Vår vidunderlige verden

Traner ved Hornborgasjøen 2001
     Vår gruppe ved sitt første møte med tranene


Kikkerten hører alltid med her

Hornborgasjøen er et naturreservat.Hovedhensikten er å verne sjøen og dens våtmarksområder,
for fugler som ønsker å raste og spise, og å verne om det flere tusen år gamle historiske kulturlandskapet.
Hornborgasjøen ligger like nord for Falköping, øst for Göteborg.Hornborgasjøen er et av de viktigste våtmarksområder i Europa. Tranene begynner vanligvis å ankomme
i begynnelsen av mars måned. Noen få uker senere kommer de i store flokker.
Dette er traner som returnerer etter et behagelig opphold i Spania, og som
nå snart drar videre nordover igjen, kanskje til myrene i Lappland.Store mengder poteter ble liggende igjen på markene rundt sjøen om høsten, etter at
akevit-fremstillerne i området hadde bragt avlingen inn til brenning.Idag er ikke poteter tilgjengelig,
så tranene må istedet fores med korn, som igjen blir betalt av parkerings-avgiften på P-plassene ved
utsiktsstedene. I midten av april befinner det seg opp til 10.000 traner rundt sjøen, men antallet varierer
fra år til år. Da vi var der i år, den 22.april, var det bare omkring 3.000 tilbake - men mere enn nok til å
tilfredstille vår nysgjerrighet.
Tranene, som hører til arten Den Europeiske Trane - grus grus på Latin - ier den største av de fugler som
passerer området her. Den veier mellom fire og syv kilo, og er omkring 120 cm høy.
Hannen har et vingespenn på 250 cm. Tranene kan leve i maksimalt 25-30 år, og de er klare til å
formere seg mellom tre til fire år etter klekkingen.Foto fra brosjyren: 'Lake Hornborga - Nature Reserve In The County Of Västra Götland -
Swedish Environment Protection Agency
(Jeg er ganske sikker på at det er © Copyrighted....)
Den berømte 'tranedansen' har flere funksjoner, og kan finne sted når som helst - som en introduksjon til
kurtise, finne seg en partner - eller bare for fonøyelsens skyld. Høye hopp, piruetter, bukk og triumferende
trompetstøt hører alt sammen med. Oftest foregår dette om morgenen og om kvelden.

Tranene stopper ved Hornborgasjøen i to til tre uker, før de tar av for sine hekkeplasser i forskjellige deler
av nord-skandinavia. De bygger sine reder i våtområder, fortrinsvis der de er helt omgitt av vann.
De legger to eller tre egg, og hannen og hunnen hjelper hverandre med å sitte på eggene og med å mate
ungene. Etter 30 dager, kommer ungene fram, og forlater allerede redet etter en eller to dager.
Så tidlig som på begynnelsen av 1800-tallet, begynte man å senke vannstanden i sjøen,
for å kunne dyrke mere land. Dette ble gjort fire ganger til, men så i midten av 1960-tallet bestemte den
svenske regjering seg for at en restaurering av sjøen skulle påbegynnes.
Store maskiner hadde en enorm oppgave med å pløye seg igjennom markområdet og ødelegge
rotsystemet til alt som vokste der. Store områder med hadde også vokst opp
rundt den tidligere sjøen. 400 hektar med skog ble så hogd ned. Over en fem-års periode
ble vannstanden hevet med 90 cm over det tidligere nivå, og nå dekker naturreservatet
ialt mer enn 4.000 hektar.

Synes ikke jeg kan avslutte denne beretningen uten å ta med de følgende bildene,
inkludert info om hvor du kan finne mere info.

             
Venstre: fra brosjyren: 'Lake Hornborga, Nature Reserve In The County Of Västra Götaland.
Utgitt av Naturvårdsverket /Hornborga Naturum - <http://www.hornborga.com>
Høyre: Fra Besökskartan Falköping, av Turistbyrån i Falköping <http://www.falkoping.se/turism>


Fra brosjyren : 'Skara, An exciting little city', utgitt av Skara Turistbyrå <http://www.skara.se/skarakommun/turism.htm> (not valid as per Sept.2010)

Turen vår dete året ble muliggjort med velvillig assistanse fra:

....og jeg er ganske sikker på at du også er meget velkommen til å overvære
denne fantastiske begivenheten neste år!

Alle bilder, unntatt hvor nevnt spesielt, er mine egne.
Hvis de kopieres til kommersielt bruk - ikke glem at jeg trenger pengene....
I andre tilfeller - en E-mail vil gjøre nytten. Takk.


Lake Hornborga 2005
Main Menu - Hovedmeny
Cranes in the Air - Traner i luften
Cranes on the Ground  Traner på bakken
Swans at Lake Hornborga  Svaner ved Hb-sjön
Other Birds etc  Andre fugler osv.
Previous years: Tidliere år:
Cranes   Traner
Visiting once more in 2001  Besøk igjen i 2001
They're still there! 2012  De er fremdeles der!
Cranes - Gruidae - Traner - Gruidae


Tekst Meny - Hurtig veileder til våre sider
Google
 
Web www.vulkaner.no


bukkm.gif
DYR

over 250

birdm.jpg
FUGLER

over 500

flower.jpg
FLORA

over 300
dolphin.gif
HAVDYR
globe.gif
REISER
globe.gif
VULKANER
   Free Counter

This page has been made with Macromedia Dreamweaver