Vår vidunderlige verden

Chukotka  

Del 9: Syd for Chukota - Kamchatka

En oversettelse av Vladimir Dinets webside på engelsk med tillegg.


Click on flag for english version


Syd for Chukotka ligger Kamchatka halvøya, mest kjent for dens aktive vulkaner. Dens tundraer, bjørkeskoger,
klippefylte kyster og isolerte områder med barskoger i de sentrale dalene er et paradis for fugler og dyr.
Her er verdens største brunbjørner og havørner. I tidligere år var gullgraving i ferd med å bli en trusel til halvøyas
økosystem, ettersom forurensing av elvene truet Kamchatkas lakseproduksjon - en vesentlig kilde til mat for dyrelivet.

flower
Amur peony, Paeonia obovata, Ussuriland.

Peon – plante, Paeonia, slekt i soleiefamilien (av og til plassert i en egen familie, peonfamilien), mest flerårige urter
med delte blad og med store, oftest røde blomster. Begeret er svøpaktig, og kronen har fem til åtte store kronblad.
Belgkapsler med store frø. 33 arter, de fleste i Asia.

Ichinsky
Utsikt mot Ichinsky Vulkanen fra Atlasovo, Kamchatka.
Den midtre dalen på Kamchatka er en øy av skog, som består bl.a. av særegne arter, varianter av Ayan gran, Picea ezonensis og Dahurian larch, Larix gmelini. Mange arter av skogsplanter og dyr er representert av lokale underarter her.
Desverre er mesteparten av disse særegne skogene hogd ned, så nå er alt du kan se utenfor naturreservatene yngre ikke-fullt-så-spennende skog.

Lerk, Larix, slekt i furufamilien, skiller seg fra de fleste andre bartrærne ved at nålene faller av om høsten. Store trær med vannrett utstående eller hengende grener. På langskuddene sitter nålene spredt, på kortskuddene derimot i bunter. Hannblomstene sitter på kortskudd uten nåler, hunnblomstene på kortskudd med nåler. Noen av de beste skillemerker mellom artene har konglene, spesielt i kongleskjellene. 10 arter i Europa, Asia og Nord-Amerika.


Det nordlige Kamchatka blir nesten aldri besøkt av turister. Innfødt befolkning er liten, så de enorme tundraene og fjellene er mer eller mindre uberørtavsivilisasjonen. Omsommeren kan du reise her i uker, leve på sopp, bær og laks, og aldri se mennesker. Parapolski Dol senkningen i Nord-Kamchatka er en viktig rasteplass for fugler under vår- og høsttrekket.

Steinsopp, også kalt herresopp eller Karl-Johansopp, Boletus edulis, hører til rørsoppene og er en utmerket matsopp. Den har brun hatt og et rørlag som først
er hvitt, siden grønngult. Foten er oftest tykk og kraftig, alltid med et fint, hvitt maskenett aller øverst, og dette er et sikkert kjennetegn for arten.
Steinsopp vokser i både løv- og barskog, fra sensommeren til august–september.
mushroom
King boletus, Boletus edulis, er en viktig matkilde til innfødte og dyreliv.
Kazarka Lagoon, Kamchatka.

calder
Kingberry (Rubus regius), Uzon Caldera, Kamchatka

Uzon Caldera, Geysir-dalen og andre vulkanske områder i Russlands Fjerne Østen, kan bestå av mer unik og blandet mikroflora enn Yellowstone i USA,
men de fleste av dem har aldri vært studert ved hjelp av moderne metoder for mikroorganisme undersøkelser. Varme innsjøer og frodig vegetasjpon rund
dem, tiltrekker dyrelivet, fra stedegne innsekter til bjørner og overvintrende
sangsvaner, Cygnus cygnus.


"Stove" Geysir,
Kamchatka, Russia Geysir-dalen er langt på vei det mest berømte stedet på Kamchatka-halvøya.
Den er liten sammenliknet med Yellowstone, men har en høyere konsentrasjon av geysirer og varme kilder,
med en større variasjon av underlig-fargede mineralavsetninger. Desverre er de fleste av disse vidunder ikke nær nok til en
helikoptertur og kan ikke sees på en normal endagstur. Lenger oppe den enda sjeldnere besøkte 'Dødens dal'.
På grunn av høy konsentrasjon av kulldioksyd på bakken, så bakken er ofte full av bjørne- og ulveskjelett.

Kulldioksyd med den kjemiske betegnelsen CO2, er en fargeløs, giftfri gass med svak syrlig smak og noe lukt.
Gassen er ca 1,5 gr tyngre enn luft, og er kjemisk nøytral og ikke elektrisk ledende.
CO2 fjerner luftens oksygen rundt utslippet.


Dødens dal. Kulldioksyd dekker jorden her, og dannet et tykt lag over bakken. Dette giftige laget kan bli opp til 60 cm tykt nær soloppgang. Hver vår kommer betjenter for naturreservatene hit for å fjerne døde dyr (mest bjørner og ulver), slik at ikke likene skal tiltrekke andre åtseletere til denne dødelige fellen.
valley
Dødens dal , Kamchatka.

valley
Tolbachik (right) and Klyuchevskoi (left) volcanoes.
Klyuchevskaya-gruppen av vulkaner er en av de mest imponerende vulkanske landskaper på jorden. Konstant vulkansk aktivitetet skapt av 11 nydelige stratovulkaner, omgitt av lavaområder og støvete ørkenliknende sletter.
I 1988 ble det funnet hekkende nattravner, Caprimulgus europaeus, i disse lavaørkener, noen tusen kilometer fra deres tidligere kjente hekkeområder.


Nattravn, Caprimulgus europaeus
© http://www.ecosystema.ru/


Klyuchevskaya Sopka
, den høyeste av Kamchatkas vulkaner,
vokser hurtig i høyden, og er for tiden 5.800 moh.
Den er også en av de vakreste toppene i omradet, selv om Kronotsky-vulkanen har en enda mer perfekt form.
peak
peak
Klyuchevskaya Sopka
peak
Koryaksky-vulkanen
ved solnedgang..
peak
Kronotsky innsjø og vulkan

Tilsammen er det 500 vulkaner i Kamchatka, og 50-60 av dem er fremdeles aktive eller sovende. Deres skråninger er bebodd av ryper, snøsauer og murmeldyr, Marmota camtschatica.

Murmeldyr, Marmota, gnagerslekt i ekornfamilien. Omfatter i alt 11 arter.
De har en kraftig kropp, korte og kraftige ben, kort, busket hale og korte ører.
Pelsfargen er ulike varianter av brunt. De er på størrelse med katter, kroppslengde 30–60 cm, vekt opptil 7 kg. Bor i jordhuler de graver selv. Hulene har ofte flere meter lange ganger ned i bakken. De har vinterdvale og lever i høyfjell eller i åpent sletteland i den nordlige tempererte sone. Forekommer i Eurasia og Nord-Amerika.

Steppemurmeldyr, Marmota bobak
© http://www.ecosystema.ru/


Det sydlige Kamchatka er stort sett ubebodd. Her er landet med verdens tykkeste snødekke, 25-30 m i gjennomsnitt, dype daler og verdens største lakseoppvisning i Kurilskoe-sjøen noe som naturlig nok tiltrekker hundrevis av bjørner....
peaks
Volchy- (Ulve-)fjorden,
Sydøst Kamchatka.
peak
Kurilskoe-sjøen og Kambalny vulkanen,
Kamchatka.
gulls
Ombord på skip til
Kamchatka, Bering Island


Solnedgang ved pelsselkoloni på Kommandørøyene, Russia
Øst for Kamchatka ligger den russiske delen av Aleute-øyene. of the Aleutian Islands - the Commander Islands, alltid innhyllet i tåke.
De var så vanskelig å finne ute i havet, at Aleutene aldri hadde blitt oppdaget,
om ikke Bering-ekspedisjonen fant dem ved en tilfeldighet.
Selv nå kan det være et problem på grunn av værfoholdene. Det er bare en landsby på øyene, bebodd av russere og Aleuter, etterkommere av det Russisk-Amerikanske kompaniets ansatte, som ble satt ut der i det 18. århundre for å jakte på pelsseler, Callorhinus ursinus, og sjøotere, Latax lutris - Enhydra lutris

Utkanten av Stillehavet er sansynligvis det beste stedet å betrakte solnedgangene. Denne gangen (bilde t.v.) var man virkelig heldig, for det er bare 20-30 soldager i året ved Kommandør-øyene.

Pelssel, betegnelse på to slekter i familien øreseler; nordlige pelsseler, Callorhinus, og sørlige pelsseler, Arctocephalus. Pelsselene er polygame; og hannene er atskillig større enn hunnene, som regel 1,5–2 m lange mot hunnenes 1–1,5 m.
Føden utgjøres for det meste av fisk, blekksprut og krepsdyr, men kan også omfatte pingviner. De er kjennetegnet ved en svært tett underpels, som til tider har vært sterkt ettertraktet. Alle artene av pelsseler har vært utsatt for hard beskatning, og mange av de sørlige pelsselene har vært nær utryddelse; flere av artene regnes i dag for å være sårbare.

De endemiske arter - Stellersjøku, Hydrodamalis gigas, og 'ikke-flygende' skarv, Phalacrocorax stelleri hra lenge vært utdødd, men øyene har fremdeles verdens største pelsselkolonier, sjøfuglkolonier og some of world's largest fur seal rookeries, seabird colonies, og kelp- eller brunalge-skoger. Tre arter av den sjeldne alken, Aethia, hekker her.

Endemisk – (zoologi). I botanikk og zoologi betegnelse på en enhet, f.eks. en familie, slekt eller art som er begrenset til et bestemt naturlig område eller miljø.
Spesielt isolerte områder som øyer, f.eks. Sri Lanka og Jamaica,
eller isolerte fjellområder, f.eks. Rocky Mountains og Himalaya,
kan fremvise et rikt utvalg av endemiske arter innenfor dyre- og planteliv.
gulls
Rødfotkrykkje,
Rissa brevirostris
,
en av artene med
amerikansk opprinnelse
på øyene.
gull
Gråvingemåke,
Larus laucescens,
her med reir i
en pelsselkoloni.

Stellersjøku, Hydrodamalis gigas, utdødd sjøkuart i dugongfamilien. Den ble opptil 8 m lang og veide opp mot 10 tonn.
Huden lignet oppsprukket eikebark, derfor også kalt barkdyret. Munnen var tannløs med knuteplater av horn i kjevene.
De levde av tang og tare på grunt vann. Arten levde i Beringhavet. Den ble oppdaget på Kommandørøyene i 1721 og var
sannsynligvis utryddet av fangstfolk allerede omkring 1768. For 100 000 år siden fantes arten lang kystene fra California til Japan.

Kelp, engelskspråklig betegnelse på store brunalger i ordenen Laminariales, på norsk tare.
Macrocystis pyrifera (giant kelp) hører til de største sjøvekster og blir inntil 60 m lang.

owl
Snøugle beskytter sitt reir,l
Medny Island, Russia

Kommandørøyene er et godt sted å se noen sjeldne sjøfugler og hvaler.
Hver av de to større øyene har sine egne underarter av polarreven, Alopex lagopus,
og i innlandsområder er det isolerte grupper av fugler, som f.eks. snøugle,Bubo scandiacus.
bird
bird bird bird
bird
  1. Vanlige kolonihekkende fugler på Kommandørøyene, fra venstre: topplunde, Fratercula cirrhata, Hornlunde, Fratercula corniculata,
    lomvi, Uria aalge, beringteist, Cepphus columba og rødmaskeskarv, Phalacrocorax urile.

© http://staff.aist.go.jp/y.ishizuka/ikip/ikip.html

De mest imponerende, varierte og ikke-studerte delene av Russisk Fjerne Østen, er Kurillene / Kuril-øyene, en vulkansk kjede mellom Kamchatka og Japan.
Nordlige øyer er dekket av vier og furubusker, lenger sør passerer man tundra, kystenger, bjørkeskoger, tett barskog og subtropisk regnskog. Verdens største og mest varierte fuglekolonier kan sees i de sentrale delene av øykjeden.
birch
Bjørkeområde, Iturup øya
view
Morgen utenfor Matuaøyene,
Midtre Kurillene

Kuriløyene er for tiden nesten ubebodd. Den sydlige delen kreves av Japan, og det er planer om full kolonialisering og forretningsmessig utvikling. Marine og landbaserte økosystemer, spesielt marine virvelløse dyr og pattedyr, er utsatt for alvorlig trusel.

Opprinnelig var farvannene utenfor bedre enn dem utenfor California, men århundreder med slakt har ført til utryddelse av noen arter, og kraftig tilbakegang for andre. Nå er det bare de fjeneste øygruppene som har stor bestand av marine patterdyr. Nordlige Kurillene, tatt av Russland i 1945, og er en av de beste stedene - de fleste arter, untatt for dem som overvinterer i japanske farvann har fullstendig restaurert seg.

Kurillene er en av de vakreste steder på vår planet, deres naturunder kunne bli en stor turistattraksjon. Den beste måten å få dette til på, ville være å etablere et russisk-japansk naturreservat på øyene. Det er noen få slike reservat i området, men de kan ikke effektivt beskytte mot gruvedrift og overfiske.
coast
'Verdens Ende Kapp, Shikotan I.
lava
Lavaformasjoner ved Cape Stolbchaty, Kunashir Island.
Hokkaido, Japan,er synlig i horisonten.

Men hvis de ble åpent - eller i hemmelighet - solgt til Japan av en korrupt russisk regjering, ville de snart være dekket av golfbaner, brolagt motorveier og
hermetikk-fabrikker. De første prosjekter er allerede under utvikling, og har
vært diskutert av lokale myndigheter, selv før det meste av befolkningen forlot
øyene etter tsunamien i 1994.
lava
Lava formasjoner ved Kapp Stolbchaty
lava
Utsikt til Shiretokohalvøya, Japan, fra Kapp Stolbchaty

Under japansk herredømme over øyene fra 1904-1945 ble innfødte Ainu-folk drept eller deportert. De fleste selkolonier, sjøotere- og hvalbestander ble tilintetgjort, og skogene hogd ned. Det tok økosystemet et halvt århundrede å komme seg.
Noen arter, som f.eks. sjøoteren, har kun overlevd i den nordlige delen av øykjeden.
shikotan
, Shikotan, Russland
flower
flower flower
flower
Blomster på Kuril-øyene, fra venstre: Fritillaria kamtschatica, Magnolia obovata, Rhododendron camtschaticum, Arisaema japonica

Fritillaria,
planteslekt i liljefamilien, 85 arter på den nordlige halvkule. Mange arter dyrkes for de vakre blomstenes skyld.

Magnolia, trær eller busker i magnoliafamilien. Blomstene minner om vannliljer, de er hvite eller rosenrøde og sitter enkeltvis i
toppen av kvistene. Bladene er store, helrandede og læraktige. 80 arter, derav flere i Japan; f.eks. M. conspicua, med hvite
blomster på bar kvist.
Fra Kina stammer M. precia og fra Nord-Amerika M. grandiflora med eviggrønne blad og hvite blomster. M. campbellii i
Nord-Bengal blir et 30–40 m høyt tre med 20 cm brede blomster. I hager og parker dyrkes flere arter og hybrider,
hvorav noen kan greie seg på friland i Norge. Eksempler er junimagnolia, M. sieboldii, praktmagnolia, M. soulangeana,
og snømagnolia, M. kobusvar.borealis.


Rhododendron camtschaticum
gold
Et gyldens vannfall har fått sin farge etter en ubeskrevet algeart. Kunashir.
steam
Fumaroler ved Mendeleev-vulkanen,
Kunashir.


Shikotanøya og den sydlige delen av Kunashir har delvis høy biomangfoldighet. Mange plantearter er vanlige på øyene, men sjeldne eller endemiske andre steder. Varme kilder og innsjøer gir ly til en verden av varmetilpassede organismer som ingen noensinne har studert nærmere.

Blant de sjeldne fuglene på Kunashir og Shikotan er japantranen, Grus japonicus, Blakistons fiskeugle , B. blakistoni, to havørner, Haliaeetus, og fjellskogørn, Spizaetus nipalensis, som bygger reir i de fjellfylte områder nær Mendeleev-vulkanen. Uheldigvis vil disse to øyene sansynligvis bli de første som blir re-kolonialisert av japanerne.

(Synspunkter gjeldene disputten mellom Russland og Japan, er gjengitt fra Vladimir Dimets sider, og står utelukkende for hans regning.)
bird
Havørn,
Shikotan.
fulmar
Havhest, Fulmarus glacialis,
utenfor Iturup øya.

Marine økosystemer vil antakelig være mere utsatt enn dem på land. Strender rundt de fire gjenværende landsbyer på Syd-Kurillene er omgitt av fiske- og hvalbåter konfiskert fra japanske krypskyttere, som dagler krysser grensene for fisk, krabber, delfiner, hvaler og tang.
crab crab crab crab
Kongekrabber, Paralithodes og beslektede arter er priset høyt og barmhjertighetsløst høstet i hele det nordlige Stillehav.

Den dagen grensen blir åpnet, vil en massakre begynne i full skala. Japansk opinion om hvalfangst er vel kjent, det er liten tvil om at disse aktiviteter ikke vil bli stoppet av regjeringen fort nok. Anslag tyder på at det vil ta 2-3 dår å foreta en uopprettelig skade på marine og skog-økosystemer, og at det om 5-10 år ikke vil være flere sjeldne og truede arter igjen.
forest
Løvtreskog og dvergbambus
i underskogen,
Kunashir.
fulmar
Lerke-taiga, Zeya River, Russia.
fulmar
Furu-taiga, Amut Lake, Russia.

Amur er den største elven i Russlands Fjerne Østen. Dens dal er stort sett bygd ut, men noen noen fine skoger og våtområder eksisterer fortsatt.
Elven selv er hjemsted for over 200 fiskeslag, noen av dem meget imponerende....


Giant kaluga sturgeon, Huso dauricus, Amur River,
Huso, beluga, Huso huso, benfiskart i størfamilien, regnes for verdens lengste benfisk; 7–8 m lang og vekt på ca. 2000 kg. Er blitt sjelden, og store fisker tas nesten ikke mer. Forekommer i Adriaterhavet, Svartehavet og Kaspiske Hav, og går opp i Donau og Volga for å gyte. Kaviar laget av belugaegg er meget ettertraktet.

Sjeldne og endemiske fugler i området inkluderer Amurjerpe, Dendragapus falcipennis, Amurand, Aethya baeri, svartnebbstork, Ciconia boyciana, svanegås, Anser cygnoides, skjellfiskand, Mergus squamatus, Mandarinrikse, Coturnicops exquisitus, amursidensvans, Bombycilla japonica, og mange andre.
Noen fujgler er vanlige her, men sjeldne i andre deler , som f.eks. smew, Mergus albellus, asurmeis, Parus cyanus, og hubroen, Bubo bubo.

mere info kommer senere.....tror jeg...
owls
Hubroer,
Bureya River, Russia.
crane
Japantrane,
Khanka sjøen
crane
Hvithodetrane,
nær Evoron sjøen.

Fem arter av traner hekker i Amur-bassenget.
Demoiselle, Grus virgo og vanlig trane, Grus grus, som er overalt, men andre er nesten endemiske til området. Japantrane, Grus japonicus, hvitnakketrane, Grus vipio, og hvithodetrane, Grus monachus, kan lett sees på deres vinteroppholdssteder i Japan, men det er mere interessant og utfordrende å prøve å se dem under hekkesesongen her.

ARKive video - Japanese crane - overview
Japantrane, Grus japonicus
BBC Natural History Unit
http://www.arkive.org


Se mere her

Ussuriland, den sydligste delen av Russisk Fjerne Østen, har spesielt variert fauna og flora, med en underlig blanding av sibirske og orientalske arter, og selvfølgelig flere endemiske.
Her står økosystemet overfor adskillige problemer, slik som hurtig voksende kinesisk innvandring. Innenfor et tiår, (1990-2000), ble den lokale bestanden av slanger, medisinske planter, musk deer, Moschus moschiferus, og bjørner,
Brunbjørn
, Ursus arctos, og Kragebjørn, Ursus tibetanus, redusert kraftig. Nå blir mange arter fanget og smuglet ut av
landet til kjæledyr og souvenirhandel. Internasjonale organisasjoner prøver å beskytte noen arter, men de bryr seg stort sett
kun om de større artene, som tigre eller traner. Også insekter i Ussuriland blir fanget inn i stort antall, og er blitt et problem
for disse små vesener. Blant fuglene som lider av ulovlig kjæledyrshandel er nattergaler, Luscinia, rødstjerter, Phoenicurus,
spurver, Emberiza, troster, Monticola, forskjellige finker og fluesnappere.


Moschus moschiferus
© http://www.ecosystema.ru/

Kragebjørn, Ursus thibetanus, også kalt blåbjørn, rovdyrart i bjørnefamilien.
Langhåret, blåsvart pels, særlig på sidene av halsen, skuldrene og nakken; dette gjør at det ser ut som om dyret har pelskrage.
Hvit underleppe, hvit, Y-formet flekk på brystet. Lengde fra snute til halespiss opptil 170 cm, vekt opptil 120 kg, hunner bare til 70 kg.
Lever i skoger og buskvegetasjon. Forekommer over store deler av Asia.

frog
Klokkefrosk, Firebelly toad, Bombina orientalis,
Russlands vakreste frosk, nå vanlig
bare i vestlige dyrebutikker
frog
Løvfrosk, Hyla orientalis,
et annet offer for kjæledyrhandelen.


Bombina orientalis
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bombina_orientalis_y.h.JPG
Klokkefrosker, Bombina, amfibieslekt i familien skivetungefrosker med seks arter. De lever mest i vann, men om høsten går de på land
og ligger i dvale om vinteren. Deres beste forsvar er at de skiller ut et meget giftig hudsekret, som virker sterkt irriterende på angriperens
slimhinner. Klokkefrosk, Bombina bombina,er mindre enn 5 cm lang, ryggen er grå og vortet, buken livlig rød.
Hannens stemme i paringstiden minner om fjerne kirkeklokker. Den lever i store deler av Europa opp til Østersjøen.
I Danmark er den sjelden og i sterk tilbakegang. Utdødd i Sverige. Gulbrun klokkefrosk, B. variegata, lever lenger sør i Europa,
og lyden er raskere enn hos klokkefrosk.

Løvfrosker, Hylidae, amfibiefamilie i ordenen haleløse amfibier. Karakteristisk er at de bitte små tennene finnes bare i overkjeven,
og at de har hefteskiver på spissene av fingrer og tær, som gjør at de kan klatre i trærne.
Fingrene er frie, men mellom tærne er det en liten svømmehud. De fleste er grønne.
Enkelte søramerikanske arter har eiendommelig yngelpleie.
Noen bygger små reir, andre legger eggene i hule trær, atter andre bærer dem direkte på ryggen, eller i en rugepose.
37 slekter med 630 arter, utbredt i Amerika, Europa, Nord-Afrika, Asia og Australia, men tallrikest i Amerika.

bird
Brunfluesnapper,
Muscicapa dauurica,
Lazo, Ussuriland.


Stortrappe, Otis tarda
http://www.snl.no

Det er 420-450 arter av fugler i Ussuriland, (ingen vet med sikkerhet). Her kan du se Japantrane og hvithodetrane om våren, mønjefugler, Pericrocotus, vaktler og paradismonarker, Terpsiphone paradisi, om sommeren; flere arktiske trekkfugler om høsten; kjempehavørn, Haliaeetus pelagicus, og store trapper, Otididae, om vinteren; skjellfiskeender, Mergus squamatus, og nordfiskugle, Ketupa blakistoni, året rundt. Desverre er mange arter allerede truet og noen utryddet. I 1986 ble den siste Mandsjuriaspurv, Emberiza jankowskii, sett i Russland. Noen fugler av denne vakre arten overlever fremdeles i Kina, men deres antall synker også der raskt.

larveetere, Campephagidae, fuglefamilie i ordenen spurvefugler. Omfatter 82 arter i 6 slekter utbredt i Afrika sør for Sahara, Asia fra India til Kina, ostindiske øyer og deler av Polynesia. De fleste lever i tett skog og eter for det meste insekter. Små til middels store fugler, gjerne med grå fjærdrakt (larveetere, trillefugler), men noen har kraftige farger (mønjefugler, Pericrocotus). Nebbet ligner varslernes. Mønjefuglene ligner litt på erler i kroppsform. Reiret plasseres ofte høyt oppe i trær, og de legger 1–5 egg.

Trapper, Otididae, fuglefamilie i ordenen tranefugler. Omfatter 26 arter, hvorav bare to (stortrappe, Otis tarda, og dvergtrappe, Tetrax tetrax) er representert i Europa. De er store til middels store landfugler med kompakt kropp og relativt lange, tykke ben velegnet for løp. Hannen er større enn hunnen og har mer farger i fjærdrakten. De har tilhold i forholdsvis varme strøk i Eurasia og Afrika, der de lever i slettelandskap og halvørkener.
nest nest nest nest nest
Reir til noen av fuglene i Amur og Ussuri dalfører, fra venstre: svartnebbstork (Ciconia boyciana), en nattergal, Luscinia cyanurus,
gulltrost, Zoothera dauma, Askemønjefugl, Pericrocotus divaricatus, Aurorarødstjert, Phoenicurus auroreus.

I mange år var hovedinteressen til miljøforkjempere i Ussuriland tapet av de vakre skogene i området, spesielt i blandede skogssoner. Koreansk furu, Pinus koraensis, lokalt omtalt som "cedar",
ble hogd ned til tross for at den var en viktig matkilde til dyre/fuglelivet. Nå er de eldste skogene
utenfor naturreservatene tapt. Et annet problem er jordbruksutviklingen på engområder, våtmarker
og skogsområder i det sydlige Ussuriland. For mange østasiatiske planter og dyr, er dette deres
nordligste utbredelsesområde. Det er også noen endemiske arter der,
som f.eks. Rørbuttnebb, Paradoxornis heudei.


Rørbuttnebb, Paradoxornis heudei.
Photo © Ulf Ståhle
taiga
Koreansk furu
Ussuriland
flower flower flower flower flower flower
Flowers of Southern Ussuriland, left to right: en lilje, Lilium distichum, en daglilje, Hemerocallis thunbergi, en tjæreblom,
Lihnis splendens,
en nattfiol, Platanthera orientalis, ?, H. minor, og en perikum, Hypericum shrenkii.
flower flower flower flower
Planter og sopp i sør- Ussuriland, fra venstre: en iris, Iris chrysonrarches, ?, Lotus nuciferum var. komarovi (2 photos),
og en stanksopp, Mutinus raveneli.

eagle
Kjempehavørn,
Haliaetus pelagicus,
Kamchatka River
Narrows, Kamchatka.
boar
Villsvin,
Sus scrofa ussuriensis
,
verdens største underart
av villsvin,
Kedrovaya Pad, Ussuriland
Etterhvert som den regionale økonomioen er på vei ut av nedgangen, blir samtidig den miljømessige situasjon stadig verre. Elvedalen ødelegges først, på grunn av lett adgang, så våtmarksfuglene og andre dyr som er blandt den største gruppen av truede arter.

Villsvin, Sus scrofa, partået klovdyrart i svinfamilien. Et mellomstort dyr med stort hode, kort hals og kraftig, men bevegelig kropp. Pelsen er korthåret, stri og børsteaktig, brungrå av farge. Vinterpelsen er tett og korthåret. Kroppslengde 90–180 cm, hale 30–40 cm med en hårdusk i enden, vekt 50–200 kg. Øynene er små. Snuten er lang med et flatt tryne. Hjørnetennene i underkjeven vokser ut til krumme støttenner.


snake snake eggs snake
Slanger i Ussuriland, fra venstre: en klatresnok, Elaphe asiatica, en til, E. schrenkii,yngel av Amphiesma japonica,
og en mokasinslange, Agkistrodon blomhoffi (sjelden rød nyanse).


I mellomtiden prøver lokale fugler å tilpasse seg forholdene og nye områder. Noen klarer det godt, men mange arter
er i nedgang. 10 arter er allerede borte fra regionen,
og mer enn hundrede arter er truet.
De neste 20-30 år vil bli de vanskeligste for naturen i Det
Fjerne Østen - la oss håpe den vil overleve.
nest
Reir til snøspurv,
Plectophenax nivalis
i en rull med piggtråd....,
Vrangel øya, Russland
nest
Reir til svartkråke
(Corvus corone), laget
av elektriske kabler
Vladivostok, Russland
nest
Reir til Japansk lerke,
Alauda japonica,
i en høysåte
Sakhalin øya, Russia.Verdenssamfunnet har feilet i innsatsen for å bevare det biologiske mangfoldet, advarer FN.
Mandag startet det tiende partsmøtet i Konvensjonen om biologisk mangfold (CBD), som ble vedtatt under Rio-konferansen i 1992. Hele 192 land og EU deltar på det to uker lange møtet som nå er i gang i Nagoya i Japan, og målet er å utarbeide en liste med nye mål for
innsatsen fram til år 2020.

Ifølge Verdens naturvernunion (IUCN) er nærmere en firedel av pattedyrene, en tredel av amfibiene, en åttendedel av fuglene
og en femdel av plantene i verden i dag truet av utryddelse.
Tapet av naturmangfold går raskere enn noensinne

Aftenposten, Publisert: 18.10.10 kl. 18:52

view
Utsikt fra Klyuchevskaya Sopka, Kamchatka.


Nordlige Stillehav og Russisk Arktis

Tilbake til begynnelsen

Tilbake til del 8

All pictures, unless otherwise stated, Copyright © Vladimir Dinets
En del utfyllende tekster på disse sider: Store Norske Leksikon, http://www.snl.no
(disse tekster begynner vanligvis med uthevet skrift)
Tekst Meny - Hurtig veileder til våre sider
Google
 
Web www.vulkaner.no


bukkm.gif
DYR

over 250

birdm.jpg
FUGLER

over 500

flower.jpg
FLORA

over 300
dolphin.gif
HAVDYR
globe.gif
REISER
globe.gif
VULKANER
This page has been made with Macromedia Dreamweaver