Active volcanoes / Aktive vulkaner:

Avachinsky, Kamchatka, RusslandAvachinsky til høyre i bildet, Koryaksky til venstre.
foto: Jack Lockwood, U.S. Geological SurveyThe lava flow on the north side of Avacha volcano was produced during is last eruption in 1991.
 Copyright ©: Steve Jones, Adventure Photographs

Avachinsky vulkanen er en av de mest aktive stratovulkanerKamchatka-halvøya. Den nøyaktige posisjon
er 53,2°N og 158,8°Ø. Den når en høyde av 2.741 moh. Vulkanen består
av en yngre krone på innsiden av en eldre kaldera. Avachinsky karakteriseres som en
'Somma-vulkan' (hva i alle dager er nå det, da?) på grunn av sin likhet med Vesuv i Italia.
Et større utbrudd på styrke 4 på VEI-skalaen fant sted i 1945.

Avachinsky vulkanen er kun 25 km fra Elizovo lufthavn utenfor Petropavlovsk-Kamchatsky.
(Se kart her) Den har hatt minst 14 historiske utbrudd, det siste 8 januar 1991.


17.oktober 2001

Ved 20.00 tiden lokal tid den 12.oktober steg en gass-sky opp og drev1 km østover. Neste dag hadde skyen utvidet seg 10 km østover. 17.oktober kunne man fra helikopter observere en sprekk-dannelse fra ØSØ til VNV tvers over lavakuppelen, som i øyeblikket er meget varm. Sprekken fortsatte videre 100-150 m nedover skråningene på kronen. Gass strømmer ut fra sprekken, mest på østsiden.

12.oktober 2001
6 oktober var det fumarolsk aktivitet over hele krateret. En intens gass-sky hang lavt over
krateret og drev 10 km sydøstover. Neste dag ble gassen drevet nedover fjellsidene.
De etterfølgende 4-5 dagene varierte høyden på askesøylen fra 50 til 500 m over krateret. Satellitobservasjoner påviste høye temperaturer på østsiden av krateret.

7.oktober 2001
Kl. 07.50 lokal tid fant det sted et skjelv på størrelse 1,5 på Richters skala på innsiden av vulkanen, etterfult av en mindre gass-eksplosjon, som sendte en røyk- og askesøyle 1.000 m til værs. Asken dekket den sydøstre del av området.

Flere skjelv har vært observert etter den 25.august av styrke 1,7 til 2,6, hvorav ett av dem i en dybde av 7 km.
Et øyenvitne kunne fortelle om mudderflommer på 50-100 m som rullet nedover vulkanens SØ-side.
Disse kunne oftest sees etter nylige snøfall.

Det forrige utbrudd fra Avachinsky var i 1991. Den gang varte utbruddet i 6 dager. Dette førte
til at Petropavlovsk-KamchatskyK ble dekket av flere mm med aske. Lava rant også ut,
og fyllte etterhvert krateret og korket det til.

Man antyder nå at fortsatt aktivitet vil kunne følge hendelsesforløpet på utbruddene i 1737 og 1827. Enten vil det bli et
stort utbrudd etterfulgt av eksplosjoner som kaster ut tephra og debris,
og som igjen fører til skred og mudderflommer. Eller, en delvis ødeleggelse av proppen vil finne sted som følge av mindre skjelv - noe som da vil føre til mindre voldsomme utbrudd og mudderflommer. Begge mulighetene vil uansett være farlige
for de nærliggende gårder (dachas), Radyugino bosettningen og byen Petropavlovsk-Kamchatsky.

  Siste nytt alltid øverst. Nedenfor er de eldste begivenheter øverst.

Avachinsky ble til over lang tid. Utbrudd av andesite og senere basalt skapte vulkanens kjegle. Senere ble kalderaet til.. Til slutt den nåværende Avachi-kjeglen på innsiden av krateret. Den sydlige delen av krateret er ødelagt og har åpnet krateret på denne siden. Under det kraftige utbruddet i 1945, ble det dannet et steilt krater med en diameter på 330m og en dybde
på 260m. I dag kan ma se spor etter hele 15 lavaflommer nedover vulkansidene.
Tidligere pyroklastiske flommer har avleiret materiale i 4-5 km lengde.

  Linker:
 Volcanoes of Russia - Vulkaner i Russland
 Our Beautiful World: Kamchatka - Vår vidunderlige verden

Google
 
Web www.vulkaner.no
bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 300
dolphin.gif
SEALIFE
globe.gif
TRAVEL
globe.gif
VOLCANO


    alfabetisk liste
    alphabetic listDenne siden er laget ved hjelp av Macromedia Dreamweaver