Active volcanoes / Aktive vulkaner:


Mayon, Philippinene, Page 2

Les artikkelen fra Inquirer, om menneskene som bor på vulkanskråningene
her, hvorfor de velger å bo der, og hvordan livet arter seg.


english speaking visitors - please refer to links at bottom!


1.juni 1999 til 24.februar 2000

Photograph by Gordon Macdonald, U.S. Geological Survey, December 4, 1953


Foto: krueger@screech.cs.alfred.eduMayon-vulkanen på Philippinene er en stratosvulkan, og den mest aktive
vulkanen på øygruppa. Mayon ligger ca 330 km syd for Manila, i provinsen
Albay, og den rager 2.460 meter i været. Siden 1616 har den hatt 47 utbrudd.
Hele 12 av disse har forårsaket sakder og ødeleggelser på mennesker og eiendom.

1.juni 1999
Evakuering av befolkningen nær vulkanen ble igangsatt i løpet av helgen,
etter at man observerte en glødende masse ved kraterets kant, samtidig
med et økende utslipp av gasser.

Søndag økte aktiviteten, og man blir oppfordret til ikke å vende tilbake
til sine hjemsteder på grunn av risikoen for skred, gasser o.l.

Utbruddet i 1993, som var det siste i rekken, begynte uventet med en
kraftig eksplosjon, som medførte en såkalt pyroklastisk sky av giftige gasser,
og som tok livet av 68 mennesker. 60.000 andre ble øyeblikkelig evakuert.
Et utbrudd i 1814 skal ha tatt livet av 1200 mennesker

23.juni 1999
1500 flykter fra vulkanutbrudd, er dagens overskrift på CNN-Norge.
Etter at vulkanen dagen i forveien begynte å spy ut glødende lava og store
mengder aske, kunne lokale radiostasjoner melde om to omkomne, og
flere skadde. Ifølge The Manila Times uttalte imidlertid en av landets ledende
vulkanologer at siden det ikke hadde vært noen jordskjelv i området, var det
heller ingen umiddelbar fare for en større eksplosjon Samtidig kunne man fra en
brannstasjon 16 km fra Mayon fortelle at et mindre skjelv kunne merkes før
dagens eksplosjon.

Igjen opplever man så at forskjellige offentlige etater, andre forstå-seg-på-ere, og de
forskjellige media kommer med avvikende rapporter. Meldinger om INGEN
drepte, skadede eller ødeleggelser avløses av rapporter om vill panikk, og
både dødsfall og skader. En kilde hevdet at i motsetning til meldingen om to
døde fra en radiostasjon, hadde kun en mistet livet, og det var som følge av
et hjerteanfall da vedkommende skulle flykte.

Flere nekter å evakuere, idet de sier at myndighetene har latt være å forsyne
dem med matvarer, og sier at de ville sulte ihjel hvis de skulle bo på et av
evakueringssentrene. Flere har derfor vendt tilbake til sine små gårdsbruk og
sine husdyr.

24.juni 1999
Begivenhetene utvikler seg raskt. Idag meldes at vulkanen har roet seg ned
igjen etter gårsdagens esklosjon som førte til at tusenvis måtte rømme sine hjem.
Eneste kjente skade, var en mann som snublet og falt, og slo hodet i bakken da
han løp vekk fra vulkanen.

Til tross for den potensielle fare som fremdeles hersket, var livet igjen vendt tilbake
til det normale i provinshovedstaden med 130.000 innbyggere, og de andre
omkringliggende byene.

Beboere i området sier at de har mistet troen på PHIVOLKS evne til å
forutsi eksplosjoner, og sier at det uansett hva Phivolks rapporter antyder,
så var det faktisk et mindre jordskjelv to eller tre dager før eksplosjonen.
Flere skoler i omrpdet åpnet igjen for undervisning.

6.juli 1999
Igjen viser Mayon tegn til å ville eksplodere, og myndighetene forbereder å
evakuere de ca. 42.000 beboere rundt vulkanen. Fra PHIVOLC, Det Filippinske
Institutt for Vulkanologi og Sersmologi, meldes det at vulkanen produserer
s.k. høyfrekvente rystelser, noe som tyder på at lava beveger seg inne i vulkanen.
Utslipp av SO2 viste 4.660 tonn pr dag, og tydelige tegn vises på en
fortykning av grunnen på vulkanens sydøstre side.

7.juli 1999
The Manila Times har i dag et førsteside oppslag som lyder:
'Pakk sammen og dra', er beskjeden til Mayons naboer.
Myndighetene er bekymret fordi et større antall beboere hittil har ignorert
oppfordringene om å evakuere. Uttalelseser som 'ikke lek katt og mus med
vulkanen', og 'ikke prøv å utfordre skjebnen for mye, det er ikke sikkert
det er det verd', kommer fra forskjellige offentlige etater.

8.juli 1999
Fortsatt meldes om betydelige utslipp av CO2, 4.200 tonn pr.dag, og 4 høyfrekvente
vulkanske jordskjelv siste døgn.

13.juli 1999
Vulkanologer advarte igår om at Mayon vulkanen syntes å være nær
et større utbrudd. Etter å ha holdt seg rolig i en uke, viste den igjen tegn
på aktivitet. Magma kan ha nådd opp til krateret, rede til å bryte ut.
Beboere i nærheten skulle holde øye med vulkanen, og være klar til å
komme seg unna i tilfelle utbrudd. Mere enn 60.000 mennesker vil bli
direkte berørt av et større utbrudd.

22.september 1999
Mayon har idag spydd ut en tykk svart sky, som førte til panikk i nabolaget,
men det skal ikke ha ført til personskader. Det skal ikke ha vært noen lavaflom i
forbindelse med dette utbruddet, som sendte en røyk og askesky over 5000 m opp i luften.
Innbyggerne hørte en eksplosjon, og en sopplignende sky reiste seg over vulkanen sier beboere i området, ifølge en rapport fra CNN

Ifølge PHIVOLC skal dette ha vært en eksplosjon, og ikke et utbrudd. Hvorvidt
det så vil føre til et utbrudd, vet man enda ikke. Siden utbruddet i juni fortsatte skyer med aske, røyk og svovel i noen uker, for detetter å dø ut. Myndighetene på stedet sier
at siden utbruddet i juni har de vært vel forberedt på en eventuell katastrofe.

Manila Bulletin melder at grunnvann skal ha kommet inn til de glødende massene i
vulkanen, og derved forårsaket eksplosjonen. Fra et par av de nærmeste tettstede har
man evakuert 325 familier, eller nærmere 2.000 mennesker. Flere andre har selv reist fra området i påvente av utviklingen. Gassmasker er delt ut i de landsbyer som er mest berørt.

Man har allerede innført en sikkerhetssone på 6 km fra vulkanen, og ytterligere flere
landsbyer utenfor denne grensen, blir nå bedt om å holde seg klar i tilfelle plutselig
evakuering. Og 'nesten som vanlig' forsikrer myndighetene nå befolkningen om at det ikke
er noen umiddelbar fare for et kraftig vulkanutbrudd, men man har allikevel sørget for
at alle berørte institusjoner er i full alarmberedskap i tilfelle.

24.september 1999
Situasjonen ved Mayon er fortsatt ustadig, etter at den i går hadde 3 eksplosjoner hvor aske og gasser ble spydd ut. Svovelutslippet var på 1.850 tonn i går mot 1.740 tonn dagen før.

Fra Albay meldes det at vulkanen også kastet ut brennende steinmasser, som antente vegetasjonen på vulkanskråningen igår. 'Mayon har blitt så ustadig at vi kan aldri si når den vil få et utbrudd. Den kan gå av midt på natten'.

Albay, som er en av de større byene i området, ligger 340 km sydøst for manila, og ligger i Bicol regionen, et jordbruksområde hvor bøndene dyrker kokosnøtter, ris, hamp og grønnsaker.

Visepresidenten i Philippinene, Gloria Macapagal Arroyo kommer selv til området idag for å inspisere forholdene på nært hold. Flere grunnskoler, og noen videregående skoler ved foten av vulkanen har stengt og undervisningen er avbrutt inntil videre.


Foto SWVRC

25.september 1999
Svoveldioksid fortsatte å komme fra Mayon, som siden onsdag har spydd ut røyk og brennende steiner høyt opp i luften, og fått tusenvis av innbyggere til å forlate sine hjem. Utslippet økte igjen, fra 1850 tonn torsdag til 2350 tonn igår.

Instrumenter påviste en fortsatt økning i opphopingen av materiale inne i vulkanen.Ingen glødende lava kunne dog sees, og som ville ha indikert at også magma var i ferd med å bygge seg opp nær åpningen. En mulig plutselig eksplosjon kan fortsatt komme, og alarmbered- skapen blir opprettholdt.

I mellomtiden oppfordrer direktøren i PHIVOLCS turister til ikke å gå glipp av en glimrende anledning til å betrakte ett av natures fenemonale undere. Samtidig har et av regjerings-
medlemme bedt om at alle berørte myndigheter må ha full alarmberedskap, og sørge for at nødvendig utstyr er klart for evakuering og katastrofehjelp.
(mest fra Manila Bulletin)

6.desember 2000
Fox News melder at Mayon i går sendte røyk over 6.000m opp i luften, men det skal ikke
være tegn som tyder på at et alvorlig utbrudd er under oppseiling ifølge PHIVOLS. Folk i
Legazpi, som ligger ved foten av Mayon, strømmet ut fra kontorer, arbeidsplasser og hjemene
og ut i gatene for å se på skuespillet.

Utbruddet skal ha vært forårsaket av at store vannmengder kom i kontakt med det varme
materialet inne i vulkanen, i likhet med utbruddene i juni og september siste år. Flere mindre jordskjelv, som ikke kunne merkes, skal ha kommet før utbruddet. Utbruddet i september skal
ha ført til at 5.700 mennesker flyktet fra sine hjem.

(Foto:Manila Bulletin)

Det vulkanske institutt (PHIVOLKS) advarer befolkningen mot å komme innenfor en 7 km
faresone rundt vulkanen. Hæren og sivilforsvaret holder flere kjøretøyer parat, i tilfelle at
situasjonen skal forverre seg.

Fra Manila Bulletin idag, sakser vi følgende: 5 mindre eksplosjoner fant sed 21. og 22. desember,
og før gårsdagens utbrudd ble det registert 19 lavfrekvente jordskjelv. Videre to kortvarige høyfrekvente og tre tektoniske ble rapportert fra PHIVOLC. Man forventer flere eksplosjoner,
da mye tyder på at magma nå er på vei opp nedenfra vulkanens indre.

13.februar 2000
PHIVOLCS har rapportert at Mayon-vulkanen eksploderte onsdag 19 januar, og sendte en damp og askesky 7.000 m opp i luften. Det ble ikke gitt evakueringsordre, og siden utbruddet i juni i fjor har beredskapen vært et hakk høyere enn vanlig.

18.februar 2000


(Foto:Manila Bulletin)

Mayon-vulkanen rumler igjen, og spyr ut røyk fra krateret, på dette bildet fra den 14.februar i år. Beredskapen er satt opp fra til 3 på en 5.punkts-skala. Dette etter at flere større jordskjelv og
andre tegn viste at magma er på vei opp i vulkanens øvre deler, men man tror ikke at en
eksplosjon er like rundt hjørnet enda...
(Manila Bulletin)
Siste: Kraftig minsking av svovelgassutslipp, sansynligvis fordi krateråpningen er blokert av lavablokker, gjør at man nå følger utviklingen nøye.
(Discovery Com News)

21.februar 2000
Siste rapporter tyder på at det fremdeles kommer opp magma til den øverste delen
av vulkanen, men at ikke noe kommer ut enda. Man overvåker derfor endringene
fra minutt til minutt.

22.februar 2000
Fra Manila Bulletin har vi sakset følgende nå i ettermiddag:
Mayon spyr ut lava; evakuering nært forestående.
Tropper er innkalt for å klarere områder som er i fare.

Lava flommeet nedover skråningene samtidig som Det Philippinske Institutt for Vulkanologi og Seismologi (PHIVOLCS) opplyste at et utbrudd var mulig i løpet av de nærmeste ukene.
Igjen viser dette hvor uforutsigbare disse vulkanene er.

Kuppelen på Mayon har vokst hurtig, og tirsdag kveld, lokal tid, flommet lava nedover den
sydøstre skråningen med en hastighet på 80km i timen, og var på dette tidspunkt 5 km
nedenfor krateret. PHIVOLCS opplyste tidligere på dagen at en del av kraterveggen kollapset, og aske ble sendt 400 m opp i været. Kollapsen skyldet at lava fortsatt strømmet opp i krateret nedenfra. Kuppelen hadde da utvidet seg 12 meter i bredde, og 5 meter i høyden, og man
forutsa altså nå et utbrudd i nær framtid. Den gang ei.

Alle som bor omkring vulkanen i et område på 6 km fra krateret, og 7 km på den sydøstre
siden, er beordret ut av området. Politi og militære er bedt om hjelp til å få ut ALLE stae og
gjenstridige som er innenfor risikosonen. 'Beskyttelse av liv, er vår viktigste prioritet, og
eiendom bare det nestviktigste', er innstillingen til myndighetene. En av politisjefene som er
involvert i arbeidet, hevder at de kan bli beskyldt for brudd på menneskerettighetene dersom
de skal tvinge 40 familier i Barangay Anoling, Camalig City, ut av området.

Ifølge Manila Times, som enda ikke har de helt siste nyheter, henter vi følgende:
“Vi vil ikke dra herfra, for ingen vil se efter avlingene våre, eller dyrene våre, det eneste vi eier. Hvem skal da fø oss?', er en uttalelse som falt tidligere i dag. En annen sier:' De gir oss ikke mat
nok. Det meste av tiden er vi sultne. Det er bedre for oss å bli her på vår egen jord, og leve her, framfor å dø av sult.' Dette minner ganske mye om det som har foregått i Ecuador, under de siste måneders aktivitet på vulkanen Tungurahua.

Og så opplever man igjen at man krangler om å redde menneskeliv. 'Hvis de insisterer på
å bli, og hvis ikke vi kan overtale dem, så kan vi bli nødt til å bruke makt for å redde deres liv',
blir det sagt. Hva som nå skjer, står tilbake å se. Vi følger utviklingen nøye.

 

23.februar 2000

Rødglødende lava på ned skråningen av Mayon-vulkanen, sent tirsdag kveld.
Foto av Albert Garcia - Manila Times (Copyright)

Ifølge PHIVOLCS kan det komme et skikkelig utbrudd en av de nærmeste dager eller uker.
Det har vært flere kollapser på vulkanveggen, og lava og store steiner har rullet nedover fjellsiden, opp til et par kiloneter. Aske og gass-skyer drev mot byene Camalig, Guinobatan og Ligao.

Flere mindre jordskjelv ble rapportert siste døgn. Svovelutslippet ble på samme tid målt til
4,070 tonn. Kommer det et større utbrudd, forventer man et stromboliansk (se dette),og/eller
et eksplosivt utbrudd. Det meldes nå også om utbuling på den nordvestre flanken, i tillegg til den sydøste, som ble rapportert i går.

758 familier eller 3,944 flere personer innenfor 7-km sonen rundt Mayon, ble evakuert i går.
Senere ble sonen utvidet til 8.km, og enda flere gjør seg klar til å evakuere. Foreløbig blir
de evakuerte innlosjert i 46 forskjellige skoler i nærheten. De evakuerte kommer hovedsakelig
fra byene Tabaco, Sto. Domingo, Malilipot og Camalig. I Camaig, ble 45 familier som holdt ut innenfor faresonen under utbruddet i 1993, i går tvangsevakuert og bragt til Tagaytay
Resettlement Village.

Allerede nå har myndighetene sagt at utstyr og matvarer som er sendt til evakueringssentrene
kun varer i to uker, og dersom det hele utvikler seg til det verre, holder ikke dette.
Man vurderer derfor nå å erklære stedene nær vulkanen for katastrofeområder. Ved å
gjøre dette, får man adgang til 5% av de penger som står på utviklingsfond.

Sikkerhetssonen rundt vulkanen er nå erkært for 'ingenmannsland', og både politiet
og de militære vokter adgangen til området. 50 store trucks står klar fra militæret,
veivesenet og andre etater i tilfelle masseevakuering. I hele området bor det et par
hundrede tusen innbyggere.(Utvikler dette seg vil vi forsøke å legge ut kart slik at
det blir lettere å følge med.)

Noen mener fortsatt at dette vil bli et 'turistvennlig' utbrudd, dvs mere røyk enn ild (les lava).
Mayon-vulkanen, et av verdens 8 undere, viste tirsdag kveld sin naturlige skjønnhet, mens
lava rullet ut av krateret foran tusener av turister i byen Legaspi. Den glødende lavaen
var klart synlig fra kl. 7 om kvelden, da mørket kom. Lavastrømmen var synlig til kl. 5
onsdag morgen. Utenlandske og lokale turister som så på fra takene på sine hoteller var
fascinert over det glødende krateret.
(Ovenstående fra Manila Bulletin)

Problemene begynner allerede å hope seg opp. Man forventer utbrudd av diaré i de 52 evakueringssentrene i Albay. I en skole, som huser 725 personer, er tre barn allerede angrepet. Mange klager over dårligere forhold og liten plass. Et sted deler 10 familier ett og samme rom.
Mygg og fluer er også en plage. (Så undres man når man leser at evakueringssentrene er
skoler som er tatt i bruk til formålet. Hvordan er da skoleforholdene? Er det de evakuerte
som er mestre i å klage?)

Det nasjonale nødhjelpsråd (NDCC) sa igår at rundt 10.825 familier som bor i byene
omkring Mayon ventes å bli tvunget til å evakuere til sikrere steder, med det samme
et større utbrudd begynner.

Følgende tettsteder: Santo Domingo, Tabaco, Camalig, Daraga, Manlilipot, Bacacay, Ligao, Guinobatan og byen Legaspi er blitt utpekt som områder utsatt for pyroklastiske flommer, askenedfall og muligens lahar ved et større utbrudd.

NDCC har forberedt hele 33 evakueringssentre i Santo Domingo, Manlilipot, Daraga, Camalig, Guinobatan og Ligao, som tilsammen kan gi plass til 25,000 familier.
Så står det bare tilbake og se hva som skjer fremover....
(Ovenstående fra Manila Times)

24.februar 2000
Ettermiddagens nytt

(Foto:Manila Bulletin)
Mayon vulkanen eksploderte flere ganger i går, og sendte en sopplignende sky over 7.000 m
opp i luften. Fra krateret veltet lava og annet pyroklastisk materiale nedover skråningene, opp
til 4 km fra kraterkanten. Store glødende steiner, noen så store som et rom i et hus, veltet
nedover. Kraftig askenedfall fulgte over byene Camalig, Guinobatan, Ligao og Daraga, og til
og med deler av Maharlika Highway ble dekket av et tykt lag av aske. I byene befant det seg
flere turister som beundret skuespillet i kvelds- og nattetimene. Dog ble det så som så med
sikten efterhvert.

PHIVOLCS meldte at eksplosjonene var blitt kraftigere enn forutsett, og at det nå kan
ventes enda mere dødelige utbrudd. Sikkerhetssonen er utvidet til 8 km. (Se kart nedenfor)

Den første store eksplosjon fant sted kl. 9.30 lokal i går formiddag, efterfulgt av flere små eksplosjoner. Sp kl. 13.30 lokal tid kom det en enda kraftigere eksplosjon.

Man har evakuert rundt 6.000 familier, ca 32.000 mennesker, fra 14 landsbyer innenfor
6-7 km radius fra krateret. En familie på 4 ble innhentet av glødende askenedfall, og er
innlagt på sykehus i Albay med brannskader.

I Camalig, skal det befinne seg 23,106 flyktninger fra 21 landsbyer (barangays)- I nabobyen Guinobatan har man ikke full oversikt, heller ikke i Daraga og Sto. Domingo, men uoffisielle kilder melder om rundt 40.000 evakuerte. I samtlige av disse byer ble gassmasker utdelt umiddelbart til alle, på grunn av det kraftige askenedfallet på flere centimeter.

All inngående flytrafikk i området er suspendert, og Visepresident Gloria Macapagal Arroyo har ankommet området, for å overvåke hjelpearbeidet. Tross alt, sier man, er utbruddet her 100 ganger mindre enn de berømte utbruddet ved Mt.Pinatubo i 1991. Det man nå frykter mest, bortsett fra nye kraftige utbrudd, er at det også skal sette inn med kraftige regnskyll, slik at all asken som ligger på vulkanskråningen kommer til å utløse enorme skred.

Formiddagens nytt:
Så skjedde det igjen. Tidlig om morgen torsdag 24.februar lokal tid, skjøt glødende steiner
og lava høyt til værs, efterfulgt av en askesky på flere tusen meters høyde. Aske regnet
nedover de nærmeste byene og tettstedene. Glødende lava og skyer av gass og damp
for nedover fjellsidene med nesten 100km i timen. 10.000 skal iflg. NRK nå til morgen
være på flukt. Så langt er det enda ikke meldt om noen skadede.

Beredskapen er satt til høyeste nivå, mens utbruddet pågår. Et team fra Reuters TVpå vei mot landsbyer ved foten av fjellet, så hundredevis av folk, mange av dem barn, langs veikanten. Der vinket de på militære biler for å få transport vekk. Mange så forkomne og søvndrukne ut, der
de sto og klamret seg til noen få eiendeler. Noen hadde slippers på føttene, andre barbeint.
Ingen fikk transport, idet de militære lastebilene var på vei for å hente mennesker som bodde
enda nærmere det flammende krateret.

Svermer av mindre jordskjelv gikk i forveien utover natten mellom onsdag og torsdag, og
rumling og brøl ble hørt så langt unna som i Legaspi, hovedstaden i provinsen, ca 12 km unna krateret. 'Det hørtes ut som hestetramp', sa en, mens andre omtalte det som bomber eller kanonskudd. Innbyggere i denne havnebyen kom ut på gatene for å se de høye lavafontenene
som Mayon sendte ut i nattemørket.

Vulkanologer beskrev utbruddet som mildt onsdag, men økte alarmberedskapet til fullt ved
daggry torsdag. Brennende steiner og aske veltet nå ut fra Mayon. Den vulkanske massen
(debris) ble til flammende elver når den falt ned på vulkansidene, og fosset flere kilometer
nedover med en hastighet på 80km i timen. Til tross for tidligere advarsler om å evakuerer,
trosset tusenvis dette forbudet, for å kunne bli på sine små gårder på vulkanskråningene.
'Noen ganger må det skje noe, før folk forstår faren', kom det efterpå fra en myndighetsperson.

Flyplassen i Legaspi er stengt, da all flytrafikk rundt Mayon er forbudt inntil videre.
Asken som sto til værs gjorde himmelen mørk over småbyene Camalig, Guinobatan og Ligao.
Bilene måtte skru på kjørelysene, fortalte lokalfolk til filippinsk radio.
(Ovenstående fra NRK, CNN, CNN-VG og YAHOO)
Mere nytt forventes i ettermiddag når lokalavisene utkommer. Se linkenepå neste side!

Fortsett fram til idag: klikk her!

Google
 
Web www.vulkaner.no
bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 300
dolphin.gif
SEALIFE
globe.gif
TRAVEL
globe.gif
VOLCANO


    alfabetisk liste
    alphabetic listDenne siden er laget ved hjelp av Macromedia Dreamweaver