Our Beautiful World

Lava og magma


House on fire from lavaflow. / Hus påtent av lavaflomThe term used for magma once it has erupted onto the Earth's surface.
Molten rock that erupts from a vent or fissure.

Molten rock below the surface of the Earth that rises in volcanic vents
is known as magma, but after it erupts from a volcano it is called lava.
Originating many tens of miles beneath the ground, the ascending
magma commonly contains some crystals, fragments of surrounding
(unmelted) rocks, and dissolved gases, but it is primarily a liquid
composed principally of oxygen, silicon, aluminum, iron, magnesium,
calcium, sodium, potassium, titanium, and manganese. Magmas also
contain many other chemical elements in trace quantities. Upon cooling,
the liquid magma may precipitate crystals of various minerals until solidification
is complete to form an igneous or magmatic rock.

Lava is red hot when it pours or blasts out of a vent but soon changes
to dark red, gray, black, or some other color as it cools and solidifies.
Very hot, gas-rich lava containing abundant iron and magnesium is fluid
and flows like hot tar, whereas cooler, gas-poor lava high in silicon,
sodium, and potassium flows sluggishly, like thick honey in some cases
or in others like pasty, blocky masses.

http://vulcan.wr.usgs.gov/Glossary/LavaFlows/description_lava_flows.html

 


Tyntflytende lava - se skjoldvulkaner, og  putelava.

 Flyter som elver med hastigheter på 10  m/sek.  eller 35 km/t. Ved
store utbrudd kan  den  danne store platåer (Bombay, Nedre Tunguska
 i Sibir, Columbia-USA).

 Kommer ofte ut gjennom sprekkdannelser, opp  til flere mil lange, og
som er åpne hele veien,  eller har flere kratere. Se Beerenberg.

Gassen i magmaen sprenger ofte magmaen i filler på vei opp gjennom
utblåsningsrøret mot krateret, og bitene tas med til værs og faller ned som
aske
, sand, grus og stein (lapilli), blokker eller bomber.
Se også pimpestein og Pelée's hår.

 Seig eller tykk lava - Se stratovulkaner

Magma = gresk, grøt eller deig.
 Det er den greske, opprinnelige betydning  av  de rød- og hvitglødende
massene som  kommer ut gjennom vulkanene som lava.

 Temperaturen på magmaen, som er navnet  på  den flytende massen
før den kommer ut  som  lava, ligger ofte mellom 800 og 1200  grader
 Celcius.

 Lava = italiensk, veske

 Fra noen vulkaner kommer den ut som en  tyntflytende olje-
eller tjæreagtig masse, fra  andre som asfalt eller enda tykkere.


Lavas, særlig den basaltiske, forekommer i to hovedtyper: pahoehoe
(uttales 'paw-hoey-hoey') og aa (uttales 'ah-ah'. Begge navn, som en mengde andre vulkanske uttrykk, er av Hawaiisk opprinnelse.
En tredje type lava, pute-lava, dannes som regel ved undersjøiske utbrudd.
Bildet under viser en mørk pahoehoe flom på lysere brun aa-lava, og illustrerer forskjellen mellom de to.


(Foto fra:Galapagos, Islands Lost in Time by T. De Roy Moore, Viking Press, 1980).

Forskjellen i farge i dette tilfellet, reflekterer alderen på lavaen. Den eldre aa-lava på bildet har vært utsatt for regn, og jernet i den har oksydert,
noe som gir den et rødlig skjær. (selv yngre former for aa-lava er ofte svakt brun eller rødaktig, avhengig av oksyderingen under utstrømningen).
Pahoehoe-flommen har til sammenligning en myk og porøs overflate.


bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 225
Google
 
Web www.vulkaner.no

This page has been made with Macromedia Dreamweaver