Active volcanoes / Aktive vulkaner:

Hvis du søker vulkaner på ISLAND, så husk på at 'island' også betyr 'øy' på engelsk - og vi
har mange sider med øyer....Prøv et søk på ICELAND istedet, eller klikk på
GRIMSVOTN  HEKLA  KATLA  LAKI  SURTSEY

White Island, New Zealand
Courtesy of SWVRC, Photo by Dr. Christian TreberVulkanen på White Island ligger kun 250 km øst for Auckland på New Zealand.
Øya er ubebodd, men er en stor turistattraksjon med nesten daglige ekskusjoner.
Egentlig er vulkanen sammensatt av to overlappende vulkaner. Det har vært
35 mindre utbrudd siden 1826.

7.desember 2000
Pr. den 2.desember viste White Island vulkanen fortsatt tegn til rastløshet...
og en dampsøyle på rundt 1.250 m står over vulkanen. Den seismiske aktiviteten
er ikke over det normale, men alarmberedskap GUL opprettholdes.

23.september 2000
Aske- og gassutslippet fra vulkanen har opphørt, og man har derfor avblåst beredskapen - men det betyr ikke at besøkende til det populære utfartsstedet er mindre farlig, for White Island vulkanen har ofte kommet med nye utbrudd
uten å si fra på forhånd.

1.august 2000
Noen av staben ved IGNS fløy over øya idag, for å undersøke resultatene av utbruddet torsdag kveld 27 juli.
Et stort krater på 100-120 m diameter ble dannet under utbruddet,
et tykt lag av aske dekket det meste av den østlige delen av øya. En damp- og askesøyle
sto 1.200 m opp fra vulkanen før den ble blåst nordøstover med vinden. Utbruddet torsdag kom plutselig, uten forvarsel,
og dekket hele det området som besøkende pleier å oppholde seg på. Dette en påminnelse om den risiko man løper,
ved å besøke øya på egen hånd.

Det nye krateret dekker en varmtvannsinnsjø som har fyllt opp mye av grunnen på
1978/90 kraterne det siste året. Sjøen har fullstendig forsvunnet.

20.mai 2000
Mindre utbrudd har fortsatt hele siste uke. På tirsdag og onsdag nådde aske- og
dampskyen 1.000 moh før den ble blåst øst eller nordøstover av sterke vinder. Mengden
av svoveldioksid er nå rundt 650 tonn pr dag, som er lavere enn de 2.000 tonn pr dag
som ble målt i april. Seismisk aktivitet begynte å avta i styrke torsdag.

28.april 2000
Onsdag den 26.april hang det fortsatt en svak gass-søyle rundt 1.500m over vulkanen, før
den blåste mot nordøst. Skyen var bare synlig noen få kilometer fra øya. Siste uke ble det hele tiden sendt opp aske,
men ingen større fragmenter ble kastet ut. Seismografen på øya fortsetter å registrere moderate til kraftige vulkanske skjelv,
men disse er nå mere uregelmessige. Man er usikker på om det er direkte forbindelse mellom intensiteten av
utbruddsaktiviteten og graden av vulkanske skjelv. Beredskapen opprettholdes.

21.april 2000

  
(Photos Provided By Brad Scott via SWVRC)

 Alarmberedskapen ble satt opp fra niva 1 til nivå 2 torsdag den 18 april, efter at
mannskap fra IGNS (Institute of Geological & Nuclear Sciences) besøkte White Island
den 18. april. Vulkanen viste uavbrutt, men mindre, eruptiv aktivitet Dette sammen
med andre observasjoner, var nok til å sette opp beredskapen. Faren for besøkende
øker da samtidig.

Det har vært mindre utbrudd siden begynnelsen av april. Tirsdag, 18.april sto en gass-sky
med damp og litt aske opp 1.700 m over vulkanen, før den blåste mot syd. Fra
Whakatane meldes om lett askenedfall natten mellom 17. og 18.april.

Det aktive krateret er omkring 10 m i diameter, og blir kallt MH-åpningen. Det er
hittil ikke meldt om tegn på utbrudd av vulkansk materiale. Seismografen på White
Island har registrert vulkanskje skjelv siden 6.april - de første siden april året før.
Nylige målinger av SO² (Svoveldioksid), viser verdier langt over det som er normalt.
På grunn av den nåværende utbruddsaktiviteten, hyppigere skjelv og høyere svovelinnhold,
mener man at det er riktig å høyne alarmberedskapen. I øyeblikket er ikke
utbruddet farlig for besøkende, men tidligere utbrudd har sendt store steiner ut over
øya, og slike utbrudd kan komme når som helst og vil medføre en betydelig risiko
for alle besøkende.

11.april 2000
 
Foto: IGNS

Sporadiske mindre utbrudd fortsetter på White Island, med en gass- og dampsøyle på
opp til 1.500m. Utbruddene kommer fra en åpning som har vokst i størrelse siden den nåværende aktiviteten
begynte den 7.mars i år. Bare mindre aske slippes ut, og det er liten seismisk aktivitet.

24.mars 2000
Som følge av den nye aktiviteten på White Island har to fly siste uke fløyet over vulkanen og foretatt målinger av svoveldioksid. Dette anslås til 2.250 tonn pr dag. Dette er de hittil høyeste verdiene som noen gang er målt her, og kan indikere en kommende sterk aktivitet. En 1500 m høy gass-søyle med kun mindre askeinnhold henger over vulkanen.

11.mars 2000
The Institute of Geological & Nuclear Sciences (IGNS) rapporterte den 10.mars at
vulkanen på White Island hadde hatt utbrudd. Det var mindre untbrudd på en åpning
på den sydvestlige kanten av PeeJay åpningen, den samme som var aktiv i 1999.
Utbrudd av vulkansk aske begynte den 7.mars. Askeutslippet er dog relativt lavt.


White Is. Photo Courtesy of the New Zealand Press Assoc.

Det var kombinasjonen av aske og gass fra 4 åpninger på kanten, som var årsak til en
gass- og røyksøyle som innen torsdag middag strakte seg 40km med vinden. Det er
ingen grunn til på det nåværende tidspunkt å høyne alarmberedskapen, men alle
besøkende til øya bør vise varsomhet.

Teknikere besøkte øya den 9.mars for å skifte ut uttstyr som viste alt for store tegn på korrosjon.
Ved ankomsten sto en 1500 m høy damp- og gassøyle opp fra vulkanen.
Det var meget god siktbarhet til krateret, og det var ingen tegn til at aske falt ned igjen
i krateret. Bevegelse kunne observeres i kratersjøen, som fortsatt holdt en lys grønn farge, med enkelte grå flekker
på overflaten.

20.desember 1999
A crater lake now occupies much of the floor of 1978/90 crater complex, having inundated Metra Crater and parts
of the PeeJay vents area.

Teknikere besøkte øya tisdag 23 november, for å vedlikeholde de seismiske installasjonene, og for å samle prøver av
gass - og registrere den nåværende status av vulkanen. Under besøket steg en 300-500 m svak damp- og gasssøyle opp.
En kraterinnsjø har oppstått siden siste besøk i juli. En serie strandlinjer rundt kanten av sjøen, indikerte at den nylig har
hatt et høyere nivå. Sjøen har nå en sitrongrønn farge, med lavt vanninnhold. Temperaturen ble målt til omkring 45°C.

Det er tre større fumaroler på vestsiden, som sender opp damp og gass kontinuerlig. Til tider hadde disse en gulaktig farge. De var hørbare på 2-300 m avstand, og temperaturen varierte mellom 103 - 115°C, hvilket er det samme som det som
er målt tidligere i år.
(SWVRC)

22.juli 1999
Et større utbrudd fant sted idag, med damp og aske over 3.000m opp i luften.
Det var ingen umiddelbar fare, men større utbrudd er mulige.
Forrige gang vulkanen viste tegn til økt aktivitet var i april 1999.

  Linker:
 New Zealand Volcano Obs. - White Island
 Link to pictures from White Island Volcano
Google
 
Web www.vulkaner.no
bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 300
dolphin.gif
SEALIFE
globe.gif
TRAVEL
globe.gif
VOLCANO


    alfabetisk liste
    alphabetic listDenne siden er laget ved hjelp av Macromedia Dreamweaver