Active volcanoes / Aktive vulkaner:
Volcan Ecuador, Galapagos, Ecuador
  

 Vulkanen Ecuador ligger ved den nordvestlige
enden av Isabela og er en av de mest geologiske mysterier på Galapagos. De andre vulkanene på Isabela er nærmest symmetriske, men det er ihvertfall ikke Ecuador-vulkanen.
Det synes som den har mistet hele den vestre halvparten
en eller annen gang. I tillegg er både den nordlige
og sydlige skråningen steilere en vanlig,
Mye tyder på at både forkastninger og erosjon har medvirket
til de steile sidene.


Det er uklart om Ecuador simpelthen har vokst med
sitt nåværende amfiteater-liknende form, eller om den
vestre haldvdelen av vulkanen ble foldet ned i havet,
eller ganske enkelt erodert bort.

Fordi Ecuador ligger i regnskyggen av de andre
vulkanene på Isabela, er klimaet meget tørt,
og da er den eneste erosjonsmuligheten bølger
fra havet. Det virker usannsynlig at havet alene
skal være årsaken til at hele den ene halvparten
er blitt borte, selv om de uten tvil er ansvarlig
for noen av klippene i syd.

På den annen side så har enormt store skred vært dokumenter på Hawaii's vulkaner.
Store biter av vulkanene der syntes å ha falt ut i havet langs forkastningene. Det er altså
mulig at den vestre halvdel av Vulkanen Ecuador gikk tapt i nettop et slikt stort skred
. (Se La Palma om slike skred) Skulle dette være tilfelle, har det sansynligvis forårsaket
en ualminnelig stor tsunami-bølge. Men uansett årsak, så har ihvertfall ikke vulkanen
Ecuador en kaldera som ligner de andre på Galapagos.


Et blikk inn i kalderaen viser den nåværende bunnen, så vidt over havnivå,
og dekket av ung, nyere lava.

Et annet interessant faktum er at den kjemiske sammensetningen av lavaen fra Vulkanen
Ecuador er at denne skiller seg ganske så mye ut fra sin nabo, vulkanen Wolf. Videre er lava fra disse to av langt lavere homogenitet enn de andre på Isabela. Sansynligvis skyldes dette at Ecuador er yngre, og at dets indre rørsystem ennå ikke er fullt utviklet

Vulkanen Ecuador kan lett tas for restene av en
gammel utdødd vulkan, og det ble den også i
de første studier av vulkanene på Galapagos.
Men selv om det ikke foreligger noen rapporter om utbrudd i historisk tid, så er både de sentrale deler av krateret, og skråningene på nord- og østsiden dekket av mange yngre lava-flommer - noen av dem ihvertfall ikke eldre enn noen få hundrede år. Et sprekkdannelse som går oppover mot vulkanen Wolf har vært spesiell aktiv, og har laget en rygg mellom de to vulkanene. Det er mulig at vulkanen Ecuador var en øy for mindre enn 10.000 år siden, men uansett dens forhistorie, så er den fremdeles meget aktiv, og er sansynligvis fremdeles i sin ungdom.

  Linker:
 The Complete English Version Of This Page, From Bill White
 Galapagos Geology On The WEB
Google
 
Web www.vulkaner.no
bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 300
dolphin.gif
SEALIFE
globe.gif
TRAVEL
globe.gif
VOLCANO


    alfabetisk liste
    alphabetic listDenne siden er laget ved hjelp av Macromedia Dreamweaver