Active volcanoes / Aktive vulkaner:
Tungurahua, Ecuador


SIDE 1
Desember 1998 - 16.oktober 1999


Courtesy NODAK


Med sine over 5.000 m.o.h. er toppen for det meste dekket av snø. I byen Baños, som
ligger like i nærheten, blir de ofte forstyrret av rystelser fra vulkanen. Tungurahua har hatt
minst 17 utbrudd i historisk tid, siste gang i 1944.  40 km lenger vest ligger Chimborazo,
den største vulkanen i Ecuador, og 80 km mot norøst ligger vulkanen Cotopaxi.

Jordskjelv pr måned i gjennomsnitt:
1993-1997:    9-22,  1998:   31 og i 1999: 274.

Desember 1998 - 6.september 1999:
Økende seismisk aktivitet begynner. Økende fumarolsk aktivitet kommer i januar.
Mai 1999: Dramatisk økning i seismisk aktivitet. Skjelv merkes.
Juli 1999: Vulkanen spyr nå ut 2,000 tonn med sulfur daglig. De første rapporter
om økende fumarolsk aktivitet mottas igjen.
August 1999: Rundt vulkanen bygger det seg opp gass-skyer som blir værende der.
4 aktive fumarole-åpninger rapporteres.
6 September 1999: Det er nå 40 fumarole-åpninger rundt toppen.
Ny liten topp viser seg. Gass-skyen reiser seg nå minst 1000m over toppen.

17.september 1999
De siste eksplosjoner av damp og aske har farget snøen svart. Og alarmen har gått, og står
nå på GUL. Dette berører mer enn 60 tettsteder i provinsene Tungurahua og Chimborazo.
Man innleder nå arbeidet med å forberede en eventuell evakuering. Det geologiske institutt
i Ecuador har sagt at vulkanen nå efter 80 års ro, viser en betydelig økning når det gjelder
fumaroler, aske- og gassutbrudd samt serier med mindre skjelv.

Planene går nå ut på å sikre tilfluktsrom, vann- og matbeholdning og evakuerings-
muligheter for befolkningen. Allerede denne week-end vil man foreta prøveevakuering
av deler av befolkningen. Geologene mener dog at ingen av de to vulkanene, Tungurahua
eller Guagua Pichincha vil komme med et større utbrudd de nærmeste dagene, da de
begge bare befinner seg i første fase av sin fornyede aktivitet".Bakerst til venstre står en røyksøyle opp fra Tungurahua.
Legg merke til dalføret som går rett nedover fra vulkane,
for så å svinge 90 grader ned mot byen Baños.
Klikk på bildet for å få stor størrelse!

Man har allikevel, med militærets hjelp, merket opp evakueringsruter ut fra de
forskjellige tettstedene og vekk fra risikosonen. Det avholdes også møter for alle
som er interessert i å være med på et eventuelt beredskapsarbeid.

Befolkningen reagerer forskjellig. Noen synes det er fantastisk å kunne beskue fumarolene
og utbruddene, mens andre er gått i gang med å evakuere sine eiendeler. Det
Geologiske Institutt har imidlertid nå sagt at tilstanden er normal, og at man egentlig ikke
burde opprettholde alarmen på GUL lengere.

Se kart over området her

18.september 1999
Et middels stort jordskjelv spredte panikk i provinsen Tungurahua tidlig fredag formiddag,
lokal tid. Innbyggerne, som allerede var nervøse på grunn av den økende beredskapen
forårsaket av at vulkanen Tungurahua var begynt å røre på seg, strømmet ut fra sine hjem
og ut i de regnfulle gatene. På det Geologiske Institutt sier man imidlertid at det ikke er noen sammeheng mellom jordskjelvet, som målte 4.7, og vulkanen. Jordskjelvet kunne også
merkes i Ambato ca 30 km nord for vulkanen, og 125 km syd for Quito. Ambato har
300.000 innbyggere

En evakueringsplan er nå utsendt, basert på tidligere utbrudd av vulkanen Tungurahua.
I motsetning til Guagua Pichincha vil man her evakuere befolkningen i de nærmeste
områdene allerede ved ORANGE alarm. Man venter at det største problemet vil bli et
pyroklastisk utbrudd, som igjen kan føre til pyroklastisk flom

En slik flom fra Tungurahua vil være meget farlig, med temperaturer mellom 350 og 1000 grader celcius. En hver form for liv vil bli utslettet, i tillegg til at bygninger, trær og alt annet brennbart øyeblikkelig vil ta fyr. Tungurahua vil sansynligvis også gi fra seg en lavaflom., Riktignok vil
denne bevege seg langsommere, men den kan med stor sansynlighet nå ned til elvene Chambo
og Pastaza, hvor lavaen eventuelt ville demme opp for vannet.

Man planlegger nå å sette av en spesiell dag til å gjennomføre en omfattende prøve-
evakuering av hele befolkningen i området, slik som det praktiseres i Japan og Korea.

21.september 1999
4 skjelv ble målt de siste dagene, 3-9 km under vulkanen, og en askesky når opp til rundt
1000 meter, men varierer i intensitet. Vulkanen fortsetter å spy ut damp og svovel, og
aske- og dampskyen unnlater ikke å minne befolkningen på at Tungurahua har våknet til
live igjen. En av områdets aviser har bragt flere spennende artikler om vulkanen, og en
av dem nevnte dens historie, som går tilbake til før spanjolene kom til landet. De gamle
amazoner forbandt vulkanen med helvete, og senere overtro ga Tungurahua en manns
egenskaper, mens de nærliggende vulkanene Cotopaxi og Chimborazo fikk kvinners
egenskaper. De to sistnevnte ble kalt Mamma, Tungurahua for Pappa. Senere er
forskjellige helgener blitt tilbedt, og blir det fremdeles den dag i dag.
Se kart over Ecuador her

I forgårs var vulkanen relativt stille, og en gruppe franske turister ledet av en lokal
guide, tok seg opp til krateret og beskuet flere av fumarolene. Vulkanen fortsetter
imidlertid å spy ut damp og svovel, og dette merkes godt i den nærmeste byen Baños.
Dette går nå i stor grad ut over turismen, som er en meget viktig næringsvei for
mange innbyggere i området. Enkelte innbyggere fortsetter å fjerne verdigjenstander
fra sine hjem. Det Geofysiske Insitutt sier at siden alarmen fortsatt kun står på GUL,
er det ingen grunn til å frykte et utbrudd på det nåværende tidspunkt.

24.september 1999
Det fortsetter å strømme ut damp og gass fra vulkanen. De siste dager har man registrert
en økende svovelmengde, noe som gjør det umulig å inspisere vulkanen på nært hold.
Omkring 20 amerikanske eksperter vil ankomme til Ecuador idag, for å foreta en dypere
analyse av situasjonen ved Tungurahua vulkanen, siden den har oppført seg høyst unormalt
i de siste dagene. Flere kommuner i området, Tungurahua, Chimborazo, Cotopaxi, Pastaza,
(se kart her),og medlemmer av sivilforsvaret har inngått en samarbeidsavtale med gruppen. Ordførerne i kommunene har gått i gang med å sikre at beredskapen er på topp, og at alt vil
bli gjort for å beskytte både mennesker og eiendom.

Til tross for situasjonen, ber borgermesteren i Baños befolkningen der om å
forbli i sine hjem. Som et resultat av at stadig flere flytter unna, har husleiene i nærmeste
storby, Ambato, steget med mellom 50% og 60% den siste tiden..(Diario La Hora)
(Ja, som alltid er det penger å tjene på katastrofer...)

25.september 1999
Store utbedringsarbeider pågår for å sikre at utfartsveier er istand til å ta en masse-
evakuering i tilfelle utbrudd. Maskiner og utstyr blir dirigert til de viktigste stedene.
Man er redd broer som binder sammen de små byene og distriktene rundt vulkanen skal
bli ødelagt ved et større utbrudd. Omkostningene ved forberedelsene løper opp i over
25.000.000 sucres, og man har bedt presidenten om økte bevilgninger, samt at regjeringen
overtar ansvaret for opprydding og rehabilitering efter et eventuelt utbrudd.. Man prøver
samtidig å få garantier for at reservedeler til maskiner som eventuelt vil bli ødelagt, kan
fremskaffes. I mellomtiden ryker vulkenen videre.

2.oktober 1999
Flere phreatiske utbrudd finner sted daglig fra Tungurahua. Man frykter nå at magma er på
vei opp mot åpningen. Svovelutslippet er på nesten 7.000 tonn pr dag. De siste 24 timer har
25 gass- og damputslipp blitt rapportert. Hyppigheten av skjelv øker. Damp og røyksøylen
når nå en høyde av 1000m over vulkanens topp. Resultatet av gårsdagens måling av
svovelutslipp var imidlertid kun på 1550 tonn.
(Institute Geofysico)


(Foto: Diario Hoy Digital)

Evakuering av 9000 mennesker er første tiltak ved et større utbrudd. Man har konstatert at
5 bruer i området sansynligvis vil bryte sammen. For å holde beredskapen, trengs 350 meter
med bruer for å løse problemet. Videre trenges flere ambulanser, og for flere millioner
kroner med medisinsk utstyr. Intet av dette er det satt av midler til på forhånd.
Man håper på internasjonal hjelp.

6.oktober 1999
Seismiske instrumenter som er installert på Tungurahua, registerte i går 3 eksplosjoner med
utbrudd av stein og aske i og omkring krateret. Det største inntraff kl. 7.38 lokal tid, og
nådde 'a reduced displacement of 25 cm2' , noe som skal være stort. Se tiltmeter.
Hyposenteret til eksplosjonene skal ha vært 4 - 5 km nede i vulkanen. Utslipp av svovel siste
døgn var mellom 9.000 og 10.000 tonn SO². Seismisk aktivitet ble redusert kraftig i går,
noe som man tyder dithen at 'pluggen' i utløpet er blitt deformert, og fører til at gass slipper ut,
og trykket innvendig minker. Dette høres ut som det samme som har skjedd med
Guagua Pichincha, men det er andre typer utbrudd her.

7.oktober 1999
Det Geofysiske Institutt raporterte i går en phreatisk eksplosjon som sendte en røyksky av
rødaktig, grå farge godt 2.000 meter opp i luften, og dekket innbyggerne i Quero, Bilbao, Huambaló, Huambalito og Cevallos med aske. Man frykter at regnskyll sammen med utbrudd
av røyk og aske kan føre til sur/syreholdig nedbør, og områdene rundt Baños, vil da bli evakuert, noe som vil berøre 5.000 mennesker. Det er allerede meldt om brente planter, og ødelagt gress.
(Diario Hoy Digital)

5.600 tonn svovel ble sluppet ut i går,og aske falt ned i Quero, Bilbao og sansynligvis også i Ambato. I Bilbao var askenedfallet 2 mm.
. Svovelutslipp i tonn pr dag fra august til i dag. (Instituto Geofysico)

10.oktober 1999
De siste to dager har Tungurahua sluppet rødaktig aske over områdene rundt vulkanen der, helt til byen Ambato. (Se kart her). Man har kalkulert daglig svovelutslipp til mer enn 5.000 tonn hver dag. To fjellklaterere, som besteg vulkanen tirsdag, ble overrasket av en phreatisk eksplosjon som kastet stein opp i luften, og som traff og såret dem, da de falt ned.

Onsdag 13.oktober 1999
Jordskjelvaktiviteten ved Tungurahua er nå så høy at det er fullt utslag på instrumentene,
noe som gjør det umulig å stedfeste lokaliteten til de enkelte skjelv. Nye instrumenter installeres derfor andre steder i området.

Et sted gikk det et skred av aske og stein. Over 100 mennesker ble isolert, men senere evakuert. Man frykter nå også at aktiviteten i Tungurahua kan komme til å vare i uker eller måneder.
Hvorvidt dette så er bedre enn èn stor kraftig eksplosjon, skal være usagt.
(Diario Hoy Digital)


(Foto: Diario La Hora)

15.oktober 1999
Tungurahua buldrer videre. Fra 17 jordskjelv pr.dag i august til over 400 om dagen nå, og med en intensitet som forstyrrer måleinstrumentene i så stor grad at man ikke får de nødvendige opplysninger. Mye tyder nå på at lavaen står høyt inne i vulkanen, og mulighetene for et nært
utbrudd er meget store, og dette regner man med stor sansynlighet for vil bli eksplosivt, med superhete gass-skyer nedover skråningene i høy hastighet, og derefter strømmer av glødende lava.

Baños innbyggere har forlatt byen. Over 17.000 innbyggere har pakket og flyttet ut med møbler
og personlige eiendeler. Turistene er blitt et sjeldent syn. En resepsjonist ved Hosteria Monte
Selva sier: 'Hvis turistene ikke kommer, er jeg redd for at vi alle kommer til å dø av sult før vi
dør av et vulkanutbrudd.' Av de 34 rommene i hotellet, er det bare 4 journalister som legger
beslag på dem. På Hotel Sangay, som ligger foran Baños' berømte varme kilder, lyser det
bare fra 3 av de 68 rommene nå.

Se kart over området her

Teknikere ved Det Geofysiske Institutt benekter at en økning av temperaturen rundt vulkanens åpning fører til smelting av snøen og isen rundt toppen. Smelting av snø og is, eller økt regn vil i så fall føre til at hovedveien mellom Baños, ved foten av vulkanen, og Riobamba, vil bli brutt. I øyeblikket veksler utbruddene mellom phreatiske eksplosjoner av gass og damp, og askeutbrudd. Siste døgns svovelutslipp var i underkant av 5000 tonn.

Ifølge en vulkanolog tilhørende sivilforsvaret indikerer prøver tatt fra vulkanen de siste dager, at
den nå er nær et forestående utbrudd. Økningen i antall skjelv (se ovenfor) bekrefter denne antakelsen. Røyk- og gass-søylen rager i øyeblikket 1000 meter over vulkanen. Denne skyen inneholder gammel aske og svoveldioksid (SO²) samt magmatiske gasser, og dette tyder på at lavaen allerede står høyt inne i krateret, og at mengden øker.

Siste måned kastet Tungurahua ut titusener tonn med svoveldioksid, noe som var meget tydelig
i de omkringliggende områdene. Askenedfall har hele tiden forekommet i områdene rundt Baños. Det er en kjennsgjerning at andre vulkaner med mindre svovelutslipp har hatt utbrudd, men
man er usikker på betydningen her.

Man prøver nå å få tatt analyser av gamle utbrudd for å sammenligne konsistensen, så man kan danne seg et bilde av hva slags innhold utslippet vil ha før et utbrudd. Pyroklastiske flommer er ventet, og de vil komme farende nedover i høy hastighet. Askesøylen vil muligens bli av mindre intensistet, og drive nordvestover med vinden, mot den store byen Ambato..

Lahar, eller mudderflommer vil forekomme under utbruddet, som følge av snø- og issmelting blandet med nedfall og eventuelle flytende utslipp. Lavaflommer vil bryte ut over kraterkanten
og nå områdene ved Ulba-elven. Det kan bli kunstige demninger som følge av opphopninger av busker og trær og lignende som flommen tar med seg, i elvene Chambo og Pastaza der de går gjennom trange passasjer. Lava- og mudderflommer kan demme opp disse elvene fullstendig,
slik at mange små og store bebodde områder vil bli berørt. Det vil derfor være nødvendig å evakuere alle disse når man høyner alarmen til ORANGE.

Se kart over området her

Blant dem som kan nevnes er de som bor langs elvene Vazcún og Ulba. I tillegg befolkningen i Pititig, Santa Ana, Ulba, Juivi Grande, Cusua, Chacauco, Cotaló, San Juan, Pillate, Las Piedras, Motilones, Chisalata, Choncapamba, Juibú Chico, Manzano, Pungal, El Espinal, Palitagua, Tingo, Puela, Chaso Bajo, San Antonio, El Altar, Yunguilla, Penipe og Baños. Den største risiko løper Penipe og Baños, som vil merke de største følgene og ødeleggelsene av et utbrudd. Mindre berørt, men med et askenedfall på 2 cm, ventes for Quero, Ambato, Pelileo, Patate, Guano og Guaranda.

Det Geofysiske Institutt har laget en modell av hva som kan skje ved et utbrudd. Det er tre muligheter: 1) 10% sjanse for at det ikke hender noe, og at vulkanen roer seg ned igjen.
2) 10% mulighet for at de phreatiske eksplosjoner fortsetter som idag, og det kan komme til å
vare i måneder og år. 3) 80% sjanse for at et magmatisk/lava-utbrudd vil komme.

En annen modell gir 30% mulighet for 1) eller 2). Da vil dette fortsette i måneder eller år, og deler
av befolkningen må evakueres. Mer sansynlig - 67% for alternativ 3- at det blir et større utbrudd. Igjen må befolkningen evakueres. Dette kan vedvare i uker eller måneder. Store askeskyer og pyroklastiske flommer vil nå en område innefor en radius på 8 kilometer. og endelig 3% mulighet
for en eksplosiv eksplosjon, så stor og så hurtig at den vil føre til enorme ødeleggelser, fordi man ikke vil få tid til å evakuere. Dette vil berører et område innenfor en radius av 3 - 15 kilometer. Omkring ti millioner kubikkmeter vulkansk materiale vil bli kastet ut, slik det hendte med
utbruddet av vulkanen Ruiz i Colombia i 1985.
(Diario La Hora)

16.oktober 1999

(Diario Hoy Digital)

Frykt fordriver innbyggerne i Baños. Til tross for at alarmberedskapen forblir på GUL,
evakuerer innbyggerne nå frivillig fra Baños, som er den byen som ligger nærmest Tungurahua.
Den har 30.000 innbyggere. 'Vi ønsker å redde det lille de har, før mudder- og lavaflom kommer
og tar det', sa en eldre kvinne, som ikke visste hvor hun skulle gjøre av sine griser, høns, lam og melkeku.
Aktiviteten inne i vulkanen øker stadig. Likevel insisterer myndighetene på å
opprettholde bededskapen på GUL inntil videre.
(Diario Hoy Digital)

Fortsatt forstyrrer store rystelser instrumentene og hindrer lokalisering av skjelvene. Ved bruk av EDM (måle distanse ved hjelp av laserteknologi) fant man i går en unormal utbuling på vulkanens venstre side. Svovelutslippet var imidlertid fortsatt på 5.000 tonn pr dag mot 10.000 for noen dager siden. Se diagrammet lenger nede. Man observerer også vulkanåpningen med et klinometer (tiltmeter) for å overvåke eventuelle endringer der.

fortsettes side 2 - klikk her

Google
 
Web www.vulkaner.no
bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 300
dolphin.gif
SEALIFE
globe.gif
TRAVEL
globe.gif
VOLCANO


    alfabetisk liste
    alphabetic listDenne siden er laget ved hjelp av Macromedia Dreamweaver