Active volcanoes / Aktive vulkaner:

Nyiragongo, DRCongoNattbilde av lavasjøen i Nyiragongo.
Bildet er tatt av Jack Lockwood, U.S.G.S 21 august,1994.Nyiragongo-vulkanen, en stratovulkan, er nærmeste nabo til Nyamuragia, ligger på
01°.52'S og 29°25'Ø, og rager 3,469 moh. Den ligger i Virunga-nasjonalparkens område,
og er en av Afrikas mest kjente vulkaner. Den inneholdt tidligere, fra 1894 til 1977,
en lavasjø i sitt hovedkrater.I senere år har en ny lavainnsjø hatt phreatiske eksplosjoner
med lavafontener.

Rundt 100 parasitt-kroner (tidligere åpninger) finnes nå på vulkanens skråninger og når så
langt som til Kivu-innsjøen. Goma-observatoriet ligger 18 km syd for Nyiragongos
hovedkrater.

Mandag 22. november 2004
  Lavasjøen i vulkanen, som reiser seg over byen Goma, har steget betraktelig og sprer nå
frykt for at et ny ødeleggende utbrudd skal føre til store ødeleggelser blant de mennesker
som var vitne til det foregående katastrofale utbruddet i januar 2002.

Seismiske data viser skjelv av økende intensitet den siste uken, og visuelle observasjoner'
fra kraterkanten bekrefter en dramatisk utvidelse og stigning i lavanivået. Nyiragongo er
for tiden inne i en 'oppfyllings'periode', som ser ut til å ha startet rundt 10. november iflg.
Goma's Vulkanske Observatorium, en internasjonal overvåkingsgruppe med hovedsete
i Goma.

Den oppstrømmende lavaen reiser spørsmålet om det også kommer lava i sprekkdannelsene
fra 2002 ved foten av vulkanen, noe som kan bety en betydelig risiko for bebodde områder.

Vulkanologene tror ikke at et utbrudd er nært forestående, og det er ingen planer om å
evakuere Goma med dens over 500.000 innbyggere. Det er nå sjette gang siden 1972 at
Nyiragongo har fått fornyet sitt overflatevolum med lava fra dets 25 km dype magnakammer,
et fenomen som hver gang resulterer i en betydelig stigning av lavaen i lavasjøen i krateret,
men dette betyr ikke at det automatisk også fører til utbrudd, ifølge observatoriet.

Imidlertid viser en serie digitale seismografer rundt krateret en svak utvidelse av syd-
skråpningen av sprekkene som åpnet opp i 2002, og en 2° C økning i temperaturen på
toppen av vulkanen.

Som de da pleier å si: "Det er sikkert at vulkanen vil få et utbrudd og legge Goma i
ruiner, men om det skjer om tre uker fra nå eller om noen hundrede år, det vet man ikke.
Fordi det er et lavt silisium innhold i lavaen på Nyiragongo, vil man ikke få en eksplosjon,
men lavaen som kommer opp, flyter utrolig hurtig, og man har tidligere observert hastigheter
på godt over 80 km/timen på lavaflommene.


Torsdag, 29. juli, 2004
Ifølge Toulouse VAAC, begynte et utbrudd fra Nyiragongo en eller annen gang før
kl. 07.00 den 27. juli. Satellite bilder viser en gass- og askesky fra utbruddet som lå i en høyde
av mellom 3.600 og 4.900 moh.

3. mai, 2003
Goma Volcano Observatory (GVO) rapporterte i går at en ekspedisjon til Nyiragongo vulkanen,
bestående av franske vulkanologer den 22-25 april, kunne melde om 5 aktive åpninger.
Den 22. april kom det aske fra den ene fra tid til annen, de andre 4 var mye mere energiske.
De oppviste alle typisk strombolsk aktivitet, voldsomme gass-utbrudd med nærmest kontinuerlige
prosjektiler av kompakt materiale. Aktiviteten varte i omkring 8 timer. Dagen etter økte den
eksplosive aktiviteten, og en lavadam kom til syne i krateret. Denne boblet og putret, og sendte etterhvert 50-60 m høye fontener opp i været, noe som etterhvert førte til at veggene i krateret
ble dekket av ny lava.

7. mars, 2003
Goma Volcano Observatory (GVO) har rapportert at en volcansk aske advarsel utstedt fra
Toulouse indikerte at et Meteosat bilde har vist et utbrudd fra Nyiragongo-vulkanen.
En askesky kunne sees 100 nautiske mil vest for vulkanen. Vindene blåser nå ikke lenger aske
og Pele's hår mot syd, og Goma og andre byer syd for vulkanen var derfor ikke lengere berørt
av tefranedfall. Om natten rapporteres det glødende masser på toppen av vulkanen.

Under et besøk ved Nyiragongo's krater den 25 og 26 februar, fant man at kraterets indre var forandret siden siste besøk 4 og 5.februar. Vegetasjonen var død i hovedkrateret og kraftig askenedfall kunne sees på sydskråningene. Lavaflontener opp til 100 m høye kunne sees,
og skyer med Pele's hår drev med vinden.
(SWVRC)

19.februar 2003
Den 18. februar har Goma Volcano Observatory (GVO) rapportert at Nyiragongo vulkanen
har hatt utbrudd. I 4 dager har det nå falt 'Pele's hår' ned over byen Goma, noe som indikerer at
lavafontener er aktive i krateret. En vulkansk sky gir gjenskinn 5 km over krateret. Syreholdig
regn og 'Pele's hår' forurenser vanntilgangen i området rundt vulkanen. Avlinger er ødelagt og
kveg kan ha blitt berørt etter å ha spist forurenset gress. Lokale vitner skal ha hørt eksplosjoner
fra vulkanen.

26.juli 2002
Nyamuragira har hatt utbrudd siste natt, med en lavafontene på 100 m. høyde som sprutet
lava opp av krateret og lyste opp himmelen rundt. Samtidig har nivået på lavainnsjøen
i nabovulkanen Nyiragongo siste uker steget drastisk, og man er i øyeblikket ikke sikker
på hva man skal frykte mest - et større utbrudd fra Nyamuragira, som ligger i et forholdsvis
ubebodd område, eller fra Nyiragongo som nesten la byen Goma øde for mindre enn
et halvt år siden.


New images from three NASA spacecraft chronicle the degree of devastation caused by the January 17th eruption of the Nyiragongo volcano in Congo
.

FOLLOW THIS LINK !

1.mars 2002
Ifølge de siste rapporter vi har mottatt, skal den seismiske aktiviteten ha blitt utløst som
følge av at Nyiragongos søstervulkan Nyamuragia varmer opp igjen. Denne vulkanen
har utbrudd en gang hvert år eller hvert annet år, siste gang i februar i 2001. Man har
nå advart befolkningen om et mulig utbrudd her, men sansynligheten for at det vil
true befolkningen er mindre fra denne vulkanen, hvor lavaen sist rant ut mot
Virunga nasjonalpark, og ikke mot byen Goma.

Muligheten for at fortsatte skjelv kan føre til at flere sprekkdannelser etter Nyiragongos
utbrudd vil fortsette å utvide seg, er tilstede, med de følger eventuelle gassutslipp
vil få fra disse sprekkene, slik som nedenstående beretning 27.februar forteller om.

Likeledes er det muligheter for at de pågående skjelvene skal røre opp i lagene med karbom-
dioksid og metangass på bunnen av Kivu-innsjøen, noe som så vil føre til en stor fare for
de mange tusener som bor rundt innsjøen.

27.februar 2002
Regarding COPYRIGHTS there were no news-papers available
on the place, whom we could contact, so we had to borrow from the larger news-services,
such as AP, Reuters and BBC, but we do hope they will forgive us.

SISTE NYTT:
Fra en FN-vulkanolog i Goma kommer det melding om en dramatisk økning i den seismiske aktiviteten mandag 25.februar. Denne nye aktiviteten har også utvidet noen allerede eksisterende sprekker i området, noe som kan føre til ytterligere lavaflommer, pyroklastiske flommer og gassutslipp. En slik sprekk er oppdaget under Kanisa La Mungu kirken i den sentrale delen av Goma. I øyeblikket kommer det bare svake konsentrasjoner av karbon-dioksid, og to
vaskekoner skal ha besvimt under rengjøring der. Kirken er nå stengt og forseglet.
Les mer om dagens situasjon etter den engelske teksten--->

LATEST in english
An U.N.volcanologist in Goma has resported a dramatic increasing of the seismic activity has been detected on Monday 25th of February. The renewed seismic activity was also widening some existing fissures in the area, threatening additional lava and toxic gas flows. One such fissure had been discovered beneath the Kanisa La Mungu church in central Goma church. While the fissure was now emitting only weak concentrations of carbon dioxide, two women cleaning the church recently fainted and the site has now been sealed off.
(swvrc)


Foto: Disaster Relief

Mer enn en måned etter at Nyiragongo sendte tre store lavaflommer inn i byen Goma, strever inbyggerne fremdes med å komme til hektene igjen. Tusener er fortsatt hjemløse og trenger mat, helseomsort og assistanse til å gjenoppbygge sine hjem. Flere hjelpeorganisasjoner er i
virksomhet, men mangler bidrag.

Nyiragongo-utbruddet førte til at titusener måtte flykte til nærliggende landsbyer i DR Congo eller til nabolandet Rwanda. Mens mange evakuerte returnerte til Goma innen en uke, så antas det at 100.000 av Gomas 500.000 innbyggere fremdeles er hjemløse. Disse uten hjem bor nå i overfylte leiligheter hos familier eller i midlertidige evakueringssentre


Uker etter utbruddet er gatene i Goma fremdeles dekket av lava.
Foto: Disaster Relief

Røde Kors i Rwanda (RRC) har sendt over 1.000 frivillige til Goma etter utbruddet. Videre fortsetter RRC arbeidet i et evakueringssenter i Rwanda der 30.000 mennesker fremdeles befant seg ved månedsskiftet januar/februar. De foretrakk å bli der framfor å vende tilbake til ruinene i Goma. Nå er denne leiren slått sammen med to andre, Mudende-leiren hvor RRC står for distribusjonen av legehjelp og utstyr. Selv om antall mennesker fortsatt avtar, så er det enda et stykke igjen til alle har vendt tilbake, noen kan måtte bli der i opp til tre måneder.

25% av byen Goma er totalt ødelagt. To av byens fire hospitaler, tre av de 11 helsesentrene
og 80 av Gomas 150 apotek ble rett og slett begravd under to meter lava. Det er derfor av avgjørende betydning at utstyr og medisiner blir erstattet hurtigst mulig.

19.januar 2002


Katastrofen er et faktum Nå dreier det seg om å gi husly og mat til en halv million
mennesker i et område som i mange år har vært herjet av borgerkrig, og hvor mange av
dem som flykter fra vulkanen allerede har vært flyktninger av andre grunner i lang tid.

.
©BBC but hope they don't mind...

Byen Goma sies å være en død by, med 80% av infrastrukturen fullstendig ødelagt.
Lavaen kommer til å stivne, og det blir en nærmest umulig oppgave å prøve å få
den fjernet, i tillegg til at alt den har kommet i nærheten av er oppbrent.

Hva var det som skjedde? Foreløbig er det alt for tidlig å trekke noen konklusjon, men
det var ihvertfall minst 4 sprekker som åpnet seg forskjellige steder i jordskorpen -
lavaen kom ikke denne gangen fra hovedkrateret. Videre var lavaen av en slik konsistens
at den rant meget hurtig nedover, det er meldt hastigheter på mellom 70 og 100 km i timen.


©BBC but hope they don't mind...

Utbruddet kom overraskende, og mange kritiserer idag 'noen' for at man ikke ble advart.
At en halv million innbyggere bor i en by kun 10 km fra en av Afrikas farligste vulkaner, og
at denne siste gang hadde et voldsomt utbrudd i 1977, for kun 24 år siden, og at
det den gang gikk med ca 2.000 menneskeliv, har de fleste glemt.

Mexico City, Djakarta, Quito og mange andre store byer rundt om i verden befinner seg
i liknende situasjoner. Vi får bare håpe at man etterhvert kan begynne å lære, og ta
konsekvensene av det i god tid i forveien.


©AP but hope they don't mind...

18.januar 2002 kveld

©Reuters but hope they don't mind...
En tredjedel av byen Goma står nå i flammer, og hvor mange som er blitt hjemløse
er foreløbig fullstendig umulig å forutsi. Flyplassen i Goma er utbrukelig, og
havneområdet er ødelagt av en eksplosjon. Vannforsyningen fungerer ikke, to av
tre pumper virker ikke. Elektrisitetsforsyningen har brutt sammen.

18. januar 2002 ettermiddag
Efter flere jordskjelv fredag middag, velter nå igjen tykk røyk og aske opp fra
vulkanen, og innbyggerne i Gisenyi på den andre siden av grensen til Rwanda frykter
nå at de også skal bli rammet av lavaflommen. Markedet og flere butikker i byen
er allerede stengt

Flyktninger som fremdeles prøver å komme over grensen til Rwanda blir nå
vist tilbake av grensevaktene.

18.januar 2002 middag

Illustrasjonsfoto. Fra flyktningeleirene i 1994.
Photograph by Jack Lockwood, U.S. Geological
Survey, August 22, 1994.
Sammen med de nåværende rundt 400.000 innbyggerne i byen Goma og de mange
tusen som er blitt hjemløse i de landsbyene som ble tatt først, er det også fortsatt
mange tusen flyktninger rundt Goma. De fleste av disse har nå prøvd å ta seg over
til Rwanda. Tilsammen må det nå skaffes husly og mat til over en halv million mennesker,
og følgene av vulkanutbruddet igår betraktes nå som en alvorlig katastrofe.
Relief Web has an english report on the eruption,

18.januar 2002 formiddag
Etterhvert som nyhetene nå begynner å strømme inn, viser det seg at det foreløbig
er registrert minst 45 døde, og mer enn 300.000 skal ha kommet seg over grensen
til Rwanda. Andre har forsøkt å rømme sydover via Kivu-sjøen, men syre fra vulkanen
kan gjøre dette til en dødsfelle nummer 2.

I løpet av natten ble nattehimmelen opplyst flere ganger når bensinstasjoner ble
rammet av lavaen og eksploderte. Flere jordskjelv rystet også byen i nattetimene, ofte
med bare en halv times mellomrom. Først ved daggry idag morges syntes det som
den 3.469 m høye Nyiragongo roet seg litt ned, mens himmelen over Goma og
området rundt var tykk av røyk og damp.

Flyplassen utenfor Goma har hittil vært spart, men store parafinlagre nær plassen
står nå i brann.

18.januar 2002 morgen.
Et voldsomt utbrudd begynte kl. 09.30 lokal tid torsdag morgen den 17.januar.
Lava flommetnedover Nyiragongos skråninger i tre retninger, mot Gomas lufthavn,
mot Rwanda og mot byen Goma.

Tusenvis av mennesker skal være på full flukt efter at lava from Nyiragongo har flommet
ned mot byen Goma, 10 kilometer unna vulkanen, i den østlige delen av D.R.Congo. Ifølge øyenvitner skal store deler av byen være tatt av lavaen, som nå skal ha delt byen i to.

De fleste av byens innbyggere strømmet mot grenseovergangen til Rwanda, hvor trengeselen
nå er stor. Det er ikke meldt om skader på personer, men man frykter likevel at noen
mennesker skal ha blitt overrasket av flammenes hurtige framrykking og er blitt offer
for dem. Deler av byen står nå i flammer, og militæret oppfordrer befolkningen til å
rømme hele byen. Flyplassen utenfor Goma er også truet, og alle fly har fått ordre om
å ta av.

De omkringliggende byene har natten igjennom vært rystet av jordskjelv, som muligens
tyder på at ytterligere utbrudd er i anmarsj. Foreløbig er det i tillegg til ødeleggelse av byen
Goma meldt om 14 landsbyer som skal være tatt av lavaen.

Det første utbrudd var kortvarig og lavaflommen stoppet før det nådde sentrum av Goma.
Dette fikk folk til å tro at utbruddet var over, bare for å bli overrasket av hurtigheten det hele foregitt med da det andre utbruddet kom kort tid etter det første.

Man frykter nå at området nær Goma, som er samlingssted for flere tusen flyktninger,
må evakueres fullstendig dersom det kommer flere store utbrudd. Dette vil i såfall
innebære evakuering av rundt 400.000 mennesker, nesten 1/2 million, og vil være et
nesten uoverkommelig problem for et område allerede herjet av krig.

15.mars 2001
GVO - Goma Vulkan-observatorium, rapporterte fornyet aktivitet fra Nyiragongo, 10 km
syd for den allerede aktive Nyamuragia-vulkanen. Under utbruddene der, har temperaturen
i Nyiragongos hovedåpning, og i Shaheru-sprekken 3 km syd for toppen, steget.
I tillegg har man sett flere fumaroler inne i Nyiragongos hovedkrater og langs
sprekkene som forbinder dette med Shaheru-såpningen.

  Siste nytt alltid øverst. Nedenfor er de eldste begivenheter øverst.

xx.xx.1977
Nyiragongo inneholdt tidligere, fra 1894, en lavasjø i sitt hovedkrater, men denne ble fullstendig tømt utover sidene i 1977, og det på under én time. Lavaen rant ned over skråningene med en hastighet på over 60 km i timen, og rundt 70 mennesker ble drept. (Andre kilder oppgir 2000 drepte). Lavastrømmen stoppet bare 600 m fra Goma Lufthavn., noe som førte til en større katastrofe.

Byen Goma ligger bare 18 km syd for Nyiragongo, ved stranden til Kivu-innsjøen. Goma har de senere årene tjent som tilholdssted for nærmere en million flyktninger fra krigene i området.

xx.xx.1994

Foto Jack Lockwood, U.S.G.S., 24.aug.1994

Nyiragongos seneste aktivitet begynte i juni 1994. Lavasjøen ble igjen fyllt opp, og var da
rundt 40 m i diameter, og sendte stadig lavaflommer opp til overflaten av det 800 m brede
krateret. Overflaten nådde denne gang kun 150 m lavere enn da sjøen ble fullstendig tømt i 1977.

Linker:
 Nyiragongo - background by Tom Bacon
 Nyiragongo Eruption 170102 – an overview.
 2002 Image Releases from Jet Propulsion Laboratory
 Vulkanen Nyamuragira, nabo til Nyiragongo - neighbour of Nyiragongo
 Virunga National Park, with rare gorillas threatened by volcano
Google
 
Web www.vulkaner.no
bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 300
dolphin.gif
SEALIFE
globe.gif
TRAVEL
globe.gif
VOLCANO


    alfabetisk liste
    alphabetic listDenne siden er laget ved hjelp av Macromedia Dreamweaver