Vår vidunderlige verden

Traner ved Hornborga-sjøen 2003
     Vi var litt sent ute i år, eftersom det bare var 3.650 traner tilbake ved sjøen.
Bare noen få dager før ble det notert ny rekord med 11.050 traner observert!
Tre dager senere var det bare 725 tilbake.


Med så få traner, ble det naturligvis god plass til overs for andre fugler...
Noen av fuglene du kan se her er sjeldne og utrydningstruede, f.eks. the black-necked grebe,
the southern dunlin, the black-tailed godwit, the great snipe and the garganey.


Tranedansen kan fremdeles observeres, men du må være litt tålmodig.
Normalt må du også opp litt tidligere om morgenen.
Ikke like lett hvis man har trette unger med i lasten.....


De første tranene kommer vanligvis i begynnelsen av mars. Disse lar seg imidlertid ikke stille til skue uten videre, men ved slutten av måneden begynner de store flokkene å komme.
Etter noen få dagers opphold, tar de av med kurs for Lappland eller andre mål i nord.


Hornborga-sjøen er ikke bare for tranene. Den er først og fremst en fuglesjø.
I løpet av våren og sommer kommer tusener av ender og andre vadefugler hit for å hvile,
og noen av dem blir også her for å bygge reir og forøke familien.
Men, naturligvis virker en slik plass tiltrekkende på alle slags fugler på deres vei nordover,
- eller sørover om høsten. På bildet over er 6 grågjess på vei mot sommeroppholdet


Utsikt fra toppen av tårnet ved Hornborga Naturum, som også har en interessant utstilling.
I dag har innsjøen en maksimal dybde på 1,5 m og en gjennomsnittsdybde på 0,9 m.
Spredt utover hele innsjøen ligger det små øyer av gress og planter, og langs hele innsjøen
er det våtmarksområde med et total område på 3.300 hektar.


Fulica atra, eller Sothøne, er svart med hvit strek foran på hodet. Den blir omkring 40 cm stor.
Denne er en av de mange fugler som kan sees her gjennom hele sommeren.


Og for en nybegynner er det ikke vanskelig å komme ganske så nær fuglen - sothønen.


Men ikke la oss glemme tranene. Det er tross alt hovedårsaken til at vi besøker Hornborgasjøen
i det minste på denne tiden av året - tidlig om våren.
Etter at de har fløyet fra Spania, og tatt noen pauser her og der, siste gang i Tyskland,
har de måtte foreta en flytur på 6-7 timer før de kom til Hornborgasjøen.
Hornborgasjøen er et av de viktigste våtmarksområdene i Europe.


Tidlig om morgenen kan du se fuglene som kommer inn ra sydenden av sjøenf,
for å spise på markene under dagen. Når antall trekkfugler er på topp er det et fantastisk skue
å se tusener av fugler komme inn for landing. Så ved solnedgang drar de tilbake til
de små øyene ute i sjøen hvor de tilbringer de mørke timene i sikkerhet for rovdyr.


Og hvis du har brukt hele dage til fuglekikking, har du sikkert lyst på litt søvn selv også.
Det finnes flere parkeringsplasser rundt om sjøen hvor du kan stå. Ved parkeringsplassen nær
hovedveien, betaler du 50 SEK for en overnatting. Ellers er det gratis andre steder.


Og så drømmer vi om fugler, fugler, fugler.... og fugler.
og enda flere fugler...

tilbake      andre turer til Hornborgasjøen

Alle bilder, untatt hvor annet angitt, er mine egne.
Kopierer du til kommersielt bruk - glem ikke at jeg trenger penger....
I motsatt fall - en E-mail holder.


Lake Hornborga 2005
Main Menu - Hovedmeny
Cranes in the Air - Traner i luften
Cranes on the Ground  Traner på bakken
Swans at Lake Hornborga  Svaner ved Hb-sjön
Other Birds etc  Andre fugler osv.
Previous years: Tidliere år:
Cranes   Traner
Lake Hornborga 2003  Besøk i 2003
They're still there! 2012  De er fremdeles der!
Cranes - Gruidae - Traner - GruidaeTekst Meny - Hurtig veileder til våre sider
Google
 
Web www.vulkaner.no


bukkm.gif
DYR

over 250

birdm.jpg
FUGLER

over 500

flower.jpg
FLORA

over 300
dolphin.gif
HAVDYR
globe.gif
REISER
globe.gif
VULKANER
   Free Counter

This page has been made with Macromedia Dreamweaver