Active volcanoes / Aktive vulkaner:

Mauna Loa, HawaiiPhotograph by J.D. Griggs on January 10, 1985.

Dette uvanlige bildet viser toppen og sydøstflanken av Mauna Loa vulkanen, det største fjell i verden i kubikkinnhold,
og to av dets mest aktive volkanske krater—Mokuaweoweo Crater, den mørke gropen nær toppen av Mauna Loa,
og Kilauea Crater (det store sirkulære området vest for røykteppet) på den sydøstlige skråningen av Mauna Loa.
Bildet ble tatt under STS-51 (Space Shuttle) misjonen i september, 1993.

Der den reiser seg gradvis opp mere enn 4.000 over havet, er Mauna Loa den største
vulkanen på vår planet. Dens lange undervanns-skråninger strekker seg ytterligere 5.000 m
ned i havet, og havbunnen er trykket enda 8.000 m ned av vulkanens tyngde, og gir således
Mauna Loa en høyde på omkring 17 km. Denne enorme vulkanen dekker på overflaten mer
enn halvdelen av øya Hawaii, som igjen utgjør 85% av arealet til alle øyene i Hawaii-gruppen.


Høydeforskjellen mellom konturene (de sorte linjene) er 1.000m!

I tillegg er Mauna Loa blant verdens mest aktive vulkaner, med 33 utbrudd siden dens første
veldokumenterte historiske utbrudd i 1843. Siste gang var i 1984. (Se nedenfor).

Navnet Mauna Loa er Hawaii-isk og betyr 'Langt fjell'. Dette navnet dekker godt, for fra den
ene siden av Mauna Loa syd på øya, til det nordøstligste punkten nær Hilo, er det hele 120 kilometer.


Lava velter ut fra de nordøstlige sprekkene på Mauna Loa i de tidlige morgentimer
den 6. juli 1975. Fra disse sprekkene kom det flere lavaflommer, hvorav den lengste
rakk 5.2 km nordover mot Mauna Kea (i bakgrunnen).

Foto: D.W. Peterson

Fakta om vulkanen lyder som følger:
Beliggenhet 19.47 N 155.60 V, høyde over havet 4.170 m,

Areal 5.271 kvadratkilometer. Volum 80.000 kubikk-kilometer


22.november 2004

  English version:
Scientists at the U.S. Geological Survey's Hawaiian Volcano Observatory have beencollecting
data showing a slow inflation of Mauna Loa for more than two years, since May 2002.
Scientists interpret the swelling as a sign the reservoir inside the volcano is probably filling with
magma.

Scientists also have puzzled over a long series of hundreds of relatively small but deep
earthquakes that began during the summer. Since July, there have been 1,250 earthquakes
under the summit and the adjacent part of the southwest rift zone. In the seven-day period
that ended Wednesday, 188 earthquakes were recorded. The seismic pattern is unlike
anything scientists have recorded there before.

Clearly, Mauna Loa's doing something, but scientists don't know exactly what and haven't yet
seen the kind of precursors observed before the 1975 and 1984 Mauna Loa eruptions.
"But don't make too much of it — yet," the Observatory says.

Before the 1984 Mauna Loa eruption sent lava toward Hilo along the northwest rift zone,
there was a swarm of intermediate-depth earthquakes and a gradual increase in the number
of shallow earthquakes. That hasn't happened yet, although there is no guarantee the next
eruption will follow the same pattern as in 1984.

Geologer og vulkanologer ved U.S. Geological Survey's Hawaiian Volcano Observatory har
samlet inn data som viser en svak stigning av overflaten på Mauna Loa i mere enn to år, siden
mai 1002. Man tyder disse endringer som tegn på at reservoaret inne i vulkanen sansynligvis
fylles opp med magma.

Man har lenge undret seg over lange serier med hundrevis av relativt små, men dype, jordskjelv
som begynte i sommer. Siden juli har det vært 1.250 skjelv under toppen og langs den sydvestlige
sprekkdannelsen. I en syvdags periode som endte sist onsdag, registrerte man 188 jordskjelv.
Det bildet den seismiske aktiviteten tegner er ikke likt noe av den geologene har registrert tidligere.

Det er tydelig at Mauna Loaholder på med noe, men spesialistene vet ikke nøyaktig hva - og de
har enda ikke sett de tegnene som gikk forut for utbruddene i 1975 og 1984, ifølge observatoriet.
De føyer til : "Gjør ikke for mye ut av det - enda...".

Onsdag, 18.august 2004
short english version: click here


En forholdsvis hurtig økning i distansen tvers over kalderaet,
5-6 cm/år, begynte i mai 2002. Hastigheten begynte å minke sent i oktober 2002, og hadde flated helt ut innen årets utgang. Tidlig i februar 2003 begynte distansen å bli større igjen.

På plansjen ovenfor vises 2 års registreringer. Langsom svelling opphørte i mai 2002,og sent
i juni begynte en senking, hvilket førte til at avstanden ble kortere mellom de to punkter igjen
(se artikkelen om tiltmeter og GPS på Hawaii). I februar 2003 begynte så området å svelle.
Avstanden har økt med gradvis hurtigere hastighet, bare avbrutt av en kort periode med
langsommere virksomhet i mars 2004. Sent i april 2004 eller først i mai har hastigheten økt
betraktelig og fortsetter fram til midten av juni.


På plansjen ovenfor dette kartet måles distansen mellom stasjonene MOKP og MLSP
beliggende på motsatt side av Moku`aweoweo, Mauna Loa's kaldera. I løpet av de siste ti-år,
har man brukt forskjellige teknikker som alle har vist at en økning mellom disse to stasjonene
er en god indikasjon på at magmaen sveller opp i magmareservoaret under toppen.

Om det så er spekulasjoner, eller om det ikke er særlig overraskende at følgende dukker opp
som en nyhetsartikkel i The Honolulu Advertiser, bør vel kanskje ikke forundre oss.

Geologer er nå vitne til en serie jordskjelv som har rumlet under Mauna Loa på en måte som
ikke før er registrert under verdens største vulkan. Overflaten på Mauna Loa har svellet siden
2002 i det man tror er en opphoping av magma i kammeret under toppen, og en indikasjon
på et kommende utbrudd.

Jordskjelvaktiviteten tok seg opp før de forrige to utbrudd i 1975 og 1984, men et er høyst
usikkert at den nåværende skjelv-serien indikerer et umiddelbart utbrudd sier de på HVO.

De seneste skjelvene har oppstått 40-50 km under Mauna Loa's kaldera, med de kraftigste
rundt 2 på Richters skala. Det er høyst usansynlig at noen på overflaten skulle kunne merke
så svake skjelv, men de siste tre uker har man registrert 50 liknende skjelv, og aktiviteten ser
ut til å fortsette.

Ifølge HVO er dette en ny oppførsel fra Mauna Loa. De fleste skjelv ved Mauna Loa er
vanligvis grunnere. Det har vært et betydelig antall dype skjelv under Mauna Loa før også,
men aldri så mange på en så kort tidsperiode som den man nå så i juli.

Det som er interessant er at vulkanologene tidligere har samlet beviser for at liknende, men
grunnere skjelv, har vært linket til magmabevelgelser under overflaten. Men man vet ikke
hva som har forårsaket de seneste skjelv under Mauna Loa.

'Vi kan lokalisere dem, vi kan fastslå styrken, vi kan se på hvordan de oppfører seg over tid,
men å beskrive dem med en fysisk prosess, det har vi ikke nok kunnskap eller utstyr til.'

Sommeren 1974 registrerte man en serie uvanlige grunne skjelv 7-10 km under overflaten, og målte dem til 5.4 på Richter den 30.november 1974. Mauna Loa hadde deretter et utbrudd den 5. juli 1975.

En liknende jordskjelvsaktivitet ble observert høsten 1983, men da med en større styrke,
helt opp til 6,6 Richter den 16.november 1983. Den 26.mars året etter hadde Mauna Loa
igjen et utbrudd.

Man antar at de nylig dypere skjelv kanskje er blant de meget, meget tidlige indikasjoner
på en forandring som vil komme, og begynne å flytte mer systematisk grunnere i systemet.

Nå må vi bare vente og se.....


30.september 2002
HVO's (Hawaiian Volcano Observatory) geologer rapporterer at Mauna Loa nylig begynte å vokse igjen. Ved hjelp av GPS viser ikke bare den 4.170 m høye toppen økning, men hevelsen sprer seg også utover på den nordøstre rift mot Puna og Hilo mellom 3.ooo og 4.000 moh.

'Det neste utbruddet er nå kun et spørsmål om tid, ikke om det kommer. Det vil høyst
sansynlig bli et utbrudd, men nor og hvor vet vi enda ikke', sies det. Teknisk sett, har
kalderaen på Moku'aweoweo økt med 2 cm siden den 12.mai i år. Det er kan naturligvis
synes å være lite, men det viser allikevel en merkbar endring i forhold til de ni foregående år.


Relief-kart over de 5 vulkanene som har bygget opp øya Hawai`i.
Mauna Loa dekker 51% av øyas overflate, og hadde sitt siste utbrudd i 1984.

Man har enda ikke konstatert jordskjelv i området, men så snart man begynner å registrere
dette, vil et utbrudd bare være måneder unna. Vulkanen vil komme til å svelle omtrent som en ballong. Så vil den begynne å ryste med fra noen få jordskjelv om dagen til flere hundrede, hvoretter lavaen vil bryte gjennom overflaten og et utbrudd er i gang. Først da vil geologene
kunne anslå hvem som vil være i veien for lavaflommen. Men byen Hilo ligger ikke så
langt unna. Se kart nedenfor.

Siste:Jordskjelvaktiviteten er fortsatt lav, men den kan være litt høyere nå enn den var før
svellingen begynte. Den svake økningen som begynte mindt i mai, fortsetter å
registreres på GPS-instrumentene på toppen av Mauna Loa.

  Siste nytt alltid øverst. Nedenfor er de eldste begivenheter øverst.

1.juni 1950

Under utbruddet nådde lavaflommen områder hele 25 kilometer unna.
Photograph by R.W. Decker on March 28, 1984.

Om natten den 1.juni 1950, etter at de fleste innbyggere i Ho'okena-mauka-landsbyen hadde
gått til sengs, begynte et utbrudd fra Mauna Loa. Snart etter kunne brølet fra lavafontene høres
fra Hawaii's Riksvei 11 hele 24 km unna, samtidig med at lava rant ut fra sprekker på vulkanens sydvestlige side.

På bare tre timer, nådde lavaflommen hovedveien og rant inn i landsbyen. Gatene ble opplyst av flammer etterhvert som lavaen satte fyr på adskillige hus samt på postkontoret.

35 minutter senere nådde lavaflommen havet. Ved daggry hadde lavaflommen krysset
hovedvei 11 på to steder, og kuttet av den eneste muligheten til å slippe unna.
Samtlige innbyggere unnslapp imidlertid, selv om det for noen var i siste liten.


Legg merke til hvordan lavastrømmen også løper ut i havet
nederst til høyre.

Photograph by J.D. Griggs at 4:22 p.m. HST on April 7, 1984

Mauna Loa har hatt to utbrudd etter 1950, med et endags utbrudd i 1975, og igjen med et
tre ukers utbrudd i april 1984. Under dette utbruddet nådde lavaflommen til et punkt
bare 6 kilometer fra forstedene til Hilo. Utbruddet dekket 41 kvadratkilometer, mens et
lignende utbrudd fra Kilauea brukte hele tre år for å dekke et lignende område. Heldigvis
var det meste av det som ble dekket av lava i 1984 ubebodd land som staten eide.

De fleste av utbruddene de siste 150 år har begynt ved åpninger nær toppen, og funnet veien ut gjennom sprekkdannelser på nordøst og sydvestskråningene.

Utbrudd fra sydvestsprekken presenterer en mye større risiko for liv og eiendom. Skråningene
er steile, og flere bebodde områder strekker seg nå fra hovedvei 11 og helt opp til
sprekk-sonen. Til tross for at befolkningen har økt kraftig siden 1950, er den to-felts
hovedveien fortsatt den eneste mulig evakueringsruten.


Kart over lavaflommene under utbruddet fra 25.mars til 15.april 1984.

Før 1984 utbruddet økte jordskjelvaktiviteten kraftig i området et helt år i forveien, og man håper at man får like lang tid på seg denne gang. Og da er det kanskje ikke så farlig????
Linker:
 Read about Hawai'ian Volcanoes, by Tom Bacon on this site.
 1984 Eruption: March 25 - April 15, fra HVO
 Ongoing activity directly from HVO

Google
 
Web www.vulkaner.no
bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 300
dolphin.gif
SEALIFE
globe.gif
TRAVEL
globe.gif
VOLCANO


    alfabetisk liste
    alphabetic listDenne siden er laget ved hjelp av Macromedia Dreamweaver