Active volcanoes / Aktive vulkaner:

Guagua Pichincha, EcuadorFoto: Diario Hoy Digital
Tirsdag 25 august 1999 våknet Pichincha vulkanen nær Quito, til live, og sendte opp en 6000 m
høy sky av vanndamp (Phreatisk eksplosjon). Den vulkanske aktiviteten spredte frykt i de
nærliggende områder. Quitos 1,4 millioner innbyggere ble advart av seismologer i fjor om at lavamengden inne i Pichincha var økende, og at det var fare for et utbrudd. Man trodde
imidlertid ikke den gang at et større utbrudd var nært forestående.


Foto tatt av Hugo Yepes (via SWVRC)

En større utbrudd fant så sted om morgenen den 1 september, lokal tid, og sendte en
askesky opp i en høyde av 3.500m. Et nytt jordskjelv inntraff igjen. Dette var det tredje
største de løpet av siste 8 dagene. Skjelvet ble lokalisert til en dybde av l,7 km. Mindre
jordskjelv forekom hele tiden. Innbyggerne langs Cristal-elven og i Lloa ble informert om
askenedfall. Fumarolsk aktivitet var intens og skal ha formet et nytt krater

17.september 1999
Det er tåke i området rundt Quito. Mindre eksplosjoner høres. Dampsøyle kan sees fra
den andre siden av fjellet. Beredskapen opprettholdes på GUL

Dagen i går var rolig, men efter foregående dagers askeutbrudd, som til tider dekket hele Quito, hovedstaden i Ecuador, med aske og støv, så har sjefen for det Geologiske Institutt gitt uttrykk
for at man må igangsette en kampanje for evakuering av de områder som kan bli mest utsatt
under et større utbrudd. Det er imidlertid delte meninger blant myndighetene om i hvor stor
utstrekning evakuering og andre tiltak skal foretas, og man har tilkallt internasjonal
ekspertise for å bedømme risikoen ved Guagua Pichincha.

19.september 1999
Aktiviteten er økende. Efter en phreatisk eksplosjon står en søyle av damp nå mere enn 4.000 m
over vulkanen, og rystelser forekommer til stadighet. Mengden av lava i vulkanens indre
skal ha vært økende de siste dagene. De pulveriserte steinmassene som kommer ut,
sammen med damp og aske, tyder imidlertid på at det fremdeles er gamle steinmasser
som følger med. Først når man finner glassbiter, små millimeter lange tynne tråder, 'Pelées hår',
vil man endre alarmen til ORANGE, da det vil være et tegn på at nye masser er på vei
opp fra det indre.

Trykket innenfra skal ha økt de siste tre dager, og det ser ut til at lavaen prøver å finne et
svakt punkt, hvor den kan slippe ut. Fra vulkanen skal det gå en såkalt tektonisk sprekk,
Quito-sprekken, som strekker seg 40 kilometer sydover, tvers gjennom Quito....Man mener
dog at det er mest sansynlig at lavaen vil slippe ut gjennom toppen på vulkanen.

Alarmen, som nå står på GUL, indikerer muligheten for et utbrudd innenfor de nærmeste
uker eller måneder.Alarmberedskapet for Guagua Pichinchas del har vært GUL i et helt år nå. ORANGE, som er neste steg, indikerer utbrudd innenfor noen dager eller uke, og RØD
indikerer utbrudd mellom 24 timer og noen dager.

Det er først og fremst områdene i vulkanskråningene som er utsatt. Risikosonen består av
7.400 hektar med skog, beite- og jordbrukssoner. Den er inndelt i hele 90 distrikter,
med en befolkning på rundt 100.000.

Det har vært gjennomført store sikringsarbeider i skråningene her for å hindre flom av
tidligere nedfalt aske og regn- eller smeltevann, s.k. mudderflom (se vulkanen Ruiz.)
I løpet av det siste året har er det blitt bygget 52 murer, men man er enda ikke
helt ferdig med hele arbeidet. Disse er imidlertid ikke bygget for å ta i mot konsekvensene
av et vulkanutbrudd, men for å ta i mot regn- og smeltevann, som tar med seg aske og annet
vulkansk materiale efter nedfall fra vulkanen.


Fra avisen Diario La Hora

I løpet av det siste året har mann besøkt samtlige boliger i området, for å informere om -
og utlevere materiale - slik at beboerne blir klar over konsekvensene i tilfelle et mulig utbrudd.
Alle bør derfor vite at dersom alarmen blir satt til RØD, så må man finne ly i nærmeste beskyttelsessone, og sørge for at de har mat og vann nok der.

Man har konstatert at hele 90% av husene er istand til å tåle vekten av et eventuelt askenedfall.
Man har i tillegg tilbudt hjelp til noen av de fattigste distriktene, hvor man vet at hustak vil rase
sammen under vekten av asken, som ganske snart vil ha en vekt som tilsvarer 1 tonn
pr kvadratmeter hustak.

En er nå i full gang med å merke evakueringsruter ut av hovedstaden Quito, i tilfelle
at omstendighetene skal forverre seg. I første omgang vil man dog be befolkningen holde seg innendørs, og avvente nærmere ordre, for å unngå panikk, og trafikk-kork på veiene.

I mellomtiden strides myndigheter og geologer om betydningen av den økende aktiviteten.
Noen vil foreta seg noe nå, andre vil se det an. Imidlertid er man kommet til at all informasjon
som skal gis offentligheten SKAL innom de offentlige myndighetene først for å unngå at
'landets rykte' skal berøres.

Blant befolkningen i skråningene er det mange gamle som har levd der det meste av sitt liv.
En 79 årig veteran sier at han ikke vil flytte ut uansett hva som skjer.'Jeg vet ikke hvorfor
de plutselig sier at det er farlig nå' sier han. 'Nå har vulkanen rumlet og murret, og vekket oss
mang en natt, og enda har det ikke skjedd noe'. Andre setter sin lit til helgener, deriblant
'Steinens Jomfru', og så går de i kirken og legger blomster ned foran henne.


Foto: Diario Hoy Digital

I Quito er man begynt å beskytte monumenter og andre historiske byggverk. I Det
Historiske Senter vil man dekke veggene med plastik, og man vil i kommunestyret idag
drøfte tiltak for minst 200 andre bygninger.

Efter de siste dagers aktivitet har salget av gassmasker i Quito blitt mangedoblet. Det som
berører mange er hvordan de skal beskytte barna mot følgene av askeregnet som vil falle over
byen. En gruppe på 30 leger ved Metropolitan Hospitalet har gitt råd til befolkningen.
Ifølge spesialistene kan vulkansk aske medføre problemer i øynene og munnen. På små barn
kan det også føre til fordøyelsesproblemer. Små barn advares mot å bruke maske,
og under ingen omstendigheter må man dekke nese eller munn på babyer. Her kan man henge
et tynt fuktig dekke, minst 30 cm fra barnet. Astmatiske eller allergiske barn bør få ekstra
medisiner, og også beskyttes på andre måter.

25.september 1999
Institute Geofisico informerer om at aktiviteten siste 24 timer har økt betraktelig.
Skjelvene kommer nå med gjennomsnittlig 2 hvert minutt, lørdag morgen. Skjelvene finner sted
under toppen, i en dybde på 3 til 4 km. Det er fortsatt sterk svovellukt i området.

En ny phreatisk eksplosjon fant sted kl.22.00 lokal tid i går kveld. Til tross for det sene
tidspunktet kunne flere beskue utbruddet. Det har vært høy seismisk aktivitet det siste
døgnet, med ialt over 500 større og mindre skjelv. På morgenen idag nådde søylene fra
fumarolene 1500m høyde

26.september 1999

foto: Aske på bil i Quito - Diario Hoy Digital

Om morgenen idag søndag, lokal tid, ble en større eksplosjon registrert. Den ble efterfulgt av
sterk støy, i likhet med duren av en jetmotor, som vekket innbyggerne i Lloa. I tillegg førte
den til en mudderflom (lahar) som rant ned i Cristal elven og vekket beboerne der.
Askenedfallet var synlig i Manabi, hvor det la seg som et fint lag på vegetasjon og kjøretøyer.
Siste 24 timer ble det registrert 1300 vulkan-tektoniske skjelv, alle vest for toppen, og 1 til
4 km nede i dypet. Svovellukten var intens.

27.september 1999
"Få vulkaner i verden ville ha latt være å eksplodere hvis de kunne oppvise en lignende seismisk aktivitet og oppstigning av lava, som det har vært i Guagua Pichincha de siste dagene.." sier direktøren ved det Geofysiske Insitut, Señor Hugo Yépez.

Slik som vulkanen oppfører seg i øyeblikket med oppstigende lava, og hvis det fortsetter slik de neste dagene, vil det indikere at et større utbrudd er underveis. Magma er sansynligvis i ferd med
å utvide seg mellom 3 og 4 km nede i vulkanen, noe som antas å være årsaken til
de siste dagers skjelv. Spørsmålet dreier seg om hvor sterk den 'pluggen' er, som i øyeblikket hindrer lavaen i å komme høyere opp. Man akter å fly over vulkanen for å se om det er noen deformasjon i krateret En annen faktor som sansynliggjør et snarlig utbrudd, er at gassen nå strømmer ut i større mengde enn før, og at den inneholder mere helium. Dette betyr at magmaen nærmer seg overflaten.

28.september 1999
ORANGE ALARM

Foto: Diario LaHora, Ecuador
Kl.19:30 lokal tid igår kveld ble det erklært Orange Alarm (Alert)
Evakueringen av Lloa begynte i går kveld, efter at alarmen ble satt opp til Orange.
Guagua Pichincha økte intensiteten av skjelv fra 2 til 3 i minuttet i løpet av gårsdagen, og beredskapen øker. I øvrig ventes en 2 av seks vanlige utbruddstyper for vulkaner, enten et 'vulkansk' utbrudd, eller et ,pliniansk'. Det første er voldsomt og spyr ut lave med stein og gass, mens sistnevnte sender søyler av gass høyt opp i atmosfæren.

  
vulkansk utbrudd - - og pliniansk

Skoleklasser får fri, og skolene stenger, og folk i utsatte områder blir bedt om å sikre seg en matvarer-reserve for 5 dager. Befolkningen blir nå gjort oppmerksom på hvilke områder som er risikofyllte, og hvilke som ikke er det. Evakueringsruter blir også offentliggjort. Orange alarm
betyr at et utbrudd kan ventes innen noen dager eller uker.

29.september 1999

foto:Diario LaHora, Ecuador

Nervene sto på høykant i Quito i går da det gikk rykter om rød alarm....
Kl.22.30 i går kveld, norsk tid, begynte evakueringen av Lloa, på Pichinchas vulkanside.
Omkring 2.500 bønder nektet tirsdag å bli evakuert, og hevdet at de ikke kunne forlate sine eiendommer. Ikke desto mindre så prøvde enheter fra sivilforsvaret, Røde Kors, politiet,
brannfolk og militære å overtale dem, og advare dem om den fare de befant seg i ved å kjøre gjennom området med høyttaler-biler. De ble oppfordret til å la alt bli igjen, og redde livet
istedet - komme seg ut av området så hurtig som mulig. Lloa, som ligger 8 km fra krateret
til Guagua Pichincha, er det første av 60 små tettsteder med bønder, som er i risikosonen,
og som nå evakueres litt efter litt, mens alarmen fremdeles står på orange, før den blir RØD.
(Diario LaHora, Ecuador )Innenfor den orange prikkede linjen er det størst fare for pyroklastisk flom, innenfor den blå, litt mindre.Den orange sonen rundt vulkanen, inklusive det meste av Quito (blått) er den farligste
sonen å befinne seg i, i tilfelle et større utbrudd. Den sterke orangefargede elven, Rio Blanca, er
den som man regner med vil føre lahar med seg nedover mot kysten.

30.september 1999
Onsdag natt ved ett-tiden ble innbyggerne i Quito vekket av en kraftig svovellukt. Samtidig
ble byen innhyllet i tåke, hvorefter en klebrig masse begynte å legge seg på tak og biler.
Flere ble grepet av panikk, og sto opp for å se om utbruddet nå var kommet. Hundene i
området hylte, og katter hoppet forskremt fra tak til tak. I løpet av morgentimene var man
flere steder i gang med å rydde gater, parkeringsplasser, butikkvinduer osv for aske. Bileiere
møtte en bil dekket av en seig grønnaktig masse, som lignet den sement man bruker å dekke husfasadene med før man maler dem.

(Diario Hoy Digital)

Videre meldes at 400.000 skoleelever er berørt av de stengte skolene. Alle, unntatt barn
under 5 år (se Tungurahua), oppfordres til å gå med vått lommetørkle for munnen under askenedfallene. Et større utbrudd i går førte til at flere distrikter i Quito ble dekket av 2,5 cm lavastøv. Dette skapte naturligvis problemer, og minst ett sykehus har begynt å evakuere
pasientene, for som de sier, de kan ikke drive sykehus i 2,5 cm lavastøv. Myndighetene
avventer geologenes uttalelser før de øker beredskapen til RØD.

Offentlige kontorer, flere private selskap og banker har overført personell til landets forretningssenter, byen Guayaquil, men der er det umulig å få hotell-rom, da alt er fullt.

1.oktober 1999
Et nytt jordskjelv fant sted i natt, like efter kl.02.00, eller 20.00 lokal tid, med 3.7 på
Richters skala. Dette avspeiler aktiviteten inne i vulkanen, sier ekspertene. Igjen måtte skremte innbyggere tape vinduer mot gass, og væte lommetørklærne de må ha foran munnen. I går
la man siste hånd på evakueringsplanene for Quito, hvori inngår planer for fremskaffelse
av ferskvann når byens egen vannforsyning eventuelt blir ødelagt.

En gruppe eksperter fløy i går over vulkanen, og observerte at kraterkantene flere steder var
falt sammen. Samtidig var antall skjelv i vulkanen gått ned fra 2.180 dagen før, til bare 480
i går. Flere av disse mindre skjelv fremkommer ved at store blokker i vulkanens indre løsriver
seg fra kraterveggene og faller ned. Fremdeles er det noen få innbyggere igjen i tettstedene
Lloa, Mindo og Nono på vulkanskråningene. De foretrekker å være igjen for å passe på
buskapen sin, så lenge som mulig.


Bønder henter ned dyrene sine fra Lloa området (Diario Hoy Digital)

Byene Esmeraldas og Quinindé lider allerede under følgene av askenedfallet. Blanco-elven
er blitt en mudderelv, og døde fisk flyter rundt. Ferskvann blir nå tilkjørt i store tanker.

2.oktober 1999
I byen Lloa, på vulkanskråningen mot Quito, patruljerer 60 soldater den øde byen, efter at 1500 innbyggere ble evakuert. De skal sørge for at ingen er tilbake i tilfelle utbrudd, samt påse at ingen benytter seg av anledningen til å rane de tomme husene og forretningene.Siste 12 timer ble det bare rapportert 60 skjelv, mot 60 i timen for noen dager siden.

Ifølge geologen Mario Ruiz er det 4 ting som kjennetegner et forestående utbrudd:
antall registrert skjelv, mengden av frigitt energi, utvidelse av veggene/kuppelen i vulkanen,
og mengden av svovel. Når det gjelder Pichincha så steg antall skjelv fra 71 til 3202 pr døgn
de siste 15 dager, og dette foranlediget ORANGE alarm. Hvor mange skjelv skal det så til
for å sette alarmen til RØD? Antallet har ikke så stor betydning, det er styrken i dem som teller.
Det kan være bare 300 svake skjelv når et utbrudd kommer, da er det de andre faktorene som teller. Omvendt kan det kanskje bare være ett eller to skjelv med stor styrke
.Se tegningen på Hva er vulkanskjelv?
(Diario Hoy Digital)

Ved utbruddet 27 oktober i 1660, som varte i 15 dager, falt aske nedover byen og omegnen
i hele 3 dager. Asken nådde en dybde av 30 cm i byen, og 80 cm ute på markene!
Man har nå tilfluktsfom for befolkningen klare, men har glemt dyrene. 80% av den evakuerte befolkningen fra Lloa er bønder med husdyrhold som viktigste næringsvei.Vanntilførselen
i området er sikret, da man har bygd ut et nett av lukkede vannrør, som blir uberørt av
askenedfallet. I tillegg vil store presenninger bli lagt over vannreservoarerne i god tid.

I tilfelle strømmen blir brutt ved et utbrudd, må man ikke bruke stearinlys eller lamper med åpen flamme. Hvorfor ikke? Det er for farlig å bruke dem. For det første bruker de opp surstoffet i rommet (tilfluktsrom spesielt) og omdanner dette til kvelstoff (karbondioksyd). I betraktning av at man kanskje må oppholde seg i rommet i flere dager vil det fort bli livsfarlig.
Dernest er det muligheten for eksplosjoner ved tilsig av gasser.


Foto: Diario Hoy Digital

Hvert familiemedlem bør ha en liten koffert for hånden, som er lett å bære, og som er
imprignert slik at ikke aske setter seg på den. Innholdet skal bestp av et teppe, klær,
en kniv, en fløyte (i tilfelle siktbarheten blir for dårlig, og man kommer vekk fra hverandre),
en flaske vann, medisiner, en lanterne, et håndkle, et 5 meter langt tau og videre, penger, identitetskort og andre dokumenter. Kofferten skal bare brukes i tilfelle evakuering

Flere av innbyggerne i Lloa har vært nødt til å selge sin buskap, og har opplevd at i slike
situasjoner, er det alltid noen som skal tjene på andres nød. Prisene på kveg har derfor bare
vært ca 50% av det man ellers kunne oppnå. Noen har ikke hatt råd til å selge, men
er likevel tvunget til det, da de ikke har mulighet til å se til dyrene. Det er de store oppkjøpere
som sørger for det meste av handelen

3.oktober 1999
Arbeidere rundt om i byen var lørdag opptatt med å lempe sandsekker, for å bygge opp
murer som skal ta imot de ventede mudderflommene. Det regner svært mye i Quito på denne
tiden av året (De har 2 meter nedbør der i året) og et regnskyll efter et større askenedfall vil automatisk føre til store flommer (Se Ruiz og Pinatubo). Hvis ikke aske fra hustak fjernes
omgående, vil også regn øke vekten slik at takene raser sammen. Flere gater i Quito går
steilt oppover skråningene mot Pichincha, og vil bli rammet av mudderflommer.
(Fox News)

(Foto: Miguel Ortega 1999/10/04 Diario Hoy Digital)

Mange steder forbereder man seg nå på et større utbrudd, og spesielt i Quitos nordlige
bydeler er man opptatt med å innkapsle husene i store plastiktepper og presenninger, for
å unngå aske på veggene. Supermarkedene er delvis utsatt for hamstring, men da man for noen dager siden endret alarmen fra GUL til ORANGE, var det hamstring flere steder. Frivillige
brigader renser nå opp alle vannavløp i gater og på plasser for å hindre oversvømmelser. Hundredevis av hus har tapet inn vinduer, og skorsteiner/piper er innkapslet i plastikposer.
Frivillige installerer alarmapparater på skoler i området, slik at sivilbefolkningen kan bli
varslet i god tid før det ventede utbruddet.
(Diario LaHora)

4.oktober 1999
Militæret evakuerte 80 mennesker fra Nono i går, uten at borgermesteren ble informert, noe
som skapte reaksjoner. Militæret hevdet imidlertid at disse familier bodde i en risiko-sone,
og at de ikke ville være istand til å hjelpe dem hvis det kom et større utbrudd. I tillegg har
det regnet kraftig, og man er redd for mudderflommer. I Nono bor det ca 1000 mennesker.
(Diario La Hora)

5.oktober 1999
Til tross for store askeskyer som veltet opp av vulkanen mandag, besluttet vitenskapsmennene
i går å endre alarmberedskapen til GUL. Man mener vulkaner har satt i gang et langsomt
utbrudd av lava, som kan vare i måneder eller år, og sansynligvis ikke plutselig ende med en eksplosjon. Typen på lavaen som kommer opp kan naturligvis endre seg, bli mer gassholdig
og føre til en eksplosjon, som da blir den første siden 1660. Innbyggerne i Quito
vil måtte lære å leve med en ustadig vulkan.

7.oktober 1999

bilde av askeskyen tatt tirsdag eftermiddag over Quito(Diario Hoy Digital)

I går krevde Guagua Pichincha sitt første offer, idet en eldre mann døde av pustevansker,
efter et 5 timer langt askenedfall, som slapp over 5.000 tonn aske på Quitos innbyggere.
'Dette er forferdelig. Det brenner i øynevåre og i halsen. Hvordan skal vi kunne leve med
dette i månedsvis?' sa en innbygger, som løp gjennom Quitos gater, med maske for munn
og nese. Røde Kors har behandlet dusinvis av mennesker med pustevansker. Myndighetene
har anbefalt eldre personer, og dem som lider av astma til å flytte ut av Quito inntil
vulkanen roer seg ned igjen.

Myndighetene advarte i går innbyggerne om ikke å skylle bort aske som hopet seg opp i
gater og sideveier, da blandingen av aske og vann ville bli til en sementlignende substans, som ville tette i gjen byens avløpssystem. Kraftig regnskyll i går eftermiddag gjorde derefter myndighetene fortvilte over situasjonen.


(Foto:Diario Hoy Digital)

Tirsdag kveld stengte Quitos lufthavn, og den forble stengt onsdag. Alle flyavganger, både
innenlandske og utenlandske ble kansellert. Over 200 arbeidere feide bort aske onsdag fra rullebanene og flyene. Myndighetene sier at det ikke blir noen flyavganger før asken slutter
å falle, og rullebanene er rene igjen, fordi asken kan tette flymotorene.(Ref beretningen fra Redoubt-vulkanen i Alaska hvor fly fikk problemer)

Kl 14.09 i går, onsdag fant en større phreatisk eksplosjon sted. Askeskyen nådde 15.000 -
18.000 meters høyde og 'a reduced displacement of 36 cm2'. Utbruddet kunne observeres
i Lloa, men i Quito kunne man ikke se noe på grunn av været, og oppdaget ingenting før
askefallet begynte ved halv femtiden. Se bilde øverst under overskriften 7.oktober 1999.

Minst 23 mennesker som var i ferd med å feie aske i hjemmet, eller på kontorer, fikk alvorlige skader på grunn av fall fra tak og vegger. Noen falt fra tak da takene kollapset under vekten.
Flere andre ble behandlet på sykehusene for pustevansker, hvorav noen alvorlig.
(Diario Hoy Digital)

200.000 TONN aske falt over Quito igår. Dette tilsvarer 1 mm nedfall på et område på
6 x 44 kilometer!. Myndighetene ber folk samle asken i bæreposer og sekker, for å unngå å ødelegge kloakkanlegget. (Hvor i all verden skal de gjøre av det efterhvert?). Senere på
dagen meldes det at skyen nå hadde en lengde på 220 km, og var 100 km bred og
rakk 8.000 meter opp i atmosfæren.

Partikler fra vulkanen skal ha falt ned så langt borte som i Tulcan, og andre områder ved
grensen til Colombia, og noe skal ha nådd ut til kystområdene. Et mindre jordskjelv skal
ha rammet et område nord for Quito i går, men det skal ikke ha noen tilknytning til vulkanen.

Fredag 8.oktober 1999
'Et fantastisk skuespill', ble det sagt, og gårsdagens utbrudd, som vekket innbyggerne i
Quito presis klokken 7.06 om morgenen, var dagens samtaleemne. Selv om gårsdagens
utbrudd, det andre denne uken, bare var 50% så stort som det i tirsdags, fortonet det seg
langt mer utrolig da himmelen (før utbruddet) var skyfri, og utbruddet kunne betraktes fra
flere steder i byen.

Ifølge Det Geologiske Insitutt førte utbruddet en søyle av aske og damp som gikk hele
13.000 meter til værs! Utbruddet varte i 10 minutter, og ble efterfulgt av flere små utbrudd
den neste timen.

Bilder tatt med 10 minutters mellomrom:

Foto: Diario Hoy Digital

Foto: Diario Hoy Digital

Foto: Diario Hoy Digital


Foto: Diario La Hora

Skremte og forbløffede innbyggere så på skuespillet fra verandaer, vinduer og gater. De
som ikke hørte om det på radio eller TV, våknet ved at andre ropte : 'Se på den soppen der!
Så nydelig den er!''. Med en morgen med tindrende blå himmel som bakgrunn var det mange
som våknet opp til noe man før bare hadde sett på bilder fra Nagasaki og Hiroshima. Mange
vekket sine barn for at skulle se noe som man neppe ville få muligheten til igjen (og det får vi
jo håpe for dem der borte i Quito).

Efterpå, vel to timer senere, kom askenedfallet. Dog ikke så stort som tirsdag, men fortsatt
nok til at man må feie og tørke. Denne gang var asken derimot ikke så klebrig som sist,
men mere talkum eller pudderaktig. Så frem med kost og plastsekker igjen.
(Lurer på hvor de gjør av all asken?)Foto: Diario Hoy Digital

Lørdag 9.oktober 1999


Foto: Diario Hoy Digital

Guaguamaníá er et nytt uttrykk man har fått i Quito. Dagens utgave av Diario Hoy Digital
inneholdt et vedlegg av soppskyen i forgårs, og opplaget var bortrevet på få timer. I tillegg
var minst 500 'selgere' i aktivitet på Quitos gater, med en poster av vulanutbruddet. Dette
fikk de på trykkeriene for 5.000 Sucres, og solgte dem igjen omgående for det dobbelte.
(Noe godt kommer det altså ut av Guagua også...)

Søndag 10 oktober 1999
Livet i Quito har vært, og fortsetter å være, fullt av motstridende følelser. Følelser som
svinger mellom frykten for en eneste stor altutslettende eksplosjon, og den overveldende forestillingen naturen oppbyr, når den slipper fri noe av sin energi, og forunderlige
skyformasjoner danner seg mot en krystallklar blå himmel tidlig en morgen. Men ikke bare
i Quito. De siste to dager har Tungurahua sluppet rødaktig aske over områdene rundt vulkanen
der, helt til byen Ambato. (Se Tungurahua og kart der).

4 personer er hittil døde, enten direkte eller indirekte som følge av utbruddet tirsdag,
da mere enn 1.million tonn aske falt ned over Quito innenfor en radius på 15 kilometer.
Et paradoks var det kanskje at man samtidig satte ned alarmen fra Orange til Gul, i en
by som så ut som en ørkenby, dekket av aske, og med maskekledte innbyggere overalt.

Onsdag 13.oktober
Internasjonale eksperter hjelper til med ryddingen av den 3 kilometer lange rullebanen. Siden
i går har rundt 400 militære og sivile hjulpet til med oppryddingen. Maskiner og støvsugere
fortsetter til torsdag eftermiddag. Innenriksflyruter kan bruke plassen fra 10 til 16 hver dag.
Hvor mye denne innskrenkningen har kostet flyselskapene, er det umulig å regne ut på det nåværende tidspunkt. All annen trafik er omdirigert til Guayaquil.
(Diario Hoy Digital)

17.oktober 1999
T
rolleybussene i Quito er rede til et utbrudd. Riktignok ble 16 av 50 busser tatt ut av drift
under askenedfallet 5.oktober, men systemet kollapset ihvertfall ikke fullstendig. Bruddet
den 5. skyldes først og fremst aske som kom inn i bussenes elektriske system, og førte til kortslutninger. Dette har man nå allerede tatt konsekvensen av, og forsøkt utbedret. Verre
er det med ledningene i luften, som gir strøm til bussene. Disse er fra før innsatt med et
klebrig materiale, og ved askenedfall kleber asken seg til ledningene, og hindrer overførselen
av strøm til antennen som forbinder trolleybussen med ledningene.

Ecuador begynner nå å få reklamasjoner fra de internasjonale blomstermarkedene, da
stengingen av Quito lufthavn har ført til opp til 6 dagers forsinkelser i leveringene. Dette vil
bety store tap for eksportørene, da man regner med at det tilsammen skulle har vært sendt
12.000 esker med blomster, til US $ 50 pr stk. Dette skulle gi et tap på rundt 4 millioner
kroner daglig, for et land som står på randen av konkurs.

19.oktober 1999
Nå tilbake til tilstandene forrige uke. Mandag morgen, norsk tid, ble det registrert en ny stor phreatisk eksplosjon, og dette ble fulgt av jordskjelv og rystelser fra gassutslippet. Både lyden
av utbruddet og lukten av svovel var intens. Røyk- og askeskyen nådde en høyde av 2.500 m
da dagen grydde, mens foregående dag kunne oppvise en røyksky på hele 10.000 m. Man
advarer alle mot å komme for nær vulkanen, da den uten varsel kan gi fra seg nye utbrudd.
. Et nytt krater skal ha blitt dannet mandag, på siden som er vendt mot Quito.

21.oktober 1999
Tanken om at Guagua Pichincha og Tungurahua (125 km lenger syd) begge skulle eksplodere
samtidig er høyst uvanlig, men ikke umulig. Et nytt krater på Guagua Pichincha gjør at man
forventer en ny aktiv periode der. (I 1902 da Mt.Pelee på Martinique eksploderte, var det et lignende utbrudd på naboøya Guadeloupe et par dager før, og man trodde da at Mt.Pelee ville
gi seg. Den gang tok man feil.)

Teknikerne på det Geofysiske Insitutt bekrefter i går at et nytt krater blir dannet, og det
betyr at man i de nærmeste dager kan vente et nytt kraftig utbrudd, med tilsvarende askenedfall
over Quito som man hadde 5 og 7 oktober. Dette blir bekreftet av rystingen av vulkanveggene denne uke, som har vært 10 ganger sterkere enn i den foregående. Man har de siste 48 timer registrert 470 skjelv, og i tillegg kraftige steinras av magmatisk opprinnelse inne i vulkanen.

Fortsett til side 2: klikk her!
To be continued: click here!

Google
 
Web www.vulkaner.no
bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 300
dolphin.gif
SEALIFE
globe.gif
TRAVEL
globe.gif
VOLCANO


    alfabetisk liste
    alphabetic listDenne siden er laget ved hjelp av Macromedia Dreamweaver