Active volcanoes / Aktive vulkaner:

Mayon, Philippinene


25.februar 2000 - 16.mars 2000


Fra utbruddet 24.febr.2000

Les artikkelen fra Inquirer, om menneskene som bor på vulkanskråningene
her, hvorfor de velger å bo der, og hvordan livet arter seg.

Se også vår side om et annerledes Philippinene

english speaking visitors - please refer to links at bottom!16.mars 2000
Mayon vil liksom ikke riktig gi seg. Siste døgn ble det rapportert 13 lavfrekvente vulkanske jordskjelv og 8 kortere rystelser. Det er ingen synlige tegn på at vulkantoppen sveller ut i
øyeblikket. Svoveldioksidutslippet har økt til 9.000 tonn/dag sammenlignet med gårsdagens
7.000 tonn. .Damputslipp er moderat, men en glødøende kraterkant observeres om natten.

Det er imidlertid vanlig med moderat seismisk aktivitet, høy vulkansk gassutslipp og fortsatt
glødende krater og glødende lava under toppen, mens Mayon-vulkanen senker aktiviteten og
går tilbake til en stille periode igjen. Lavaen i toppen av vulkanen kan holde seg glødende i lang tid fremover.

Som følge av en stort sett avtagende virksomhet, senkes nå beredskapen til 3, hvilket betyr at
det er mindre mulighet for et faretruende eksplosivt utbrudd. På grunn av gasslommer mm som
kan eksplodere plutselig, advares imidlertid befolkningen innen 6- 7 og 8kms risikosonene til å
være på vakt mot endringer i vulkanens oppførsel.

9.mars 2000
Siste!
Torsdag ettermiddag norsk tid får vi inn meldingen om at beredskapen er
satt ned, og at man regner med at utbruddet er over for denne gang.

Mer enn 15,000 mennesker ble beordret tilbake til 9 landsbyer som ligger i 6-8km sonen. Ingen innenfor 6 km radius fra vulkanen, ialt 45.000 mennesker, får lov å vende tilbake enda. Rundt 8.000 mennesker forlot sine midlertidige ly og returnerte til Guinobatan allerede i går.

Naturlig nok var det flere av den som ble hjemsendt, som engsted seg over mulige nye utbrudd.
De var også redd for mudderflommer med de mange tonn aske som ligger igjen på skråningene
opp mot Mayons topp. Myndighetene får en vanskelig jobb med å overbevise alle om at det
nå er ufarlig å vende tilbake, men man ønsker samtidig å lette presset inne i de midlertidige evakueringsleirene.
(Phlippine Daily Inquirer)

Man regner med at verdier for rundt P106,752,887 million med landbruksprodukter i Albays
byer og omegn er gått tapt på grunn av det kraftige askenedfallet fra utbruddet på Mayon.Dette innbefatter bl.a. bananer, ris, mais, grønnsaker og andre vekster. Når det gjelder ris er hele 50% ødelagt i enkelte områder. Videre er det delvis store skader på 50 fiskeoppdrettsanelgg i området.

Det er kun kommet inn få rapporter om skader på kveg og husdyr enda, så der er det ingen tall tilgjengelig pr. idag.

Hjelp fra utenlandske myndigheter og organisasjoner strømmer nå inn, slik at det blir
lettere å organisere evakueringsleirene inklusive sanitære forhold og vannforsyninger.
Man er allerede gått igang med å planlegge hva som kan gjøres for de evakuerte som ikke kan vende tilbake til sine hjemsteder.

7.mars 2000

Fjernt - og nærbilde av pyroklastisk flom.(Foto:PHIVOLCS)

En paralell kolaps av lavaflommen i de øvre deler midt på skråningene førte til en kraftig
pyroklastisk flom, rapporteres det fra PHIVOLKS. Kraftige glødende partier langs krateret,
og rullende glovarme steiner ned til de midtre deler av Bonga Gully (Bonga-kløften). Lite lavautstrømning i det siste, men til gjengjeldt et svovelutslipp daglig på rundt 9.000 tonn. Mye
tyder på at lava flyter opp til krateret inne i vulkanen, og det høye svovelutslippet samt at vulkantoppen fortsetter å svulme kan bety at det kraftig utbrudd er under utvikling, efter nesten
en ukes rolig tilstand.
(PHIVOLCS via SWVRC)

Aske regnet nedover bebyggelsen rundt foten av Mayon natt til tirsdag norsk tid, noe som
førte til panikk, men ingen personskader sies det fra offisielt hold. ,Vulkanologene sa at askeavsetningene på vulkansidene ikke var blitt til hard masse, og derfor løsnet, og innhyllet landsbyer og byer hele 12 km fra krateret i mørke. Det 'sorte regn' kom efter en lengere
pause. Hittil har derfor 8.000 evakuerte vendt tilbake, i håp om at utbruddet var over. Nå
måtte de løpe igjen.

Borgermesten i Santo Domingo, Nelia Balaoro, sa at hun sto på terrassen til rådhuset, og så rødaktige og svarte skyer falle ned over deler av byen. 'Jeg var skremt. Jeg sa til meg selv at
"Dette er slutten". Dette kommer til å begrave oss alle sammen. Folk i gatene begynte å løpe,
biler stoppet og det ble helt mørk som midt på natten', sa hun. Skolene er stengt mange steder,
og det tette askenedfallet tok livet av dusinvis av kveg. Nå er det de 50 millioner kubikk-
meterne med aske som ligger på vulkansidene som er den største faren.
(Manila Bulletin)

Følgende rapport er mottatt fra Philippine Daily Inquirer
Perez vendte tilbake til det lille gården sin oppe på skråningen efter å ha vært borte i 11 dager.
Men isteden for å kunne høste inn tomatene og pepper, fant han bare oppsmuldnet vulkansk
debris. 'Jeg kom for å høste inn avlingen min', sa han idet han så utover de øde jordene, 'hva kan
jeg gjøre nå? I det minste var det kun plantene som døde, og ikke bonden selv', la han så eftertenktsom til.

Det som en gang var små gårder og kokosnøtt-lunder, var nå begravd i et tykt lag av aske,
store steiner og alt mulig annet som flommen har bragt med seg. Røyk, og en tung svovellukt,
tøt ut gjennom hullene mellom steinene. 'Grav et hull, og du kan koke egg', sa Perez. I
ytterkantene av åkeren hans, var trærne brunsvidde av varmen fra den pyroklastiske flommen
som veltet nedover fjellet den 24.februar, dagen efter at Perez slapp unna med sin kone og 5
barn. I nærheten kunne man se kadaverne av 2 kuer som fløt i en dam med brunt regnvann,
omgitt av bladløse trær.

Dette området ligger omkring 6 km fra vulkanens krater, godt innenfor 8-km faresonen for pyroklastiske flommer, som når som helst igjen kan komme jagende nedover i 80 km i timen,
for å ta med seg alt som kommer i veien. Perez er oppgitt, og mener at det vil ta minst 10 år før
han igjen kan begynne å høste noe her. 'Vi er nødt til å finne et annet sted å bo, men vi har ikke penger til å starte med en gård igjen. Perez og flere av hans naboer besøkte området igår, sier
at de fremdeles er redd for nye eksplosjoner.

6.mars 2000
Vulkanen er nå inne i en rolig periode med utslipp av en mindre lavastrøm, og små utslipp av
aske og damp. Disse mindre utslipp har dekket områdene Camalig, Guinobatan og Ligao med
tåke og dis. Visuelle rapporter hindres fortsatt av tunge skyer rundt vulkantoppen.Svovelutslippet kom opp i 14.500 tonn lørdag. Vulkantoppen har flatet ut litt efter det store utbruddet 1.mars.
(PHIVOLCS via SWVRC)

Kraftige mudderflommer tordnet nedover Mayons skråninger i helgen. Det var kraftige
regnskyll lørdag som utløste dette, og i en landsby 6 km fra vulkantoppen fikk de hele
området dekket av et mudderlag. I selve sluktene der hovedflommene gikk, kunne man høre
store steiner smelle mot hverandre der de ble ført med nedover strømmene. Foreløbig er
det ikke meldt om skadede, men mange tar en stor sjangse ved å bli værende i området.

Panikkslagne landsbyboere løp til ventende busser og sykkeldrosjer (3-hjuls), for de visste
ikke hva som ellers ville komme sa de. 'Vi hørte lyden av steiner som rullet nedover. Bakken
ristet under føttene våre' sa en ung bonde. En annen eldre mann, hvis hus ligger nær slukten,
sa at han var som en skipsbrudden på en øde øy i flere timer efter at området rundt ham var oversvømmet av mudder. 'Jeg sto i sengen, det regnet, og jeg hørte kraftig rumling. Bakken
skalv. Jeg ville ikke forlate huset mitt, for jeg var redd jeg ville bli tatt av flommen. Jeg trodde
ikke jeg ville komme unna i live.' Vindfanget i huset ble dekket av mudder og store steiner,
men resten av huset var intakt efterpå.
(YAHOO)

Mudderflommer er ikke noe nytt på Philippinene - se vår reportasje om Pinatubo-utbruddet
i 1991, og rapporten fra Ruiz-vulkanen i Colombia. Avisene i Manila bringer heller ikke idag
noen ny rapport om forholdene. De begynner å bli vant til vulkanene sine, og har andre ting
å skrive om som er mere interessant i øyeblikket enn problemene rundt Mayon-vulkanen.

4.mars 2000
Et kraftig jordskjelv, som målte 5,2 på Richters skala, skremte i går vettet av befolkningen
rundt Mayon-vulkanen. Skjelvet skal dog ikke ha sammenheng med Mayons pågående
utbrudd, og det fant sted i nærheten av Batangas, nærmere Manila enn Mayon.

Hjelpearbeidere som strever med å skaffe mat nok, og husly til de mange evakuerte, ba
fredag om at man nå måtte ta bønn til hjelp, eftersom forsyninger nærmer seg slutten.
Man frykter at matvarene vil ta slutt i løpet av de neste 10 dager.

For tredje dag på rad er Mayon rolig, men myndighetene tar ingen sjangser og vil vente
i minst en uke til, før de gir klarsignal til de 83.000 evakuerte om å vende tilbake igjen.
Med 1/2 million tonn aske og vulkansk masse på vulkanskråningene, frykter man i tillegg
en enda større katastrofe når regntiden begynner nå.

En hjelpeorganisasjon delte ut ris til evakuerte, 10 kg ris til hver, og ba dem være tilbakeholdne
med bruken, da de først ville få ny forsyning om en uke, og derefter ville det være slutt på midler
til å forsyne dem med mere. I tillegg deles stråmatter ut, slik at babyer og barn skal slippe å ligge
direkte på bar bakke/gulv.

En fransk gruppe, Medicins Sans Frontiers (medisin uten grenser) har også landet, og et lag av helsepersonale begynte å besøke evakueringssentrene i går. Den amerikanske regjering har
lovet å gi 418.000 dollar (3,2 mill.kr) i telt, portable toaletter, vanntanker og dunker.
Innflyvningen av dette skal nå ha begynt.

1.mars 2000
14.32 i dag begynte Mayon med en ny serie eksplosive utbrudd, og kastet opp store mengder
aske og pyroklastiske flommer rullet nedover vulkanskråningene. De pyroklastiske flommene
var større enn tirsdagens, selv om askeutslippet var mindre. PHIVOLCS melder at
mudderflommene rant 5-6 kilometer nedover. Politiet har forlengst beordret alle i de berørte landsbyene til å evakuere, men fremdeles er det et stort antall som ignorerer dette. 'Vi har
ikke ressurser til å vokte hver eneste enkeltperson i området', sier politiet. 'De er sta
mennesker, men de løper like godt som en OL-løper når det er et utbrudd....'.

Man frykter av flommene vil sperre veiene rundt Legazpi, og således hindre redningsarbeid
og katastrofehjelp til området. Imidlertid trøster enkelte seg med at det først er i juni at
regntiden setter inn, så tre dagers regn nå er ikke så farlig.

Amerikanske vulkaneksperter er kommet til Legazpi for å hjelpe til med varsler, samtidig som
det en styrke på 2000 US-soldater i Philippinene på en militæreøvelse, og de har sagt seg
villig til å sette opp teltbyer og hjelpe til med vannforsyninger.

Miljøverndepartementet har sendt ut sine egne advarsler om at den mulige blandingen av svovel
og regn, kan komme til å føre til store mengder svoveldioksid. Dette kan komme til å bli farlig
ikke bare for dyr og planter, men også for menneskene rundt i området.
(Manila Bulletin)

Askeskyen sto igjen 8.000 m over vulkanene. Tykk vulkansk aske falt over byene Guinobatan, Camalig, Ligao, Oas, og Polangui, alle i den sydøstre sektor av vulkanen. De ble rapportert askenedfall i flere byer i Camarines Sur og Naga City (ca 105 kilometers fra vulkanen).

Kraftig regn forvandlet alle gatene i de 5 byene til mudder. Mudder dryppet fra husene, fra
bilene, trærne og alt annet over bakkenivå. Elektrisiteten er enda ikke kommet tilbake i noen
av byene, og alt ligger i mørke. Man regner med at ødeleggelsene efterhvert også vil gjelde ris,
mais, kveg og andre landbruksprodukter. 500 hektar dyrket mark er berørt i landsbyene
innenfor risikosonen, i tillegg til fiskeoppdrettsanlegg.
(Philippine Daily Inquirer)

29.februar 2000


(Foto:Manila Bulletin)
Minst 15 personer, de fleste barn, ble sendt på sykehus med alvorlige astmaproblemer som
følge av askenedfall. Sosial- og utviklingsdepartementet bekrefter at minst to personer er døde
av hjerteslag, som følge av panikk under utbruddene.

I Guinobatan er 90% av byen dekket av minst 5 cm dypt lag av brungrå aske, og 8.500
mennesker er tvunget til å forlate sine hjem. Sikten er så dårlig at man knapt ser et kvartal
foran seg.
(Manila Bulletin)

Massivt vulkansk utbrudd slår knock out på philippinske byer idag. 83.000 på flukt. Dette er overskriften på en artikkel i middagens utgave av Yahoo-Asia News, (se link nedenfor).Solen forsvant og dagen ble til natt rundt Mayon. Kraftige bombeaktige eksplosjoner, lyder som artilleri-dueller og lignende, kunne høres mer enn 20 km unna, og glødende steinmasser ble kastet til værs, og en mørk askefyllt sky skjøt 14.000 m i været.

Det meste av aske ble ført mot Camalig og Guinobatan byene. Strømmen ble kuttet både i provinshovedstaden Legazpi og i andre nærliggende byer ved middagstid idag (lokal tid tidsforskjellen til Norge er 9 timer). Dette skal skyldes askenedfall, blir det sagt. Man venter
ikke strømmen tilbake før tidligst onsdag morgen. Et svovelladet utbrudd mandag eftermiddag, forvandlet flere byer til spøkelsesbyer. Både bygninger og vegetasjon ble antok en grå farge.

Minst 35.000 mennesker har flyktet fra sine hjem de siste 24 timer, og merkelig nok ingen
alvorlige ulykker så langt. Flere har vært på takene og følt hvordan vi nordboere har det når vi
må ut og måke snø... Et sted løp to menn på hver sin side av en risåker, med en langt tau
mellom seg, og prøvde på den måten å dra asken av risplantene ved å stramme tauet.

Mange av dem som valgte å bli boende, eller som av andre grunner ikke hadde evakuert allerede, har holdt seg inne, med gassmasker og våte kluter for ansiktet. En eldre pensjonist låste seg inne med 6 av sine barn og barnebarn. De ville ha evakuert, men lastebilene hadde vært fulle.
Nå advares alle som er tilbake i risikosonen, om at mudderflommer er ventet, og at disse høyst sansynlig vil begrave deres hjem. Regn er nå forutsagt for de neste TRE dager.
(yahoo asia news)


(Foto: Inquirer)

Vulkanske bomber - glødende steiner så store som hus, ble kastet ut fra krateret og rullet nedover skråningene på Mayon, da den flere ganger eksploderte sent i går. Vitenskapsmenn sier de venter at utbruddene vil vare i ukesvis. 'Dette er fremdeles ikke det store utbruddet', sa en representant for PHIVOLCS igår.

I går eftermiddag kl. 16:41 begynte Mayon å sende opp store fontener med superhet aske mens den buldret verre. Det første utbrudd varte i 13 minutter og sendte en askesøyle 7.000m opp i luften. Den ble fulgt av et mindre utbrudd kl. 17.09. Det tredje, og sterkeste utbruddet kom kl. 17.32 med en askesøyle på hele 10.000 m. (Se foto ovenfor). De store glødøende steinene som ble slengt ut, var synlige for folk som var ute på gatene i Legazpi City ca. 12 km borte, og de kunne betrakte det fantastiske, men også skremmende skuespillet på sikkert hold. Vinden førte asken mot Camalig og Guinobatan, og lot det meste av disse to byene ligge i komplett mørke. Bilister klaget over at bilene deres ble dekket fullstendig av aske. (Men så fikk de da ingen glødende bomber i hodet, så hvorfor klage???)

En av bøndene på vulkanen skråninger, Estaban Abillaño, kunne fortelle: 'Jeg var i verd med å høste inn sili (pepper), og hadde allerede fyllt en kurv, da den første eksplosjonen kom. Jeg kunne ikke stå imot heten, så jeg måtte løpe for livet.

PHIVOLCS sier at Mayons tilstand, inkludert en rekke jordskjelv, tydelig indikerer at den eksplosive aktiviteten kommer til å fortsette de kommende ukene. Man forventer antall flyktninger skal fortsette å øke, da det fremdeles er mennesker igjen ved foten av vulkanen. Når store steiner blir kastet 500 m opp i luften, er det ikke underlig kanskje at mange selv bestemmer om de bor i en risikosone eller ei.... Svovelutslippet ligger rundt 5.000 tonn pr dag i øyeblikket.

Luftfarten blir inntil videre dirigert utenfor området, på grunn av askemengden i luften (se ordbok). Kraftig regnfall er forutsagt for de neste to dager, og man advarer igjen dem som bor rundt vulkanen, og sier at man overveier å utvide sikkerhetssonen fra 8 til 12 kilometer. I tillegg til den masse som Mayon slipper ut på skråningene nå, ligger det omkring 60.000.000 (60 millioner) tonn masse igjen fra utbruddene i 1984 og 1993. Alt dette kan løsne nå, og sette 16 distrikter i Legazpi City og de nærliggende byene Sto. Domingo, Malilipot, Daraga og Camalig.

Helsemyndighetene frykter epidemier, og har høyeste beredskap.
(Philippine Daily Inquirer)

28.februar 2000
Søndag 27.februar sakset vi følgende fra Inquirer:
Mer enn 27,000 av de ialt 47,248 sammenpakkede evakuerte i Albay, skulle egentlig ikk
e ha vært evakuert. De er fra landsbyer som ikke er truet av utbruddene. PHIVOLS har
utstedt en liste over steder som skal evakueret, og de som ikke står på denne listen, blir nå
rådet til å dra hjem igjen

Lørdag skal vulkanen ha vært rolig igjen....men man advarer mot at et kraftig utbrudd
er underveis. I mensføder Grezelda Azores fra Barangay Bonga i Legazpi City en liten pike på over 3 kg i et av evakueringssentrene. Grezelda mistet sin far og tre brødre i 1993-utbruddet. Så snart nyheten om den lille spredte seg, begynte det å komme inn forslag til navn på piken: 'Darangang Magayon' var ett forslag, et annet 'Mayonita', og det kunne jo være passende?

og så smalt det igjen:


(foto: Manila Bulletin)

To store eksplosjoner rystet Mayon søndag kveld, sammen med 19 aske og gasseksplosjoner, akkompagnert av lavafontener og glødende fragmenter som sto 500 m over krateret. Efter at vulkanen roet seg ned igjen utover natt til mandag, begynte det å silregne, noe som kompliserte situasjonen til de mer enn 48.000 evakuerte.

Efter sigende er tilstanden ikke god, med sult, tørst og nå også truselen om epidemier. I
flere sentre førte vann og mudder til at man ble tvunget til å holde seg innendørst, hvilket
betød mere enn 60-80 personer i samme klasserom i timesvis. Fører nå dette også til
lahar eller mudderflom (se ordboken) nedover vulkanskråningene, kan dette dekke hele
landsbyer innenfor 6 eller tilogmed 8km faresonen. Lokalt helesepersonell advarer mot
malaria, dengue-feber, diarè og åndedrettsproblemer når nå værmeldingen har sagt at det
kan komme til å regne de neste to eller tre dager.

Det advares stadig om en kommende og enda kraftigere eksplosjon, og spørsmålet er
nå hvordan man hindrer enda flere i å flykte fra sine hjem. Spørsmålet som stilles er:
'Hvordan hindrer man noen som frykter for sine liv, og som bor bare en halv kilometer
utenfor faresonen, eller fattige som knapt nok har mat til familien i å ta inn på
evakueringsentrene og få det de kan få der?'
(Manila Bulletin)

27.februar 2000
Phivolcs rapporterer at lava og pyroklastisk materiale allerede har strømmet nedover mange
av de ca 40 kløftene som går ut fra toppen.(se kartet lenger nede på siden) Lavastrømmen
er konstant, og varierer kun i intensitet. Det er stor fare for at kraterveggen på sydvest- og
vestsiden kan kollapse på grunn av de hyppige utbruddene. Det øverste av Bonga Gully
kløften er allerede fyllt opp av lava og debris, og kan føre til endret retning av lavastrømmene.

Geologer var i går å se rundt omkring toppen, for å måle dybden på askenedfallet og løs
vulkansk masse. Man frykter kraftig regn skal sette igang store skred nedover skråningene.

Søndag morgen. lokal tid, var vulkanen rolig, og mange evakuerte ga uttrykk for at de i løpet
av dagen ville vende tilbake for å se til sine husdyr og hjem. De sa imidlertid at de ville komme
seg ut av området igjen innen kvelden. Vi får håpe at Mayon tillater det.

26.februar 2000
Lørdag ettermiddag:
Mayon-vulkanen rystet igjen beboerne rundt seg med et nytt stort utbrudd i går kveld, norsk
tid. Innbyggere i de nærliggende områdene fikk det travelt med å komme seg unna igjen. Kirkeklokker ringte kort tid etter midnatt lørdag natt(lokal tid) og advarte om et kraftig utbrudd. Rødglødende lava fløt nedover skråningene fra et hvitgjødende krater som var synlig mange kilometer unna.

Det meldes nå at ialt 48.000 mennesker skal være evakuert. "Det er fantastisk å skue, men
også skremmende', sa en beboer i Bonga, hvor en gruppe menn var blitt tilbake for å holde
øye med buskapen og beskytte sine hjem mot innbrudd. Mennene her var på vakt om natten,
og så snart de så utbruddet begynte, ringte de med kirkeklokkene. Mer enn et dusin menn og kvinner som hadde vendt tilbake til Bonga, måtte løpe i sikkerhet efter det siste utbruddet. En
kvinne snublet og falt, men kom seg allikevel unna.

Tidligere på dagen ga vulkanen fra seg en stor hvis og brun askesøyle, som skjøt i været,
men den ble ikke efterfulgt av lava. Den økende strømmen av flyktninger har ført til et stort
press på evakueringssentrene, og ikke minst matforrådene. Skoler som ligger i uberørte
områder må nå gi elevene fri, og gi plass til de evakuerte. Et sted er hele 15 familier, omkring
70 voksne og barn, klumpet sammen i ett klasserom.

Presidenten, Joseph Estrada, besøkte
noen av evakueringsleirene fredag, og ga øyeblikkelig 20.000.000 Pesos til nødhjelp.
På grunn av matmangelen, er det flere menn som neglisjerer politisperringene, og vender
tilbake til gårdene sine på dagtid, for å hente mat.
(Manila Bulletin)

Lørdag formiddag:
I en ny bulletin har PHIVOLCS advart om at 'vi kan ikke se bort fra flere kraftige eksplosjoner'
og oppfordret beboere i de truede områdene til å komme seg ut, og dem som var i evakueringssentrene til å bli der de var. 'Mayon er rolig nå, men den fortsetter å lade opp,
og magma (het glødende lava) fortsetter å strømme opp inne i vulkanen'. Det ble videre
meldt at Mayons aktivitet kan vare fra en til tre måneder, i den nåværende tilstanden.( Ser ut
som vi har fått en situasjon her lik den i Ecuador
)

Noen innbyggere har nekter fremdels å forlate sine hjem, til tross for myndighetenes advarsler.
'Hvis de fortsatt insisterer, tror jeg ikke at myndighetene har noe annet valg enn å bruke makt for
å redde livet til dem' sies det nå i Legazpi. Det er fremdeles mange igjen innenfor risikosonen, som enkelte steder er utvidet til 8 km fra krateret.

25.februar 2000
   
(Foto:Mayon:SVE, og flyktninger: Inquirer)

Efter en dag med hele 14 større og mindre utbrudd, synes det nå som Mayon har fallt til ro
fredag morgen (lokal tid). Over 30.000 har flyktet fra sine hjem på skråningene rundt vulkanen,
efter at den torsdag sendte store steiner nedover vulkansidene, og aske over 10.000 m opp
i luften. 'En dag med relativt rolige forhold betyr ikke at faren er over', sier en av
vulkanologene på stedet. 'Det kan komme flere eksplosive utbrudd, større eller mindre,
det er vanskelig å si'. (Og det har han vel kanskje rett i???)

Det ble i går rapportert at strømmen av glødende vulkanmasse, nå renner nedover med
en hastighet av 3 km pr døgn. Det er altså liten fare for at større byer lengere unna er truet
på det nåværende tidspunkt.

Tro det eller ei - det er kanskje vanskelig å forstå for oss nordboere, som kun har
hørt
om vulkaner...
men med fredagens forholdsvis rolige oppførsel så har adskillige
familier, inkludert barn, nå dratt tilbake til faresonen for å sjekke sine hjem, gårder og husdyr.
'Vi plukker grønnsaker og sanker kokosnøtter, så vi kan få noe å spise', sier en husmor i et radiointervju fra en av de forlatte landsbyene. Andre sier at de vil gå tilbake og vaske klærne
fra det klare kildevannet i landsbyen sin. (Det er allerede problemer med vanntilførselen flere
steder i byene i nærheten).
(Philippine Daily Inquirer)

Les artikkelen fra Inquirer, om menneskene som bor på vulkanskråningene
her, hvorfor de velger å bo der, og hvordan livet arter seg.

Les hele historien fra begynnelsen! Klikk her!
Videre fram til idag: Klikk her!

Google
 
Web www.vulkaner.no
bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 300
dolphin.gif
SEALIFE
globe.gif
TRAVEL
globe.gif
VOLCANO


    alfabetisk liste
    alphabetic listDenne siden er laget ved hjelp av Macromedia Dreamweaver