Active volcanoes / Aktive vulkaner:
Tungurahua, Ecuador

SIDE 2
17. - 25. oktober 1999

(forslag til skoleundervisning etter 18.oktober)


17.oktober 1999

Innbyggere i Baños evakuerer (Diario Hoy Digital)

ORANGE ALERT!
Tungurahua fortsetter å spy ut aske I går nådde askeskyen 5000 m høyde, og bredte seg mot
vest i en avstand på 16 km fra vulkanen. Hvitglødende steiner falt ned om kvelden rundt vulkanåpningen. Jordskjelv-aktiviteten som følge av gassutslippene, hindrer fortsatt måleravlesninger. Det er fortsatt økning i utbulingene på vest og nordvest sidene av Tungurahua ifølge elektroniske instrumenter og klinometer/tiltmeter.

Som følge av at hvitglødende lava nå viser seg rundt åpningen, er man nå ikke lenger i tvil om at magma har nådd toppen, og at et utbrudd er nært forestående - en av de neste dagene eller ukenene. På grunn av den hurtigere forandringen som nå finner sted, har Det Geofysiske Institutt anbefalt å endre alarmberedskapen fra gul til ORANGE. Dette gjelder fra den 16.oktober kl. 9.00 lokal tid (fredag eftermiddag her i Skandinavia), for de soner som er mest berørt av et utbrudd, noe som omfatter byen Baños og andre byer på vest og sydvestsiden av vulkanen.

Et mulig utbrudd antas å ville ha kjennetegnene til et eksplosivt utbrudd, av styrke tre på en skala
fra 1 til 7 (8?), hvor 3 angir et alvorlig utbrudd, med en askesøyle på 3 til 15 kilometers høyde,
et utslipp på 10 millioner kubikkmeter, og som kan sammenlignes med utbruddet av Ruiz i
Colombia i 1985. Temperaturen på utslippet vil kunne nå mer enn 2.000 grader Celsius , og
dette vil naturlig nok berøre alle de omkringliggende områdene.

Forflyttingen av innbygger i Baños og nabobyen Penipe var nødvendig, da formen på krateret i Tungurahua tilsier at lava vil kunne nå disse to stedene i løpet av 5 til 10 minutter efter et utbrudd.
Områdene nær vulkanen vil bli berørt av pyroklastik flom, mudderflom, vannflom og askenedfall. Ambato, som ligger i ytterkantet av risikoområdet vil få problemer med askenedfall.

Se kart over området her

Ryktene florerte i Baños fredag, og ble akkompagnert av vulkanens økte aktivitet. Dette fikk
folk til å tro det verste. Et tett yrende regnvær ga sitt til å legge en demper på stemningen, og så klokken 18.00 om kvelden gikk strømmen, samtidig med at himmelen mørknet. Enorme fumaroler kunne iaktas nær vulkantoppen. Svart røyk veltet ut i atmosfæren og økte frykten og angsten til innbyggerne, som nå var mer enn villige til å evakuere området.

Først to timer senere fikk man å vite at strømbruddet skyldes en teknisk feil ved elektrisitets-
verket, og ikke hadde noen tilknytning til vulkanen.To timer senere vendte strømmen tilbake. En radiokjede var i mellomtiden opprettet, for å dempe folks reaksjoner, som var fullt forberedt på å forlate stedet hvert øyeblikk. Med tårer i øynene flyttet de ut sine eiendeler fra husene. Representanter fra myndighetene kom kl. 22 og to timer senere var en ny radiostasjon klar til
å roe ned innbyggerne, samtidig med at man overtok koordineringen av krisekomitéen.


(Foto: Diario Hoy Digital)

I mellomtiden fortsatte Tungurahua å spy ut aske. Flere hundrede busser fra forskjellige buss-
selskap ankom Baños for å evakuere befolkningen. Fra 6 i går morges, kunne man igjen
observere fumarolene. Evakueringen vil fortsette fram til søndag morgen kl.8.00. Derefter blir
enhver gjenværende tvunget ut av området

Journalister som fulgte med de evakuerte østover til byer lengere unna, kunne fortelle at hoved-
veien flere steder var mer eller mindre berørt av askenedfallet de siste dagene. De kjørte gjennom
et område hvor bøndene skulle ha vært opptatt med å stelle dyrene, og ta seg av den fruktbare jorden. Nå lå alt øde og forlatt under et grått lag av aske.

Dyr og fugler i San Martín Zoologiske Hage i Baños kan ikke evakueres, da man ikke har utstyr til det, og heller ikke vet hvor man skal gjøre av dem. Mange sjeldne arter vil i så fall bli ødelagt. Foreløbig lider dyrene under askenedfallet, senere vil et utbrudd gjøre slutt på deres liv. Det er i øyeblikket 162 dyr der, men til tross for henvendelser til andre internasjonale zoologiske
institusjoner er blitt anmodet om hjelp, så har man hittil ikke vunnet gehør. Et slikt prosjekt er beregnet til å koste minst 30.000 US dollar.(ca 225.000 norske kroner). Det kan begynne å haste med evakueringen her også.

Et fransk doktor-team har ankommet, og andre internasjonale førstehjelpsteam ventes de
nærmeste dagene, for å hjelpe til om det skulle bli nødvendig. 40.000 kyllinger rapporteres døde, efter kraftig askenedfall de siste dagnene over de nærliggende landsbyene. Dødsfallene skyldes problemer med infeksjoner i åndedrettsorganene på kyllingene.

18.oktober 1999

(Diario La Hora)

Turistbyen Baños er blitt en spøkelsesby. Gatene ligger øde, 800 butikker holder stengt, og familier har forlatt sine hjem med sine få eiendeler. 9 offentlige kontorer, 5 banker, 40 reisebyråer, 25 hoteller, pensjonater og overnattingssteder osv er stengt. 5 skoler og 4 spesielle undervisningssentre er også stengt. Tre radio og tv-kanaler opererer nå senderne via kabel fra andre steder. Politi og militære patruljerer området for å hindre innbrudd i de tomme butikkene og husene, mens et tung svart askesky hviler over området.


Gatene i Baños ligger øde

I Pajaros, like i nærheten, kunne man igår observere flere phreatiske eksplosjoner, samtidig som glødende steiner ruller nedover vulkanskråningen. Det antydes fra vulkanologene at klinometerne
har registrert en svak senkning av vulkanens vestre side, noe som indikerer en reduksjon av magmaen. Det kan også bety at man kan gå tilbake til gul alarmberedskap. På den annen side, så indikerer oppførselen til vulkanen, med dens store gass- og røykutslipp at det nå ikke er 80%
men 90% mulighet for et større utbrudd. Det er ikke greit å være vulkanolog i disse tider....
Det Geologiske Institutt har flyttet sitt hovedkvarter fra Baños til et sikrere sted, og fortsetter
sine observasjoner av vulkanen derfra.

Kraftstasjonen Hidroagoyán er delvis lammet. Det er problemer med vanntilførselen, og samtidig
må man ta hensyn til de ansattes sikkerhet. En turbin ble stengt lørdag, og søndag stanset flere, og det er nå bare en igjen. Denne vil bli stoppet så snart alarmberedskapen endres til RØD. Denne kraftstasjonen er ansvarlig for 11% av det samlede strømforbruk i Ecuador.
(Diario La Hora og Diario La Hoy)

Eksempel til bruk i skolene:

Hvis du var myndighetene her, hva ville du bestemme deg for? Full alarmberedskap
og evakuering? La byene ligge øde i ukesvis uten at noe skjer, og tapet i kroner og
øre for industri og handel vi gå opp i enorme summer. Hus og hjem ligger øde og forlatt, og eftervirkninger av mindre askenedfall og flom vil erodere og tære på alt.

Eller - vil du si: 'La oss vente og se.... og utbruddet kommer voldsomt og overraskende - alt liv innenfor en radius på x kilometer blir drept, og skader på personer og eiendom utenfor dette området blir enorme.

19.oktober 1999

foto:Diario Hoy Digital

Tungurahua fortsatte i går å oppvise et høyt nivå av skjelv (vibrasjoner i røret som leder opp til åpningen).Utslipp av svovel var moderat. Litt over kl.11 lokal tid ble et vulkansk-tektonisk skjelv registrert på den nordøstlige siden, i den dybde av 4.3 kilometer. I tillegg askeutslipp som går vestover i en høyde av 3-5 kilometer. Både kl. 1 og kl 4 i går natt var det mulig å observere glødende masser på den vestre siden av vulkanen.

Et askelag på opp til 2 mm dekker bebyggelsen syd for Tungarhua. Asken når nå så langt som til Cotaló og deler av Quero, i Tungurahua; Chontapamba, Puela, Altar. Choglontus, Yuibub, Bilbao (Chimborazo), og inn i provinsen Bolivar.(Se kart her).

Hidroagoyán kraftverket ble stengt søndag kveld kl.18. Damportene er fullt åpne, rede til å ta imot en eventuell mudderflom. 8 teknikere er tilbake for å ta vare på det nødvendigste, men ved et fullt utbrudd har de bare 10 minutter å komme seg unna på. Damanlegget er bygget for å kunne ta imot store mengder av flom, men man frykter at både dammen, de elektriske installasjoner og kraftledningene kan bli alvorlig skadet.

Dyr og fugler fra den zoologiske hagen blir nå evakuert, litt efter litt. Store skilpadder og condorer
er flyttet, og andre følger med og blir plassert på forskjellige steder i landet, hvor man håper
de vil bli i stand til å tilpasse seg, til de eventuelt kan vende tilbake igjen.


foto:Diario Hoy Digital

Tidlig om morgenen kommer noen få bønder opp til de evakuerte områdene for å melke de
dyrene som enda ikke er evakuert. 250 kuer er flyttet, likeså andre mindre husdyr. Mange av bøndene har ikke råd til å betale det transporten koster, og er helt avhengig av å få de 25 liter
melk som kommer fra hver ku om morgenen og om kvelden. Mens de beveger seg rundt i det spøkelsesaktige morgenlyset, blir stillheten stadig brutt av brølene fra fumarolene rundt vulkantoppen, som akkompagneres av sprutende hvitglødende steiner som lyser opp
nattehimmelen.

21.oktober 1999

bilde tatt 16.oktober

Fortsatt kraftig jordskjelvaktivitet, men man har denne gang registert 5 skjelv av vulkan-tektonisk art, 2 LP og 2 som følge av mudderflommer. De siste hhv kl 12.25 og 14.15 lokal tid igår. Mudderflommene ble dannet av aske og annet løst materiale på vulkansiden, samt nedbør
nordvest for vulkanen. Det er fortsatt damp- og gass-utslipp, og på formiddagen rakk røyksøylen 8.000 m opp i luften, og ble ført sydover med vinden. Aktiviteten er fortsatt høy, med skjelv som følge av gassutslippene.

Tanken om at Guagua Pichincha (125 km lenger nord) og Tungurahua begge skulle
eksplodere samtidig er høyst uvanlig, men ikke umulig. Et nytt krater på Guagua Pichincha gjør
at man forventer en ny aktiv periode der. (I 1902 da Mt.Pelee på Martinique eksploderte, var
det et lignende utbrudd på naboøya Guadeloupe et par dager før, og man trodde da at
Mt.Pelee ville gi seg. Den gang tok man feil.)

I mellomtiden vurderer man å øke alarmberedskapen ved Tungurahua til RØD, men man er fremdeles avventende. I går avtok jordskjelvaktiviteten litt, men ifølge Det Geologiske Institutt behøver det bare å bety at vulkanen nå samler opp energi til et eksplosjonsartet utbrudd. Man sier nå at så snart man oppdager en utvidelse av vulkanåpningen, vil man øyeblikkelig sette alarmen på RØD. Man har allerede sperret av et område rundt vulkanen av en radius på over 20 km. Her har militære kjøretøyer tatt oppstilling på veiene, og hindrer enhver adkomst til områdene.

Ordføreren i Quero sa igår at askefallet var meget kraftig, i tillegg til at gassen presenterte
stor fare, og man vurderer nå hva som kan gjøres. Man ber nå om hjelp til å evakuere de fattigste, som selv ikke har midler til å flytte, og ei heller noe sted å flytte til.

Fattigdommen er stor i området rundt Tungurahua. Det fortelles bl.a. om en familie som
har livnært seg på salg av stearinlys foran kirken i Baños. Det lille de har fått inn har gått
med til å betale mat og husleie. I dag er området evakuert, og de er innlosjert i en skole
langt unna. Uten inntekt, uten hus. Historiene om hvordan mange nå virkelig merker
følgene av truselen fra Tungurahua er mange, men de får komme en annen gang. Hverken
tid eller plass gir anledning til det her. Desverre.

"Det er synd at markene er ødelagt, det gir oss grunn til å gråte. Vi har ikke lenger noe
arbeide å gå til ", sier en agronom i Quero, der askenedfallet har vært stort. Løk, hvete og gress
til kveget, samt kveghold er noen av de viktigste næringsveiene i flere av kommunene her. Avlingene er nå ødelagt av askenedfall. For at dyrene skal få føde, må man nå slå
gresset med ljå, vaske det grundig, og så gi det til dyrene. Flere har evakuert frivillig - dvs
at sivilforsvaret kom aldri så langt under sine evakueringstiltak - og har nå bosatt seg hos
venner og slektninger utenfor området.

Man forsøker nå å få i gang undervisning for de mange elever og studenter som har måttet forlate sine egne skoler. Flere skoler i områdene rundt fungerer nå som tilfluktssteder, men man prøver å samle barn og unge til en form for undervisning. Og imens venter man. Dem som bor i områdene nærmest vulkanen, hører den hele tiden, og om natten sover de med det ene øyet åpent. I påvente av - ja, se det vet ingen enda...

22.oktober 1999
Kl.21.45 torsdag kveld ble en kraftig eksplosjon registrert fra Tungurahua vulkanen. Tidligere
på dagen var området preget av to store gassutslipp rundt middagstid norsk tid, med en røyksøyle 8.000 meter opp i luften. Askenedfallet i Quero er nå på hele 3 cm. Jordskjelvaktiviteten er
fortsatt høy.


Foto:Diario La Hora

Enkelte meldinger tyder på at en del munker i en kirke i Baños ikke vil evakuere, til tross for
at myndighetene har bestemt dette. De vokter over et bilde av en hellig jomfru, la Virgen del Rosario, og akter å bli der så lenge som mulig, sier de. Det skal ha vært under utbruddet i 1886 at en stor mengde mennesker var samlet her, og ba om at lavaen fra vulkanen ikke ville nå Baños og ødelegge byen. Lavaen delte seg, og gikk utenom, og mange hevder at dette var et svar på deres bønn. Det samme håper man på denne gang.

Internasjosnale organisasjoner som UNICEF, WHO, UNIPA og flere andre, er nå på plass med sine representanter, og har samtaler med myndighetene for å klarlegge hva de eventuelt kan gjøre
om og når en katastrofe intreffer.

En bjørn og en ørn, som begge ble evakuert fra San Martín Zoo i Baños er døde. Nå anklager
man de lokale myndigheter fordi de beordret evakuering av dyrene, fordi de sier at dyrene er
statens eiendom, og at de lokaler myndigheter ikke hadde rett til å foreta seg noe.....

Flere barn er blitt syke på de steder de er evakuert til, på grunn av den maten de har fått.
Det skal dreie seg om flere produkter som er gitt som gaver, bl.a. sjokoladevafler, påstemplet 'utgår Juni 1998'. (synes jeg har hørt lignende beretninger om folks 'giverglede' før??)
For å unngå flere slike hendelser, ber man om at alle matvarer blir kanalisert gjennom
Sivilforsvaret. Militæret opprettholder fortsatt veisperringer i et område på ca 30 kilometers avstand fra vulkanen.
(Diario La Hora)

23.oktober 1999
Det er fremdeles bortimot umulig å avlese instrumentenene på grunn av den høye aktiviteten.
3 skjelv av vulkan-tektonisk type ble imidlertid registrert. Røyk og gass-skyen når fremdeles rundt 7-8.000 meter iflg personell på rutefly i området. To mudderflommer i nærheten av hovedveien til Penipe sammenfalt med registrerte signaler i går. Det antydes at når røyk- og gassutslippene
avtar, betyr det at åpningen i vulkanen gror igjen, og en eksplosjon er nært forestående. En vulkanolog skal ha sagt at eksplosjonen kommer idag , fordi stjernene står i en riktig posisjon....
(Instituto Geofysico, untatt siste setning...)

Hittil har hjelpearbeidet på grunn av truselen fra Tungurahua kostet regjeringen 10.000.000.000 sucres. Det er bl.a. utgifter til husly for rundt 24.000 mennesker, innbyggere fra Baños og andre områder i høyrisikosoner. I disse sentre er det brukt milliarder på mat og medisiner, videre
drivstoff for mobilisering av personell. Om en eksplosjon intreffer har man forberedt FN på at
man trenger hjelp, og har bedt dem og andre internasjonale hjelpeorganisasjoner å kanalisere
denne gjennom Sivilforsvaret, slik at man har kontroll med hva som kommer inn,
og hva som brukes, og hvor.

Mer enn 40.000 mennesker er nå evakuert, hvorav 16.000 er innlosjert hos venner og familier. Mange av dem holder på å miste håpet om å få vende hjem igjen. 'Vi vil hjem igjen til våre hus, og arbeide for å leve, vi vil ikke leve på sosialtrygd', sier en av de evakuerte.

Innhyllet i tykke ponchoer av lammeull, og bevepnet med macheter og geværer, patruljerer nå flere frivillige, for å hindre banditter i å rane de evakuerte områdene. De ønsker også å beskytte alle de mange husdyrene som er blitt tilbake.
(Diario Hoy Digital)


(Foto: Diario Hoy Digital)

Presidenten i Ecuador, Jamil Mahuad, vil besøke Tungurahua provinsen, sansynligvis denne weekend, for å danne seg et bilde av situasjonen. Presidenten vil også sette seg inn i evakuerings-problemene. Flyktninger som er plassert i Ambato og Riobamba er i en vanskelig situasjon. Det er umulig for dem å få arbeid, og hver dag blir et jag efter brød til familien. Beskyldninger om bestikkelser til myndighetspersoner for å få arbeid eller hjelp florerer.

Et mobilt militærhospital blir flyttet til området, for å kunne gi øyeblikkelig hjelp. Deres oppgave
blir å forbli på stedet så lenge truselen om et utbrudd er tilstede. Foreløbig skal de kontrollere
helsen til de mange evakuerte. Videre vil de kontrollerte de evakuerte områdene, og undersøke
om dyr er døde, og om nok fór er tilgjengelig, forsøke å forebygge epidemier. Røde Kors vil
også delta med 4 sosiologer, som skal arbeide direkte med dem som bor i utsatte områder.

Journalister som har vært i den evakuerte byen Baños, sier at det er som en spøkelsesby. Penger
har absolutt ingen verdi der. Ikke kan man kjøpe mat eller andre ting. Butikkene er stengt. Ikke
kan du kjøpe losji for natten. Hotellene er stengt. Det eneste du kan kjøpe er asken som falt siste natt, og den er det nok av.

Nye områder rammes nå av askenedfall, til stor forskrekkelse for innbyggerne der. Selv om sivilforsvaret ikke mener at dette er soner med stor risikofaktor, anbefaler de nå allikevel
evakuering av dyr og mennesker. Eftersom mengden av asken øker i landskapet, frykter man både jordskred og mudderflom. Tungurahuas tidligere historie antyder muligheten for dette, og dermed øker risikoen flere og flere steder efterhvert som utbruddene varer ved.

Før asken begynte å falle, var det ingen som hadde frykt, men nå ser de faren nærme seg, og
mange foretrekker å forlate sine hjem, og se efter husly et annet sted. Mer enn halvdelen av innbyggerne i Pingue har allerede forlatt byen. De resterende blir igjen for å ta seg av husdyrene
og jorden.

Mange er nå å finne langs hovedveien, hvor de ivrig prøver å selge husdyr og ull, for å få råd til å
dra til andre steder lenger unna. I området befinner det seg fortsatt et meget stort antall kyllinger, kaniner og andre smådyr, som nå står i fare for å sulte ihjel. Mange prøver å selge dem, eller å ta dem med seg til andre steder, men det både koster og byr på transportproblemer.
(Diario La Hora)

24.oktober 1999
Ryktene florerer i området, spesielt i den store byen Ambato (300.000 innb). De går ut på at muligheten for et større eksplosivt utbrudd nå er nært forestående, og dette skremmer innbyggerne. Det er sant at det eksisterer en slik mulighet, fordi Tungurahua, i motsetning til mange andre
vulkaner, har et innebygd rørsystem, hvor gass, damp vann og svovel strømmer ut. I mens fylles selve hovedrøret til krateret med magma. Når magmaen blir tykk nok, dvs når det øverste av den kjølner i forhold til den temperatur den hadde da den kom opp hit, vil disse avløpsrørene tettes
igjen, og hele vulkanen er forseglet. Fortsetter så magma å stige opp, vil trykket øke betraktelig, inntil hele toppen kan blåse av. (Mount St.Helens, USA) En slik eksplosjon vil naturligvis også berøre innbyggerne i Ambato.

Dette bekymrer altså myndighetene, og det har skremt innbyggerne. Derfor er det allerede et stort antall som har forlatt byen, og dratt til mere sikre steder. Presidenten, Jamil Mahuad, er bekymret over det store antall flyktninger som nå finnes, da det tærer sterkt på landets økonomiske situasjon, som allerede er bekymringsfull nok. Man appellerer nå til hele landets befolkning om å vise
solidaritet med de mange tusen evakuerte.


(Diario Hoy Digital)

Ved daggry i går falt det igjen aske i Quero området, efter at en stor svart sky hadde reist avgårde fra Tungurahuavulkanen mellom kl. 5 og 6. Skyen nådde en høyde på 10 km og dro sydover. To lignende store sopplignende skysøyler viste seg senere på dagen. Støyen fra vulkanen kan nå også høres, og det gjør sitt til at frykten for innbyggernes nå så aktive gamle nabo, skremmer dem.
(Diario La Hora)

Omreisende gjøglere og tivoli har besøkt barn i evakuerings-sentrene i week-enden for å muntre dem opp, og avlede oppmerksomheten fra det faktum at Tungurahua er i ferd med å ødelegge
deres hjem. (Diario Hoy Digital)

25.oktober 1999

Mange av dem som bor rundt Tungurahua har i weekenden kunnet være tilskuere til et fantastisk skuespill, der Tungurahua har gitt fra seg den ene askeskyen efter den andre, ledsaget av glødende steiner som ble kastet ut over vulkankanten, og rødflammende lava som rant nedover sidene. I sene kveldstimer, med månen som kastet sitt lys over området når vulkanen tok en pause, ga dette en trolsk stemning. Så ble den brått avbrutt av kanonskudd og brøl da en ny askesøyle reiste seg, efterfulgt av nye glødende masser.

Et nytt problem har oppstått i de evakuerte områdene. Hunder og katter og enkelte andre dyr er
blitt latt tilbake, og mangler nå mat. Flere står i fare for å dø av sult. Politiet og militæret som patruljerer områdene har rapportert dette, og sier at det er to grunner til at man må ta seg av dette problemet omgående. For det første er dette levende vesener, og mennesket må ta seg av dem. Dernest så kan de komme til å føre til epidemier, hvis likene av dem blir liggende, og man kanskje kan flytte tilbake til områdene efter et utbrudd.

En gruppe på 28 amerikanske vulkanologer har ankommet, og tar del i overvåkingen av vulkanen. De foretar nå prøver og følger nøye med i alle forandringer av vulkanens utseende, og innholdet i
de utslupne gasser og askenedfall. (Se tiltmeter)

Askenedfall nådde i weekenden inn over byen Ambato.Innbyggerne i de høyereliggende områdene i byen kunne melde om pustevansker. Fint askestøv dekket biler, vegger vinduer og gulv, noe som ikke hender særlig ofte i denne byen. Denne gang var vindretningen slik at man ikke bare fikk askenedfall, men man hørte også tydelig rumlingen fra vulkanen. I tillegg kunne man fra de høyereliggende områdene betrakte det av naturen igangsatte fantastiske skuespillet om kvelden
og natten. Se kart her


fortsett for å få hendelsene efter den 25.oktober KLIKK HER!
Vil du begynne med begynnelsen: Klikk her!

Google
 
Web www.vulkaner.no
bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 300
dolphin.gif
SEALIFE
globe.gif
TRAVEL
globe.gif
VOLCANO


    alfabetisk liste
    alphabetic listDenne siden er laget ved hjelp av Macromedia Dreamweaver