt-vulkanen flere uker i 1989 og 1990.

Kort etter Redoubt's utbrudd den 15. desember, 1989, fløy et KLM jetfly inn i
en askesky i den tro at det var en skybanke, i omkring 28,000 fots høyde over Talkeetna.
Alle fire maskiner slo krøll på seg og stoppen etter å ha sugd inn aske.

Jetflyet, som hadde mer enn 230 mennesker ombord, falt lydløst fra himmelen mer enn
3,5 kilometer (10.000 fot). I en høyde av 13,300 feet klarte mannskapet å starte
motorene igjen, og landet pent og pyntelig i Anchorage med et fly som det kostet over
1/2 milliard norske kroner å reparere (US $ 80.000).

Det er luftfarten som utgjør den største faren under vulkanutbrudd. Siden 1980 har minst
14 andre fly som har fløyet langs de nordlige stillehavsrutene blitt ødelagt på grunn av at
man uvitende har fløyet inn i vulkanske askeskyer, iflg USGS.From www.avo.alaska.edu


Siste nytt alltid ovenfor. Tidligere historie nedenfor.

11. juli, 1953
Det første historiske utbruddet ved Mt. Spurr fant sted den 9. juli, 1953, da Crater Peak
åpningen, i to utbrudd på to etterfølgende dager, sørget for å dekke hovedstaden Anchorage
med et 4 mm tykt lag av aske, og å sende en askesky 350 kilomter østover. Askeskyen kom
opp i 20.000 m høyde. Laharer flommet ned gjennom dalstrøkene på sydsiden av Crater Peak,
noe som førte til en demning i Chakachatna River, og som igjen øket vannstanden i
Chakachamna-sjøen med minst 3 meter. Aktiviteten var kortlivet, og ble begrenset til
de 2 dagene.


Et plinian-type eksplosivt utbrudd fra Crater Peak (skjult under skyene) på Mt. Spurr, Alaska,
sendte en aske- og dampsky opp i en høyde av 18.000 moh.
Foto: R. McGimsey, USGS, on 18 August 1992

1. oktober, 1992
Det seneste utbruddet fra Mt. Spurr begynte den 27. juni , 1992 me det første av 3 ekslosive
utbrudd som fant sted over en tre måneders periode. En langsom med stødig økning i den
seismiske aktiviteten under og rundt senteret begynte 10 måneder før utbruddet. Tidlig i juni
fant flere grunne jordskjelv sted ved Crater Peak og den lille krater-innsjøen viste store
forandringer, inkludert endringer i SO2/Cl innholdet, og en endring av fargen fra turkis til grå,
og voldsomme strømvirvler

Et voldsomt oppsving i den seismiske aktiviteten kl. 07.05 den 27.juni indikerte starten på
det første utbruddet. Vulkanen var dekket av skyer som hindret direkte observasjoner.
I løpet av den 4 timer lange begivenheten, strømmet flere mindre pyroklastiske flommer
blandet med snø ned over sydskråningene, og en askesky nådde opp i 14.500 m høyde.


Nærbilde mot øst, ved bunnet av den store røyk- gass og askeskyen fra
Crater Peak åpningen, Mount Spurr vulkanen.
Foto av R. McGimsey, U.S. Geological Survey, August 18, 1992.

Den andre utbruddsperioden i 1992 begynte om ettermiddagen den 18. august etter kun noen
få korte skjelv. Askeskyen nådde igjen opp i 14.000 m høyde og små pyroklastiske flommer
løp nedover øst- og sydskråningene fra Crater Peak.
Anchorage International Airport ble stengt i 20 timer på grunn av askenedfall.

Ingen forvarsler fant sted foran det tredje og siste utbruddet sent den 16. september da et
tre timers langt skjelv kulminerte i et 11 minutter langt utbrudd. Halvannen time senere kom et
enda kraftigere utbrudd, som varte i 3 og en halv time. Igjen strømmet pyroklastiske flommer
nedover syd- øst- og nordøstskråningene. Flommene tok med seg snø og annen
overflatemasse, og ble til laharer som midlertidig demmet opp for Chakachatna River.
Sydvestlige vinder førte asken opp over Cook Inlet, og gikk så vidt klar av Anchorage,
opp gjennom Matanuska Valley og tvers over det østlige Alaska.


Space Shuttle foto viser Mt. Spurrs askesky på vei rundt kloden.

Minst 1 mm aske fallt i Glenallen, 350 km øst, og meget lett støv ble meldt fra
Burwash Landing, Yukon Territory, 700 km øst for vulkanen. Fotografier tatt fra romskip
flere dager senere viste en tynn men uavbrutt askesky over det vestlige Quebec, Canada.

  Linker:
 AVO - Alaska Volcano Observatory
 Alaskas vulkaner , Foto galleri

Search this site - Søk våre sider

Google
 
Web www.vulkaner.no
bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 300
dolphin.gif
SEALIFE
globe.gif
TRAVEL
globe.gif
VOLCANO


    alfabetisk liste
    alphabetic listDenne siden er laget ved hjelp av Macromedia Dreamweaver