Vår vidunderlige verden

Hvordan livet har utviklet seg på Surtsey, Island© Thorleifur Einarsson


Muligheten til å kunne følge rekkefølgen på det mikroskopiske livet i en jomfruelig jord
helt fri fra organiske substanser har vært fascinerende. I 1972, fem år etter utbruddet
sluttet på Surtsey, kunne jordprøver fremdeles samlet inn - og ikke vise til noe tegn på
mikroskopisk liv.

Det var ikke uventet at frittlevende blå-grønne alger med evnen til å bruke solenergi og de
molekulære nitrogener i luften for å vokse og utvikle seg, var blant de primitive emigrantene til Surtsey. Algen,
som idag (1982) ofte forekommer på øya, er også funnet sammen med mose.


Fuktighet er en absolutt nødvendighet for nitrogen fiksering.

© c/o www.vulkaner.no

De første beviser for biologisk nitrogen fiksering på Surtsey ble registrert i 1970, da det ble
oppdaget i laboratorie eksperimenter at microorgnismer i jord fra Surtsey viste spor av
nitrogenase (?), ensymet som er nødvendig for all biologisk nitrogen-fiksering.
De organismer det dreide seg om fant man ut var lysavhengige. Ved kultivering har man
oppdaget at nitrogenase (?) aktiviteten stammet fra den blågrønne algen Anabaena variabilis.

Det er kanskje overraskende at algal nitrogen fiksering på et høyt nivå kan registreres i jord hvor
blågrønt ikke er synlig for det blotte øye. Det kan derfor ikke være riktig når tidligere forsking
fastslo at glågrønne alger er uvesentlig som første-kolonister på Surtsey, bare fordi man ikke
kunne oppdage dem....


En nødvendig betingelse for nitrogen fiksering (nitrogenase aktivitet)er fuktighet. Store områder
av Surtsey er derfor ofte ikke egnet for nitrogen fiksering og vekst av nitrogen-fikserte
mikroorganismer. Prøver tatt fra disse områder ble analysert for forekomster av levende
mikroorganismer i Uppsala, august 1972.
© c/o www.vulkaner.no

Faktum er, at nitrogen-fiksert aktivitet på Surtsey er vel etablert og er av aller største viktighet
når det gjelder nitrogen input og nitrogenøkonomi i løpet av det første økologiske stadiet
av utvikling.

I løpet av det siste ti-året har planter som Honkenya peploides økt betraktelig i antall på Surtsey.
Mange planter har blitt begravd under sand som har blåst rundt, og nye har ankommet.
Disse omstendigheter må resultere i en akkumulering av organisk materiale i jorden. Gamle
røtter brytes ned, og fra levende røtter blir organiske substanser utskilt til rot-miljøet.

Teksten ovenfor er basert på en rapport av Lars Eric Henriksson og Elisabet Henriksson
Institute of Physiological Botany, University of Uppsala, Uppsala, Sweden
Surtsey Research Progress Report IX.

Her kan du finne mer informasjon om:

 Planter
 Fugler
 Fugletrekk
 insekter
 Livet i havet
 Fossiler på Surtsey
 Hvordan øya ble til
 Billed-revy NY

18. februar, 2003

flere sider kommer, og allerede eksisterende sider
trenger fremdels mere tekst og flere bilder .

Skulle du ha noen spørsmål, eller lyst til å vite mere, så ta gjerne kontakt!

POSTKASSE
Tekst Meny - Hurtig veileder til våre sider
Google
 
Web www.vulkaner.no


bukkm.gif
DYR

over 250

birdm.jpg
FUGLER

over 500

flower.jpg
FLORA

over 225
dolphin.gif
HAVDYR
globe.gif
REISER
globe.gif
VULKANER
This page has been made with Macromedia Dreamweaver