Active volcanoes / Aktive vulkaner:

Oyama, Miyake-Jima, Japan(Foto:JMA via SWVRC)Vulkanen Oyama ligger på en liten japansk øy, Miyake-Jima, ca 175 km syd for Tokio.
Det bor ca 4.000 mennesker på denne lille ferieøya. Miyake-Jima er den neststørste av
Izu-øyene som strekker seg fra Tokyo-bukten og sydover. Den største av disse øyene er
Izu-Oshima, med den berømte Mihara-vulkanen, og har en lang rekke historiske
vulkanutbrudd bak seg.. Hele øya er bare 8 km bred, og selve vulkanen har alene
en 3 km bred kaldera.

31.oktober 2001

351 tidligere beboere på Miyake-øya har vært på hjemme-besøk for første gang siden evakueringen i fjor. De fikk innvilget et kort besøk, etter alle forholdsregler for en hurtig
evakuering var tatt. Nye 1.300 vil få tillatelse til å besøke øya i nær framtid. Alt gikk imidlertid
rolig for seg denne gang, ihvertfall når det gjaldt turen fram og tilbake.

Men hva møtte dem så da de kom fram? En tidligere slakter og kolonialkjøpmann var spent
dahan låste opp døren til butikken sin. Det var verre enn han hadde fryktet. Potet-chips
og kaker lå strødd ut over gulvet sammen med brevpapir og blyanter, batterier og matolje. Røyskatter og rotter hadde rotet til stedet, og etterlatt seg sine tydelige spor. Edderkopper
på størrelse med en hånd kravlet rundt på veggene. Strømmen var borte, og den lille butikken
hans var mørk og klam. Verst av alt var lukten....

Da han i fjor ble beordret vekk fra øya, hadde han ikke tid til å bekymre seg om hva som ville hende med hans mat- fiske- og melke-disker. Ikke trodde han at han kom til å bli lenge borte heller. Kommer han og de neste 4.000 andre noen gang til å klare å bo her igjen? Ta et skritt ut gjennom døren til butikken, og årsaken er klar. Øya er en rykende vulkan som spyr ut giftige gasser.

En kvinne som bodde på kanten av en steil klippe ovenfor stranden, sa at hun ikke hadde hatt
tid til å se etter naboenes hus slik de hadde ønsket. 'Jeg er nødt til å få mitt eget hus istand',
sa hun. Men naboenes hus var heller ikke lette å få øye på, da flere av dem var mer eller
mindre begravd i mudderflommer.

Hver halvtime under besøket, ble det sendt ut melding til de 'hjemvendte', og som kunne lyde omtrent slik: '"Ingen store endringer i gass-utslipp eller vulkansk aktivitet. Gass-søylen fortsetter
å stige og er nå 850 m høy og driver nordvestover.'

Tre timer senere var kjløpmannen ombord i båten på vei mot Tokio igjen, og det evakueringssentereret han nekter å kalle et hjem.

Evakueringen i fjor høst var en sukkess. Så snart avgjørelsen ble tatt, sørget myndighetene for
at alle øyas beboere ble evakuert på en sikker, ordnet og effektiv måte. Adskillig vanskeligere
blir det å få alle sammen hjem igjen. Om noen gang.

Regjeringen og myndighetene i Tokio har bidratt med rundt 135.000 NOK til hver husstand
der de nå bor , men med ødelagt forretninger og gjeld og renter, står mange øyboere foran
ganske så store økonomiske vanskeligheter.

Svært få øyboere har kristisert evakueringen, og at den sparte liv er det heller ingen tvil om.
Men de fleste vil nå gjerne tilbake igjen. Det kommer ikke til å skje foreløbig.

I tillegg til det kontinuerlige utslippet av gasser, er risikoen for mudderskred overhengende, og innholdet av svoveldioksid i luften kan nå opp i 200 ganger det aksepterte nivå. Om et mulig tidspunkt for hjemreise strides de lærde. Noen sier at gassutslippet vil gi seg om 6 måneder,
andre sier det vil fortsette i minst 20 år. Man vet rett og slett ikke.

Ved et utbrudd fra Unzen-vulkanen i 1991, der 44 mennesker ble drept og 11.000
evakuert, tok det 4 år før noen fikk lov til å vende tilbake igjen. I lengden blir dette
uholdbart for mange, og flere har begått selvmord.

21.mars 2001
Japan Meteorological Agency melder at det den 16 March ble registrert et vulkansk skjelv ved Miyake-jima. Skjelvet var det sterkeste siden 29.august 2000. Den 19 mars førte et utbrudd til en svart askesky som reiste seg 800 m over vulkantoppen. Øya er fortsatt ubebodd efter evakueringen i september i fjor.

26.oktober 2000
Bare fire måneder etter at de levde på en liten øy i Stillehavet, kjent for scuba-diving og delfin-safarier uten motorveier og høye skorsteinspiper med forurensende industri, er de 3.800
innbyggerne fremdeles i 'eksil' i det overbefolkede Tokio. Ingen vet når de kommer til å vende tilbake - de kan ikke dra hjem før den vulkanske aktiviteten stopper igjen.

Efter å ha blitt neddynget i aske og stein, og deretter oversvømmet av leire og mudder fra
de mange skredene, som oppsto da det kom kraftig regn som tok med seg asken fra de høyereliggende områdene. Da man evakuerte øya efterlot man sine hjem - og sin buskap
på øya. Ettersom Oyama-vulkanen fremdeles sender ut giftig vulkansk gass, sier myndighetene
at det er for farlig å vende tilbake enda. De fleste evakuerte bor i gratis husvære i Tokio,
mens de lever av oppsparte midler (hvis de har noen), og fra tilfeldige jobber eller fra
gavmildheten til sine fastlandsfamilier.

Men livet i Tokio er tøft for øyboerne. Arbeidsgivere har ikke mye lyst til å ansette noen
som så plutselig kan si opp for å dra tilbake til sine hjem et annet sted. Og penger som er
gitt til hjelpefondet for øyboerne har enda ikke nått flyktningene. Myndighetene i Tokio er
akkurat blitt ferdig med å kartlegge hvor de evakuerte befinner seg, og vil nå begynne
å vurdere deres behov.

Når de så en gang får lov å vende tilbake igjen, er det ikke mye noen av dem vender hjem til.
Hjem er skadet eller fullstendig ødelagt, veier er dekket av aske eller oversvømmet
av leirras, og gass- og vannledninger er brutt flere steder.
(ovenstående er basert på en nyhetsmelding fra YAHOO 24.oktober 2000)

7.september 2000
Til tross for at seismisk aktivitet har gått tilbake siden midten av august, viser GPS-målinger og tiltmeter overvåking en fortsatt nedsenkning av vulkanens overflate.

Efter utbruddet 18. august har det vært et meget stort svovelutslipp (SO2), målt flere steder til
rundt 1.000 tonn pr. dag! Sterk svovellukt har kunnet merkes over store deler i den sydlige
Kanto-provinsen, inkludert Tokio og Yokohama.

Ni dager efter den kraftigste eksplosjonen 18.august, ble en stor askesky sendt utover hele øya.
VT-skjelv fuglte opp fra kl. 4.30 den 29.august. Utbruddet varte i 2 timer. En mørk farget sky sto hele 4.000 m over krateret. Lave askeskyer ble ført nedover vulkanskråningene i langsomt tempo, både nordøst- og sydvestover. Hastigheten ble målt til mellom 4 og 8 m. i sekundet (15 km/t) fra
et observasjonsskip utenfor kysten.

Det meldes også at askeskyen efter 10.august utbruddet var hele 8.000 m over krateret, og
at askeskyen derefter dekket værstasjonen på øya, og temperaturen steg med hele 10 grader!.

To geologer, som kjørte i bil på nordsiden av øya, kom inn i askeskyen. De følte en svak vind,
som drev aske inn under bildene, men de følte ingen endring i temperaturen, hvorefter de fortsatte turen. Efter hvert lå nedfallet, som nå besto av fint sand, så høyt som 7 cm, slik at de måtte
forlate bilene. Siden de kunne fortelle dette, må vi vel kunne gå ut fra at de kom vel hjem igjen...


Foto 3.september 2000, tatt fra MSDF helikopter av S. Nakada

2.september 2000
Evakueringsordre er utstedt til hele befolkningen på Miyake-Jima. På mandag den 4.september
skal alle de resterende 900 innbyggerne ha blitt fraktet ut fra øya, og forent seg med de 2.300
andre som allerede har flyktet. Dette fordi man nå for alvor frykter et vulkansk kaos, om eller
når Oyama eksploderer.

Tidligere i år har jordskjelv, tyfoner og mudderskred (lahars) skremt mange av inbyggerne bort.
De nå resterende 600 skal først og fremst sørge for å begrense mulige skader som nødvendigvis
må oppstå om/når et utbrudd kommer. Men for sikkerhets skyld tilbringer de døgnets mørke
timer ombord i båter som er ankret opp i passende avstand fra øya om natten. Det er først
og fremst politi, brannvesen, lokale myndigheter og ingeniører som blir tilbake.

Masseflukten er den første på Izu-øyene siden 1986, da en vulkan hadde utbrudd på naboøya
Oshima. Det man først av alt frykter for nå, er pyroklastiske flommer. I mens har Tokio stilt til
disposisjon 1.500 rom til de evakuerte, og vil utstede lån opp til 100.000 yen ( ca 1/2 million
norske kroner) til evakuerte som trenger økonomisk hjelp.

31.august 2000


Pyroklastisk flom, Miyake videregående skole er synlig.....(Copyright:Shimano)

Oyama-vulkanen hadde to utbrudd tirsdag 29.august med kraftig askenedfall over hele øya,
og dette fikk myndighetene til å evakuere alle gjenværende skolebarn. Det var imidlertid ingen umiddelbar fare for skader (?), men de 140 gjenværende barna ble evakuert umiddelbart
efter det første av de to utbruddene, og sendt til Tokio med båt. Tidligere er 204 andre barn
også brakt til Tokio.

Onsdag 30.august flyttet 430 innbyggere inn i 6 forskjellige evakueringssentre på øya, inkludert skolebygninger. Tidlig om morgene sendte myndighetene ut evakueringsordre til samtlige
innbyggere. Man mener at en av årsakene til disse to siste utbrudd er kraftige regnskyll over
øya, og dette er også en av grunnene til evakueringsordren, da man er redd for at
askemengdene fra de siste utbruddene skal danne enorme mudderflommer i regnværet.
Kraftige regnskyll er varslet for resten av dagen.

I samtlige evakueringssentre sier man at man er forberedt på enhver situasjon, men
forståelig nok er de evakuerte selv nokså bekymret.


(Foto fra Jack Moyer's Magnificant Island)

23 august 2000
Japans Meteorologiske Institutt (JMA) har nå undersøkt materialet fra det seneste utbruddet
den 19.august. Aske falt over hele øya, og mest i de vestlige deler. Siden kraterkantene
var lavere på øst- og vest-sidene, førte også dette til større nedfall av mindre fragmenter.
På skråningen vest for vulkanen falt det også ned store steiner, opp til 2 m i diameter,
og påførte flere hus store ødeleggelser, samt laget store huller på markene rundt.


Den utrolige soppformede damp- og askeskyen fra en voldsom eksplosjon den 17. august 2000.

Flere bomber, store som 30 cm, besto av basalt, men det er fremdeles uvisst om disse
er av ny dato, eller eldre materiale fra vulkanens indre sider.


(Foto fra Jack Moyer's Magnificant Island)

11.august 2000
10.august om formiddagen spydde Miyake-jima aske, røyk og damp opp i luften.
Dette fikk myndighetene til å iverksette evakuering, men det ble ikke meldt om
skader på personer. Vulkanen har hatt utbrudd flere ganger siden slutten av juni måned.
Siste gang var 15 juli.

Til tross for at utbruddet avtok hurtig, ble 630 innbyggere i 315 hus nær foten av vulkanen
oppfordret til å evakuere. Det var ingen panikk blant innbyggerne. Flyplassen på øya ble
stengt, og alle flyvninger mellom Tokio og øya ble kansellert.

Øy-kjeden syd for Tokio har i hele sommer vært utsatt for titusenvis av jordskjelv,
muligens forårsaket av denne nå svært så aktive vulkanen.


(Foto fra Jack Moyer's Magnificant Island)

23.juli 2000
Tiltmetere på vulkanens midtre flanker har indikert fortsatt utflating av toppen, med ca 12 timers mellomrom siden 8 juli., da toppen plutselig kollapset. Før dette økte antall skjelv betraktelig.
Efter utflatingen økte istedet LP-skjelvene, og disse ble målt til en dybde av mindre enn 2 km
under vulkanen. Et phreatic utbrudd begynte rundt kl. 4.00 den 14.juli, like efter et relativt
kraftig jordskjelv utenfor kysten av øya. Vulkansk nedfall dekket derefter de nordlige og østlige
delene av øye med et tykt lag aske. Utbruddet stoppen igjen neste dag rundt middag. Et
videoopptak av krateret tatt om ettermiddagen den 14.juli, viste at det sammensunkne krateret
fra 8 juli episoden var blitt adskillig større, og nå målte 1 km i diameter, og var blitt 400 m dypt.

Volumet av den vulkanske masse som ble kastet ut under utbruddet 14-15.juli er anslått til
mindre enn 10 millioner kubikkmeter (kan man kalle det 'mindre'?), mens massen ved
utbruddet 8 april ble anslått til bare 1 million kubikkmeter. På den annen side så var volumet
av massen som kollapset, og altså sank ned i krateret, på rundt 50 millioner kubikkmeter 8.juli,
og rundt 200 millioner ved utbruddet 14-15.juli.

7.juli 2000
Efter en dramatisk økning i den seismiske aktiviteten efter den 26.juni, ble innbyggerne på øya
Miyake-Jima oppfordret til å evakuere, da man fryktet et plutselig utbrudd av vulkanen.
Samtidig ble det oppdaget sprekker i jorden, og temperaturen på overflaten økte.
Et mindre jordskjred fant også sted. Om natten mellom den 26. og 27.juni ble 2.500
innbyggere så evakuert, noen til nordsiden av øya, andre til fastlandet på Honshu, den største
av de fire hovedøyene i Japan.

Om morgenen den 27.juni ble vulkanen aktiv, men istedet for å få et utbrudd på øya, så kom
det et undersjøisk utbrudd 1,8 km utenfor vestkysten. Misfarget havvann og damp kunne
observeres både fra fly og skip i området. Man fryktet nå flere eksplosjoner som følge av
at magma kom i kontakt med sjøvannet.

5.juli 2000
Vulkanske skjelv forårsaket av et undervannsutbrudd har flere ganger oppskaket innbyggerne
på Miyake-Jima siden mandag kveld. Tirsdag kunne man merke opp til 30 skjelv i timen.
Samme natt fant man et nytt utbrudd av varme på strendene på vestsiden av øya. Samme
morgen, ble 1800 innbyggere evakuert til 6 skoler på den nordlige siden. 380 innbyggere
og turister flyktet til Tokio med båt.

*********
     
Legg merke til bebyggelsen ved sjøkanten, og lavaen som har kommet ned fjellsiden
(Foto fra Jack Moyer's Magnificant Island)

Oyamas siste store utbrudd var i 1983, da den ødela 400 hus o Alp pg Awabe. og efterlot
seg et månelandskap av stein, brant opp nesten all skog og ødela en innsjø. En lavaflom
i 1940 drepte 11 mennesker. Et utbrudd i 1962 voldte dog ingen skade.

Miyake-jima er en ung vulkan. Det første utbrudd fant sted for bare 7.000 år siden, og det
danner nå den nordligste delen av øya. Den måneformede stranden ved Okubo på sydsiden
av et stort krater er fra denne tiden. Senere utbrudd, omkring 2000 år siden, har dannet det
som nå er den østre og søndre delen av øya, bl.a. i 1940 og 1962.

Den nydelige Tairo-ike er en krater-innsjø som stammer fra et utbrudd for ca. 2000 år siden.
En annen stor innsjø fra samme tid, Shinmyo-ike, ble ødelagt under 1983 utbruddet.


Mange spør ofte 'Hvor er vulkanen her?'. Svaret er da: 'Hele øye er vulkanen!'

  Linker:
 Kyodo News on the WEB
Google
 
Web www.vulkaner.no
bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 300
dolphin.gif
SEALIFE
globe.gif
TRAVEL
globe.gif
VOLCANO


    alfabetisk liste
    alphabetic listDenne siden er laget ved hjelp av Macromedia Dreamweaver