Active volcanoes / Aktive vulkaner:
Santa Maria, Guatemala
(SWVRC)Santa Maria er en 3.772 høy vulkan. En av de største eksplosjoner i det 20.århundrede
fant sted her i 1902. Utbruddet etterlot seg et 700 x 1,000 m stort krater på
stratovulkanens SV side. Den største pyroklastiske flommen kom i 1929 og drepte
fra flere hundrede til så mange som 5.000 mennesker. Deretter flyttet utbruddene
seg til 3 andre åpninger fra Caliente til La Mitad (1939-42), El Monje (1949-55),
og El Bruje (1959-63).

Thursday, January 12th, 2012
INSIVUMEH reported that on 6 and 10 January explosions Santa María's Santiaguito lava-dome complex generated
ash plumes that rose 600 m above the complex and drifted N and W, respectively. Crater incandescence was observed
at night and active lava flows on the SE and SW flanks generated block avalanches. Based on analyses of satellite imagery,
the Washington VAAC reported that an ash plume drifted 18.5 km E of the Mexico border.

19.februar 2003
Den 16 februar om kvelden var det eksplosive utbrudd fra Santiaguito-kuppelen på skråningen
av Santa Maria-vulkanen i Guatemnala. Utbruddet fortsatte neste dag og sendte askeskyer
300-600m over vulkanen, dvs. opp i en høyde av rundt 3.000 moh.

English version:
As of the 18th of February, the Wshington VAAC as well as colleague Dan Shackelford reported that the
Santiaguito dome on the flank of Guatemala's Santa Maria volcano was erupting explosively on the evening of 16 February, continuing into the 17th, producing ash clouds to 3 km a.sl. (300 - 600m above the dome) explosions overnight and this morning. The VAAC reported that at 10,000ft., a 3 nm wide line of ash extending between N14.45 W091.33 to N4.35 W091.38. Ash is moving S at 10 knots. An ash plume is seen in GOES-8 visible imagery. INSIVUMEH reports explosions with ash extending 300 to 600 m above the summit. The explosions are coming from the Santiaquito volcano which is at a lower elevation than the summit of Santa Maria.

24.august 1999
Periodiske nedfall av stein resulterer i at aske rundt vulkanen virvles opp. Den 14.
august sendte Santa Maria opp en større askesky.

31.01.1999
Eksplosiv aktivitet og lavautbrudd fra Caliente-åpningen på Santiaguito lava-kuppelen på
syd vest siden av Santa Maria fortsatte i januar 1999. Lavaflommen rant omtrent 500 m nedover siden på vulkanen. I løpet av 1990 årene har lava og askenedfall ført til at skråningene består av til dels tykke askelag, slik at man ved nye utbrudd og eventuelle jordskjelv, sammen med kraftige regnskyll, frykter skred med derav følgende
oversvømmelser lenger nede.

  Siste nytt alltid øverst. Nedenfor er de eldste begivenheter øverst.


Copyright © Felipe Niebel

Santa Maria er den del av et vulkansystem som inkluderer Volcan Siete
Orejas og Volcan Chicabal. De lokale maya-folkene kaller vulkanen 'Gagxanul'
som betyr 'det nakne fjell'. Utbrudd er kjent herfra så tidlig som i det 16.århundrede.

Utbruddet i 1902 produserte en lavaflom som rakk 8,6 km fra vulkanen,
og begravde byen Quetzaltenango under en halv meter aske, og askesøylen
som sto opp fra vulkanen nådde en høyde på 30.000 moh.

Før 1902 hadde Santa Marķa-vulkanen vært passiv i minst 500 år, kanskje flere tusen år.
Den 25.oktober i 1902 kom så et voldsomt utbrudd som fulgte etter en serie jordskjelv
med senter i den Mellom-Amerikanske - Karibiske region. Disse kraftige skjelv, og omfattende vulkansk aktivitet i regionen var umiskjennelige indikatorer på et kommende
stort utbrudd.

Da det ikke fantes noen historiske nedtegnelser om tidligere historisk aktivitet, ble disse signaler ikke tatt alvorlig. Det plinianske utbruddet drepte minst 5.000 mennesker (uten tvil et alt for lavt tall), og laget et gapende hull i sydflanken på vulkantoppen, og mørkla himmelen over Guatemala i flere dager. Påvirkningen globalt var betydelig, og aske ble funnet så langt vekk som i San Francisco i California.

Dette var langt på vei et av de største og mest eksplosive utbrudd i dette århundrede
(styrke 8 på Tsuya-skalaen -(hva er nå det for noe da???) og 10 kubikk-kilometer
dacitt veltet ut i løpet av 36 timer. Den vulkanske debris var nesten utelukkende
pimpestein, og dekket 273.000 km² NV for vulkanen. Som det er typisk for slike spredninger, er avsetningene tykkere jo nærmere man kommer kilden, hvor laget
var hele 5 meter tykt.

Efter nesten 20 års hvile, begynte en ny lavakuppel å dannes i june 1922 inne i det gamle 1902-krateret. Denne nye kuppel, på sydvestsiden av Santa Maria fikk navnet Santiaguito. Dacitten fra denne vulkanen er omtrent identisk med den som kom i 1902. Santiaguito har vært nærmest uavbrutt aktiv sidens dens tilblivelse. Se denne.

  Linker:
 Hvorfor bor folk PÅ vulkaner? / Why do people live on volcanoes? 
 Smithsonian Institution, Global Volcanism Program
 M T U
Google
 
Web www.vulkaner.no
bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 300
dolphin.gif
SEALIFE
globe.gif
TRAVEL
globe.gif
VOLCANO


    alfabetisk liste
    alphabetic listDenne siden er laget ved hjelp av Macromedia Dreamweaver