Active volcanoes / Aktive vulkaner:

Sheveluch, Kamchatka, Russland  Foto: Vadim Gippenreiter


Sheveluch er en stor stratovulkan, og er den nordligste av de aktive vulkanene på Kamchatka-halvøya. En stor sprekkdannelse deler vulkanen i to. Den nordlige delen er den høyeste, 2.447 moh,og mellom den og den sydvestlige, er det en kløft på nesten 2.000 m.
Det er fra den sydvestlige delen at det fremdeles er utbrudd. Flere kupler finnes i det nesten
2.000 m brede krateret her. Voldsomme utbrudd fant sted i 1854 og 1964.


Askeeksplosjon fra Sheveluch den 21. juli 2010.
Photo by Yu. Demyanchuk.


Søndag, 25.desember 2011 og nyere begivenheter
se engelsk versjon
- klikk her

29 oktober 2010
Mens Merapi på Indonesiaon Indonesia fortsette å holde folk opptatt, er det lett å overse og glemme andre vulkaner.
Imidlertid fortsetter askeeksplosjoner ved Sheveluch vulkanen på Kamchatka-halvøya. En askesky steg opp til 7 km
mellom kl. 17.24 og 18.09 GMT den 28. oktober. Seismisk aktivitet begynte å øke den 26. oktober, og kraftige eksplosjoner fant sted fra kl. 14.00 til 22.40 GMT den 27. oktober.
Iflg satellite data (AVO USGS) steg en askesky høyere enn 12 km. En stor askesky ble observert i Klyuchilandsbyen. Askenedfall fant sted i Ust-Kamchatsk fra kl 18.00 onsdag og varte til kl 03.00 torsdag morgen.
Lufthavnen og veien fra Ust-Kamchatsk til Kluchi ble stengt.
Tuykkelsen på askelaget var omkring 2 cm i Ust-Kamchatsk. Ifølge satellitdata har askeskyen drevet mer
enn 2.500km østover de siste to dagene.


Tirsdag 29. mars 2005
Høyden på kuppelen på Sheveluch vulkanen i Kamchatka har vokst med mer enn 50 m på 20
dager, og fortsetter å vokse, ifølge FEDRAS.
Kuppelen vokser som følge av den
økende hastigheten den oppstrømmende magmasubstansen har.

Som et resultat av eksplosjonen den 27. februar ble den vestre delen av Sheveluch topp
fullstendig ødelagt. Høyden på vulkanen minsket med mer enn 200 m. En kraftig mer enn 20 km
lang pyroklastisk flom, strømmet nedover gigantens skråninger, og ødela en en-etasjes bygning
som var base for vulkanologer - samt en seismisk stasjon.

Askeskyen har spredt seg over en deistanse på 700 km vestover, og har dekket halvøya og
tilstøtende områder i Okhotsk havet med en stripe som er opp til 150 km bred.
Det er nå store askemengder som dekker snøen i et 310 x 150 km stort område, som tydelig kan iakttas på fotografier fra satelliter.

Den nærmeste nabo til Shiveluch - Kliuchevskoi vulkanen - er for tiden i kraftig aktivitet.

Fredag 25.mars 2005
Kamchatka Volcano Eruption Response Team (KVERT) har rapportert at lavakuppen på
Sheveluch fortsetter å vokse. En ny lavaflom kommer ut fra kuppelen. Den nærmeste seismiske
stasjonen ble ødelagt av et utbrudd den 28.februar i år.

Kraftige vulkanske skjelv ved den nærliggende
Klyuchevskoy vulkanen gjør det vanskelig å
bestemme seismisk aktivitet ved Sheveluch fra en seismisk målestasjon i Klyuchi (45 km fra
vulkanen). Ifølge feltrapporter fra vulkanologer og seismologer, er den seismiske stasjonen
SVL (8 km fra lavakuppen) dekket av en pyroklastisk flomavsetning den 28. februar. En ny
lavaflom fra der en del av lavakuppelen ble ødelagt 28. februar er i aktivitet. Den pyroklastiske
flommen er omkring 30 km lang.

Gass og damputslipp med mindre askeinnhold observeres kontinuerlig. Disse nådde opp i
omkring 100 - 200 m over kuppelen (ca 3.000 moh)den 18. og 22. mars, og opp til 1.000 m
over toppen den 23.mars og drev i NV retning. Når det er god sikt kan askenedfall observeres
over snøen i samme retning, men for det meste er området innhyllet i skyer.

Onsdag 23. mars 2005
Et nytt utbrudd fra Sheveluch har fullstendig ødelagt en leir for vulkanologer og en seismisk
målestasjon, Baidarnaya, som ligger omtrent 8 km fra vulkanen, iflg. the Institute of Vulcanology
and Seismology of the Far Eastern branch of the Russian Academy of Sciences.

Etter at en femtedel av vulkanens topp falt sammen, kom en massiv pyroklastisk flom med
lava nedover gigantens skråninger - og er nå mere enn 20 km lang.

Det var ingen mennesker i området under utbruddet. Vitenskapsmennene mener at dette
utbruddet fra Sheveluch var det neststørste siden det katastrofale utbruddet i 1964.

Mandag 8. november 2004
Sheveluch vulkanen fortsetter å spy ut aske til høyder mellom 1,500 og 4,500 meter.
Ifølge eksperter ved 'Kamchatka scientific and methodological seismology research group',
er det registert et 3.000 m høyt utbrudd kl. 11.05 lokal tid idag.

Dårlige værforhold hindret visuelle observasjoner av vulkanen i går. Men ifølge
seismiske data ble det registert minst 5 høytgående utbrudd av gass og aske.

Satellitbilder fra AVO viser en 85 km lang askesky på vei sydøstover. Seismiske
stasjoner i nærheten registerer grunne skjelv i en dybde av 5 kilometer, og periodiske
vulkanske vibrasjoner.
Fra © 2004 RIA Novosti

12. mai 2004
Siste:
Utbruddet har produsert betydelige mudderflommer, som bl.a. har ødelagt broen over Bekesh-
elven og blokkert veien mellom Ust-Kamchatsk og Klyuchi.


Mudderflommer dekker omkring 20 kilometer av hovedveien og er 5 meter tykk på noen
steder.Utbruddet skal nå ha avtatt i styrke, men fortsetter å spytte ut aske og damp.
Trafikken er stengt og veiarbeidere har begynt å rydde opp i kaoset.
(Fra Vladivostok Novosti)

En annen kilde sier at hovedveien er dekket av mudderflommen i 1 kilometers lengde, og at
flommen noen steder er 1 m. høy, men denne nyheten kan være eldre enn den ovenstående.


I øyeblikket (onsdag morgen her i Norge) tillater været i Kamchatka
ikke noen særlig god utsikt til Sheveluch.

Mudderflommer strømmer nedover skråningene på Sheveluch og har nådd hovedveien som
binder sammen distriktssenteret Ust-Kamchatsk med resten av regionen..Veien er stengt for
alle typer transportkjøretøy. Spesialister har dratt av gårde for å inspisere situasjonen

(From Itar-Tass)
Askeskyen fra Sheveluch strekker seg mer enn 300 kilomter, og har allerede nådd
Bering-øya tirsdag. Aske fortsetter å falle ned over Ust-Kamchatsk.

Fotografier fra satelliter viser mudderflom, som består av vulkansk materiale (opp til en
meter i diameter), grus og smeltet snø. Flommen er 20 kilometer lang og 5 kilometer bred.

De seismiske stasjonene har registrert kraftige vulkanske skjelv og en serie av overflateskjelv i området rundt den aktive åpningen. Hyppige utbrudd fra krateret når opp i 1.500 m.
(From Russian Information Agency Novosti)


11. mai 2004

Brun aske mørklegger snøen sydøst for Sheveluch på dette fargebildet fra
Terra-satelliten. Ifølge KVERT, startet vulkanen opp med et eksplosivt utbrudd kl. 13.:00 UTC on May
den 9. mai 2004, og sendte en askesky 8.000 m opp i atmosfæren.
(http://www.osei.noaa.gov/)
Sheveluch vulkanen er farlig aktiv i Kamchatka ifølge en lokal seismologisk gruppe som
har rapportert fra Klyuchi, en by nær vulkane. Aske stiger opp til 10.000 moh
og til og med høyere, og har vedvart siden utbruddet kl. 2.30 om morgenen den 10.

En askesky viste seg over vulkanen, omtrent 6.000 m høy, ved morgengry,
og etterlot seg et tydelig sport sydøstover mot horisonten. Det ene utbruddet fulgte tett på det
neste hele morgenen. Seismologiske stasjoner registrerer kraftige rystelser inne i vulkanen
og på overflaten av krateret.Vinden fører askeskyen mot Ust-Kamchatsk distriktets senter, og truer
mennesker og dyr med giftig nedfall.

Sheiveluch våknet i january i år etter mange års søvn. Utbruddet nå er det verste siden den
gang. Vulkanen vil neppe true bebyggelser med lava, men veier er truet. Tidligere erfaringer
tilsider at man vil kunne få mudderflommer som før har ødelagt hovedveien som binder
Klyuchi sammen med Ust-Kamchatsk.
(Fra Russian Information Agency Novosti)

1.mai 2004

Aske har igjen blåst ut fra krateret til Sheveluch, denne gangen 2-5.000 m over toppen.
Den kraftigste utblåsningen kom kl. 07.24 om morgenen lokal tid, og denne ble
akkkompagnert av et jordskjelv som varte i 5 og et halvt minutt. Satellitbilder viser tydelig
en askesky som strekker seg over 40 kilomter mot nordøst. Seismiske stasjoner registerte
en serie av jordskjelv og vulkanske skjelv nær den aktive kuppelen.
(Fra Russian Information Agency Novosti)

27.april 2004
Sheveluch har hatt et utbrudd og sendt opp en askesky i 8.000 meters høyde. Utbruddet fant
sted kl. 07.26 lokal tid, og ble fulgt av et jordskjelv som varte i 4,5 minutter, og deretter
kunne man se en askesky i 1.000 m høyde over krateret i mere enn en time.

Et foto fra en romskip fraUSA's Alaska-baserte vulkanologiske observatorium viser
tydelig ekstra thermal aktivitet. Sporadiske vulkanske skjelv registreres også.

Sheiveluch reaktiverte efter en rolig periode som har vart siden januar. For øyeblikket er
ikke vulkanen farlig for bebyggelsen på halvøya. Dens aktivitet kan kun true
transportkommunikasjoner med mudderflommer.
(FraPravda.RU)

17.mars, 2004
Sheveluch har hatt et nytt utbrudd, og sendt opp aske i en høyde av 2.500 m over toppen.
Utbruddet i går ble fulgt av langvarige overflateskjelv og skred. Askeskyen nådde
75 km øst for vulkanen. Det er fortsatt seismisk aktivitet i området.

27.februar 2004

11.januar 2004. Kliuchevskoi hadde utbrudd samtidig, og Bezymianny et par dager senere.

Sheveluch hadde utbrudd 11. januar 2004, og sendte en askesky opp 1.500 m over
toppen, samtidig med at steiner og smeltet snø kom nedover fjellsiden.

Det var sansynligvis 5o aske- og gassutslipp 12. februar og ett den 16.februar
som sendte aske 4.000 moh. To askesøyler ble rapportert den 12. i en høydeav
5.000 moh og blåste mer enn 10 km østover fra vulkanen. En gass- og dampsky steg
4.500 moh og dro øst og vestover hhv. 12. og 14. februar.

Pr. 20 februar rapporterte KVERT at ustabiliteten ved vulkanen fortsetter.
En lavakuppel vokser i det aktive krateret. Når som helst, og uten varsel, kan eksplosjoner
føre til pyroklastiske flommer og askeskyer som kan nå opp til 7.000 - 10.000 moh,
samtidig med kraftig askenedfall.

12.mars 2003

De siste uker har Sheveluch vært høyst aktiv. De seismiske stasjonene har registerert flere
vulkanske rystelser i området. Gass og askeutslipp over krateret har til tider nådd opp i
5.000 m. høyde. Informasjoner fra satelliter viser unormale termiske nivåer. Mudderflommer
kommer ned over skråningene til vulkanen.

Ifølge myndighetene i Ust-Kamchatski distriktet, er tiningen av snøen på de oppvarmede
vulkanskråningene årsak til flom i Bekesh-elven. Vannstanden har nådd opp til broe som binder
elvesidene sammen. Hvis broen vaskes bort, vil Ust-Kamchatski distriktet bli uten forbindelse
med regionssenteret over land i minst 2-3 måneder framover. Dette vil i sin tur føre til
store problemer for forberedelsene til årets lakse-sesong.
(Se vår side om Kamchatka!)
©PravdaFoto: Courtesy of Dr. Michael F. Sheridan. via SWVRC

9.mars 2002
Mandag den 1.mars var det et moderat utbrudd fra Sheveluch. Utbruddet sendte gass og aske 4.000 m opp i luften, og vinden førte til et to timers langt askeregn blandet med snø, over byen Klyuchi, 46 km syd for vulkanen. Samtidig gikk det store skred rundt vulkanen.

29.august 2001
Observatører i Klyuchi har rapportert en gass- og dampsky 400 m over krateret sent om
kvelden den 18.august, 1.000m over krateret igjen den 19.august, og det samme den 20.august. Deretter avtagende høyde fram til den 23.august, da blokker ble observert rullende nedover vulkansidene. Samme dag ble en askesky observert 1.500m over krateret, og om kvelden samme dag nådde denne 2.000 m. Pyroklastiske flommer ble observert samme dag.


8.august 2001
Siden slutten av juli har den seismiske aktiviteten o vært høy under Sheveluch-vulkanen, slik
som den har vært det under Bezymianny-vulkanen like i nærheten. Den 28.juli kunne man sent på kvelden i Klyuchi se en 1.000 m høy askesøyle over vulkanen, drive mot sydvest. Om kvelden
den 30.juli steg en annen askesøyle kun 300 m opp, men dagen etter ble det meldt om
askenedfall i Klyuchi. Sheveluch alarmstatus har siden da vært RØD.

4.juli 2001
Den 2 juli hadde Sheveluch på ny et kraftig utbrudd, bare to måneder etter at den igjen våknet
til live. Aske og gass ble spydd opp i atmosfæren, og lava var synlig på vulkanskråningene.
Ingen skal være bosatt innenfor de nærmeste 50 km, så selv om flere eksplosjoner kan ventes,
er det ingen umiddelbar fare for menneskeliv. Derimot kan den, som før nevnt., berøre luftfarten over det nordlige Stillehav.

23.mai 2001
Utbruddet har avtatt i styrke idag. Vi har fått tillatelse fra Kamchatkan Experimental
Methodical Seismological Department ( KEMSD) til å legge ut bilder fra utbruddet de siste dagene, og kan her presentere 5 bilder, som vel taler for seg selv:16.mai fra krateret

 
Fra utbruddet 19.mai med 6 minutters mellomrom
 
Til venstre, nærbilde 19.mai, og til høyre utbruddet den 21.mai om morgenen.
Samtlige bilder: Copyright Yury Demyanchuck, Courtesy KEMSD.

Flere bilder finnes her, (obs - fantastisk natur!)

22.mai 2001
KVERT rapporterte at man i dag tidlig kl. 02.09 kunne konstatere enda et kraftig utbrudd på Kamchatka-halvøya. Denne gang reiste en stor sopplignende askysøyle seg hele 20.000 moh, hvoretter den drev sydøstover ut over Stillehavet.

21.mai 2001

Kamchatka-halvøya til venstre, og gass-og askeskyen
ute over Stillehavet på vei nordøstover.


Den 21.mai kl. 07.13 sendte en eksplosjon fra Sheveluch, ivørlge KVERT, en askesky
opp i en høyde av 11-13.000 moh. Dagen før, den 20, sendte to ekspolosjoner en
gass og askesøyle opp i 5.000 m høyde.


19.mai 2001
Kl. 04.56 i dg tidlig, lokal tid, var det et eksplosivt utbrudd fra Sheveluch, som førte til en
askesky som nådde 10.000 moh. Skyen flyttet seg deretter nordvestover. I løpet av dagen
har den seismiske aktiviteten avtatt, men skjelv fortsetter under vulkanen. Korte pyroklastiske flommer og glohete steinskred ble observert rundt krateret.17.mai 2001
Aktiviteten fortsatte å avta siste uke, men dog med flere mindre skjelv. En ny kuppel kom til
syne fra byen Kliuchi, 46 km unna, den 12 mai da været lettnet. Kuppelen ligger på
nordvestsiden av 1964-krateret, og er nå målt til 100 m høyde og 200 m i diameter, og
volumet er anslått til rundt 10.000.000 m³ (ti millioner kubikkmeter). Det ryker intenst fra
den nye kuppelen, og den 12.mai sendte den også opp en askesky 1.000 m over toppen.
Ifølge observatører skal kuppelen kvelden etter ha vokst 50 m høyere. Den 16.mai holdt
en gass-søyle seg 400 m over både den nye og den gamle kuppelen.

10.mai 2001
Mandag, den 7.mai, ble gass og aske kastet 2.000 m opp over vulkantoppen. Tirsdag ble
det meldt at ingen nærliggende kommuner var i noen umiddelbar fare for eksplosjoner.
Klyuchi er den nærmeste byen, omkring 50 km unna. Det var herfra øyenvitner kunne
berette om utbruddet, som steg 4.500 m til værs. Små pyroklastiske flommer var synlige
på sydvestskråningene av vulkanen. Ifølge seismiske målinger, var det flere kraftige skjelv
i området før og under utbruddet. Fortsatt kan man vente et større utbrudd.

4.mai 2001
. Aktiviteten fortsetter her, og mellom den 1 og 3.mai hang utbruddsskyen 200-500 m over vulkanen, og 1.mai drev skyen 10 km østover. Kl. 8.00 lokal tid i dag 4 mai, steg en gass- og askesky 1.500 over vulkane, og begynte å drive sydøstover. Et større utbrudd er fortsatt en mulighet.

26.april 2001
KVERT rapporterer at den seismiske aktiviteten under Sheveluch øker i intensitet, noe den
har gjort hele uken. Antall og mengde energi i de største skjelvene øker også. Skyer hindrer imidlertid observasjoner.

Man frykter at hvis den økende aktiviteten indikerer et utburdd, kan det bli likt utbruddet i april 1993. Den gang var det også en kraftig økning i den seismiske aktiviteten før utbruddet.
Se mer om dette nedenfor under 1993.

12.april 2001
KVERT melder at man den 5.april opplevde et kort eksplosivt utbrudd ifølge øyenvitner i
Klyuchi-byen. En aske- og røyksøyle sto 5.000 m over krateret (7.500 moh) og seismisk
aktivitet ble registrert samtidig. Kort tid etter var skyen allerede over 50 km borte.

15.januar 2001
Mellom den 8 og 12 januar var den seismiske aktiviteten over det normale. Den 8.januar tidlig
om morgene, ble grunne skjelv registert under vulkanen, og en kortlivet eksplosjon fant sted og sendte en askesøyle godt 4.000 m over toppen. Den 9. og 10. var gass- og dampskyen kun
200-300m høy, og de andre dager var været overskyet og hindret visuelle observasjoner.

16.desember 2000
Det meste av siste uke har vist svak seismisk aktivitet. Den 9.desember om kvelden, lokal tid, indikerte seismografen en mulig gass- og askeeksplosjon med en skysøyle på rundt 3.500m. Vulkanske skjelv ble registrert i en halv time etterpå. En større begivenhet fant sted den 12.desember tidlig på natten, med en høyde på skysøylen målt til 4.000m. Etterskjelvene varte
i en time.
På vestsiden av vulkanen kunne man senere observere betydelige askenedfall.

4.november 2000
29.oktober kunne en gass-søyle på 400 m sees over krateret på Sheveluch. Den 1.november
ble en ny gass- og dampsøyle sendt 700 m opp, og drev mer enn 5 km nordvest og østover. Tidligere i uken har andre gutbrudd sendt skysøyler opp til 4.500 moh. ~4,000-4,500 m ASL.


6.oktober 2000
Store skyer dekket det meste av vulkanen siste uke. En økning i den seismiske aktiviteten fant sted den 2 og 3 oktober. Tidlig om morgenen den 2. var det en mulig gass- og askeeksplosjon, og rystelsene fra denne kunne merkes 70 km unna. Høyden på askeskyen ble anslått til 2.000 m over toppen. To andre eksplosjoner fulgte samme kveld og neste morgen. En ny eksplosjon igjen om kvelden den 5. med en ny skysøyle på 2.000 m.

23.september 2000

17-18 og 20-21 september kunne man observere en 200-400m høy gass- og dampsøyle på den østre side av kuppelen. De andre dagene var det overskyet. Den 18.september indikerte seismiske data en mulig gass- og askeeksplosjon. Høyden på askeskyen ble anslått til ca 5.000 moh.

16.september 2000
Om morgenen 12.september indikerte seismiske data en gas- og aske-eksplosjon. Skysøylen
skal ha nådd 10.000 moh. Dagen efterpå, og flere små skjelv senere, kunne beboere i Klyuchi melde om en 3.000 m høy sky som dro østover. Ved 10-tiden steg en askefyllt sky 4.500 m opp.
Et satellitbilde viste senere samme dag en askesky som strakk seg 300 kilometer øst for vulkanen. Dagene forut var preget av dårlig vær, som hindret visuelle observasjoner. Den 14. var været
igjen dårlig, men skjelvaktiviteten avtok, og man formener at utbruddet er over.

29.august 2000

KVERT rapporterer et kort-livet eksplosivt utbrudd ble observert rundt kl. 11.35 lokal tid, og som sendte en rikholdig aske-sky opp i en høye av 10.000 m, for derefter å drive mot sørøst. I minuttene før og efter utbruddet var det en betydelig økning i den seismiske aktiviteten rundt vulkanen.
Sheveluch har hatt flere kortlivede eksplosjoner i det siste, mens en bare delvis kollaps av kuppelen har foregått, og mer aktivitet ventes derfor.

28.august 2000

En økning i den seismiske aktiviteten fant sted den 23 august, og om eftermiddagen sto en gass-
og askesky hele 8.000m opp i luften. Dagen efter nådde skyen kun 3-4000m, og den 25.august
hadde Sheveluch igjen falt til ro.

27.mars 2000
I perioden 17-23 mars steg en gass-søyle 500-1000mover vulkanen, og bredte seg 10 km
nodrøst og østover.Med et par dagers mellomrom er det mindre eksplosjoner og gass- og askeutblåsninger fra vulkanen..

9.november 1999
Den
31 oktober kl 0632 lokal tid, inntraff en 20 minutters serie med skjelv og rystelser, som kan ha hatt sammenheng med eksplosjoner ved kuppelen. Ved daggry så man en fumarolsk søyle heve seg 50 m over vulkanen. Senere på formiddagen ble det rapportert en kortlivet askesky i en høyde av 5.500 - 6.000 m høyde. Den 2.november fikk man et nytt utbrudd maken til det den 31.oktober. Derefter har vulkanen vært dekket av skyer, slik at ingen observajoner har kunnet foretas. Alarmberedskapet er satt opp fra GRØNN til GUL.

I august 1980 begynte en kuppel å vokse, og fortsatte inn i 1981 til den nådde en høyde på 180 meter. I denne perioden fant det sted flere gass- og askeutslipp, og flere skred rant nedover omtrent 700 m fra toppen. Sheveluch har hatt utbrudd 28 ganger, det siste større var i 1993.

22.april 1993

Den 1. april 1993 økte antall skjelv under vulkanen gradvis, og fortsatte å øke fram til den
15.april. Det største antall skjelv ble registert den 21-22 april. Visuelle observasjoner viste en hyppigere frekvens av aske- og røykskyer, noen ganger så høyt som 3.000 m over vulkanen.
Om morgenen den 22.april steg en gass- og dampsky 300 m opp, men allerede kl. 11.40
lokal tid var dette blitt til en askefyllt sky som nå sto 8.000 m over vulkantoppen.

En voldsom eksplosjon fant så sted kl. 13.16, og utbruddsskyen steg til 18.000 m over
vulkanen ! Fem timer senere begynte aske å falle over Klyuchi-byen, nesten 50 km unna. Mudderflommer for nedover vulkanskråningene og tilbakela fra 15 til 20 kilometer. De neste dagene hang en damp- og askesky mellom 1.500 og 4.000 m over toppen.


12.november 1964

Dette var et kort, men meget kraftig utbrudd, som bare varte noen timer.
Men det sprengte allikevel bort 1,5 kubikk-kilometer (km³) av den sørlige halvparten av
vulkanen, og slynget materialet over 10 kilomter vekk fra vulkanen. Et område på 100 km² ble dekket av et 10 - 50 meter tykt lag av steinblokker, derefter av glødende askestrømmer, som til slutt dekket omtrent samme område. Området var ubebodd. Erupsjonsvolumet var på >1km³.

  Linker:
 Fantastiske bilder fra de siste dagers utbrudd - KEMSD PICTURES
 Volcanoes of Russia - Vulkaner i Russland
 Our Beautiful World: Kamchatka - Vår vidunderlige verden

Google
 
Web www.vulkaner.no
bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 300
dolphin.gif
SEALIFE
globe.gif
TRAVEL
globe.gif
VOLCANO


    alfabetisk liste
    alphabetic listDenne siden er laget ved hjelp av Macromedia Dreamweaver