Active volcanoes / Aktive vulkaner:

Merapi, Indonesia  

English version - click here


Merapi-vulkanen på Indonesia er 2.911m høy.
Den ligger i en øygruppe som har flere aktive vulkaner enn noe annet land
på jorden. Av de 130 vulkanene som finnes i Indonesia, er Merapi
den mest aktive. Den har hatt minst 12 utbrudd som har ført til tap av
menneskeliv. Av en eller annen grunn produserer den flere hete
gassutbrudd enn noen annen vulkan på jorden.

Merapi blir også kalt 'Ildfjellet', og anses som et hellig fjell.
Hvert år klatrer en prest opp til toppen for å ofre til vulkanen.(!)
Nærmeste landsby ligger 5 km unna, og i Yogyakarta, 70 km lenger syd,
bor det nesten 1.000.000 mennesker.Mandag 30. november 2010
CVGHM rapporterte at skred på Merapi's skråpninger ble registrert mellom den 25-30 november. Selv om tåke ofte hindret observasjoner, kunne man til tider se hvite og brune røyksøyler 800m over krateret. Glødende masse fra
krateret ble observert via kamera installert på Merapi museumet. Ifølge nyhetsartikler skal lahar i Code River som
renner gjennom Yogyakarta, 30 km SSV, ha flommet over gatene i byen og ødelagt broer, og ført omkring 1000
inbyggere ut av sine hjem.
TAlarmberedskapen er fortsatt 4, den høyeste på en skala fra 1 til 4.

Onsdag 24. november 2010
Mer enn 130,000 mennesker lever fortsatt i leire, vel under de 320.000 som var der på det meste under katastrofen.
Dette til tross for at alarmberedskapen fremdeles er på det høyeste, RØD, og mange av dem har vendt tilbake til sine hjem. Sikkerhetssonen er for øyeblikket fra 10 til 15 km avhengig av hvor det er. Så mange som 427 skadede ble behandlet
etter utbruddene på hospitaler.

Mandag 15. november 2010
Hjelpearbeidere som har gravd seg gjennom over en meter med aske, oppdaget i går 9 flere døde på Merapis skråninger. Flere landsbyer ble her begravde etter eksplosjonen for en uke siden. Etterhvert som rapporter om døde nådde fram søndag, har det totale antallet av døde nådd minst 250.

Merapi, som har sluppet ut gass-skyer de siste to dager, begynte igjen søndag å sende opp aske i luften, slik den har gjort kontinuerlig siden den begynte utbruddet den 26. oktober.

Faresonen, som har vært 20 kilometer fra krateret i over en uke nå, ble senket i noen områder. I distrikter på nord og vestside, er nå faregrensen satt til kun 10 km fra krateret. Dette fører til at en del prøver å vende hjem igjen.
Til hva?

Onsdag, 10. november 2010
Intensiteten i utbruddet fra Merapi har letnet, men vulkanen er fremdeles farlig. Folk blir fremdeles oppfordret til å
forbli i evakueringssentrene. 300.000 mennesker bor nå utenfor sine hjem. Antall dødsofre har nådd 191.
Soldater bevokter nå veiene som fører inn i faresonen, området 20 km rundt krateret, og hindrer folk i å komme til sine hjem, avlinger og husdyr.
Vi minner igjen om vår artikkel: "Hvorfor bor folok på vulkaner"
Les vår interessante artikkel om det her.

Mandag 8. november 2010
Merapi fortsetter det voldsomme utbruddet, som nå har pågått uavbrutt siden onsdag.
I løpet av helgen var lufttrafikk til og fra Jakarta forstyrret. Lørdag ble 36 avganger kansellert, søndag 8 til.
Den flyplassen er nå åpen igjen, men mange reisende venter på flyplassen. Yogyakarta er imidlertid fortsatt stengt,
og den byen er nå i ferd med å forberede seg på verre ting.

Flere døde mennesker er funnet av redningsarbeidere på Merapi-fjellet, så langt er 141 mennesker rapportert døde.
Noen kilder sier at næår 280.000 (?) mennesker nå har blitt tvunget til å evakuere, eller gjør det av egen fri vilje, da nå mange er veldig skremt av forholdene.


Fredag 5. november 2010
18:00: Soldater tok del i redningsarbeidet i den hardest rammede landsbyen, Bronggang, en landsby ca 15 kilometer fra krateret. De samlet sammen minst 78 døde legemer fra hjem og gater, som var dekket av aske opp til 30 cm dypt.
Antall døde er nå oppe i over 120 totalt.

Mere enn 150 skadede - de fleste med brannskader og noen med pusteproblemer, brukne ben og kutt, venter på å bli behandlet på 3 forskjellige hospitaler, som tar hånd om de sårede fra Merapis skråninger.
Jakarta Post

11:00: Basert på en rapport fra VSI om situasjonen mellom kl. 00:00 og 6:00 i dag, kunne rumlingen fra eksplosjonene høres opp til 30 km fra krateret. Det regnet aske i Yogyakarta 30 km unna, og det falt debris i tillegg til aske i en
radius av 15 km.

Økning i utslippet av materiale som rant ned i elvene fra toppen av Merapi, og høy intensitet i regnfall i området rundt
Merapi, fører til potensiell flom i elvene med lava og glødende aske og debris.

Antall døde mennesker fra nattens voldsomme utbrudd har steget til 58, som bringer det totale antall opp over 100.
Adskillig flere hjem blir nå evakuert. Mens de pyroklastiske flommene i natt traff hjem, så klær, tepper og til og med
madrasser tok fyr, og brant huden av folk der, med temperatur opp til 750°C.

Vulkanologer på en av Merapi's målestasjoner måtte flykte, der de var for å reparere fire av de fem seismografene
som var blitt ødelagt av tidligere utbrudd denne uken.

Myndighetsrepresentanter har nå sagt at mange av de familier som har bodd på skråningene til Merapi aldri igjen
blir istand til å flytte tilbake, og de må nå finne hye hjem til dem andre steder på Java.

08:00: Tidlig i dag lokal tid, kom det en ny meget kraftig og voldsom eksplosjon som førte til mange dødsfall.
Mer enn 100 mennesker er nå drept, som følge av siste ukes aktivitet fra vulkanen.

Et sted langs Geldol-elven ble en lite landsby oversvømmet av en blanding av glødende aske og mudder fra elven.
Minst 10 hus ble satt i brann, og 31 døde mennesker ble senere funnet der. Flere personer er savnet, og naturligvis
er en mengde mennesker sent til hospitaler med skader.

Denne hendelse skjedde 18 kilometers fra krateret, 3 kilometer utenfor den gjeldende faresonen.
Myndighetspersoner beordrer nå folk i et større område til å evakuere, og de bruker makt for å få dem til å flykte.
Antall flyktninger har nå oversteget 100.000. I dag er faresonen utvidet til å gjelde 20 kilometer fra krateret.

Dødelige skyer og debris ble skutt høyt opp i luften i dag morges, og hete skyer, pyroklastiske flommer, rullet
nedover skråningene og nådde mer enn 10 kilometer vekk. (Se ovenfor).
Flyplassen i Yogyakarta er stengt som følge av at rullebanene er dekket av aske.

Torsdag 4. november 2010
Det var vanskelig i går å se hva som var nytt - og hva som ikke var det - da aviser og andre nyhetskilder verden over
skrev om Merapi, og det var noen ganger vanskelig å se hvilken dag de egentlig refererte til.

I mellomtiden har myndighetene i området hvor mer enn 70.000 mennesker befinner seg i tilfluktssteder,
sluppet opp for penger, og kan ikke lenger gi folk den hjelpen de trenger.

Fremdeles etter flere kraftige eksplosjoner, 3 til igår onsdag, kommer lava rennende nedover skråningene, og gass
og røyk fyller luften. I dag morges var det igjen en ny eksplosjon, etter en ny kraftig rystelse og en høy askesky.
Denne siste eksplosjonen førte til nedstøvede biler, trær og veier i byer opp til 130 km unna, og var tre ganger
så kraftig som det første utbruddet den 26. oktober.

Faresonen rundt vulkanen er nå utvidet fra 10 til 15 kilomerer fra toppen. Vulkanologer forstår ikke hva som skjer,
da presset inne i toppen på vulkanen har minsket,, og så får de denne siste kraftige eksplosjonen.

Soldater prøver fremdeles å hindre folk fra å gå tilbake til deres kveg og sine hjem for å beskytte dem. I dag, mens
steiner og glødøende prosjektiler regnet ned fra himmelen, ble flere forlatte hjem satt i brann, og døde dyreskrotter
ligger ut over hele vulkanskråningen.

Antall døde er nå kommet opp i 44, idet 6 nye ble truffet av nedfall siste døgn.

Tirsdag 2. november 2010

Det har vært mer enn 10 store utbrudd fra Merapi siden det første utbruddet den 26. oktober, ionkludert et boldsomt utbrudd i går mandag. Det siste utbruddet ser ut til å ha lettet presset inne i krateret ved å danne en ny åpning for magma/lava som nå slipper ut.
En serie på tre mye mindre utbrudd fulgte i dag formiddag lokal tid.
Mount Merapi spydde ut skyer av gass igjen mandag. Het aske og gass virvlet opp til 1,5 km i atmosfæren,
før mengder av masse falt ned opp til 4 kilometer fra vulkankrateret. Kraftig smellignende eksplosjoner ble hørt,
noe som fikk beboere til i panikk å løpe til tilfluktssentrene. Det siste utbruddet begynte rundt kl. 10 i går formiddag,
og sendte en uavbrutt strøm av røyskyer opp i luften i 40 minutter, hvorefter skyen drev mot den nærliggen elven i
Sleman distriktet.

Dette utbruddet tok med seg anslagsvis 2 millioner kubikkmeter stein og jord fra toppen av vulkanen. Merapis plutselig
utbrudd mandag var ulikt de foregående utbrudd, ettersom det ikke kom noen advarende signaler på forhånd om at et
utbrudd var i anmarsj.

Basert på data fra nødhjelpskoordineringen, skal opp til 18,000 mennesker ha søkt tilflukt i leirene søndag.
Alt i alt har nå 70,000 landsbyboere blitt evakuert fra området rundt Merapis en gang så fruktbare skråninger -
nå dekket av et tykt lag grå aske - og de er blitt fortalt at det må forventes at de skal forbli i overfylte leire
regjeringen har opprettet i minst tre uke til.

Så langt har utbruddene tatt livet av 38 mennesker siden den våknet til live for litt over en uke siden.
Utbruddet har naturligvis berørt tusener av skoleelever. Mange barn, som lider av trauma fra utbruddene,
har valgt ikke å gå på skole. I mellomtiden har lokale myndigheter satt opp midlertidige læresentre ved flyktningeleirene.
Elever blir nå oppmuntret til å gå på skoler nær sentrene, men dette er vanskelig å følge opp, fordi mange sentre
ligger langt fra skolene.
Based mostly on Jakarta Post

Fredag 29.oktober 2010


Enda et utbrudd, kl. 10.00 i dag morges - lokal tid. Inger skader hittil.
© Reuter


Lava flommer ned fra krateret på Merapi, sett fra Cangkringan, tidlig fredag morgen.
© AP/Binsar Bakkara
I dag har representanter for myndighetene bragt ned kveg fra skråningene, slik at ikke bøndene
vilforsøke å komme hjem for å se til buskapen sin.

Torsdag 28. oktober 2010

Et nedbrent hus etter at Merapi hadde utbrudd 27.oktober 2010.
© Xinhua/Reuters)


Hjelpearbeidere evakuerer folk fra Kinahrejo.
Vulkansk aske fra Merapi har lagt et teppe over landbyen.

© JP/Indra Harsaputra

Det viser seg nå at en pyroklastisk flom ble utløst fra vulkanen, og kom nedover skråningene i en hastighet av 300 km i timen, og holdt en temperatur på 600°C.
Onsdag var lukten av svovel og dødt kveg i luften sammen med tykk aske som dekket husene.
Omkring 19.000 innbyggere tok tilflukt i 7 sentre i Yogyakarta, mens disse stedene kun kan dekke behovet for 12.000.
30.000 andre søkte tilflukt i leire i Magelang. (Kart lenger nede på siden)
Så langt er det meldt om 32 døde.

Onsdag 27. november 2010
Antall døde stiger etterhvert som vulkanen fortsetter å spy ut glødende askeskyer. Frem til i dag morges var ialt
28 mennesker rapportert drept som følge av utbruddet. En var en nyhetsrapporter mens han var i ferd med å lage
en reportasjom utbruddet. En annen var en indonesisk røde kors medarbeider. De resterende er enda ikke identifisert.
Redningsmannskaper prøver fortsatt å evakuere folk fra vulkanskråningene, men mange av dem har alt de eier der oppe,
og er ikke villige til å forlate hjemmene sine - av frykt for tyver eller skade på husdyr og avlinger. Igjen kan man stille
spørsmålet: 'Hvorfor bor folk på vulkaner?'
Til tross for at tusener strømmet til evakueringssentre og skjulesteder etter tirsdagens kraftige utbrudd
var det mange som vendte tilbake onsdag og sa at de måtte se til sine avlinger og beskytte sine hjem.
Les vår interessante artikkel om det her.

Tirsdag 26. november 2010

Merapi hadde et utbrudd i dag morges, lokal tid, etter at trykket hadde bygget seg opp i lang tid.
Vitenskapsmenn er redd man kan forvente det kraftigste utbrudd på flere år.
I dag sendte vulkanen et askesky opp i luften, noe som sto på i omkring et kvarter.

Omkring 20 mennesker ble skadet av glødende aske, og ett dødsfall, et lite barn, som følge av luftveisproblem.
Nå håper man på en rolig utblåsing av trykket i vulkanen, i motsatt fall et kraftig eksplosjon,
større enn noe annet vi har sett påi mange år.

Omkring 11.400 landbyinnbyggere på fjellskråningene ble bedt om å evakuere. Som vanlig var det bared
eldre og barn som rømte, mens voksne ble hjemme i husene og på de små gårdene på de fruktbare skråningene.

3.mars 2002
26 february meldte VSI at Merapi fortsetter å blåse ut solfatara som har en hvit farge,
lavt trykk og når rundt 400 m over krateret. Siste uke skal det har kommet 67 fremstøt av
lava mot Sat og Lamat-elvene og delvis mot Senowo Bebeng-elvene. Ingen lavastrømmer
når lengere enn litt over 2 kilometer.


vi mangler navn på elvene - noen som kan hjelpe????

12.april 2001
VSI rapporterer at Merapi fortsetter med sitt moderate utbrudd. En tykk hvit røyksøyle har
hengt 1.000 meter over toppen. Lava fortsetter å løpe ned mot Sat, Senowo, Lamat og
Bebeng-elvene, og minst 10 pyroklastiske flommer siste uke har fyllt opp Sat, Senowo og
Bebeng-elveleiene. Aktiviteten synes dog å være stadig avtagende.

22.februar 2001
Hittil har, som tidligere nevnt, lokale shamaner ignorert myndighetenes råd om å forberede evakuering, i det de har forsikret landbyboere rundt vulkanen at de selv hadde tatt hånd om problemet ved å ofre kyllinger og andre åndelige offer. Nå har de imidlertid snudd om, og går ut med oppfordringer til befolkningen om å evakuere, idet de sier at gudene på Merapi-fjellet er sinte.... Og Merapi fortsetter å spy ut aske og lava, som det har gjort de siste dagene. Vulkanologer frykter imidlertid en forverring kan komme innen kort tid.

De fleste av Indonesias 210 millioner mennesker er muslimer, men fremdeles følger mange den pre-islamske dyretilbedelsen og ofrer til gamle ånder.

19.februar 2001
Merapi er nå roligere, men aktiviteten har fortsatt hele siste uke med lavaflommer og pyroklastiske flommer i en lengde av 1,5 - 2,5 km på vest- og sydvestskråningene. Lavakuppelen (2001)
dekker nå lavakuppelen (1997) på sydsiden, men virker ikke så høy som den forrige.

10.februar 2001
Hundrevis av landsbyboere ble evakuert lørdag den 10.februar etter at store askeskyer og elver
av lava ble spydd ut fra Merapi. Vulkanologer som har observert vulkanen de siste uker, sa at situasjonen forverret seg drastisk før soloppgang. Noen landsbyer på de vestlige skråningene ble dekket av aske og klebrig gass. En 5.000 m høy askesky henger nå over vulkanen. Lava har flommet så langt som 7 km nedover skråningene. Yogyakarta er foreløbig ikke truet.

26.januar 2001
Myndighetene var på tå hev i går da lava og dødelige glødende skyer ble spydd ut fra Merapi
i det tett befolkede området på sentral-Java. Lokale myndigheter sa at omkring 41.000
mennesker som bor på vest- og sydvestskråningene av Merapi, var klar til å evakuere når
det ble nødvendig.

En almindelig evakueringsordre er enda ikke gitt, eftersom det ikke er noen indikasjon på et skikkelig utbrudd enda. Den vil først bli gitt når de glødende skyene/pyroklastiske flommer når mere enn 6 kilometer fra krateret.

Man har bedt lokale myndigheter stenge sanduttakene langs elvebreddene på vestside, langs
elvene Sat, Senowo og Bebeng — som er kanaler hvorigjennom lava og pyroklastiske flommer naturlig vil bli ledet. Selv om disse hittil bare har nådd ca 4,5 km, så kan de snart nå opp til
7 km fra krateret. Elvebreddene på Merapis skråninger er eftertraktet for sanden som
efterhvert er blitt bragt nedover skråningene med regnvannet.

Merapi spyr rødglødende lava og glohete skyer omtrent hvert 3 til 5 minutt nå, og lavaen
sies å komme fra en ny lavakuppel på toppen av Merapi-krateret. Kuppelen som er bygd
opp av lava, er ustabil, og ble først dannet sist lørdagden 20.januar, og vokser fortsatt,
mens den samtidig avgir lava, gass og aske. Et fint støv har nødd minst tre observasjonsposter, bl.a. Kaliurang 7,5 km lenger sydover.

24.januar 2001
Giftig gass blåser ut fra Merapi, mens glødende røde steiner langsomt dekker skråningene
nedover vulkansidene. Det har vært lavere seismisk aktivitet siste døgn, men vulkanologer på stedet sier at ingen vet når noe vil hende. Det kan fortsette i ukesvis, eller noe stort kan hende i morgen. I 1994 ble 66 mennesker drept da de ignorerte advarslene. Allikevel fortsetter bøndene
å ta hånd om sine avlinger i den næringsrike og mineralrike jorden på vulkansidene. Man frykter
at Yogyakarta, 30 km lenger syd, vil være utsatt, men spesialister mener at det er større
mulighet for et utbrudd vestover mot det nesten 1100 år gamle buddhisttemplet Borobudur,
idag en stor turistattraksjon.

Semeru-vulkanen øverst til venstre
Finn ut mer om Borobudur-tempelet her (engelsk)

23.januar 2001
Aktiviteten ved Merapi fortsetter å øke. Ifølge visuelle observasjoner har Merapi produsert
flere pyroklastiske flommer, aske og glødende lavaflommer. Utbruddet øker i aktivitet,
noe som spesielt merkes ved de seismiske målinger. Opp til 20 pyroklastiske flommer pr dag
har fart nedover skrpningene mot Sat-elven (oppover fra Putih-elven), Senowo og Bebeng.
Det er 4,5 km til Sat og 3 km til Bebeng. Glødende lavastrømmer har rent ned mot Sat-elven, Senowo og Bebeng, hele 3.500 m fra utgangspunktet.

Det har vært mer enn 150 utbrudd av lava per dag. Den såkalte lavakuppelen
'Lava Kuppel 2001' på Merapis topp, som ligger der 1998-kuppelen lå for noen dager
siden, er i stadig vekst. Askeregn har falt over områdene rundt Babadan, Ngepos og
Kaliurang. En tykk hvit røyksøyle har holdt seg over toppen i en høyde på mellom
850 - 1300 m med et utslipp på rundt 95 tonn SO2 pr dag. Siste uke er det registrert 226
tilfeller av multifase-skjelv, 683 skred og 139 pyroklastiske flommer samt 2 tektoniske skjelv.

22.januar 2001
  
Sent i går kveld (foto Reuters) - om natten 22.januar (foto Reuters)

Eftersom Indonesias økonomi er den verste på en menneskealder, og løfter fra åndelige ledere
om at de har fått forsikringer 'fra gudene', er det nærmest håpløst å få mange av småbøndene i
området til å evakuere. Bare fra lørdag til søndag økte aktiviteten 3 ganger så mye, ifølge en vulkanolog i Kaliurang, 7.5 km unna - hvor det er en observasjonspost, og allikevel er det ikke
gitt ordre om evakuering - kun anbefalinger. Søndag rant lava 4,5 kilometer nedover vestsiden
av vulkanen. Søndag rant også lava nedover to steder på sydskråningen, sammen med hete askeskyer som kan holde opp til 600° C. Disse nådde bl.a. Kali Senowo og Kalibebeng områdene, omtrent 2-2,5 kilometers nedenfor krateret.

Merapi sendte rødglødende steinmasser og kraftige skyer av gass mer enn 3.000 m ut fra
krateret søndag. Vulkanen har helt siden den våknet for to uker siden, utvist mer og mer aktivitet.
Befolkningen advares stadig om den forestående mulige eksplosjonen.

Ifølge en artikkel i Aftenposten idag (klikk her) så opplever man igjen at religionen
virker inn på menneskene rundt en vulkan. Shamaner rundt det buldrende fjellet sier de har
"gjort en avtale med vulkanens ånder", og innbyggere ofrer kylling, ris og klær til åndene for å unngå utbrudd. - "Vi gjør det for at Merapi ikke skal bry oss", sier man. Selv om majoriteten
av Indonesias 210 millioner innbyggere er muslimer, så e følger også mange pre-islamsk tro
og tilber gamle ånder. Religiløse ledere ber folk bli værende hjemme, mens myndighetene
oppfordrer hundretusener til å evakuere sine hjem nå.

Nye historiske data er føyd til nederst.

17.januar 2001
Merapi viser en høyere aktivitet enn tidligere, og alarmberedskapen er satt opp til ORANGE. Dette etter at både visuelle og instrumentale observasjoner viste en kraftig økning. Synlig er en
500 m høy damp- og askesøyle over vulkanen. Glødende lavaflommer fortsetter ned mot Sat-elven, Lamat og Senowo. Disse har nå nådd en lengde av rundt 2.000 m fra toppen.
Pyroklastiske flommer forekom 29 ganger den 14.januar, og fylte Sat-elven, Lamat og
Senowo med materiale i en langde av 4.000m. Glødende lava og pyroklastiske flommer forekommer nåmed 30 til 60 minutters mellomrom.

15.januar 2001
Merapi fortsetter å spy glødende vulkansk materiale og aske 1500 m i været. Vi følger
utviklingen, og kommer med mere info om Merapi i løpet av et par dager.

12.januar 2001
Merapi har vist betydelig økning i aktiviteten siste uke. Visuelle observasjoner viste en gass-
og askesøyle på 1.500 m over toppen, og en lavaflom omtrent 1.000 m lang, i retning mot
Sat-elven. Seismografene registerte betydelige både grunne og dype vulkanske skjelv i løpet
av uken.

Hundretusener på Java, hovedøya på Indonesia, er blitt advart om at de kan komme til å måtte evakuere, da myndighetene gikk ut med en kunngjøring om at Merapi kunne komme med et
større utbrudd meget snart. De siste to dager skal Merapi ha spydd glødende steiner og aske
hele 2.000 m unna krateret, ifølge VSI. Befolkningen rundt vulkanen er blitt bedt om å være
rede til evakuere på kort varsel, og holde seg uopphørlig orientert.

Merapi rager opp over de sentrale deler av Java, et av verdens mest tett befolkede områder,
med rundt 120 millioner mennesker. Bare 40 km syd for Merapi bor det en million innbyggere
i Yogyakarta. I 1998 ble tusener evakuert, og lavaen ødela små gårder og mange hus.
(Se nederst på siden)

9.november 2000
En hvit askesøyle rundt 500 m høyde dominerte siste uke. Merapis seismisitet er fremdeles
høy, og det er registrert flere dype vulkanske skjelv, slik det også ble forrige uke. En lavastrøm
har gått ut fra kuppel nr 57 og fyllt opp elveløpene til Senowo og Trising elvene. En aktiv
lavakuppel (nr 98) har reist seg på vestsiden og splittet kuppelen i to (nr 98-1 og nr 98-2)
En ny lavakuppel mellom disse ser ut til å ta form. Flere sprekker er registert nord og
sydvest i krateret. Noen av sprekkene åpnet seg og lava fløt ut. Altså ganske aktivt
rundt Merapi, men beredskapen er ikke høynet.

27.oktober 2000
I løpet av uken har Merapi vist en betydelig økning både visuelt og instrumentalt.
Askeskysølen var vanligvis hvit, omkring 650 m høy. Seismografene fortsatte å registrere
økning i dype vulkanske skjelv.

19.oktober 2000
Siste uke har vært preget av overskyet vær med dis rundt vulkanen, men aktiviteten
har tydeligvis vært økende, eftersom en betydlig sverm av dype vulkanske skjelv
har dominert. Indre skred er også registrert.

31.august 2000
Merapi's nåværende aktivitet fortsetter. En svovelaktig skysøyle reiser seg ca 700 m over toppen. Været tillater ikke observasjoner av lavaflom eller mudderskredk men seismiske målinger viser tydelige tegn på stigende aktivitet.

21.august 2000
Merapi holder i øyeblikket en beredskap på 2 på en skale fra 1 til 4. En røyk- og dampsøyle på
opp til 400 m over vulkanens topp er synlig, og mindre skjelv forekommer. Siste uke ble de kraftigste målt til 2,8 på Richters skala. Flere mindre skred forekommer også.

I første uken av august ble det observert to mudderflommer nedover mot Senowo og Lamat
elvene, og lengden på dem var rundt 1700 meter.

23.mai 2000
Aktiviteten rundt Merapi er normal. En tykk hvit sky hviler over vulkanen, ikke mer enn
500 m over toppen. Lavaflommer når ned mot Sat og Lamat-elvene, men ikke lengere
enn 1 kilometer fra krateret.30.mars 2000
VSI melder at siste uke har en tykk hvit røyksøyle nådd 700 m over toppen. En lavaflom
fortsatte sakte nedover Sat, Lamat og Blongkeng elvene, men har hittil bare nådd en kilometer
unna. Mindre rystelser pågår, men ingen lahar-skred fra vulkanen er rapportert.

2.mars 2000
Merapi ser nå ut til å være i første stadium av et utbrudd. Tykk hvit røyk, uten særlig trykk,
når en høyde på nesten 600 m. Lava flyter nedover mot Sat, Lamat og Senowo-elvene,
som ligger mindre enn 2 km unna. Overflateskjelv av mindre størrelse dominerte siste uke.

16.februar 2000
En kraftig hvitaktig gass-sky har nådd 50 m over krateret siste uke. Det har vært vanskelig å observere kuppelen siste uke på grunn av tykk tåke, men seismisk aktivitet har dominert, som
følge av magma-bevegelser inne i vulkanen. Beredskapen er satt til GUL inntil videre. Det er forutsagt en 50% mulighet for et større utbrudd i år 2000.

*******


14.juni 1984 føk en pyroklastisk flom nedover sydvestsiden.
Photo:Ministry of Public Works (1984)

Merapi hadde utbrudd i 1994, da den drepte 60 mennesker, og igjen i 1997.
Den mest ødeleggende eksplosjon i vårt århundrede var i 1930, og
førte til at hele 1300 mennesker mistet livet.
En større eksplosjon i 1996 førte til at minst 300 måtte evakuere.

Ved utbruddet i 1994 sendte den en sky av aske hele 10 km opp
i atmosfæren. En superhet flom av gass og aske ble ført nedover fjellsiden
og ødela og drepte alt som kom i veien. En rapport meldte om at
redningsmannskaper hadde funnet 37 døde bønder og landsbyboere.
85 mennesker var såret og lå på hospitaler.
Mere enn 6000 mennesker ble evakuert fra området.

 
22.november 1994 kollapsen kuppelen, og sendte en pyroklastik flom over 7,5 kilometer
nedover sydflanken. Flere landsbyer ble ødelagt. 64 mennesker mistet livet og 6.000
mennesker ble forflyttet som et resultat av utbruddet. Bildet til høyre viser den tidligere
skogkledte skråningen på bildets venstre side.

Merapi-vulkanen har små utbrudd hvert 2-3 år, større hver 10-15 år,
og meget store hvert 50-60 år. De største utbrudd fant sted
i årene 1006, 1786, 1822, 1872 og 1930.

Utbruddet i 1006 spredte aske over hele den sentrale delen av Java,
og førte til at det eksisterende hindukongedømmet ble ødelagt,
og øya overtatt av muslimene.


1822-1823 Før utbruddet kunne kratige jordskjelv merkes over hele Java. Den første eksplosjonen kom 27.desember 1822 om morgenen, og i løpet av to-tre dager forsvant den
vestre delen av toppen. Aske falt over Boyolali, Muntilan og Magelang. Et nytt krater på 600m bredde ble dannet, og pyroklastiske flommer rant nedover mot Apu, Lamat, Blongkeng, Batang, Gendol og Woro-elvene. Utbruddet endte den 10. januar i 1823. Flere dager senere førte kraftig regnfall til store laharer, som fraktet med seg glødende materiale fra de tidligere pyroklastiske flommene.

1930-1931 Flere skjelv forekom i løpet av 1930. Et kraftig skjelv gikk forut for den første lavaflommen den 21.november 1930, og som brøt ut i en høyde av 2.700moh, 250 m nedenfor toppen. Den 18 og 19 desember var det kraftige eksplosjoner som utløste pyroklastiske flommer. Den største av disse nådde 15 kilometer nedover Blongkeng elven

Omkring 20 kvadratkilometer ble herjet av brann. Tretten landsbyer forsvant totalt, 23 ble delvis ødelag. Omkring 1.369 mennesker ble drept, og 2000 dyr døde.

En stor sprekk oppsto under utbruddet, og nådde en lengde på 850 m i øst-vest retning. Denne sprekken gikk fra toppen og ned til 2.150m høyde - altså en høydeforskjell på 700 m.

Januar 1931 begynte en ny fase med lavaflommer fra den øvre delen av den nye sprekken., og førte til glødende skred. Antall skred nedover fjellsidene nådde toppen i juni og juli, hvorefter det hele endte i september 1931.

15.januar 1984
Kl. 2.15 om morgen var det igjen en kraftig eksplosjon fra Merapi. Den førte til pyroklastiske flommer som gikk nedover Blongkeng, Putih, Batang og Krasak-elvene. En av disse fulgte
Putih-elven 7 kilometer nedover. Gass-og røyksøylen var 6.000m høy, og førte til askenedfall
så langt borte som i Weleri, Kendal og Semarang, 80 km fra vulkanen. Ialt 3,.6 millioner kubikkmeter var kastet ut av krateret, og i de efterfølgende 10 dager bygget det seg
opp en ny kuppel, som fortsatte å vokse fram til mars 1985.


Damp stiger opp mellom den voksende lavakuppelen til høyre,
og den skarpe kraterkanten til venstre som kulminerer i spydspissen øverst.

En del bilder og tekst denne side: Photo and text this page:
Kimberly, P., Siebert, L., Luhr, J.F., and Simkin, T. (1998). Volcanoes of Indonesia, v. 1.0 (CD-ROM).
Smithsonian Institution, Global Volcanism Program, Digital Information Series, GVP-1.

  Linker:
 VSI - Volcanological Survey of Indonesia
 Merapi Volcano Observatory
 The Indonesian Observer
 Antara Interaktiv
 Kompas, newspaper, partly in english
 TEMPO interaktif, newspaper in english
 Se også vår fotoreportasje med indonesiske vulkaner!
Google
 
Web www.vulkaner.no
bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 300
dolphin.gif
SEALIFE
globe.gif
TRAVEL
globe.gif
VOLCANO


    alfabetisk liste
    alphabetic listDenne siden er laget ved hjelp av Macromedia Dreamweaver