Our Beautiful World


Forenklet oppsvelling og senkings-syklus for magma-reservoarene ved
Hawaii's vulkaner. 
  
More links to english pages at bottom of page

Vitenskapsmenn bruker flere forskjellige teknikker for å måle defornasjonen som forårsakes
når magma stiger opp fra jordens indre. Det følgende er et eksempel som illustrerer hvordan
deformeringen skjer under en forenklet oppsvellings-senkings-syklus av et magmareservoar
ved hjelp av tiltmeter og GPS-stasjoner.


Oppadstigende magma fører til at magma-reservoaret sveller opp.
Oppsvellingen begynner når magmaen
begynner å stige i reservoaret. Tiltmeterere
måler endringene i skråningene på bakken.

Globalt Posisjons System (GPS) brukes for
å bestemme posisjonen i forhold til den normale.
For å bestemme deformasjonen forårsaket av
en oppsvelling, må vitenskapsmennene
installere og vedlikeholde tiltmetere og GPS
mottakere før magnaen begynner å bevege seg.
Etter hvert som magmakammeret sveller opp,
sprekker grunnen rundt det for å gi plass til
dets voksende volum. Mange mindre
jordskjelv finner da sted i området som omgir
magmaen etter hvert som grunnen slår
sprekker.

Etter hvert som overflaten av vulkanen endrer
form, er det at tiltmeterne registrerer mindre
forandringer i overflaten, distansen øker
mellom de forskjellige kontrollpunkter og
tiltmeternes nye høyere posisjoner.

Svellende magmareservoar resulterer i deformering som registreres på overflaten.
For å få en korrekt avlesning av tiltmeter-dataene, er det viktig å registrere posisjonen av
tiltmeteret i forhold til magmareservoaret. På Mauna Loa er f.eks. tilmeterstasjon MOK
nordvest for magmakammeret. En 'tilt' mot nordvest som registreres her, betyr altså én 'tilt'
VEKK fra magmakammeret, og er vanligvis en indikasjon på at magmakammeret sveller.
Hvis derimot den samme bevegelsen (altså nordvestover) registreres på et tiltmeter på
sydøstsiden av magmakammeret, ville dette bli en bevegelse MOT magmakammeret,
og det ville da indikere en senkning av magma-reservoaret.
Et utbrudd fører vanligvis til senkning.
Magmakammeret begynner å tømmes når
magma bokstavelig talt flyter ut gjennom en
sprekksdannelse (avløp), eller ved et utbrudd.

På overflaten registrerer tiltmeterne en
bevegelse MOT magmakammeret, og GPS-
stasjonene synker tilsvarende. Nær et
utbrudd eller annet avløp, vil tiltmeterne
imidlertid registrere en lokal oppsvelling og
GPS stasjonene vil flytte seg VEKK fra
utbruddsstedet eller avløpet.

Basert på en artikkel fra HVO, se link nedenfor: Using the GPS to Measure.....
   Links/Linker:
 Using the Global Positioning System (GPS) to Measure Volcano Deformation
 Using Tiltmeters to Measure Volcano Deformation


bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 225
Google
 
Web www.vulkaner.no

This page has been made with Macromedia Dreamweaver