Active volcanoes / Aktive vulkaner:

Kliuchevskoi, RusslandFoto av Kliuchevskoi, tatt av Jack Lockwood, U.S. Geological Survey.Kliuchevskoi-vulkanen ligger på Kamchatka-halvøya mot Alaska, på 56.06N, 160.64Ø,
og den rager 4,835 m. over havet. Den er en av 15 aktive vulkaner på denne nærmest
øde halvøya, som er hjemstedet til mer enn 100 gamle vulkaner. Kliuchevskoi har hatt mer
enn 80 utbrudd siden 1697.

Monday, November 30th, 2010
Based on information from the Yelizovo Airport (UHPP), the Tokyo VAAC reported that on 25 November an ash plume rose to an altitude of 7.9 km (26,000 ft) a.s.l. and drifted E. Possible eruptions detected in satellite imagery on 27 and 29 November produced plumes that rose to altitudes of 5.8 km and 6.7 km (19,000 and 22,000 ft) a.s.l., respectively, and drifted NE.

Friday, October 29th, 2010
Fredag, 29.oktober 2010

  
State of Klyuchevskoy on October 23, 2010.
Photo by Yu. Demyanchuk

As well as Merapi and Sheveluch, the Kliuchevskoi-volcano is just as active. Seismicity of the volcano was above
background levels all week. According to visual data, Strombolian activity was observed all week.
Ash plumes rose up to 8-9 km (26,200-29,500 ft) ASL on October 22-25 and 27.
Så vel som Merapi og Sheveluch, er Kliuchevsko-vulkanen like aktiv. Seismisiteten ved vullkanen var også høy
siste uke. Iflg. visuelle data har stombolsk aktivitet vært observert hele uken.
En askesky steg opp til 8-9 km den 22-25 oktober og den 27.


State of Klyuchevskoy on October 17, 2010.
Photo by Yu. Demyanchuk

According to satellite data, two lava flows continues to effuse from the terminal crater down the western and
south-western flanks of the volcano. A big bright thermal anomaly was registered over the volcano all week.
Ash plumes extended > 2300 km (1426 mi) mainly to the east from the volcano all week.
Iflg. satellitdata har to lavastrømmer flommet ned fra krateret på den vestlige og sydvestlige siden av vulkanen
Uvanlig høy aktivitet har vært registrert hele uken.
En askeskyhar beveget seg over 2.300km hovedsakelig østover i denne tiden.

Tuesday, March 29th, 2005
english summary
The nearest neighbor of Kliuchevskoi - the Sheveluch volcano - is in the state of high activity.
In the past 24 hours the ash train stretched to a distance of over 200 km from Kliuchevskoi.
Several flows of lava with a temperature of the order of 1,100 deg Celsius have been continually
flowing on the slopes of Kliuchevskoi (its height is 4,822 m). The dramatic difference of
temperatures during the interaction of lava with snow and ice causes high-yield phreatic
explosions (ruptures of the magma material) with release of ashes.
The ejections of volcanic bombs reach the height of 1,000 m.

Kliuchevskois nærmeste nabo, Sheveluch
vulkanen - holder i øyeblikket høy aktivitet.
De siste 24 timer har aske fra Kliuchevskoi strukket seg 200 km avgårde. Adskillige
lavaflommer med temperaturer opp til 1.100 °C har kontinuerlig flommet nedover
skråningene av Kliuchevskoi, som er 4.822m høy. Den enorme temperaturforskjellen mellom
lavaen og snøen og isen fører til kraftige phreatiske eksplosjoner som medfører aske.
Vulkanske bomber kastes opp i en høyde av 1.000 m over vulkanen.

Friday, March 25th, 2005
english summary
As of the 25th of March, the Kamchatka Volcano Eruption Response Team (KVERT) reported
that on 24 March the Concern Color Code at Kliuchevskoi was raised to Red (the highest level)
due to an increase in seismic and volcanic activity. According to visual and video data,
a gas-and-steam plume containing some amounts of ash rose to ~7.5 km (24,600 ft) a.s.l.
on 22 March and rose to ~ 8.5 km (27,800 ft) a.s.l. on 23 March, extending to the NW.
There was ashfall in the town of Kluchi on 23 March.

Pr. 25.mars rapporterte KVERT at alarmberedskapen den 24. ble satt opp til det absolutt
høyeste, RØD. Iflg. visuelle og videodata sto en gass- og dampsky med litt askeinnhold
hele 7.500 moh den 22. og steg til 8.500 moh den 23. mars, og drev mot NV.
Det var askenedfall i Kluchi den 23.mars.

Fredag, 11.mars 2005
english summary
On March 7th it is reported that the ash plume from Eurasia's tallest Klyuchevskoi volcano in
Kamchatka (Russia's Far East) is now stretched for more than 70 kilometers, according to
Volcanology and Seismology Institute of the Far Eastern department of the Russian Academy
of Sciences. Volcanic bombs are hurled to a height of more than 800 meters.
Continuously rolling down the western slope of the volcano is a lava flow with a temperature
of about 1,100 degrees. The extreme difference between temperatures when the lava interacts
with the ice and snow causes the magmatic material to explode heavily and produce lots of ash.
Eruptions from explosions rise as high as eight kilometers.

The cause of the growing intensity of such explosions is the increased volume of lava over the
past two days. In this connection, the lava flow has broadened and is claiming fresh portions
of the Erman glacier it has melted.

There is now a high probability of massive mud flows rushing down the slopes of the volcano,
which usually have a frontage of up to 500 meters and pass east of the village of Klyuchi,
situated 30 kilometers from the volcano's foothills.

Mud streams carrying at high speed stone rocks up to three meters in diameter and tree trunks represent a serious danger for people and equipment. The population has been warned of the possible menace.

At the same time, the Sheveluch volcano is also in eruption.
Novosti

Den 7.mars ble det rapportert at askeskyen fra Eurasia's høyeste vulkan i
Kamchatka, nå strekker seg mer enn 70 km iflg. Volcanology and Seismology Institute of
the Far Eastern department of the Russian Academy of Sciences.
Vulkanske bomber kastes opp i en høyde av mer enn 800 meter (!), og i en stadig strøm
nedover de vestlige skråninger flyter lavaen med temperaturer omkring 1.100°C.
Den enorme forskjellen i temperatur mellom lavaen og isen og snøen den renner ned over,
fører til at det magmatiske materialet eksploderer voldsomt og produserer store mengder aske.
Utbruddet har ført til en mer enn 8.000 m høy skysøyle reiser seg opp i atmosfæren.

Årsaken til den økende intensiteten i eksplosjonene er økningen i lavavolumet de siste to dager.
Sopm følge av dette har lavaflommene viet seg ut, og tar stadig større deler av Erman-isbreen.
Dette igjen har økt risikoen for massive mudderflommer, som vil kunne rase nedover
vulkanskråningene. Disse igjen går ofte så nær som 500 m fra Klyuchi-landsbyen som ligger
omkring 30 km fra vulkanens fot. Mudderflommer kan medføre steiner og annet vulkansk
materiale, samt trær og andre ting de finner undervies, og utgjøre en stor fare for mennesker og
utstysom kommer i dens vei. Befolkningen er advart mot at slikt kan inntreffe i løpet av kort tid.
På samme tid er vulkanen Sheveluch i utbrudd. Denne ligger kun få kilometer unna.


Fredag 27.februar 2004

11.januar 2004. Sheveluch hadde utbrudd samtidig, og Bezymianny et par dager senere.

English version
During 13-20 February seismicity was above background levels at Kliuchevskoi, with
135 earthquakes of M 1.25-1.7 and 1-6 earthquakes up to M 1.85 occurring daily at
depths of 3-6 km beneath the volcano. Gas-and-steam plumes rose to ~1 km above the
volcano. Kliuchevskoi remained at Concern Color Code Orange.

I perioden 13-20 februar var seismisiteten under det normale, med 135 skjelv
mellom 1.25 og 1.7, og 1-6 skjelv opp til 1.85 på Richters skala, daglig i dybder
på 3-6 km under vulkane. Gass- og dampskyer steg opp til 1.000 m over vulkane.
Kliuchevskoi er fortsatt på beredskap ORANGE.

17.november 2003

Klyuchevskoi den 4.oktober, 2003

Et intenst lys spredte seg i dag 300 meter over krateret på Klyuchevskoi-vulkanen på
Kamchatka-halvøya. Seismologer mener lyset og heten tyder på en mer intens lavastrøm.
Kraftig askeutslipp, gass og damp nådde opp til 1.500 over toppen, og askeskyen har
foreløbig trukket 20 km nordøstover.

En rekke overflateskjelv er registrert i ompådet. Eksperter mener at vulkanen nå er inne i en
lengre aktivitetsperiode, og at dette bare er begynnelsen. Askeutslippet utgjør foreløbig
ingen fare for befolkningen, da den ligger i et nokså folketomt område, men flere flyruter
trafikerer området, og er utsatt.

english version

Intense light and heat 300 meters above the crater of the Klyuchevsky volcano in
Kamchatka has been observed. This light and heat point to a more intense lava stream,
the Kamchatka seismological party said. Powerful ash, gas and vapor eruptions
reaching the heights of up to 1,500 meters were observed. The ash cloud stretched
for over 20 kilometers to the northeast.

Seismological stations in the area of the volcano recorded a large number of surface
earthquakes and an uninterrupted spasmodic volcanic vibration. Experts said the
Klyuchevsky volcano "entered a long eruption phase." Its activity is gradually intensifying.

Presently, the eruption of the volcano does not pose a threat to the population of the
peninsula. However, the ash eruptions and clouds are dangerous for aviation; ash in the
turbines of a plane can lead to mechanical failure and unexpected eruptions make
navigation difficult.
(RIA Novosti correspondent Oksana Guseva)


25.desember 2002

Bilder fra Kamchatka-observatoriet tatt i løpet av de første 28 minutter

En kraftig eksplosjon rystet Kliuchevskoi-vulkanen rundt kl. 02.09 mandag natt. Eksplosjonen fuglte etter en rekke jordskjelv. Om morgenen kunne man registrere en askesky, 10-15 km lang, som ble blåst sydvestover av vinden. Vulkanologer formoder at eksplosjonen og den
etterfølgende aktiviteten er begynnelsen på en ny utbruddsperiode. Vulkanen har vært i søvn
siden 1. oktober 1994. (???)


Bilde tatt 31.10.2000 av utbruddet fra Bezymianny-
vulkanen til venstre bakenfor Kliuchevskoi

29.juli 2000
Den 21 juli ble det målt et jordskjelv av styrke 2 på Richters skala, og dette ble efterfulgt av
flere vulkansk tektoniske skjelv. Flere kraftige skjelv ble målt den 24.juli, men først den 28.juli
om morgenen, kunne man observere en kortvarig aske- og gass-sky som nådde opp i en høye
av 3.000 m over krateret. Samtidig kunne en økning i den seismiske aktiviteten måles.

13.februar 2000
Fortsatt aktivitet pågår, med mindre skjelv i området. 29.januar skjøt en vann- og dampstråle
opp fra krateret til en høyde av 1500 m, og røykskyen rakk 30 km østover. Mellom 30 januar
og 1 februar var det mindre fumaroler. En rapport fra et Northwest Airlines fly oppgir en gass
og dampsøyle i en høyde av 8-10.000 moh. 3.februar kunne en ny askesøyle rapporteres fra
byen Klyuchi på 9.000 m. Denne drev 40 m i sydøstlig retning, og inneholdt en større mengde
vann eller is.

28.oktober 1999
I dagene 25-28.oktober var aktiviteten over det normale. Flere skjelv ble registert. 25 og 27. oktober var en gass- og dampsky synlig 50-300 m over krateret. Den 26.oktober reiste en fumarolsk søyle seg 1000 m opp, og strakk seg efterhvert nordøstover hele 40 kilometer. Alarmberedskapen er høynet fra GRØNN til GUL.

Oktober 1994

    
Fra utbruddet 1994
Den 15. september 1994 skjøt gass og damp ut av krateret og dannet en søyle på 2 kilometers høyde. De neste to uker fortsatte utbruddet, og den 1.oktober kom en kjempeeksplosjon. En askesky reiste seg 15000-20000 meter over krateret. Et bilde tatt
av en værsatellit viste at askeskyen reiste hele 565 km mot sørøst, og at den beveget seg
med en hastighet på hele 140 km i timen!.

Mens aske blåste ut av vulkantoppen, ble flere elver av lava dannet nedover vulkansidene.
Efter tre dager ga utbruddet seg, og derefter kom det bare damp ut av krateret. Da kun få mennesker bor i nærheten av Kliuchevskoi, var det liten umiddelbar fare, og det meste av asken blåste utover havet.

En av de viktigste luftfartsrutene går over Kamchatka-halvøya, og minst én Boeing 747
Jumbo Jet måtte fly høyere for å unngå askeskyen som lå mellom 9-11.000 m høyde.


Klyuchevskoy-utbruddet i 1987,
med den eroderte Kamen-vulkanen til venstre

Foto: A. Yu Ozerov

  Linker:
 Volcanoes of Russia - Vulkaner i Russland
 Our Beautiful World: Kamchatka - Vår vidunderlige verden
Google
 
Web www.vulkaner.no
bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 300
dolphin.gif
SEALIFE
globe.gif
TRAVEL
globe.gif
VOLCANO


    alfabetisk liste
    alphabetic listDenne siden er laget ved hjelp av Macromedia Dreamweaver