Active volcanoes / Aktive vulkaner:

Guagua Pichincha, Ecuador

22.oktober 1999
De siste timer ble det registrert 1363 hybride skjelv, 15 vulkan-tektoniske og 64 LP skjelv. Se forklaring i ordboken på Vulkanske skjelv. På grunn av vanskelige værforhold er det fortsatt
umulig å få visuelle observasjoner av hva som foregår i krateret. Fumarolene viser høy aktivitet,
og lukten av svovel er stertk. Vulkanologer fra Det Geofysiske Institutt prøver sammen med et
team fra the Volcano Observatory of Alaska og the University of Washingto å foreta flyvninger
over vulkanen for å se hva den nye kuppelen utvikler seg til.

29.oktober 1999
Siste døgn ble det registrert 25 vulkan-tektoniske skjelv, 13 steinras, 570 hybride skjelv, og hele
2426 LP (Se forklaring her). Observasjoner gjort av Det Deofysiske Institutt og USGS, indikerer
at det eksisterer et rødaktig materiale som dekker vulkankantene. I tillegg har de observert en liten
vekst på den nye kuppelen, og enkelte sprekker der. Fumaleroleaktiviteten har vært høy, og flere dampsøyler har vist seg over kraterkanten.

Registerte skjelv fra 10-28 oktober under vulkantoppen:

30.oktober 1999
Høyere enn noen gang, det var resultatet av gårsdagens observasjoner. 1 vulkan-tektonisk skjelv,
18 tilfeller av steinras, 530 hybride skjelv, og 3.262 LP skjelv. Dampskyene fra fumarolene var
lave, 200m fra den gamle kuppelen, og 100m fra den nye. Efter kl.9.50 økte dampskyen til 1200m.

Antall skjelv pr døgn i september og oktober
Legg merke til at de to store eksplosjonene 5 og 7 oktober kom ca 1 uke efter forrige topp.
(Instituto Geofysico)

31.oktober 1999
26 tilfeller av steinras, 622 hybride skjelv, 2860 LP skjelv. Det var resultatet av opptellingen siste
24 timer (kl.17.00 lokal tid i går). Fumarolene nådde en høyde av 500 m. Under en overflyvning i går kunne man konstatere at kuppelen inne i krateret fortsetter å vokse, mens den forårsaken
mindre steinskred mot vest. Fumaroleaktiviteten var begrensen her, mens den ved den andre
kuppelen var som før
.
(Instituto Geofysico)

1.november 1999
ORANGE alarm igjen!
Igår eftermiddag ble alarmberedskapen for Lloa og områdene omkring her (se kart) satt til
ORANGE igjen. Huruarco, med 100 innbyggere, Palmira med 16, San Jorge og Chilcabamba
med 18, ble alle evakuert i løpet at natten. Lloa, med sine 1500 innbyggere, blir evakuert i dag. Hæren og politiet flyttet innbyggerne til en kirke i Cinto, et sted i nærheten, men høyereliggende,
med plass til 450 mennesker. Andre vil bli overført til mindre steder, og en del vil ta inn hos venner
og familie.
Husdyr i Lloa området vil også bli forflyttet i løpet av dagen.

Bestemmelsen ble tatt da rystelsene begynte å avta. Dette indikerer et mulig større utbrudd om
3 til 5 dager, maken til, eller større enn det man opplevde 7.oktober. Antall skjelv var altså mindre
i går, men på den annen side så var temperaturen på overflaten rundt vulkanen adskillig høyere.
Det er altså tydelig at magmaen nå ikke finner flere muligheter til å trenge ut, og at det efter all sansynlighet bygger seg opp et trykk inne i vulkanen.
(Diario Hoy Digital)

I mellomtiden kan man jo dra til Tungurahua ved Ambato, 125 km lengere syd, og se på
skuespillet der - eller blir det Guagua Pichincha som går i luften først?

2.november 1999
Guagua Pichincha fullførte oktober med 32,656 jordksjelv i løpet av 1 måned. Det ble ikke
registrert noen eksplosjoner i går, men til gjengjeld ble det observert 27 tegn på innvendige ras,
og magma fortsetter å stige opp i krateret og øker trykket. Det ble i går notert 412 hybride skjelv, 2.315 LP, og 1 vulkan-tektonisk skjelv (Se forklaring her) Fumarolene viste lav aktivitet, men
allikevel med dampsøyler på mellom 800 og 1300m høyde.

Årsaken til at vulkanene Guagua Pichincha og Tungurahua holder slikt leven nå, er å finne
350 kilometer under jordoverfalten, i en sprekkdannelse hvor man mener stillehavssokkelen
er på vei inn under det sydamerikanske fastland. Endringen her skal skje med en hastighet på
rundt 1 centimeter i året, men det er nok til å utløse slike tilstander. Det var den samme
situasjonen som utløste eksplosjonen av St.Helens i USA i 1980.
(Diario Hoy Digital)

9.november 1999 
'Vulkanen Guagua Pichincha har akkumulert 3 ganger så mye energi nå, som den hadde før
det gigantiske askeutbruddet som falt ned over Quito og de nærliggende områdene først i oktober'. Dette sa borgermesteren i Quito i går. Videre at 'for hvert minutt kommer vi
nærmere og nærmere et utbrudd som kan bli enormt'. Det er planlagt et møte mandag kveld
(tirsdag morgen lokal tid her i Norge), hvor man vil be om at alle foreldre sender masker med skolebarna når de går hjemmefra, og man vil drøfte med Det Geologiske Institutut hvorvidt
man også bør stenge skolene fra og med førstkommende onsdag.

10.november 1999


Bilde av Guagua. Bakerst fjellveggen som beskytter mot byen Quito. Dome de 1660 er det gamle krateret,
og foran det nye, som heller mot vest, og ned mot Rio Cristal. La Espina skal være en 100 m høy kuppel
som er blitt dannet de siste dagene. (Skal prøve å få oversatt mer senere). Den nye kuppelen har et volum på 300.000 m³ og er lyserød i farge, og man regner med at når denne går, så vil det føre til en pyroklastisk flom, og samtidig en stor aske- og gasssky. Temperaturen på kuppelen er nå rundt 500 grader Celcius.

Kl.19.55 lokal tid (i natt norsk tid) foretok Guagua Pichincha et større utbrudd. Askeskyen nådde en høyde på 6.000 m. Borgermesteren i Quito ber folk ikke få panikk, men til å ta det med ro.
Man tror asken vil falle ned over den nordvestlige delen av Quito i løpet av natten
og morgendagen .et ble i går bestemt at alle skolene i Quito-området skulle stenges inntil
videre, og 400.000 elever er utestengt fra undervisningen. Samtlige ansatte møter allikevel
opp, for å kunne planlegge videre strategi, og ta vare på og beskytte undervisnings- og laboratorieutstyr.

Frem til kl. 17.00 lokal tid i går ble det meldt 2338 LP, 362 hybride skjelv og 35 steinras. Fumaroleaktiviteten var høyere enn normalt, med 800 m høye dampskyer. Antall skjelv har sunket de siste par dager, noe som bare betyr at vi nærmer oss et forestående større utbrudd.
(Instituto Geofysico og Diario Hoy Digital)

11.november 1999


Nå kan asken bare komme, nå bor vi trygt....
(Diario Hoy Digital)

Dagens overraskelse når man gikk inn og så på avisutgavene i dag morges var hovedartikkelen i
Diario La Hora, om at Tungurahua og Guagua Pichincha slett ikke var noen trusel mot Cotopaxi-vulkanen, om nå den også skulle blande seg i koret.... Dog har ikke Cotopaxi gitt
fra seg noen signaler om økt aktivitet på det nåværende tidspunkt, sier direktøren for Det Geologiske Institutt, men alle bør huske at det her ligger en latent fare. Og det er jo en trøst å
få for dem som bor rundt Tungurahua og Guagua Pichincha i disse dager....


Quito lufthavn har erklært 'unntakstilstand' før den kommende eksplosjonen. Man har bedt om
spesielt utstyr slik at rullelbanene kan rengjøres umiddelbart før en eksplosjon, slik at alle fly på
plassen kan ta av og komme seg unna....(Foto:Diario La Hora)

To sveipemaskiner, 2 selvdrevne oppsuginsmaskiner, 10 manuelle sugemaskiner og mye annet utstyr, samt innleiing av 600 mann, er det man trenger for å holde det gående efter et utbrudd.
(Skal man skrive - efter det forventede utbrudd, det kommende utbrudd eller et eventuelt utbrudd???) Så snart man vet at et utbrudd er forestående, vil man ha 1 time på seg til å få av gårde flyene til Latacunga, som muligens er for liten, eller hellere til Guayaquil, sier representanter for American Airlines. Evakueringen vil bli foretatt UTEN passasjerer.

Man begynner å få en bedre forståelse av hvilken fortvilt situasjon Ecuador kommer opp i hvis
og når de to vulkanene går i luften. Bare en slik ting som turistnæringen og blomstereksporten
betyr enormt for landet, noe følgende tall viser: I 1998 ble det fløyet inn og ut nesten 900.000
turister ved lufthavnen i Quito, og de utgjorde alene 63% av den totale trafikken. 93.318 tonn
med last ble ekspedert samtidig. Tapet innen turistsektoren ved et stort utbrudd beløper seg til
722 000 dollar for flytrafikkens vedkommende, hoteller og turoperatører står for 530.000 dollar
og andre 62.000 dollar. Blomstereksporten vil daglig registrere et tap på 250 000 dollar ved stengning av lufthavnen, så man undres vel ikke over at beredskapen der nå holdes på et meget
høyt nivå.

15 november 1999
Det Geofysiske Institutt melder nå at Guagua fylles opp med glødende masser med tempereatur
rundt 700°C., og at man venter en større eksplosjon de aller nærmeste dagene. Kuppelen har
nådd en betraktelig størrelse, og slipper varme steinmasser ned på sidene. Kuppelen er "en stor stein-fabrikk", men nedenunder presser magmaen på, og kan når som helst føre til en eksplosjon som vil sende en stor sky av damp og aske 20 kilometer opp i luften. Det er like høyt som sopp-skyen efter en atombombe.
En av gårsdagens utbrudd sendte en søyle hele 5.000 m opp i luften, hvorefter den drev over 100 km nordvestover. Flyplassledelsen ble advart, og fly ble bedt om å
ta de nødvendige forholdsregler.

25.november 1999
To sterke eksplosjoner førte til kraftig askenedfall i Quito i går. Den første inntraff kl.03.28 og
slapp aske nedover de nordlige bydeler. Den andre kom kl.12.33 og sendte en 10.000 m høy
aske- og dampsøyle til værs, hvorefter den drev nordover. Efter denne ble det rapportert askenedfall i Quito, ved lufthavnen, Carcelén, Cotocollao, Roldós, Jipijapa,
Quito Tennis, Carolina, Marshal og Ejido.De største nedfallene var i Jipijapa og Mariana de
Jesus. Flyplassen ble stengt umiddlebart, men man håper å få trafikken i gang igjen i dag.

27.november 1999

(Foto Diario Hoy Digital)
Efter askeutbruddene i forgårs har Quito mistet sine farger. Alt er grått. Hele byen var i går
opptatt med å gjøre byen ren efter å ha fått et jevnt lag på 1 cm aske over alt. Asken var
vanskelig å få opp, og biler hvirvlet støvet opp slik at det til tider var umulig å se noe, samtidig
som man måtte dekke til øynene for å unngå de sviende virkningene.Som vanlig dukket det øyeblikkelig opp gateselgere som fallbød masker til forbipasserende.

En ny phreatisk eksplosjon fant sted kl.10.10 i går og et jordskjelv på 3.7 Richers skala kunne merkes i Pomasqui. Eksplosjonen varte i 4 minutter og askeskyen nådde 2 km opp. Rundt
500 000 tonn aske ble produsert under eksplosjonene torsdag 25 november, og syreinnholdet
var godt over de 300 mikrogramm pr kubikkmeter, som er akseptabelt.

Tre fly ble stående igjen på flyplassen i Quito efter utslippet torsdag, og dette har fått flere
flyselskap til å vurdere risikoen med å fly til Quito i tiden fremover. Man har derfor også
anmodet alle som flyr til Quito, å beregne hurtig avgang igjen.

30.november 1999

Plansje som viser intensiteten på utbruddene 5 oktober, og 24-29 november.
(Diario Hoy Digital)

Kl. 11.34 i går (lokal tid?) var det igjen en større eksplosjon, og som sendte en damp og
askesky med mørk og rødlig farge 8.000 meter opp, hvorefter skyen drev mot sydøst.
Den nådde ganske langt i løpet av eftermiddagen og ble meldt bl.a. i Latacunga og i
Santo Domingo de los Colorados. Inntil kl. 17 var det enda ikke meldt om nedfall i Quito.

 

2.desember 1999
Siste 24 timer viste en betraktelig økning i aktiviteten, idet antall skjelv var som følger: 4.427 LP,
106 hybride og 39 steinras. I tillegg fant det sted 7 utbrudd av aske og gass, med skysøyler på
opp til 3.000 meter. Askenedfall ble imidlertid ikke rapportert på yttersiden av selve vulkanen. Fumarolene viste høy aktivitet, men på grunn av dårlig vær kunne man ikke konstatere høyden på vann- og dampsøylene. Guagua har nå hatt 35 timers sammenhengende utbrudd av gass og aske. I tillegg er nå en femte kuppel under dannelse.

Vt
Lp
Mp
Eksplosjoner
Skred/ras
104
43738
6182
41
1379
Antall skjelv i november iflg Det Geofyske Institutt

Det siste askenedfallet slapp ned to millioner tonn vulkansk masse, hvorav 500 tusen tonn falt ned over Quito. Det vil ta minst 15 dager å rengjøre byen for det som hittil har falt ned, og ingen vet
hvor lang tid det vil ta når (ikke hvis....) det kommer enda mere.

Guagua Pichincha plager den internasjonale lufthavnen Latacunga, hvor det igår og mandag fant
sted et nytt askenedfall. Askeskyen tok først en annen retning, men de fineste askekornene blir
bragt høyere opp i atmosfæren, hvor det hersker andre vindretninger, og den kommer da ofte
ned helt andre steder enn det man forventer.

KLMs flyvning fra Aruba til Latacunga, tirsdag middag, fikk ordre om ikke å lande i Quito. Det
var et melding fra hovedkontoret i Washington, som hadde fått beskjed om at en askesky hindret
fri flyvning. Man fryktet at asken i luften i ruten gjennom Andes-dalføret ville være for farlig for motorene. Det Geofysiske institutt har ikke sendt ut noen slike meldinger, men mye tyder på at det
er uenighet om hvor farlige - og hvor - askeskyene er.
(Diario Hoy Digital)

Å rengjøre Quito for aske ventes å ta 30 dager, sa borgermesteren i Quito, Roque Seville. Bare i gatene i den nordlige delen av Quito falt det 40.000 tonn efter utbruddene 25 november. Han ber befolkningen ta det hele med fatning, og være tålmodige, når det gjelder det fine støvet som fremdeles ligger rundt om i gatene.
(Diario La Hora)

Efter at mange har vært arbeidsløse i Quito de siste 5 uker, bl.a. innen helsevesenet , på grunn
av manglende midler til lønninger, medisiner og utstyr, krever man nå en lovendring, slik at regjeringen kan tildele flere midler i en slik krisesituasjon som Quito nå er oppe i på grunn av Guaguas aktivitet. Flere ønsker nå at forsikringer dekker helse, pensjoner, arbeidsløshet og inntekstsavbrudd for bøndene.

Renten(?) i Ecuador steg igår til 19%, og som følge av dette måtte sentralbanken se kursen i
forhold til dollar ta et sprang i gal retning. Hittil har dollar kosten 17.000 Sucres, men fra i går
måtte man ut med 17.900 i Guayaquil.

4.desember 1999
Guagua hadde et nytt stort utbrudd igjen bare 4 timer efter utbruddene kl 17 torsdag ettermiddag, som vi rapportete i går. Denne andre serien fant sted mellom kl 20.15 og 22.00 lokal tid, dvs
rundt kl. 4.00 fredag morgen, og utbruddet nå var større en det forrige

Siste fredag ble et skip med 116 illegale emigranter og 6 besetningsmedlemmer anholdt da
politiet og marinen bordet et skip som ikke burde ha vært på vannet i den tilstand det var. De
116 emigrantene hadde betalt mellom 3000 og 5000 US dollar for turen til USA (Mellom 20
og 40.000 norske kroner).

300.000 ecuatorianere har iflg det nasjonale emigrantkontoret og politiet, reist fra landet fram
til oktober i år. De fleste reiser som turister, men hensikten er å få seg arbeid i et annet land,
i håp om å få seg en bedre framtid enn den de under de nåværende alvorlige økonomiske kriseforhold har mulighet til i Ecuador. Mange av reisebyråene låner faktisk nå penger til
flybilleten, ca 1.000 kroner, og 'turismen' blomstrer. Enkelte luftfartsselskap som Iberia og
Avenza har økt trafikken med 30% den senere tid. De fleste drar til USA og Spania, men
også til Italia, Tyskland og andre EU-land. Størst utvandring er det fra provinsene Pichincha
(Quito og Guagua) og Guayas.

8.desember 1999
Og så tar vi med et værvarsel, da regnskyll har stor betydning for hvorvidt man skal få leir- og askeskred, eller lahar/mudderflom. Det ligger til dels store mengder aske rundt i vulkanskråningene efter utbruddene i oktober og november.

Det nasjonale Institut for Metereologi og Hydrologi, INAMHI, varsler om en kald og regnfull sesong for Quito området. Dette skyldes forhold i Amazonas regionen og forstyrrelser i den intertropiske konvergenssonen (fint uttrykk, ikke sant?). Disse forhold vil fortsette de nærmeste dagene, og vil føre til kraftig regn og temperaturfall. INAMHI ber derfor innbyggerne om å ta de nødvendige forholdsregler. Hva slags forholdsregler man skal ta i evakueringsleirene, sies det ingenting om.


Leir for evakuerte Lloa-beboere.
(Diario Hoy Digital)

9.desember 1999
Siste døgn 9 mindre utbrudd, som førte til en liten reduksjon av kuppelen. Det ble registrert
509 LP skjelv, 73 hybride og 1 vulkansk-tektonisk skjelv samt 56 signaler om steinras inne i vulkanen. I løpet av dagen kunne man observere at vegetasjonen i områdene langs Cristal og
Blanco-elven var brent, sansynligvis på grunn av pyroklastiske flommer som ble forårsaket av eksplosjonen den 25.november. Dette viser faremomentet ved å begi seg inn i de evakuerte områdene.

Fotografiet er tatt langs elvebredden til Cristal elven, hele 9 kilometer unna åpningen på Guagua Pichincha. Askeavleiringene er fremdeles varme, efter eksplosjonoen 29 november (kuppel nr 4).
Det varme materialet har blitt erodert av elven, men på grunn av den sterke varmen forårsaker
den stadige fumaroler, uten at disse har noen dypere kilde under seg.
(Instituto Geofisico)

Det også skrec ned mot Cristal elven efter tirsdagens eksplosjoner, med små nuée ardente skyer, samtidig som det også ramlet ned steinblokker toppen. En ny kuppel er under utvikling. Dagens eksplosjoner førte til en dampsøyle på 3.000 m.

Guagua fortsetter atlså sin virksomhet med jevnlig å danne nye kupler, se diagrammet den 6.desember, som nå er oppdater til dato. Nå er det altså kuppel nr.6 som skal bygges opp, og
så får vi en ny eksplosjon når den bryter sammen igjen. Denne gang ser det ut til at kuppelen kan være større enn de foregående, da den allerede har nådd en høyde på 60 m.


Kuppelen på bunnen av krateret
(Instituto Geofisico)

Ellers så meldes det idag at 'Ecuador er konkurs' fra et møte mellom amerikanske stater i
New York, og at flyprisene i Ecuador har steget 35 % denne uken - og at den statlige
banken i Ecuador ikke lengere yter kreditt. Så da så... (Se iøvrig mere om dette under
Tungurahua den 8 desember.)

10.desember 1999


Quito 10 desember 1999 (Diario La Hora)

Dagens utklipp fra avisen 'Diario
La Hora': Quito har hatt det verste regnskyllet på 15 år. Det største uvær på 15 år rammet onsdag Quito, med regn, hagl og torden. Dette skapte vanskeligheter for telekommunikasjon, det førte til forstyrrelser i radiosamband og for radio/TV utsendelser, og avbrøt elektrisiteten flere steder i byen. Det Meteorologiske Institutt kunne fortelle at det ble målt 36,4 millimeter regn mellom kl. 14.30 og 18.00. Dette var over dobbelt så mye som noen annen gang de siste 15 år.

Det er ennå ikke kommet noen indikasjoner på hvilken virkning regnet hadde, da det falt ned og
uten tvil tok med seg noen av de mange tusen tonn med aske, som lå i fjellskråningene rundt
omkring Quito. Nå spørs det om det holder med plastikposer lengere.....- og så kom det en ny melding:

Kloakksystemet i Quito har vist at det ikke kan ta imot kraftige regnskyll. Onsdag kollapset
systemet i de nordlige bydeler, med oversvømte gater, avenyer, store og små bygninger.
Regnvannet tok med seg store mengder aske og annet materiale efter hvert som bekker og elver vokste. Flere kritiske avløp ble blokert, slik at flere av de viktigste veier og gater ble stengt.
(Et tilfelle av lignende regnskyll under en eventuell evakuering, kan vise seg å bli meget kritisk)

60 arbeidere, med hjelp av 8 sugebiler, 50 brannfolk, 8 mobile pumpestasjoner og en masse annet ekstrautstyr, holdt det gående til i torsdag kveld med å få unna mudder og vann. Brannvesenet, som mottok 450 telefonanrop om øyeblikkelig hjelp, melder at de økonomiske skadene må være enorme, både på forretningsbygg, private hjem og biler.

En trøst er det kanskje (kanskje) at man har planer klare for å utbedre systemet, og dette skal finansieres av internasjonal kreditt. Det beløp man har fått stilt i utsikt er den nette sum av
600 millioner dollars - eller 4,8 milliarder norske kroner (4.800.000.000,-).

11.desember 1999
Noen ganger skjer det fort.....Kl.17.13 lokal tid i går, hvilket var rundt midnatt her, fikk Guagua Pichincha et nytt stort utbrudd. Eksplosjonen dannet en gass- og askesky som nådde mer enn 10.000 opp, hvorefter den begynte å drive østover. Utbruddet varte i 4 minutter, hvorefter
vulkanen fortsatte å avgi seismiske signaler som tydet på mindre utbrudd. Vindretningen høyere oppe, over 20.000m gikk østover and vindhastigheten der var 10 knop.
Det er sansynlig at askenedfall med fint støv vil falle nedover Quito de nærmeste timene.

Det er observert nye avleiringer efter pyroklastiske flommer,
og disse er større enn dem som tidligere er observert. Når det gjelder vegetasjonen i områdene
rundt Cristal-elven, er denne fullstendig ødelagt på grunn av vekten av asken som den siste
flommen la igjen, samt det siste regnfallet.

Det er videre verd å merke seg at den pyroklastiske flommen ikke var varm da den nådde fram
til det punkt hvor hovedveien krysser elven. Tegn tyder på stor hete lenger oppe i elven. Det ble i
går morges, efter utbruddet kl. 06.41, rapportert flere skred ned mot elven, som følge av at kuppelen delvis ramlet sammen.

En ny advarsel har nå gått ut til innbyggerne langs Cinto-elven, om å vise varsomhet, da også
denne elven kan bli farlig for omgivelsene i nærmeste framtid.


Quito i går eftermiddag (Diario Hoy Digital)

12.desember 1999
Efter at Borgermesteren i Quito, Roque Seville, bestemte at Lloa skulle få GUL alarmberedskap igjen, vendte tusen innbyggere tilbake til deres hjem, efter å ha tilbrakt ukevis i leirer. En
representant for innbyggerne uttalte at de ikke kommer til å forlate byen igjen, for de er sikre på
at Guagua Pichincha bare vil slippe ut damp.


Avmarsj til Lloa kl.7.30. Kl.10.00 var alle hjemme igjen
(Diario Hoy Digital)

. Jubelen var stor i Lloa efter hjemkomsten, mens de tusener evakuerte fra Baños kun har fått tillatelse til å besøke sine hjem i 9 timer i løpet av søndagen. De 30 militære vil forbli i Lloa dag
og natt, og 58 frivillige er utnevnt av Sivilforsvaret til å organisere en eventuell evakuering.

Det seneste utbruddet skal ha kastet ut 500.000 tonn (!) pulverisert stein (aske), som med vinden blåste vestover - altså i motsatt retning av Quito. De siste timer skal det ha vært ganske rolig ved foten av vulkanens østre side. Man frykter imidlertid at dette bare er et tegn på at situasjonen forverrer seg, idet Guagua på denne måten akkumulerer energi som kan komme til å bli frigitt i en kraftig eksplosjon en av de aller nærmeste dagene.

18.desember 1999


Trykk på bildet for stor størrelse!
(Diario La Hora)

Fra kl.15.30 i går eftermiddag lokal tid, (ca 21.00 fredag kveld norsk tid) kunne en stor sopplignende sky observeres fra Quito, et produkt av dagens andre store eksplosjon. Denne
skyen beveget seg vestover nær bakken. Alt i alt fant det sted 14 eksplosjoner mellom kl. 07.43
og 16.47. Regnværet de siste dagene kan ha tilført vulkanens phreatiske system så mye vann at
dette har vært medvirkende til den eksplosive aktiviteten. Det blir alltid større eksplosjoner
når vann kommer til. (Se phreatisk)

Det er imidlertid ikke regn som forårsaket den store soppskyen, men kraftig energiutvikling
inne i vulkanens hete indre. Ved eksplosjonen kl. 16.47 var skysøylen på hele 10.000 m. Vinden som blåste nordøstover antydet askefall i de nordlige bydeler av Quito.

Man forsøkte i går å ta seg opp til vulkankrateret for å se hva som foregikk, men som følge av utbruddene, måtte man vende tilbake (nokså hurtig...) uten å ha observert annet enn at
svovellukten var intens.

Som følge av utbruddene, iverksatte sjefen for Aeropueto Marshal Sucre, omgående "plan aske", som blant annet innebar full evakuering av fly fra Quitos internasjonale flyplass. 7 Fly tok
omgående av til Latacunga, og 4 til Guayaquil. Ankommende fly kansellerte seg selv.... Det var mange bekymrede ansikter å se. Noen kunne ikke komme hjem til Spania og andre steder for
å holde juleferie, andre som var ventet inn fra USA, Costa Rica og Guayaquil, kom ikke, og alle dem som var møtt fram kunne ikke gjøre annet enn å vende tilbake til Quito og gassmaskene -
som nå var kommet fram igjen. SISTE: Flyplassen skal ha vært åpnet for trafik igjen i går kveld,
men det var muligens før det siste kraftige utbruddet, så situasjonen er vel å betrakte som usikker..


(Diario Hoy Digital)

Askenedfall ble rapportert i løpet av dagen fra Quitos nordlige deler, Carolina og Solonda.
De siste 24 timer, fram til fredag kveld kl.22.00 norsk tid, ble det registrert 401 skjelv av typen
LP, 105 hybride, og det ble rapportert hele 82 tegn på indre steinras. Svovellukten var igår intens, og kunne bl.a. merkes i bydelene Palmira og Chilcapamba, sydøst for krateret.

19.desember 1999
Guagua Pichincha har begynt å kaste ut pimpestein. Under det eksplosive utbruddet fredag,
endret utbruddet karakter, idet Guagua nå sender pimpestein nedover vulkansidene, og det i
en størrelse på 2-5 centimeters diameter. Allikevel er ikke dette noe av særlig størrelse, men det
er en endring i Guaguas oppførsel. I området rundt Cristal- elven har man igjen observert
brennende vegetasjon, sansynligvis fordi pyroklastiske flommer forekom sammen med
eksplosjonen fredag morgen.
(Diario Hoy Digital)

21.desember 1999
Mandag 20 desember kl. 21.30 norsk tid: Ifølge avisen La Hora har Det Geofysiske Institutt
idag informert om at det kl. 13.43 lokal tid, fant sted et jordskjelv i Quito, med styrke 3,7 på Richters Skala. Skjelvet skal ha hatt sitt episenter 15 km nordøst for Quito, og i en dybde på
15 km. Det kunne merkes i Cotocollao og San Pedro Claver. Ifølge teknikere ved instituttet,
har dette skjelvet ingen forbindelse med den nåværende aktiviteten til Guagua Pichincha. Quito
ligger i en forkastningssone, hvor det stadig forekommer lignende skjelv. (Se tidligere rapport).

Vulkanen Guagua Pichincha var iøvrig meget rolig igår. Efter en week-end med kraftig aktivitet, bestemte den seg for å ha en rolig dag i går. Nytt materiale ble kastet ut under de seneste eksplosjoner, med pimpestein i størrelse 2-5 cm, sammen med aske.

Man mener nå at den åttende kuppelen er under oppbygging, men da det er vanskelig å
konstatere dette ved selvsyn, er det hele avhengig av det trykk som for tiden finnes inne i
vulkanen. Det har ikke vært eksplosjoner de siste timene.

23.desember 1999
Den 8 kuppelen er nå 5 dager gammel, og antas å ha en høyde på 100 m. Borgermesteren
forventer at den sprekker førstkommende fredag eller lørdag, altså 24. eller 25.desember, og avisoverskriften i Quito idag er: "GUAGUA GIR OSS HVIT JUL!", og den sikter selvfølgelig
til det askenedfallet man da forventer.....Guagua har nå eksplodert jevnlig hver 7 dag i det siste,
og er nå klar igjen. Den 8.kuppelen ligger mot vest, ved utspringet til Cristal-elven.
(Diario Hoy Digital)

25.desember 1999
Siste 24 timer ble det registrert bare 5 VT skjelv, 8 LP, 14 hybride, og 5 steinras. Dagen før framviste hhv 4 VT, 18LP, 16 hybride og 9 steinras. Med andre ord like før Guagua når
nullpunktet. På grunn av dårlig vær har det ikke vært mulig å se noe som helst, og
et forsøk på å installerer en ny målestasjon nær krateret måtte også oppgis på grunn av været.

Konklusjonen er vel da kanskje slik at et nytt stort utbrudd kan forventes når som helst -
med mindre Guagua har tatt juleferie. Det har øyensynlig avisene, som ikke har skrevet et ord
om vulkaner de siste to dagene!

Kanskje ikke så underlig for ecuadorianerne. Det passer godt med følgende E-mail som vi
fikk fra en av våre lesere i går:
....Vi bodde fra midt i september til nå nylig i Quito. Før den første eksplosjonen tidlig
i oktober, var vi svært usikre på hva som kunne skje. Mange kvinner og barn reiste ut
av byen, men de fleste kom jo hjem igjen før askeutbruddet kom, fordi skolene begynte
på igjen. Folk i Ecuador var imidlertid "lei" vulkanen lenge før det, og ikke minst vendte
de seg meget fort til å leve med vulkanen.

Det er på ingen måte noe særlig frykt å spore -
i hverfall ikke før vi reiste ca 10. desember. Den dagen i slutten av november da det
kom mye aske om kvelden, var det samtidig kåring av "Reina de Quito" (Dronningen
av Quito), og mot slutten av det 3 timer lange programmet som gikk direkte i alle TV-kanaler, sa konferansieren: "Også Guagua er med og feirer vår nye Reina". Ingen
kanaler avbrøt programmet for å sende nyheter om vulkanen. Og nettopp mangel på
nyheter på TV var for oss litt rart. .....

Radio noe bedre, men også der kun korte beskjeder innimellom. Mandag morgen etter
asken sist i november, var det stor usikkerhet omkring skole eller skolefri, og selv dette
tar folk med knusende ro. At de får beskjed via nyheter en halvtime før skolen starter
synes ingen å klage på. Folk flest synes derfor ikke å la seg påvirke eller bekymre av vulkanen - de lever som vanlig - i nuet"

26.desember 1999
Nå ser det ut til at Guagua enten har fallt i søvn, eller så får dem som spådde en eksplosjon i
løpet av week-enden rett, for nå er det så godt som null aktivitet - er det det som kalles stille
før stormen, montro? Eller hva skal man si til bare 3 LP skjelv, 5 hybride skjelv og 1 steinras,
og et lite utbrudd av aske.

29.desember 1999
Det er nå en uke siden avisene Diario Hoy Digital og Diario La Hora har nevnt et eneste
ord om vulkanene Guagua Pichincha og Tungurahua. Det Geofysiske Institutt kom ikke med oppdateringer i julen, og vulkanene selv har holdt seg i ro.


Krateret på Guagua Pichincha (1998)
I forgrunnen begynner Cristol-elven sitt løp.
(Foto: Patricia Mothes, Instituto Geofisico)

I år 2000 har Guagua Pichincha hittil ikke hatt noen store utbrudd - pr. 23.september -
og vi avslutter historien her - mange erfaringer om hva en vulkan kan føre med
seg av problemer for et lite land med ikke alt for mange ressurser.
En lignende sammenfatning av Tungurahua's utbrudd, som forløp parallelt med
Guagua Pichinchas kommer forhåpentligvis snart.

Google
 
Web www.vulkaner.no
bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 300
dolphin.gif
SEALIFE
globe.gif
TRAVEL
globe.gif
VOLCANO


    alfabetisk liste
    alphabetic listDenne siden er laget ved hjelp av Macromedia Dreamweaver