Active volcanoes / Aktive vulkaner:Vesuv, Italia
arkivfoto Italia 1944


Vulkanen Vesuv (Monte Vesuvio, ital. Mount Vesuvius, eng.) - en av de mest beryktede og dødbringende vulkaner på jorden - ruger over den yrende Napolibukten i Italia. Krater-toppen rager idag 1.277 m.o.h. og har en diameter på 650m. På skråningene dyrkes i dag vin, frukt og grønnsaker. Lenger oppe vokser eik og valnøtt trær.

Vesuv er en vulkan med en dødelig fortid. I år 79 evt begravde den hele den romerske byen Pompeii efter en voldsom eksplosjon, og drepte alle dens 20.000 innbyggere. Idag undrer vitenskapsmennene om den samme skjebne venter de tre millioner menneskene som idag
lever i dens skygge.


20 februar, 2004
Vesuv ryker pludselig, Napoliområdet i alarmberedskap
I løpet av de siste dager har det begynt å ryke fra Vesuv, og vulkanens økte aktivitet blir
omhyggelig overvåket.

Vulkanen er uberegnlig. Det dreier seg om at "Det, den har gjort før, kan den gjøre igjen".
Det farligste ved et utbrudd er ikke så mye lavaen, men dels jordskjelv i forbindelse med
udbruddet og derav eventuelle flodbølger. Dels utbruds av glødende gass, som med opp
til 900 km/t farer ned av vulkanens skråninger og brenner opp alt på sin vei.
Se "pyroklastisk flom" i ordboken vår. Det var en slik sky, som i sin tid drepte innbyggerne
i Pompeii, byen som ble begravd ved foten av Vesuv.

Umiddelbart er mennesker ikke truet, men hvis vulkanen går amok, er det så sin sak å
evakuere 3 millioner mennesker. Vesuv er verdens farligste vulkan og meget uberegnelig.
Grunnen til at den fortjener denne betegnelsen, er at det er den vulkan i verden dom truer
flest mennesker.

Røyken kan nå være tegn på et utbrudd, eller kanskje bare en liten oppvåkning.
(Fra en rapport av vulkanologen Henning Andersens web-sider)

5.desember 2001
Arkeologer har i mai måned i år funnet levningene av en gammel bronsealderby omkring
12 kilomer nord for Vesuv, nær byen Nola. Dette er en forhistorisk 'Pompeii' på grunn
av den innsikt funnet gir oss av livet i fortiden, sier arkeologene, og sidestiller den med den gamle romerske byen som ble begravd av Vesuv i år 79 evt.

Foreløbig er ikke så mye avdekket, men man har konstatert at deler av byen ble oversvømmet
først av mudder (mudderflom?) og deretter av vulkansk aske under et utbrudd som fant sted
en gang rund år 1.500 fvt, altså for omkring 3.500 år side.

Man har funnet rester av spiseredskaper, kopper, skåler, krukker osv fylt med
forskjellige urter og grønnsaker. Av mennesker som en gang bodde der, er det bare
fotsporene igjen. Man antar derfor at de fleste av innbyggerne rakk å komme seg
unna i tide før utbruddet.15.oktober 1999
Den 13 oktober begynte distriktsadvokaten en innledende høring i forbindelse med beskyldningen om at Observatoriet holdt tilbake opplysninger for offentligheten. Den 14.oktober bestemte advokaten at samtlige data fra Observatoriet den 9.oktober skulle komme under politiets kontroll, for undersøkelse av tre uavhengige eksperter. Direktøren for Observatoriet ga uttrykk for stor bitterhet iflg. avisen Il Mattino.
(GVES)

13.oktober 1999
Siste:
Kl. 7:42 den 9 October 1999 ble Vesuv rammet av et jordskjelv med styrke 4, og
som varte i 15 sekunder. Ifølge Osservatorio Vesuviano var dette skjelvet på 3.6 og befant seg 5 km under krateret. Ifølge observatoriet var dette en normal oppførsel av Vesuv. Dette var den mest intense seismiske rystelsen siden utbruddet i 1944. Tusener av mennesker kom ut i gatene, og skolene stengte.

Mandag 11 Oktober slo Vesuv til igjen, Kl. 4:35 med et skjelv på 2,9 iflg Richters skala, to skjelv til kl. 4.52, derefter flere små, alle på et dyp av 5 km under krateret. Disse skjelvene førte til panikk blant befolkningen, og satte igang følelser. Prof. Giuseppe Luongoved Universitetet i Napoli ba om at fase 1 av beredskaps- og evakueringsplanen ble satt i verk, men vulkanologer forble uberørt av henvendelsen og den nasjonale TV-kanalen (RAI) kommenterte det upraktiske ved å sette i gang en evakureringsøvelse nå. En datasimulert visning av muligheten for et utbrudd, produsert av GVES, ble også vist uten tillatelse.

Noen har beskyldt de ansvarlige for å skjule vulkanens virkelige tilstand for offentligheten og vitenskapsmennene, og ba om at seismiske analyser og temperaturer innsamlet av Observatoriet skulle stilles til disposisjon for vurdering av uavhengige vitenskapsmenn.( La Repubblica, 12 Oktober, 1999)

Det synes i øyeblikket å komme svært motstridende meldinger fra forskjellige kilder i
Napoli. Dette har efterlatt en befolkning i bebyggelsen nær vulkanen i en tilstand av
forferdelse og usikkerhet. Den seismiske aktiviteten har øyensynlig minket i det siste, men
den offentlige debatt de seneste dagene har skapt mere forvirring enn noe annet, og innbyggerne
er usikre på hvorvidt første del av beredskapsplanen for Vesuv er satt i verk
eller ei. En beboer i området har gitt uttrykk for at 'omtrent ingen har en klar ide om hva
denne planen er, og hva den betyr. De fleste har bare en vag anelse'. Nyhetsmediene har
ikke sagt at første trinn i planen er satt i verk. På den annen side, sier vulkanogoer ved Osservatorio Vesuviano at 'Vesuv er en meget farlig vulkan som vil få et utbrudd i fremtiden',
men understreker at 'bortsett fra den seismiske aktiviteten, er det ingen forandring på noen
av de målbare parameterne (se nedenfor) , slik at et utbrudd ikke synes å være nært forestående akkurat nå.'  Så da så.....

Et verktøy for forutsigelser utviklet av SWVRC har spådd 50% sjanse for et utbrudd i år,
og viser at man allerede er langt over tiden for et slikt utbrudd. Man har i år fått rett i 39 av 42 forutsigelser i 1999.
(SWVRC)


Vesuv i utbrudd - ukjent år

Vulkanen er rastløs, sier en vulkanolog, Lucia Civetta.. I det siste året har den seismiske
aktiviteten her vært større enn noen gang før, og vi vet enda ikke hvorfor. Hun er bekymret.
Hun har brukt hele sitt voksne liv på å studere den sovende giganten, og vet at en eller annen
dag så vil den våkne igjen.

Gjennom vitneutsagn fra dem som så ødeleggelsen av Pompeii, kombinert med de seneste arkeologiske utgravninger, og med geologisk vitenskap, prøver man å finne ledetråder til
forståelse om når denne enorme fjellignende beholderen av smeltet fjell vil få et nytt utbrudd.

Funn av skjeletter tyder på at innbyggerne ble drept øyeblikkelig av en giftig brennede vind som blåste med en hastighet av over 300 km i timen. (Se Pelee). Derefter ble deres livløse legemer begravd under et skred av fjell, mudder og pimpestein.

Fikk de ingen forvarsler den gang? Idag mener man å ha funnet beviser for en foregående ødeleggelse som følge av jordskjelv - en hendelse som blir bekreftet av historiske opptegnelser. Jordskjelv traff byen Pompeii ca 15 år før den ble utslettet. Og i dag rystes Napoli igjen.
På grunn av den økende seismiske aktiviteten har noen forutsagt et utbrudd
innen det er gått 10 år.

Imidlertid er dagens standardmetoder når det gjelder å forutsi vulkanutbrudd fortsatt usikre.
Man måler gassutslipp, jordskjelv, og forandringer i overflaten (Se Vulkanske skjelv)
Dettegir holdepunkter for å si at det kommer en eksplosjon, men ikke når den kommer.

Vitenskapen er i dag i ferd med å bygge nye måleinstrumenter, hvorav noen nå begynner å bli tilgjengelige. Det er også utarbeidet en evakueringsplan for Napoli og de omkringliggende
bebodde områdene. Dette er en plan som forutsetter at byen kan tømmes i løpet av 20 dager.(!) Men tatt i betraktning all usikkerheten omkring tidspunktet for et utbrudd (Se historien om
Guagua Pichincha) - når skal man igangsette en evakuering? Skal man evakuere Napolis 2 millioner innbyggere hver gang jordskjelvaktiviteten øker? Skeptikerne tror det ikke.
De tror at evakueringsplanene bare gir folk en falsk følelse av trygghet.
****

I 1631 drepte mudderflom og lavaflom rundt 3.500 mennesker. Andre utbrudd i nyere tid
var i 1872, 1906, 1929 og 1944. Man regnet med at utbruddene fra 1906-2944 avsluttet
en aktiv periode som hadde vart fra 1631. Efter utbruddet i 1906 ble det plantet skog for å beskytte mot skred av aske (mudderflom).

Fra 1983-1985 ble et område på 80 kvadratkilometer, som følge av jordskjelv, noen steder løftet så høyt opp som 1,8 meter, noe som ødelag hus, havnen og turistindustrien. Noe rundt 36.000 mennesker ble forlyttet. Napoli og Vesuv ligger i en suduksjonssone hvor den afrikanske platen forsvinner ned under den europeiske, med en hastighet på 2-3 cm pr år.

I september 1943 bygget amerikanerne en flyplass ved Terzigno, kallt "Pompeii Airfield".
Herfra tok B-25 Mitchells av.Plassvalget virket imidlertid ikke helt hensiktsmessig:
Utbruddet den 18 mars 1944 ødela flere av bombevlyene, og dekket dem med mer enn 85 cm lapilli. Mange fly ble reddet ved at mannskapet umiddelbart fløy sin vei med dem. Andre tok fyr
da det hete nedfallet tente satte fyr på overflaten av aerodynamiske kontroller, mens resten måtte graves fram igjen. Flere var imellomtiden knust av vekten, og lå flatklemt på bakken under aske
og lapilli.

Studier av tidligere utbrudd og deres avsetninger av aske og lava studeres fortsatt,
og hjelper vulkanologer til å få en forståelse av risikomomentene forbundet med fremtidige
utbrudd. Befolkningstettheten noen steder er så høy som 20.000 - 30.000 pr kvadratkilometer. Omkring 3 millioner mennesker kunne bli alvorlig berørt av et større utbrudd. I de første 15 minutter av et middels til stort utbrudd vil et område innenfor enradius på 7 km fra vulkanen bli ødelagt. Omkring 1 million mennesker bor og arbeider i dette området.

The volcano - Mt. Vesuvius is the best known volcano on earth; it dominates the Bay of Naples with its characteristic cone. It is a typical example of a volcano in a volcano made by...   Historie og utbrudd: english italiano
  Det mest berømte og ødeleggende utbrudd fra Vesuv fant sted i år 79   EVT. Greske og romerske lærde kjente til fjellets vulkanske natur før....
   Fortsettes....
The volcano - Mt. Vesuvius is the best known volcano on earth; it dominates the Bay of Naples with its characteristic cone. It is a typical example of a volcano in a volcano made by...

Vesuvs nasjonalpark: english italiano

Vesuvius Nasjonalpark ble grunnlagt den 5 juni, 1995. Den ble grunnlagt med det formål å bevare dyr og spesielle vekster, jordbruk og skog.... Fortsettes...

The volcano - Mt. Vesuvius is the best known volcano on earth; it dominates the Bay of Naples with its characteristic cone. It is a typical example of a volcano in a volcano made by...   Det fotografiske galleri: english italiano
 Satt sammen av årgangsbilder, foto og postkort, datert fra 1872 til 1970-  tallet. Også over 50 fargestrålende foto og postkort datert fra 1944 og  fram til våre dager. Tekst på engelsk. Fortsettes
 

Bilder og informasjon er hentet fra
"Vesuvioinrete.it, porten til verdens mest berømte vulkan", på URL http://www.vesuvioinrete.it/e_index.htm .
Følg linken for å se på massevis av foto og informasjon på engelsk og italiensk
om Mt. Vesuvius.

 


Linker:
 Vesuvioinrete.it, all about Vesuv (english, italiano)
Google
 
Web www.vulkaner.no
bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 300
dolphin.gif
SEALIFE
globe.gif
TRAVEL
globe.gif
VOLCANO


    alfabetisk liste
    alphabetic listDenne siden er laget ved hjelp av Macromedia Dreamweaver