Our Beautiful World

Hvor STORE er vulkanske utbrudd?
How big are volcanic eruptions?


Alarmkoder nedenfor - Alarm codes on bottom of page

Hvert år er det rundt 60 forskjellige vulkaner som har utbrudd, men det meste av aktiviteten er ganske svak.
Hvordan måler så vulkanologer hvor stort et utbrudd er? Det er ikke noe enkelt særpreg som avgjør størrelsen,
men oppstillingen nedenfor - Vulkansk Eksplosivitets Indeks, eller VEI - er basert på en rekke forskjellige fakta
som kan observeres under et utbrudd. Ifølge skalaen så er ikke de virkelig store eksplosjonene helt dagligdags, heldigvis.

VEI Beskrivelse Røyk-søyle
Plume height
Volum Klassifisering Hvor ofte Eksempel
0 ikke-eksplosiv
not explosive
<100 m 1000s m3 Hawaiian daglig/daily Kilauea
1 mild/mild 100-1000 m 10,000s m3 Haw/Strombolian daglig/daily Stromboli
2 eksplosiv 1-5 km 1,000,000s m3 Strom/Vulcanian ukentlig/week Galeras, 1992
3 alvorlig/serious 3-15 km 10,000,000s m3 Vulcanian årlig/year Ruiz, 1985
4 ødeleggende
devasting
10-25 km 100,000,000s m3 Vulc/Plinian 10-årlig/years Galunggung, 1982
5 voldsom
violet
>25 km 1 km3 Plinian 100-årlig/years St. Helens, 1981
6 kolossal
enormous
>25 km 10s km3 Plin/Ultra-Plinian 100-årlig/years Krakatau, 1883
7 super-kolossal >25 km 100s km3 Ultra-Plinian 1000-årlig/years Tambora, 1815
8 mega-kolossal >25 km 1,000s km3 Ultra-Plinian 10,000årlig Yellowstone, 2 Ma


Det er imidlertid interessant å merke seg at en vulkan som ikke har vært aktiv de sisste 100 år,
vil, når den igjen eksploderer, ha et langt alvorligere utbrudd enn de mange vulkaner man bevokter til daglig.
Følgelig er ofte opmerksomheten vendt bort fra de vulkanutbrudd som virkelig kan bety noe.Alarmberedskapskoder:
De fleste land opererer med tre faser:
GRØNN: Rolig
GUL: Økt aktivitet, usikker utvikling
ORANGE: Utbrudd pågår eller kan komme når som helst.
RØD: Utbrudd pågår/eksplosjoner forventes
Noen land bruker nummerering, fra 0 til 5, hvor 5 tilsvarer RØD.

The colour codes used and their meanings within the volcanology communityare as follows:

GREEN or Alert Level 0 = Volcano is dormant, normal seismic &amp; fumarolic
activity.
YELLOW or Alert Level 1 = Volcano is restless; eruption may occur.
ORANGE or Alert Level 2 = Volcano is in eruption or eruption may occur at
any time.
Alert Level 3 = Significant local eruption in progress.
Alert Level 4 = Hazardous local eruption in progress.
RED or Alert Level 5 = Significant eruption is occurring or explosive
eruption is expected at any time.

 bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 225
Google
 
Web www.vulkaner.no

This page has been made with Macromedia Dreamweaver