Active volcanoes / Aktive vulkaner:

Hvorfor bor folk PÅ vulkaner ?   english version  
 Følgende er hentet fra en artikkel av Nancy L. Hoft,
senest oppdatert 24.februar, 1999. Full tekst på engelsk kan hentes på:
http://www.world-ready.com/volcano.htm

Vi møtte noen av de spesielt opplærte observatørene ved Santa María Volcano Observatory
på en tur vi tok gjennom en stor landeiendom kallt El Faro, hvorfra vi hadde en fin utsikt til de mange daglige utbrudd fra Santiaguito. Santiaguito er en liten vulkan som har vokst opp på sydvest siden av Santa María. Den har vært aktiv siden 1922.

I tillegg til å møte ovservatøren, var vi her for å lære mer om de seneste forandringer i aktiviteten til Santiaguito. Disse forandringer antyder overfor vulkanologer som Rose, at Santiaguito snart kommer til å opphøre med å være et sikkert sted å bo.
Vulkanen sprer ut materiale i en nærliggende dal ovenfor eiendommen El Faro, en oppførsel som, i tillegg til andre vulkanske og miljørelaterte observasjoner, tyder på muligheten av fremtidige leir/mudder/askeskred. Eiendommen Finca El Faro, i likhet med andre
eiendommer i nærheten av Santiaguito, vil befinne seg i faresonen for slike skred..

Observatøren bor i området, og har arbeidet i militæret før han ble invitert til å delta i
arbeidet til INSIVUMEH Han holder en notisbok ajour med alle sine omhyggelige observasjoner om vulkansk aktivitet, noterer lyder, lukter, forandringer i formen på
vulkanen og så videre. Hans andre rolle er å overbringe opplysninger om risikoen ved å bo
på en vulkan. Siden han bor i dette området, kjenner han mange av menneskene her:
eieren av fincaen El Faro og hans familie og slektninger, så vel som mange av de mennesker som arbeider på fincaen med å plukke kaffebønner som er så viktige for Guatemalas økonomi. Men det som er mere viktig, er at folk der kjenner ham.

Det personlige nettverk som bygges opp av folk i Guatemala, som i mange andre Latin- amerikanske land, er meget sammensatt, da det er vesentlig for både å overleve og troverdighet. Observatøren fortalte oss om aktiviteten til Santiaguito ikke bare fra sin egen veltrente hukommelse, men han delte også anekdoter fra folket på denne fincaen, som både kjente, forsto og respekterte hans stilling der.

Menneskene på El Faro kjente også landet her, like godt som de kjente sine egne familier;
forandringer og hendelser som de delte med hverandre. Observatøren var tross alt her for først og fremst å hjelpte til med å beskytte deres familier, deres eiendom, deres buskap og deres land. Han hadde vunnet deres tilig, og i rtur, hjalp han med å undervise disse
mennesker om hva de skulle se efter når det gjaldt forandringer i vulkanens oppførsel,
som kunne medføre fare. Han er, på mange måter, et teknisk forbindelsesledd.

En av de skremmende utfordringer som denne observatøren, og andre av hans likemenn, fortsetter å stå overfor, er å formidle risikoen ved å leve på en vulkan til mennesker som mener, og tror, at Santiaguito området er et sikkert og relativt lønnsomt område å bo i.
Til tross for sine 77 års kontinuerlige vulkanske aktivitet, så har jo Santiaguito vært et
sikkert sted å bo. Det vulkanske materiale fra utbruddet i 1902 har med tiden blitt
forvandlet til rik vulkansk jordsmonn som gjør arbeids- og økonomiske forhold lik
fincaen El Faro mulig. Noen har levd her i mange, mange år, og andre har flyttet inn i området da det var arbeid å få, som å plukke kaffe-bønner.

For den lokale befolkning og for innflytterne, har Santiaguito området betydd arbeid for dem.De forstår ikke egentlig hvor stor risikoen er. De har ikke levd lenge nok til å kunne
ha opplevd alle de måter vulkanen kan oppføre seg på, "søvntilstand - og så en
våkn opp" tilstand, som tross alt må finne sted en gang i tidens løp, geologisk tid, som kan spenne over flere ti-år, eller til og med hundreårsperioder.

Observatøren har også fått opplæring av personale fra INSIVUMEH om evakueringsmuligheter og planer i tilfelle av et større utbrudd, eller en naturkatastrofe som flom eller mudder/leir/askeskred, slik som f.eks. orkanen Mitch forårsaket.
Og, som vi nå allerede hadde erfart, nylige forandringer i oppførselen til Santiaguito ga sterke indikasjoner på at området raskt ble usikkert å bo i.

Observatørens kunnskap om landet, folket, og til Guatemalas forordninger for naturkatastrofer, vil bare øke hans verdi for menneskene i El Faro
og de omliggende områder.

*****************

Efter å ha betraktet de erfaringer jeg hadde gjort så langt under mitt besøk til Guatemala,
var jeg klar over at land var ensbetydende med rikdom og makt i Guatemala. En
artikkel i Harvard Magazine, oktober 1994: "Konfrontasjon med en 'kultur av løgner'."
gir oss et glimt inn i det uholdbare økonomiske skillet i Guatemala.

"Idag eier fremdeles 2% av befolkningen 67% av landet, en andel som bare øker mer og mer.... Fattigdomsgrensen er så gjennomgripende og skarpt opptrukket, at den, ifølge en rapport fra UNICEF i 1990, omfatter hele 86 % av befolkningen, mens kaffe, bananer og anledninger til å utnytte billig arbeidskraft, gir de andre 14% stadig mere velstand"
(s. 50). Santa María, Santiaguito, og andre aktive vulkaner i Guatemala muliggjør dette økonomiske systemet..

Som alle aktive vulkaner så er Santa María og Santiaguito til gavn for jorden og
jordsmonnet, ja til og med for menneskene, til tross for deres dødelige aktiviteter og
innflytelse på andre naturkatastrofer. Vulkanske utbrudd bringer mineraler og næringsstoffer opp fra jordens indre i form av aske og lave og andre vulkanske relaterte produkter. Disse vulkanske produkter blir etterhvert nedbrutt og danner er rikt jordsmonn som egner seg utmerket til å gi gode avlinger. I Guatemala, gir jordbruket arbeidet til 58 prosent av arbeidsstyrken. Santa María og Santiaguito er intet unntak.

På sydsiden av Santa María ligger det f.eks. mange plantasjer som produserer kaffe, kardemomme, gummi og sukker. Disse plantasjer tilbyr arbeid til tusener av innfødte og produserer eksportvarer som gir landet inntekter. Og hvor det er arbeid, er det også tettpakket med menensker. Det er over 300,000 mennesker i området rundt Santa María.
Det er også adskillige betydningsfulle investeringer i ressurser, som bl.a. inkluderer et større geotermisk kraftverk og et vannkraftverk.

*************

Denne utveksling skulle også være en oppfølgelse av Santa María Volcanic Hazard Workshop (arbeidsgruppe) som Rose og Sandoval had ledet i 1993. Hensikten med arbeidsgruppen var tosidig::
1) Å anerkjenne Santa María formelt ....... og
2) Å frambringe et forum hvor man kunne diskutere forskjellige aspekter ved risikoen forbundet med vulkaner, både generelt om hvordan man spredte opplysninger, og spesielt
om å spre opplysninger i forbindelse med Santa María vulkanen.

Under denne arbeidsgruppen møter, som ble holdt i Quetzaltenango, introduserte Rose Matías for noen av de mest prominent vulkanske vitenskapsmenn i verden. Gjennom disse forbindelser fikk Matias stipend og invitasjon til å delta i kurs og seminarer om vulkaner i Sveits, på Hawaii, og andre steder i verden. I tillegg til det inviklede byråkratiet her, har
INSIVUMEH et begrenset budsjett til undervisningsmuligheter, selv om det er i et land med mange aktive og farlige vulkaner.

Mens E-mail og World Wide Web (Internat)kunne tilby Matias et vell av verdifulle undervisningsmuligheter og ressurser, er hans adgang til disse strengt kontrollert og derfor meget begrenset. I mange Latin-amerikanske land er kunnskap makt, og det er satt strenge begrensninger og kontroller på det å få tilgang til kunnskap, uansett hvor urimelig dette måtte være til amerikansk logikk....så er dette i stor grad noe som er forentet både av ledelse og deres ansatte. Matias selv har ikke en telefon i sitt hjem. Han har en gammel datamaskin,
som ikke har noe modem.

Rose har vært oppsatt og frustrert under hele vår reise i Guatemala, etter å kunne gi tilbake til Guatemala det landet hadde gitt ham av 30 års rike vulkanske data som igjen har belønnet ham med anerkjennelse, prestisje, ..... og en imponerende akademisk publikasjonsliste. Han har prøvd direkte, gjennom offisielle kanaler, så vel som indirekte, som for eksempel ved å avholde Santa María Volcanic Hazard Workshop (arbeidsgruppe),
som han og Sandoval organiserte. ...................

Efter flere dager konkluderte han med at å investere i Matias var vårt beste håp. Han og Matias diskuterte muligheten av å få Matias til å komme inn på MTU (Michigan Technical University) for å få en 'master's degree' i vulkanologi. Men Matias har imidlertid ikke de kriterier som MTU krever for å få adgang til dets undervisningsprogram. Ironien her, som Rose ser den, er at selv om Matias på mange måte er høyt utdannet, selv om det ikke er
ved en formell institusjon, så anerkjenner hverken MTU eller hans regjerings arbeidsgiver, INSIVUMEH, offisielt hans kunnskaper.

Som Rose senere forklarte meg: "Oto's elve år i midten av mange vulkanske kriser og hans forhold til de berørte mennesker, er mer verdifull til forskningen om risikoen med vulkaner,
enn mange års akademisk utdannelse. Men det hjelper ham ikke til å bli anerkjent blant sine egne, fordi man i Guatemala, kanskje til og med mer enn i USA, ser på høyere utdannelse
som det eneste som teller.

************

Slutt på utdraget fra denne artikkelen..

-Så, hvordan får man sagt til mennesker som bor på vulkaner, at det er et risikofyllt liv?,
og hvor godt beskytter vi dem, når forholdene er slik som beskrevet her?
Jeg bare spør, jeg.

Se også vår artikkel om menneske rundt Mayon-vulkanen på Philippinene!

  Linker:
 Hele teksten ligger her, men på engelsk.
 Mere info om St.Maria vulkanen
 Les om Mt.Pelee og utbruddet i 1902 
Google
 
Web www.vulkaner.no
bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 300
dolphin.gif
SEALIFE
globe.gif
TRAVEL
globe.gif
VOLCANO


    alfabetisk liste
    alphabetic listDenne siden er laget ved hjelp av Macromedia Dreamweaver