Vår vidunderlige verden

Fossiler på Surtsey, Island © Thorleifur EinarssonFossiliferous sedimentary xenolith on Surtsey
Length of hammer 28 cm

© Photo: L.A.Simonarson

'Du blir aldri for gammel til å lære',sies det. Men jeg må ærlig talt medgi at noen gang kan
nye opplysninger høre mere ut som en god vits.... f.eks. det at man har funnet fossiler på
Surtsey - en øy som bare er 39 år gammel. Og fossilene ble funnet bare 5 år etter at
øya kom opp av havet!

Men ifølge en rapport publisert i Surtsey Research Progress Report VII i 1974
er det altså et faktum. Der sto det å lese: 'I løpet av Surtseys utbrudd 1963-1967 ble fossiliferous sedimentary xenoliths løftet opp sammen med glovarm magma
og befinner seg nå i tefraen på Surtsey.'


Det gjør det jo litt lettere å forstå (?), men hvordan kunne fossiler slå følge med magmaen
- og hvor kom de fra?

Rapporten forklarer: 'Data fra et 1.565 m dypt borehull på Heimaey viser et
(700 til 800 m ) tykt lag av sediment-lag i den stratigrafiske (?) delen under Vestmannaøyene. Dette laget har sansynligvis avgitt de fossiliferous xenoliths
på øya.'


Dette laget tror man dekker et område fra et stykke inne på fastlandet på innsiden av Vestmannaøyen til et stykke godt utenfor Surtsey som er den ytterste av øyene.
Av en eller annen grunn inneholder det store mengder gamle fossiler, og når magma
kommer opp, som under utbruddet fra 1963-1967, så følger noen fragmenter (xenoliths)
fra dette laget, med opp til overflaten..


Foraminifera: cibicides lobatulus

Fant man så fossiler av dinosauruser, mammuter eller lignende skapninger? Ikke akkurat.
Men ganske mange (flere hundrede) foraminiferas (Foraminifera er bitte små ensellede organismer som danner skjell. De bebor en stor del av det marine miljøet, fra fjæren
og ned til de store havdybder i alle regioner. - bare i tilfelle du ikke vet det).
Man fant også flere molluscas (Mollusker er en av de mange forskjellige grupper av
virvelløse dyr - både i form og væremåte.
Mollusca: Sniler, skjell, muslinger, og blekksprut).


arctica islandica, som kan bli 132 år gammel
og øyensynlig adskillig mere som fossil....

Flere fragmenter av molluskaen arctica islandica ble også funnet, og noen av dem ble
tatt fra to forskjellige steiner og datert radiometrisk. En stein var omkring 11.000 år,
mens den andre var 6.200 år gammel.

Rapporten konkluderer med følgende ord: 'Den marine fauna består helt og holdent av
arter som levde på angjeldende tid, og som samstemmer med radiokarbon-dateringene. Faunaen er også nordlig, d.v.s. lik faunaen på syd-Island idag. Adskillige arter av foraminifera funnet i xenoliths er ikke funnet i levende tilstand dagens islandske
farvann. Men foraminifera faunaen på Island er ikke tilstrekkelig kjent, slik at en sammenligning sansynligvis ikke er av særlig stor betydning.

Teksten ovenfor er basert på to rapporter av Leifur A Simonarson,
Scince Institute, University of Iceland, Reykjavik.
Surtsey Research Progress Report VII and IX.


Fra Kjell Skjerlie ved Instituttet for Geologi, Universitetet i Tromsø,
har vi mottatt følgende:


Jeg må først si at det er første gang jeg hører om
disse fossilene. Selv om jeg er eruptiv/eksperimentell petrolog og ingen
ekspert på fossiler og sedimenter så synes jeg ikke det er rart at man
finner blokker med fossilførende sedimenter så lenge de samme fossilførende
bergarter faktisk er påvist i sedimentpakken som ligger på havbunnskorpen i
området. Surtsey steg nå engang opp helt fra havbunnen av, og det vil
dermed være uunngåelig at xenolitter av bergarter som bygger opp havbunnen
fraktes opp med lavaen. Husk på at lavaen stiger opp i store sprekker
(dykes) og stykker av sidebergartene plukkes lett med av magmaet. Eventuelt
kan de også ha blitt fraktet opp senere av eksplosive utbrudd. Husk at en
god del av det materiale man finner etter vulkansk aktivitet ofte ikke er
nytt, men eldre materiale! Jeg har ingen informasjon om
hvilken sedimenttype det er snakk om (men ville tro karbonat). Selv om jeg
nå spekulerer, vil jeg tro at magmaet har bakt og herdet sedimentene og at
de deretter er fraktet opp av magma som virkelige xenolitter eller kastet
opp og ut av eksplosive gass/damputbrudd. Karbonatsedimenter vil ikke
smelte i magmaet da de har alt for høyt smeltepunkt.

Her kan du finne mere informasjon om Surtsey:

 Planter
 Fugler
 Fugletrekk
 insekter
 Livet i havet
 Hvordan livet kom
 Hvordan øya ble til
 Bilde-revy NY

18. februar 2003

flere sider kommer, og allerede eksisterende sider
mangler fremdeles mere tekst og bilder

Har du spørsmål eller vil vite mer, så ta gjerne kontakt!,

POSTKASSE
Tekst Meny - Hurtig veileder til våre sider
Google
 
Web www.vulkaner.no


bukkm.gif
DYR

over 250

birdm.jpg
FUGLER

over 500

flower.jpg
FLORA

over 225
dolphin.gif
HAVDYR
globe.gif
REISER
globe.gif
VULKANER
This page has been made with Macromedia Dreamweaver