Active volcanoes / Aktive vulkaner:

El Chichon, Mexico  


Engelsk versjon oppdater desember 2011


El Chichon sett fra øst. Med en topp som bare er noen få hundrede meter over det omliggende området,
er den lavere enn de omkringliggende ikke-vulkanske toppene. Du kan se kløftene som er kuttet ut i landskapet
etter de i 1982 pyroclastiske flommene. Den orange fargen i bunnen er jernavsetninger som har tørket ut
av vannet som flommet gjennom de pyroklastiske flomavleiringene.

El Chichon er både den sydligste og østligste vulkanen i Mexico.
Den er liten, men har en kraftig andesitisk krone og lavakupler som dekker et isolert område
av Chiapas-provinsen langt fra andre gamle vulkaner. Før 1982 var det en relativt ukjent
vulkan, og den var stort sett dekket av skog, og heller ikke høyere enn andre topper rundt
omkring. Den største kronen, den tidligere toppen av vulkanen, ble dannet inne i et
1,6 x 2 kilometer stort krater, som man mener er omkring 200.000 år gammelt..


Dette er et bilde av El Chichon kalderaen, dannet under de meget eksplosive utbruddene
sent i mars og tidlig i april 1982. Kalderaen er omkring en kilometer bred og noen få hundrede
meter dyp. Før 1982-utbruddene besto toppen av vulkanen av en lavakrone. Det er en grunn
syreholdig innsjø i kalderaen, som utelukkende fylles opp av grunnvann.

To andre store kratere ligger på SV og SØ skråningene. Mere en et halv dusin store eksplosive
utbrudd har funnet sted i historisk tid. Det kraftige 1982 eksplosive utbruddet med høysvovel,
anhydritholdig magma ble etterfult av ødeleggende pyroklastiske flommer og bølger og ødela
toppen av vulkanen. Utbruddet dannet et nytt 1 kilometer bredt krater som nå inneholder en
syreholdig kraterinnsjø. El Chichon har siden år 270 hatt utbrudd hvert 500-600 år, i omkring
år 700, 1350 og 1850, med eksplosive utbrudd etterfulgt av pyroklastiske flommer.

Så plutselig i 1982 våknet den til live igjen, helt utenfor programmet. Før 1982 trodde man
det var en utdødd vulkan. Derfor overvåket man heller ikke vulkanen og 1982-utbruddet
kom som en fullstendig overraskelse på mange (selv om man i ettertid konstaterte av lokale
beboere i området rundt vulkanen hadde lagt merke til økt jordskjelvaktivitet i noen måneder
før det første utbruddet).

Mellom den 28. mars og 4. april var det tre voldsomme utbrudd fra El Chichon
Pyroclastiske flommer og bølger ødela landsbyer innenfor en 7 kilometer stor radius og
drepte mere enn 2.000 mennesker. Utbruddene produserte et volum på 0,5 kubikk-kilometer
vulkansk masse.


Aske og svoveldioxideholdige skyer over El Chichon etter utbruddet. De grønne områdene viser økningen i aerosol, det blå indikerer spredningen av partiklene.

Fra http://www.geocities.com/RainForest/Canopy/5236/el_chichon.htm (Not valid as per Sept. 2010)

En ting det er verd å merke seg vedrørende El Chichon, er at utbruddet, selv om det ikke var
blant de helt store vulkanske utbrudd, hadde en betydelig atmosfærisk effekt og påvirkning på
det globale klimaet. Utbruddet var spesielt i og med store mengder svovelholdige rike
areosolgasser ble pumpet opp i de lavere deler av stratofæren og ble spredt globalt, noe som
førte til fargestrålende soloppganger og solnedganger over store deler av jorden, og minket
mengden av solstråler som nådde jordens overflate. Den stratosfæriske skyen fra 1982
utbruddet var fremdeles merkbar og målbar sist i 1985. (Se bilde lenger nede på siden).

Dette bildet viser hvor virkningsfulle noen av de pyro-
klastiske flommene var. Her er to vulkanologer i ferd med å
undersøke et tre som ble omgitt og drept av en slik flom.
Etter at treet døde, begynte busker å vokse på det nye
området rundt den gamle trestammen. Først nylig har
erosjon i flomavsetningene som følge av nye elver, gravd
fram og synliggjort mye av den nedre trestammen igjen,
noe som gir en god indikasjon på hvor stor den pyro-
klastiske flommen må ha vært, og laget er egentlig enda
dypere enn det som er vist her ettersom treets nederste
del med roten fremdeles er begravd under asken.

Hva hendte i 1982?
Utbruddet begynte den 28. mars kl. 23:32 og en av NOAA's værsatellite sendte et bilde
som viste at en utbruddssøyle og sky på omkring 100 km i diameter hadde lagt seg over
området rundt El Chichon 40 minutter senere. Myndighetene rapporterte først at så mange
som 100 mennesker kunne ha vært drept av utbruddet og den ledsagende seismiske
aktiviteten. Tefra fallt ned i store mengder nær vulkanen, noe som igjen førte til at tusener av
mennesker måtte flykte fra sine hjem, og det medførte store skader på avlinger og husdyr.

Kl. 0530 neste morgen viste satellitbilder at hovedskyen lå fra Yucatán-halvøya og videre utover Karibbien syd for Cuba og videre til Haiti.

Kraftig askenedfall ble rapportert fra byer nær vulkanen. I Pichucalco, ~20 km NØ for
toppen, ble det meldt om 15 cm aske, og 5 cm aske falt ned over i Villahermosa (befolkning
på 100,000), 70 km NØ for vulkanen. Beboere i Nicapa, en landsby på NØ siden,
tok tilflukt i en kirke som veltet under et etterfølgende jordskjelv på styrke 3,5, og 10
mennesker ble drept og 200 såret. Antall drepte som følge av utbruddet (det første) varierte
opp til 100, og mange flere ble antakelig drept på SV skråningene under dette eller følgende
utbrudd.
De fleste av ofrene på nordsiden ble sansynligvis drept som følge av branner som begynte da
glødende tefra fallt ned i området. Titusener av mennesker flyktet fra området. Det kraftige
askenedfallet førte til at veier ble stengt og likeså lufthavnene i Villahermosa og Tuxtla
Gutiérrez (~ 70 km S for vulkanen). Kakao, kaffe og bananavlinger ble ødelagt.


Aktiviteten i perioden 30. mars-3. april 1982.
Et nytt, men mye
mindre eksplosivt utbrudd ble observert på satelittbilder
omkring kl. 09.00 den 30.mars. En tynn askesky drev østover
120 km før den oppløste seg. Et litt større utbrudd ble først
observert kl. 15.00 samme dag, og den førte med seg en
skysøyle som sted til midt-troposfæren og drev 350 km
nordover. Aktiviteten avtok rundt kl. 19.00. Dis spredte seg
over det sentrale mexico, og reduserte siktbarheten til 8 km i
Mexico City (~ 650 km VNV for vulkanen) og til kun 3 km i
(~ 750 km NWfor vulkanen). Et mindre utbrudd like før
kl. 13.30 den 31. mars sendte igjen opp en skysøyle,
men den forsvant hurtig østover..


Den 4. april kunne man observere en skysøyle på 16.800 m høyde, det samme som ble
målt for skysølen ved utbruddet den 28. mars.

I Ixtacomitán, 18 km ØNØ for toppen, var det kraftig askenedfall og tefra på opp til 4 cm i
diameter, og høren ble sendt ut for å evakuere de 3.000 innbyggerne. Ingen skader ble
rapportert. En landsby 15 km fra toppen var tidligere blitt evakuert og titusener av mennesker
hadde forlatt sine hjem. Myndighetene raporterte askenedfall over et 24.000 kvadratkilometer
stort område, og skaden på avlingene ble anslått til $ 55.000.000 eller rundt 375 millioner
norske kroner.
En avsetning av pimpesteinholdig materiale fra utbruddet 4. april strakk seg 5 km NØ-over
fra toppen, og endte ~2 km fra Nicapa. Ved enden på området var avsetningen 100 m bred
og 3 m tykk, og inneholdt pimpesteinblokker på 1 m i diameter. Temperaturer ble målt i
40 cm dybde den 8 april og lå da omkring 360°C.
Tefralaget i Nicapa, 7 km NØ for toppen, var totalt 25-40 cm etter utbruddet den 4. april.
Bomber så store som 50-60 cm i diameter hadde laget utallige huller i takene på husene
og mange tak raste sammen.
Halvveis mellom Ostuacán og Francisco León kokte en elv, og trær lå spredt rundt om på
bakken. Geologer mente det var en pyroklastisk flom som hadde fart gjennom området.
Av omkring 1.000 innbyggere i Francisco León, hadde omtrent halvparten evakuert før
utbruddet på grunn av de mange jordskjelvene man kunne merke i februar og mars,
men de resterende ble meldt savnet tidlig i april.

I mai kunne man se flere nye innsjøer som var demmet opp av pyroklastiske avsetninger.
Den største sjøen, i
Río Magdalena-dalføret, ved SV bunnen av vulkanen, vokste med
1 meters høyde hver dag fram til 26. april, og da litt langsommere, inntil den nådde 5 km
i lengde og inneholdt adskillige millioner kubikkmeter med vann. Sent 26. mai kunne ikke det
svake pyroklastiske askelaget holde tilbake vannet lengere. Seismografer kunne registrere at
demningen røk. Rystelser pågikk over en time, og en flom av nesten kokende vann flommet
nedover elveleiet. Ved Ostuacán, mer enn 10 km fra dammen holdt vannet fremdeles 82°
grader celcius. De fleste av befolkningen i de lavereliggende områder var evakuert, men ved
et hydroelektrisk prosjekt 35 km lenger nede ble en arbeider drept og tre fikk brannsår av
vannet som der lå på 52°C. Flommen ødela også en bro adskillige kilometer fra dammen
som brast.


Fargen på himmelen er kraftig purpur på grunn av støvet som var
tilstede i stratosfæren, i en høyde av omkring 20.000 meter.
Slik var de fargerike kveldstimene man kunne se i Alaska
etter utbruddet av El Chichon vulkanen i Mexico.

Et sted ble det rapportert at mange landsbyboere som hadde flyktet unna de kraftige tefra-
nedfallene under eksplosjonene 28-29 mars, returnerte noen få dager senere. 140 mennesker
i landsbyen, og like mange i området utenfor, ble drept i en pyroklastisk flom som senere
ødela hele landsbyen den 4. april.
Sist i juli måned, var det kun få av de ialt 60.000 flyktningene etter utbruddene, som fremdeles
befant seg i midligertidige leirer.
De fleste bilder på denne side fra NODAK EDU, North Dakota, USA

  Linker:

 

Google
 
Web www.vulkaner.no
bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 300
dolphin.gif
SEALIFE
globe.gif
TRAVEL
globe.gif
VOLCANO


    alfabetisk liste
    alphabetic listDenne siden er laget ved hjelp av Macromedia Dreamweaver